Lietuvos raudonoji knyga

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Lietuvos raudonoji knyga (2007 m.)
Lietuvos raudonoji knyga (1992 m.)

Lietuvos raudonoji knyga – juridinis Valstybės dokumentas, kurio pagrindu Lietuvos Respublikoje organizuojama retų bei nykstančių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių apsauga. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus. Į Raudonąją knygą įrašomos rūšys, kurioms gresia išnykimas sumažėjus jų skaitlingumui, pakitus arealui, pablogėjus ekologinėms sąlygoms. Įrašyti, išbraukti arba daryti kokius pakeitimus gali siūlyti mokslinės ir kitos valstybinės bei visuomeninės įstaigos ir organizacijos, atskiri mokslininkai. Pasiūlymus svarsto ir sprendimus priima prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento sudaryta Lietuvos raudonosios knygos komisija.

2007 metų, birželio 19 dieną, Botanikos institute Verkių rūmuose buvo pristatyta ką tik išleista Lietuvos raudonoji knyga. Šį kapitalinį, beveik 800 puslapių iliustruotą Aplinkos ministerijos leidinį parengė 57 mokslininkai ir gamtininkai. Raudona knygos spalva tarsi perspėja apie retų ir nykstančių gyvūnų, augalų, kerpių bei grybų rūšių mūsų šalyje likimą. Į šią knygą įrašytos rūšys. Tarp jų – 23 žinduolių, 80 paukščių, 123 vabzdžių, 220 žiedinių augalų, 93 samanų, 112 grybų, 63 kerpių ir kt.

Istorija[taisyti | redaguoti kodą]

 • 1959 m. priėmus pirmąjį Gamtos apsaugos įstatymą, Lietuvoje pradėta galvoti apie specialius retų ir nykstančių rūšių sąrašus.
 • 1962 m. Gamtos apsaugos komitetas patvirtino Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto ir Botanikų draugijos pateiktą saugotinų augalų rūšių sąrašą, į kurį buvo įrašytos 176 retos ir nykstančios aukštesniųjų augalų rūšys.
 • 1964 m. šis sąrašas buvo patikslintas ir papildytas.
 • 1976 m. Gamtos apsaugos komiteto siūlymu įsteigta Lietuvos raudonoji knyga, į kurią įrašyta 41 gyvūnų ir 30 aukštesniųjų augalų rūšių.
 • 1981 m. knyga išspausdinta, o 1984 m. išleistas jos papildomas tiražas.
 • 1990 m. Lietuvos raudonosios knygos sudarymo ir tikslinimo ėmėsi Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamentas.
 • 1992 m. išleista antroji Lietuvos raudonoji knyga, kurioje aprašyta 501 nykstanti ar reta gyvūnų, augalų ir grybų rūšis.
 • 2003 m. Lietuvos raudonosios knygos komisija, vadovaujama Vilniaus universiteto Ekologijos instituto direktoriaus Mečislovo Žalakevičiaus, sudarė naują sąrašą, į kurį įtraukta 815 saugomų rūšių. Tarp jų – 23 žinduolių, 75 paukščių, 128 vabzdžių, 224 gaubtasėklių augalų, 199 grybų bei kerpių rūšys. Palyginti su buvusiu sąrašu, naujasis padidėjo 33 rūšimis, įrašius keliolika europinės svarbos rūšių. Tai keturios moliuskų suktenių rūšys, šikšnosparniai – europiniai plačiaausiai ir kūdriniai pelėausiai, vabzdžiai – plokščioji skėtė, purpurinis plokščiavabalis, plačioji dusia ir kiti. Rūšys, kurios Lietuvoje yra išnykusios, priskirtos 0(Ex) kategorijai. Tai žinduoliai – europinė audinė, rudasis lokys ir ąžuolinė miegapelė, paukščiai – kilnusis erelis, didysis erelis rėksnys, gyvatėdis, kuoduotasis vieversys ir žvyrė, žuvys – sturys bei sparis ir t. t. Lietuvoje pagerėjus aplinkos kokybei, kai kurios rūšys pagausėjo, joms jau nebegresia išnykimas. Todėl šios rūšys priskirtos 5(Rs) kategorijai. Tai ūdros, stumbrai, griežlės, nendrinės rupūžės ir perpelės.
 • 2005 m. Nauja „Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašo“ redakcija.
 • 2007 m. išleista trečioji Lietuvos raudonoji knyga, kurioje aprašytos 767 saugomos rūšys (253 gyvūnų, 339 augalų ir 175 grybų).

