Sąrašas:Vilniaus konferencijos dalyviai

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Į Vilniaus konferenciją buvo deleguoti ir jos darbe dalyvavo:[1]

Nr. Vardas, pavardė Amžius Kilmė Profesija Išsilavinimas Gyvenamoji vieta Apskritis
1 Albinas Alseika 56 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Pagiriai Ukmergės apskritis
2 Karolius Araminas 60 valstiečių ūkininkas n. m. Ignotiškis Saldutiškio apskritis
3 Antanas Aukštikalnis 28 valstiečių ūkininkas n. m. Sungailiai, Vabalninko parapija Panevėžio apskritis
4 Kazimieras Babonas 36 valstiečių ūkininkas Raseinių miesto mokykla Lotyniškė, Girkalnio parapija Skaudvilės apskritis
5 Antanas Bačkys 43 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Antašava Rokiškio apskritis
6 Matas Bagdonas 22 valstiečių studentas Maskvos universitetas Bulotiškė Marijampolės apskritis
7 Antanas Bajorinas 45 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija,
Peterburgo dvasinė akademija
Kupiškis
8 Juozas Bakšys 31 valstiečių kapelionas Peterburgo dvasinė akademija Vilnius
9 Juozas Balčiūnas 37 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Žiežmariai Kaišiadorių apskritis
10 Juozas Beleišis 60 valstiečių ūkininkas n. m. Svėdasai Rokiškio apskritis
11 Jonas Baltrušaitis 35 valstiečių buv. „Žagrės“ dr. ved. Komercijos ir buhalterijos kursai Vaitiškiai Naumiesčio apskritis
12 Saliamonas Banaitis 50 valstiečių dvaro ir spaustuvės savininkas Komercijos kursai Vaitiekupiai, Sintautų parapija Naumiesčio apskritis
13 Jonas Basanavičius 64 valstiečių gydytojas Maskvos universitetas Vilnius
14 Kazys Bibikauskis 43 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Merkinė Alytaus apskritis
15 Pranas Bieliauskis 33 valstiečių vikaras Vilniaus kunigų seminarija Vilnius
16 Vincas Bielskus 45 valstiečių ūkininkas Marijampolės gimnazija Balsupiai Marijampolės apskritis
17 Mykolas Biržiška 35 bajorų Lietuviškos gimnazijos direktorius Maskvos universitetas Vilnius
18 Leonas Bitautas 49 bajorų ūkininkas Mintaujos realinė mokykla, 4 kl. Kunigiškių dvaras Telšių apskritis
19 Kazys Bizauskas 26 valstiečių gimnazijos mokytojas, studentas Maskvos universitetas Panevėžys
20 Julijonas Bloznelis 29 valstiečių ūkininkas vaistinės mokinys Ryliškiai Alytaus apskritis
21 Ignas Brazdžiūnas 26 valstiečių mokytojas Rygos politechnikos institutas Linkuva Joniškėlio apskritis
22 Teodoras Brazys 47 valstiečių profesorius Vilniaus kunigų seminarija Vilnius
23 Bronislovas Bucevičia 44 bajorų vaistininkas provizorius Kelmė Skaudvilės apskritis
24 Peliksas Bugailiškis 33 valstiečių advokatas Peterburgo universitetas Šiauliai
25 Pranas Bulotas 46 valstiečių ūkininkas n. m. Virbaliūnai Kauno apskritis
26 Bronislovas Cirtautas 36 valstiečių ūkininkas Šiaulių gimnazija Mastautai Kėdainių apskritis
27 Pranas Čaglys 42 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Švenčionėliai Pabradės apskritis
28 Kajetonas Čepanas 45 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Kietaviškės Kaišiadorių apskritis
29 Stanislovas Čėsna 53 valstiečių klebonas Seinų kunigų seminarija Sasnava Marijampolės apskritis
30 Kristupas Čibiras 28 valstiečių gimnazijos kapelionas Peterburgo dvasinė akademija Vilnius
31 Antanas Dabkus 52 valstiečių ūkininkas n. m. Svikškalniai Raseinių apskritis
32 Vincas Dailydė 24 valstiečių ūkininkas miesto mokykla Labanoras Molėtų apskritis