Lietuvos raudonosios knygos sąrašas[taisyti | redaguoti kodą]

Paaiškinimai[taisyti | redaguoti kodą]

Kategorijos:

 • 0(Ex) – Išnykusios ir tikėtinai išnykusios rūšys (Extinct and probably extinct),
 • 1(E) – Prie išnykimo ribos (Endangered),
 • 2(V) – Pažeidžiamos (Vulnerable),
 • 3(R) – Retos rūšys (Rare),
 • 4(I) – Nenustatyta (Indeterminate),
 • 5(Rs) – Atkurta (Restored)

Gyvūnai[taisyti | redaguoti kodą]

Žinduoliai[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Europinė audinė – Mustela lutreola L.
 2. Rudoji meška – Ursus arctos L.
 3. Ąžuolinė miegapelė – Eliomys quercinus L.

1(E) kategorija

 1. Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius
 2. Lūšis – Lynx lynx L.

2(V) kategorija

 1. Didžioji miegapelė – Glis glis L.
 2. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie
 3. Europinis plačiaausis – Barbastella barbastellus Schreber

3(R) kategorija

 1. Mažasis nakviša – Nyctalus leisleri Kuhl
 2. Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L.
 3. Brandto pelėausis – Myotis brandti Eversman
 4. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl
 5. Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas
 6. Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

4(I) kategorija

 1. Šikšniukas nykštukas – Pipistrellus pipistrellus Schreber
 2. Rudasis ausylis – Plecotus auritus L.
 3. Šiaurinis šikšnys – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius
 4. Beržinė sicista – Sicista betulina Pallas
 5. Šermuonėlis – Mustela erminea L.

5(Rs) kategorija

 1. Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber
 2. Rudasis nakviša – Nyctalus noctula Schreber
 3. Ūdra – Lutra lutra L.
 4. Stumbras – Bison bonasus L.

Paukščiai[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm
 2. Žvyrė – Lagopus lagopus L.
 3. Kuoduotasis vieversys – Galerida cristata L.

1(E) kategorija

 1. Juodakaklis naras – Gavia arctica L.
 2. Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.
 3. Smailiauodegė antis – Anas acuta L.
 4. Rudė – Aythya nyroca Gul.
 5. Rudasis peslys – Milvus milvus L.
 6. Didysis erelis rėksnys – Aquila clanga Pall.
 7. Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.
 8. Startsakalis – Falco columbarius L.
 9. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.
 10. Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.
 11. Stulgys – Gallinago media Lath.
 12. Didysis apuokas – Bubo bubo L.
 13. Žalvarnis – Coracias garrulus L.

2(V) kategorija

 1. Juodasis gandras – Ciconia nigra L.
 2. Urvinė antis – Tadorna tadorna L.
 3. Pilkoji antis – Anas strepera L.
 4. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.
 5. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.
 6. Pievinė lingė – Circus pygargus L.
 7. Žuvininkas – Pandion haliaetus L.
 8. Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.
 9. Kurtinys – Tetrao urogallus L.
 10. Avocetė – Recurvirostra avosetta L.
 11. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.
 12. Gaidukas – Philomachus pugnax L.
 13. Griciukas – Limosa limosa L.
 14. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.
 15. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.
 16. Tikutis – Tringa glareola L.
 17. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.
 18. Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.
 19. Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.
 20. Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

3(R) kategorija

 1. Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd
 2. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis C. L. Brehm
 3. Didysis baublys – Botaurus stellaris L.
 4. Gulbė giesmininkė – Cygnus cygnus L.
 5. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.
 6. Vapsvaėdis – Pernis apivorus L.
 7. Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.
 8. Vištvanagis – Accipiter gentilis L.
 9. Mažasis erelis rėksnys – Aquila pomarina C. L. Brehm
 10. Sketsakalis – Falco subbuteo L.
 11. Tetervinas – Tetrao tetrix L.
 12. Putpelė – Coturnix coturnix L.
 13. Švygžda – Porzana porzana L.
 14. Plovinė vištelė – Porzana parva Scop.
 15. Jūršarkė – Haematopus ostralegus L.
 16. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.
 17. Mažasis kiras – Larus minutus Pall.
 18. Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybridus Pallas
 19. Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.
 20. Uldukas – Columba oenas L.
 21. Žvirblinė pelėda – Glaucidium passerinum L.
 22. Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.
 23. Lututė – Aegolius funereus L.
 24. Tulžys – Alcedo atthis L.
 25. Kukutis – Upupa epops L.
 26. Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.
 27. Žalioji meleta – Picus viridis L.
 28. Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.
 29. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.
 30. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.
 31. Ūsuotoji zylė – Panurus biarmicus L.

4(I) kategorija

 1. Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.
 2. Didysis baltasis garnys – Egretta alba L.
 3. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.
 4. Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.
 5. Pelėdikė – Athene noctua Scop.
 6. Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.
 7. Sodinė starta – Emberiza hortulana L.
 8. Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

5(Rs) kategorija

 1. Pilkoji žąsis – Anser anser L.
 2. Didysis dančiasnapis – Mergus merganser L.
 3. Griežlė – Crex crex L.
 4. Pilkoji gervė – Grus grus L.
 5. Plėšrioji medšarkė – Lanius excubitor L.

Ropliai[taisyti | redaguoti kodą]

1(E) kategorija

 1. Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.
 2. Lygiažvynis žaltys – Coronella austriaca L.

Varliagyviai[taisyti | redaguoti kodą]

3(R) kategorija

 1. Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

4(I) kategorija

 1. Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.
 2. Žalioji rupūžė – Bufo viridis Laur.

5(Rs) kategorija

 1. Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.
 2. Nendrinė rupūžė – Bufo calamita Laur.

Žuvys[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Sturys – Acipenser sturio L.
 2. Sparis – Abramis ballerus L.

1(E) kategorija

 1. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

3(R) kategorija

 1. Skersnukis – Chondrostoma nasus L.

4(I) kategorija

 1. Ežerinis sykas – Coregonus lavaretus holsatus Thienemann
 2. Vijūnas – Misgurnus fossilis L.
 3. Ežerinė rainė – Phoxinus percnurus (Pallas)

5(Rs) kategorija

 1. Lašiša – Salmo salar L.

Moliuskai[taisyti | redaguoti kodą]

1(E) kategorija

 1. Didysis arionas – Arion ater L.

3(R) kategorija

 1. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.
 2. Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.
 3. Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy
 4. Ovalioji geldutė – Unio crassus Rtz.

Vorai[taisyti | redaguoti kodą]

3(R) kategorija

 1. Didysis plūdvoris – Dolomedes plantarius Cl.
 2. Raudonasis eresas – Eresus cinnaberinus Oliv.

Vabzdžiai[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Didysis puikiažygis – Calosoma sycophanta L.
 2. Elniavabalis – Lucanus cervus L.
 3. Didysis ąžuolinis ūsuotis – Cerambyx cerdo L.
 4. Pavasarinis margūnas – Hamearis lucina L.
 5. Pilkasis baltasprindis – Lithostege griseata D. & S.
 6. Taškuotoji kerpytė – Setina roscida D. & S.
 7. Rudajuostė meškutė – Arctia festiva Hfn.
 8. Baltamargė meškutė – Arctia villica L.
 9. Mėlynoji bitė – Xylocopa valga Gerst.

1(E) kategorija

 1. Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.
 2. Gencijoninis melsvys – Maculinea alcon D. & S.
 3. Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfn.
 4. Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert.

2(V) kategorija

 1. Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren
 2. Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen
 3. Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.
 4. Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.
 5. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma eremita Scop.
 6. Marmurinis auksavabalis – Liocola marmorata F.
 7. Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.
 8. Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.
 9. Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.
 10. Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.
 11. Taškuotasis melsvys – Maculinea arion L.
 12. Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.
 13. Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.
 14. Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Ill.

3(R) kategorija

 1. Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.
 2. Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.
 3. Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.
 4. Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.
 5. Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.
 6. Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.
 7. Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.
 8. Kalninė cikada – Cicadetta montana Scop.
 9. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.
 10. Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.
 11. Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.
 12. Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.
 13. Palinis žvitražygis – Agonum ericeti Panz.
 14. Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadripunctata L.
 15. Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.
 16. Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.
 17. Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.
 18. Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda
 19. Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.
 20. Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.
 21. Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.
 22. Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.
 23. Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.
 24. Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.
 25. Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.–S.
 26. Vapsvinis stiklasparnis – Synanthedon vespiformis L.
 27. Juodoji herija – Erynnis tages L.
 28. Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.
 29. Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.
 30. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.
 31. Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.
 32. Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda
 33. Kraujalakinis melsvys – Maculinea teleius Bergstr.
 34. Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.
 35. Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.
 36. Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.
 37. Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.
 38. Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.
 39. Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.
 40. Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.
 41. Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.
 42. Juodamargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.
 43. Gelsvasis pelkiasprindis – Aspitates gilvaria D. & S.
 44. Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels
 45. Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.
 46. Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.
 47. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.
 48. Dvinulis pelėdgalvis – Dicycla oo L.
 49. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.
 50. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.
 51. Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.
 52. Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.
 53. Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank
 54. Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.
 55. Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz
 56. Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud
 57. Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson
 58. Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese
 59. Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.
 60. Tamsiažalė vagabitė – Lasioglossum prasinum Smith
 61. Tetralonija – Tetralonia malvae Rossi
 62. Stepinė kamanė – Bombus pomorum Panz.
 63. Didžiaakė kamanė – Bombus confusus Schenck

4(I) kategorija

 1. Rudasparnė efemerėlė – Eurylophella karelica Tiens.
 2. Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock
 3. Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly
 4. Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.
 5. Mažasis karališkasis laumžirgis – Anax parthenope Selys
 6. Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.
 7. Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.
 8. Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Allioni
 9. Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.
 10. Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.
 11. Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer
 12. Išdaginis blizgiavabalis – Melanophila acuminata De Geer
 13. Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.
 14. Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer
 15. Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer
 16. Pūzrinis skydvabalis – Ostoma ferruginea L.
 17. Kelminis juodvabalis – Uloma culinaris L.
 18. Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.
 19. Puošnusis skydinukas – Cassida margaritacea Schall
 20. Kalninė apsiuva – Philopotamus montanus Don.
 21. Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.
 22. Nakvišinis sfinksas – Proserpinus proserpina Pall.
 23. Machaonas – Papilio machaon L.
 24. Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.
 25. Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda
 26. Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.
 27. Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.
 28. Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.
 29. Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.
 30. Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.
 31. Pilkažalis žvilgūnas – Diachrysia zosimi Hb.
 32. Retasis ratuotasis pelėdgalvis – Ipimorpha contusa Frr.
 33. Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

Vėžiagyviai[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Pontoporėja – Monoporeia affinis Lindstrom

2(V) kategorija

 1. Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis L.
 2. Reliktinė mizidė – Mysis relicta Loven.

4(I) kategorija

 1. Keturspyglė šoniplauka – Pallasiola quadrispinosa (G. O. Sars)

Dėlės[taisyti | redaguoti kodą]

5(Rs) kategorija

 1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

Augalai[taisyti | redaguoti kodą]

Pataisūnai[taisyti | redaguoti kodą]

1(E) kategorija

 1. Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.

2(V) kategorija

 1. Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

5(Rs) kategorija

 1. Statusis atgiris – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius

Asiūklūnai[taisyti | redaguoti kodą]

3(R) kategorija

 1. Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

Šertvūnai[taisyti | redaguoti kodą]

1(E) kategorija

 1. Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.
 2. Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth.
 3. Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.
 4. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitch.
 5. Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

3(R) kategorija

 1. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

4(I) kategorija

 1. Mūrinė kalnarūtė – Asplenium ruta – muraria L.
 2. Žalioji kalnarūtė – Asplenium viride Huds.

Pušūnai[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Europinis kukmedis – Taxus baccata L.

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Dirvinė nariuotė – Polycnemum arvense L.
 2. Gulsčioji jonažolė – Hypericum humifusum L.
 3. Šiaurinė katuogė – Rubus arcticus L.
 4. Dirvinė mažuolė – Aphanes arvensis L.
 5. Plūduriuojantysis agaras – Trapa natans L.
 6. Volfgango putokšlė – Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.
 7. Kaufmano glindė – Pedicularis kaufmannii Pinzger
 8. Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
 9. Tankialapė grenlandija – Groenlandia densa (L.) Fourr.
 10. Lobelio čemerys – Veratrum lobelianum Bernh.
 11. Pelkinis kardelis – Gladiolus palustris Gaudin
 12. Gelsvasis saidrenis – Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

1(E) kategorija

 1. Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.
 2. Gauruotasis gvazdikas – Dianthus armeria L.
 3. Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.
 4. Beržas keružis – Betula nana L.
 5. Tyrulinė erika – Erica tetralix L.
 6. Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L.
 7. Griovinė našlaitė – Viola persicifolia Schreb.
 8. Gulsčiasis karklas – Salix repens L.
 9. Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.
 10. Mažalapė saulašarė – Drosera intermedia Hayne
 11. Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.
 12. Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.
 13. Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.
 14. Gebenė lipikė – Hedera helix L.
 15. Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck
 16. Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.
 17. Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.
 18. Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Börner
 19. Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour
 20. Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
 21. Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum – carolinum L.
 22. Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.
 23. Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.
 24. Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.
 25. Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.
 26. Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.
 27. Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.
 28. Trispalvis astras – Aster tripolium L.
 29. Gelsvasis pūkelis – Gnaphalium luteoalbum L.
 30. Paprastoji muskrėslė – Pulicaria vulgaris Gaertn.
 31. Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt
 32. Mažasis plukenis – Najas minor All.
 33. Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.
 34. Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
 35. Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.
 36. Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
 37. Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.
 38. Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.
 39. Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
 40. Smulkiažiedė gegužraibė – Neotinea ustulata L.
 41. Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.
 42. Musinis ofris – Ophrys insectifera L.
 43. Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
 44. Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.
 45. Druskinis vikšris – Juncus gerardii Loisel.
 46. Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.
 47. Liekninė viksva – Carex davalliana Sm.
 48. Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.
 49. Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.
 50. Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
 51. Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

2(V) kategorija

 1. Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.
 2. Rėpliojantysis vėdrynas – Ranunculus reptans L.
 3. Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
 4. Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.
 5. Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
 6. Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.
 7. Siauralapė smiltė – Arenaria saxatilis L.
 8. Smiltyninė druskė – Salsola kali L.
 9. Liekninis beržas – Betula humilis Schrank
 10. Mažoji šimtūnė – Centunculus minimus L.
 11. Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.
 12. Laplandinis karklas – Salix lapponum L.
 13. Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord.
 14. Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.
 15. Dygioji slyva – Prunus spinosa L.
 16. Smulkioji seradėlė – Ornithopus perpusillus L.
 17. Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne
 18. Melsvasis linlapis – Thesium linophyllon L.
 19. Kalninis auksveitis – Seseli annuum L.
 20. Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.
 21. Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner
 22. Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.
 23. Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.
 24. Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton
 25. Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.
 26. Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler
 27. Iečialapė kalpokė – Scutellaria hastifolia L.
 28. Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.
 29. Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.
 30. Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill
 31. Kalninė arnika – Arnica montana L.
 32. Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.
 33. Driskioji kiaulpienė – Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk.
 34. Švedinė kiaulpienė – Taraxacum suecicum G. E. Haglund
 35. Menturlapė ežerutė – Hydrilla verticillata (L. f.) Royle
 36. Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritimum L.
 37. Didysis plukenis – Najas marina L.
 38. Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.
 39. Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.
 40. Dirvinis česnakas – Allium vineale L.
 41. Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.
 42. Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.
 43. Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó
 44. Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
 45. Mažoji gegužraibė – Orchis morio L.
 46. Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.
 47. Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.
 48. Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Ch.
 49. Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.
 50. Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
 51. Žalioji plateivė – Coeloglossum viride (L.) Hartm.
 52. Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 53. Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.
 54. Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
 55. Kupstinė kūlingė – Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.
 56. Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl
 57. Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton
 58. Lieknasis švylys – Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth
 59. Gauruotoji viksva – Carex tomentosa L.
 60. Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub
 61. Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.
 62. Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 63. Sibirinė visgė – Trisetum sibiricum Rupr.

3(R) kategorija

 1. Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumila (Timm) DC.
 2. Gležnalapė nertis – Ceratophyllum submersum L.
 3. Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat
 4. Smulkiažiedė glažutė – Cerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers.
 5. Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas
 6. Bekotis ąžuolas – Quercus petraea L. ex Liebl.
 7. Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.
 8. Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.
 9. Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.
 10. Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.
 11. Lanksčioji kartenė – Cardamine flexuosa With.
 12. Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz
 13. Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton
 14. Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.
 15. Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.
 16. Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.
 17. Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
 18. Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.
 19. Krūmelinis vikis – Vicia dumetorum L.
 20. Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.
 21. Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.
 22. Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth
 23. Blizgantysis snaputis – Geranium lucidum L.
 24. Didžioji astrantija – Astrantia major L.
 25. Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.
 26. Pelkinė guostė – Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
 27. Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.
 28. Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.
 29. Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.
 30. Pavasarinė kimbara – Cruciata glabra (L.) Ehrend.
 31. Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.
 32. Dirvinė šerardija – Sherardia arvensis L.
 33. Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.
 34. Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.
 35. Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.
 36. Blizgančioji veronika – Veronica polita Fr.
 37. Gebenlapė veronika – Veronica hederifolia L.
 38. Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.
 39. Stačioji notra – Stachys recta L.
 40. Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.
 41. Rudeninė praujenė – Callitriche hermaphroditica L.
 42. Šiurkštusis katilėlis – Campanula cervicaria L.
 43. Gauruotoji žilė – Senecio congestus (R. Br.) DC.
 44. Šiurkščioji kudlė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.
 45. Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.
 46. Lancetinis dumblialaiškis – Alisma lanceolatum With.
 47. Siauralapis dumblialaiškis – Alisma gramineum Lej.
 48. Meinshauzeno plūdė – Potamogeton ×meinshauzenii Juz.
 49. Pelkinė vandensargė – Zannichellia palustris L.
 50. Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
 51. Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.
 52. Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.
 53. Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
 54. Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel
 55. Pajūrinis liūnmeldis – Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
 56. Šerinis meldelis – Isolepis setacea (L.) R. Br.
 57. Liūninė viksva – Carex heleonastes Ehrh.
 58. Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.
 59. Protarpinė viksva – Carex distans L.
 60. Vakarinė viksva – Carex pseudobrizoides Clavaud
 61. Palaipinė viksva – Carex rhizina Blytt ex Lindblom
 62. Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.
 63. Delavinio kelerija – Koeleria delavignei Czern. ex Domin
 64. Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link
 65. Pievinė poavižė – Helictotrichon pratense (L.) Besser
 66. Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

4(I) kategorija

 1. Paprastoji vandens lelija – Nymphaea alba L.
 2. Šaltininė menuva – Montia fontana L.
 3. Miškinė glažutė – Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.
 4. Lietuvinė naktižiedė – Silene lithuanica Zapał.
 5. Riestasėklė vandenė – Elatine hydropiper L.
 6. Laiboji vyrskydė – Androsace filiformis Retz.
 7. Miškinė mėta – Mentha longifolia (L.) Huds.
 8. Aukštoji našlaitė – Viola elatior Fr.
 9. Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser
 10. Smailialapė plūdė – Potamogeton acutifolius Link
 11. Aukštoji gegūnė – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
 12. Žalsvažiedė blandis – Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
 13. Ežinė viksva – Carex muricata L.
 14. Laibastiebė viksva – Carex ligerica J. Gay
 15. Paprastoji bekmanija – Beckmannia eruciformis (L.) Host
 16. Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch
 17. Miškinė monažolė – Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn.
 18. Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.
 19. Miškinė šunažolė – Dactylis polygama Horv.

5(Rs) kategorija

 1. Daugiametė blizgė – Lunaria rediviva L.
 2. Pelkinė šindra – Peplis portula L.
 3. Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.
 4. Miškinė varnalėša – Arctium nemorosum Lej.
 5. Meškinis česnakas – Allium ursinum L.
 6. Baltijinė gegūnė – Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.
 7. Raudonoji gegūnė – Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
 8. Rudoji viksvuolė – Cyperus fuscus L.
 9. Retažiedė miglė – Poa remota Forselles

Dumbliai[taisyti | redaguoti kodą]

Raudondumbliai[taisyti | redaguoti kodą]

1(E) kategorija

 1. Purpurinė bangija – Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh
Rudadumbliai[taisyti | redaguoti kodą]

4(I) kategorija

 1. Pūslėtasis guveinis – Fucus vesiculosus L.
Maurabragūnai[taisyti | redaguoti kodą]

1(E) kategorija

 1. Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
 2. Atžalinis dumblabragis – Tolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

2(V) kategorija

 1. Smailiaviršūnis menturdumblis – Nitella mucronata (A. Braun) Miq.

3(R) kategorija

 1. Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Desv. et Loisel.
 2. Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Fr.) Wahlst.
 3. Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. Müll.) Leonh.
 4. Blizgantysis menturdumblis – Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall.

4(I) kategorija

 1. Šluotelinis maurabragis – Chara baueri A. Braun
 2. Lieknasis menturdumblis – Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh
 3. Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun

Samanos[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Tiesialapė bartramija – Bartramia ithyphylla Brid.

1(E) kategorija

 1. Rutės duoja – Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll. Frib.
 2. Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.
 3. Lajelio žvynuotė – Pallavicinia lyelii (Hook.) Carruth.
 4. Belapis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.
 5. Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii Ruthe
 6. Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.
 7. Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
 8. Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp
 9. Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr
 10. Šleicherio brija – Bryum schleicheri Schwaegr.
 11. Brandenburginė versmenė – Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
 12. Lajelio šepšė – Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor
 13. Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.
 14. Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
 15. Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.
 16. Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
 17. Pataisinė drepanė – Drepanocladus lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.
 18. Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske
 19. Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

2(V) kategorija

 1. Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
 2. Lieknoji barzdenė – Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske
 3. Helerio pilelė – Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R. M. Schust.
 4. Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 5. Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeif.
 6. Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia Lindb.
 7. Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.
 8. Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.
 9. Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.
 10. Žvilgantysis kiminas – Sphagnum subnitens Russow et Warnst.
 11. Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
 12. Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (Richter) Ångstr.
 13. Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides Hartm.
 14. Plunksninė pliusnė – Neckera pennata Hedw.
 15. Uolinė ežerė – Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et Schimp.
 16. Paupinė bukasnapė – Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.
 17. Rinčiuotoji bukasnapė – Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen
 18. Vingiastiebė dygė – Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.
 19. Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

3(R) kategorija

 1. Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray
 2. Grandinėlinė cefalozija – Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.
 3. Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske
 4. Įkirptoji tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske
 5. Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook) Gott.
 6. Vingiuotoji rikardia – Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle
 7. Siauralapė kemsa – Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.
 8. Mažasis zuikrugis – Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.
 9. Skiauterėtoji skeltadantė – Fissidens dubius P. Beauv.
 10. Ilgakaklė driušė – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
 11. Garbanotoji dvyndantė – Dicranum spurium Hedw.
 12. Plikoji trupsamanė – Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton
 13. Trapioji linkė – Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr.
 14. Laiboji peikštė – Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.
 15. Brijinė potija – Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
 16. Garbanotoji veisija – Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) Müll. Hal.
 17. Pūpsančioji žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
 18. Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (With.) Schimp.
 19. Funko brija – Bryum funckii Schwaegr.
 20. Melsvoji polija – Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
 21. Baumgartnerio pokrepis – Zygodon baumgartneri Malta
 22. Mažoji tujinutė – Thuidium minutulum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 23. Vingialapė pažulnutė – Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
 24. Šliaužiančioji rumbainė – Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum.
 25. Kreivoji drikša – Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske
 26. Riestasis ktenidis – Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

4(I) kategorija

 1. Pearsono lepidozija – Lepidozia pearsonii Spruce
 2. Alpinė skiautenė – Lophozia collaris (Nees) Dumort.
 3. Kunzės skiautenė – Lophozia kunzeana (Huebener) Evans
 4. Akytoji stieblapė – Fossombronia foveolata Lindb.
 5. Vondračeko stieblapė – Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort.
 6. Plūduriuojantysis sklenduonis – Ricciocarpos natans (L.) Corda
 7. Rausvoji ričija – Riccia canaliculata Hoffm.
 8. Hiubenerio ričija – Riccia huebeneriana Lindenb.
 9. Gražusis kiminas – Sphagnum pulchrum (Braithw.) Warnst.
 10. Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. et DC.
 11. Alavijinis zuikrugis – Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.
 12. Smulkioji skeltadantė – Fissidens exilis Hedw.
 13. Durpyninė dvyndantė – Dicranum leioneuron Kindb.
 14. Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 15. Kalkinė didenė – Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
 16. Apskritalapė brija – Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) Bruch et Schimp.
 17. Netikroji gaurenė – Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop.
 18. Balkšvoji drėgva – Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.
 19. Ilgakotė mezija – Meesia longiseta Hedw.
 20. Pelkinė mezija – Meesia uliginosa Hedw.
 21. Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.
 22. Bruožuotoji šepšė – Orthotrichum striatum Hedw.
 23. Garbanotoji pliusnė – Neckera crispa Hedw.
 24. Pelkinė auksotė – Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
 25. Pievinė auksotė – Campylium protensum (Brid.) Kindb.
 26. Vislioji auksotė – Campylium polygamum (Schimp.) J. Lange et C. E. O. Jensen
 27. Liekninė bukasnapė – Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.
 28. Švelnioji purslainė – Hygrohypnum mole (Hedw.) Loeske

Grybai[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Kopinis mėšlagrybis – Coprinus dunarum Stoll.
 2. Ilgakotė mikrostoma – Microstoma protracta (Fr.) Kanouse
 3. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

1(E) kategorija

 1. Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.
 2. Kislusis baravykas – Boletus pulverulentus Opat.
 3. Kartusis baravykas – Boletus radicans Pers.
 4. Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad
 5. Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.
 6. Didysis kuokas – Gomphus clavatus (Pers.) Gray
 7. Auksaspalvis minkštenis – Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar
 8. Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
 9. Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.
 10. Juosvoji guotenė – Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner
 11. Kamštinis skylenis – Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill
 12. Nuosėdinė žvynabudėlė – Lepiota cortinarius J. E. Lange
 13. Juodažvynė žvynabudėlė – Lepiota hystrix F.H.Møller et J. E. Lange
 14. Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea F.H.Møller et J. E. Lange
 15. Lelijinė žvynabudėlė – Lepiota lilacea Bres.
 16. Balsvoji žvynabudėlė – Lepiota subalba Kühner ex P. D. Orton
 17. Trispalvė meškabudė – Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff
 18. Juosvasis minkštūnis – Melanoleuca turrita (Fr.) Singer
 19. Šuniškoji poniabudė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.
 20. Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durrieu et Mont.
 21. Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.
 22. Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
 23. Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert
 24. Dubioji laibė – Pseudoomphalina compressipes (Peck) Singer
 25. Gyslotoji krempliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
 26. Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud.
 27. Aitrusis baltikas – Tricholoma sciodes (Pers.) Martin

2(V) kategorija

 1. Dulkančioji krenklė – Asterophora lycoperdoides (Bull.) Gray
 2. Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer
 3. Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.
 4. Fechtnerio baravykas – Boletus fechtneri Velen.
 5. Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.
 6. Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.
 7. Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz
 8. Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler
 9. Melsvoji gijabudė – Entoloma madidum (Fr.) Gillet
 10. Trogo virvuotė – Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer
 11. Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.
 12. Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
 13. Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.
 14. Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.
 15. Skroblyninis raudonviršis – Leccinum carpini (R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid
 16. Kelminis žalialakštis – Melanophyllum eyrei (Massee) Singer
 17. Geltonasis kiškiaausis – Otidea onotica (Pers.) Fuckel
 18. Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin
 19. Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
 20. Medūzgalvė trapiabudė – Psathyrella caput – medusae (Fr.) Konrad et Maubl.
 21. Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Ouél.
 22. Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.
 23. Bačo baltikas – Tricholoma batschii Gulden
 24. Parazitinis aksombaravykis – Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.

3(R) kategorija

 1. Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer
 2. Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.
 3. Melsvoji balteklė – Calocybe ionides (Bull.) Donk
 4. Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
 5. Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
 6. Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.
 7. Tikrinis blizgutis – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
 8. Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray
 9. Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk
 10. Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.
 11. Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Fr.) Kauffman
 12. Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill
 13. Didysis kukurdvelkis – Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.
 14. Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.
 15. Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla – panis (Jacq.) Donk
 16. Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst
 17. Skaisčioji raudonpintė – Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
 18. Auksaviršė ūmėdė – Russula aurata (With.) Fr.
 19. Raukšlius kopūstgalvis – Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
 20. Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.
 21. Karpotoji kempė – Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
 22. Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.
 23. Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.
 24. Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.
 25. Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.
 26. Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
 27. Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

4(I) kategorija

 1. Gelsvarudis pievagrybis – Agaricus augustus Fr.
 2. Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F.H.Møller et Jul. Schäff.) Maire
 3. Suaugtinė dirvapintė – Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar
 4. Keturskiautis žvaigždulis – Geastrum quadrifidum DC.
 5. Didysis žvaigždulis – Geastrum triplex Jungh.
 6. Stambioji karteklė – Gymnopilus spectabilis sensu A. H. Smith
 7. Tiulianių hidnotrija – Hydnotrya tulasnei Berk. et Broome
 8. Mėsingasis dyglutis – Hydnum rufescens Pers.
 9. Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus Secr. ex H. Haas et Haller
 10. Purpurinė guotė – Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.
 11. Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.
 12. Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.
 13. Geltonasis piengrybis – Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.
 14. Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.
 15. Atskiroji lentarija – Lentaria byssiseda Corner
 16. Meškinis dantūnėlis – Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner
 17. Lapinis dantūnėlis – Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner et Maire
 18. Baltoji žvynabudėlė – Lepiota alba (Bres.) Sacc.
 19. Kiunerio žvynabudėlė – Lepiota kuehneri Huijsman
 20. Pilkšvarudė stirnabudė – Lepista luscina (Fr.) Singer
 21. Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke
 22. Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer
 23. Juodkotis mažūnis – Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
 24. Kvapusis skiautenis – Panus suavissimus (Fr.) Singer
 25. Švytruojančioji minkštapintė – Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
 26. Baltoji skydabudė – Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.
 27. Raukšlėtasis trimitėlis – Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner
 28. Tikroji raudonpintė – Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.
 29. Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.
 30. Plaušabudinis baltikas – Tricholoma inocyboides Corner
 31. Kislusis elniagrybis – Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Kerpės[taisyti | redaguoti kodą]

0(Ex) kategorija

 1. Rudoji blakstienė – Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon
 2. Išcentrinis kežas – Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale
 3. Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
 4. Putlioji šiurė – Cladonia turgida Hoffm.
 5. Juostinis plynkežis – Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique
 6. Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.
 7. Karpuotoji meškapėdė – Peltigera aphthosa (L.) Willd.
 8. Gyslotoji meškapėdė – Peltigera venosa (L.) Hoffm.
 9. Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.
 10. Šiurkštusis taškuotkežis – Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
 11. Akytoji solorina – Solorina spongiosa (Ach.) Anzi
 12. Glotnioji kedenė – Usnea glabrata (Ach.) Vain.

1(E) kategorija

 1. Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.
 2. Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.
 3. Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.
 4. Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 5. Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell
 6. Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 7. Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 8. Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.
 9. Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.
 10. Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
 11. Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.
 12. Kintančioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.
 13. Flotovo gijalekta – Gyalecta flotowii Körb.
 14. Guobinė gijalekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 15. Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
 16. Latakinis gleivytis – Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks
 17. Adatiškasis gleivytis – Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold
 18. Diskinė plokštkerpė – Lopadium disciforme (Flot.) Kullhem
 19. Smulkialakštis juodkežis – Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.
 20. Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 21. Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.
 22. Gulsčioji meškapėdė – Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 23. Ponašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
 24. Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.
 25. Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.
 26. Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell
 27. Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
 28. Ruduojančioji kedenė – Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
 29. Šiurkščioji kedenė – Usnea scabrata Nyl.
 30. Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

2(V) kategorija

 1. Dviguboji artonija – Arthonia didyma Körb.
 2. Baltakraštė artonija – Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
 3. Vyninė artonija – Arthonia vinosa Leight.
 4. Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
 5. Raukšlėtasis geltonkežis – Flavoparmelia caperata (L.) Hale
 6. Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat
 7. Blyškioji lekanora – Lecanora albella (Pers.) Ach.
 8. Kerpiškasis gleivytis – Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
 9. Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 10. Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
 11. Žvynuotoji meškapėdė – Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)
 12. Raudonvidurė žiauberuotė – Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg
 13. Juodai žaliasis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.
 14. Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
 15. Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

3(R) kategorija

 1. Žalsvoji žiovenė – Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.
 2. Lakštuotoji šiurė – Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
 3. Samaninis diplošistis – Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
 4. Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
 5. Skylėtoji spuoguotė – Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
 6. Baltijinė ramalina – Ramalina baltica Lettau

Nuorodos[taisyti | redaguoti kodą]


Lietuviški vardynai ir sąrašai
Lietuvos raudonoji knyga

Vardynai: Augalų (Iliustruotas Lietuvos augalų genčių vardynas) | Grybų | Paukščių | Žuvų
Sąrašai: Lietuvos žuvys | Lietuvos varliagyviai | Lietuvos ropliai | Lietuvos paukščiai | Lietuvos žvirbliniai paukščiai | Lietuvos žinduoliai | Lietuvos šikšnosparniai
Lietuvos dieniniai drugiai | Lietuvos žirgeliai | Lietuvos tiesiasparniai | Lietuvos kamanės
Lietuvos vabalai:
auksavabaliai (Cetonidae) | blizgiavabaliai (Buprestidae) | lapgraužiai (Chrysomelidae) | sprakšiai (Elateridae) | ūsuočiai (Cerambycidae) | maitvabaliai (Silphidae) | žygiai (Carabidae)