33 Aleksandras Dambrauskas 57 valstiečių Kauno kapelionas prel. teol. mag. Peterburgo dvasinė akademija Kaunas
34 Jonas Dambrauskas 26 valstiečių studentas Varšuvos konservatorija Kaltanėnai Saldutiškio apskritis
35 Tadas Daugirdas 65 bajorų dailininkas tarnautojas Miuncheno dailės akademija Kaunas
36 Konstantas Daunoras 30 valstiečių buhalteris vaistinės mokinys Vilnius
37 Jonas Dereškevičius 26 valstiečių liaudies mokytojas Veiverių mokytojų seminarija Seinai
38 Vytautas Didžiulis 35 bajorų ūkininkas studentas Peterburgo universitetas Griežionys Ukmergės apskritis
39 Boleslovas Dirmantas 34 bajorų advokatas Peterburgo universitetas Ukmergė
40 Antanas Dirsė 26 valstiečių spaustuvininkas n. m. Vilnius
41 Antanas Diržys 50 valstiečių ūkininkas liaudies mokykla Palūšniai Rokiškio apskritis
42 Povilas Dogelis 40 valstiečių kunigas Kauno kunigų seminarija Vilnius
43 Andrius Domaševičius 52 bajorų gydytojas Kijevo universitetas Vilnius
44 Pranas Dovydaitis 30 valstiečių gimnazijos direktorius Maskvos universitetas Kaunas
45 Vincas Dvaranauskas 45 valstiečių klebonas Peterburgo dvasinė akademija Pilypavas Seinų apskritis
46 Pranciškus Eidukevičius 48 valstiečių statybos technikas n. m. Vilnius
47 Jonas Endziulis 50 valstiečių ūkininkas gimnazijos 4 kl. Smalnyčėnai Vilkaviškio apskritis
48 Povilas Gaidelionis 48 valstiečių mokytojas Peterburgo technikos institutas Vilnius
49 Motiejus Galvanauskas 53 valstiečių ūkininkas n. m. Čižiūnai, Valkininkų parapija Trakų apskritis
50 Adomas Gasparavičius 38 valstiečių ūkininkas miesto mokykla Juodiškis Utenos apskritis
51 Juozas Gedgaudas 25 valstiečių pirklys Peterburgo gimnazija Šiauliai
52 Gediminas Antanas Beržanskis Klausutis 57 bajorų klebonas Kauno kunigų seminarija Šatės Sedos apskritis
53 Antanas Gylys 26 valstiečių gimnazijos mokytojas studentas Maskvos universitetas Vilnius
54 Antanas Gineitis 57 valstiečių ūkininkas n. m. Tauragnų dvaras Saldutiškio apskritis
55 Pranas Gineitis 23 valstiečių liaudies mokytojas studentas Kijevo komercijos institutas Utena
56 Jonas Girnius 42 valstiečių ūkininkas n. m. Popsys, Garliavos parapija Marijampolės apskritis
57 Jonas Golovnia 42 bajorų klebonas Vilniaus kunigų seminarij Jieznas Alytaus apskritis
58 Pijus Grajauskas 26 valstiečių Lietuviškos gimnazijos mokytojas Maskvos komercijos institutas Vilnius
59 Petras Graužinis 38 valstiečių ūkininkas n. m. Pamūšio dvaras Biržų apskritis
60 Juozas Grinevičius 37 valstiečių ūkininkas Raseinių apskrities mokykla Balalės k. Šiaulių apskritis
61 Vladas Grudzinskas 50 bajorų vaistininkas provizorius Dorpato uiversitetas Kretinga
62 Stanislovas Gruzdys 51 bajorų gydytojas Charkovo universitetas Suvartuva Kuršėnų apskritis
63 Romualdas Gurklevičius 52 miestiečių ūkininkas Grobinios gimnazija, 5 kl. Sėleniai Kuršėnų apskritis
64 Konstantinas Jacinevičius 29 miestiečių knygrišys miesto mokykla Vilnius
65 Jonas Jakimavičius 28 miestiečių ūkininkas Tartu veterinarijos institutas Juodžių dvaras Kėdainių apskritis
66 Augustas Jakučionis 32 valstiečių mokytojas Veiverių mokytojų seminarija Vilnius
67 Stanislovas Jaloveckis 25 bajorų ūkininkas Tartu veterinarijos institutas Pavirčiuvė Šiaulių apskritis
68 Steponas Janavičius 28 bajorų inžinierius Peterburgo technikos institutas Golnių dvaras Kuršėnų apskritis
69 Feleksas Jankauskas 45 valstiečių ūkininkas n. m. Dargužiai, Valkininkų parapija Trakų apskritis
70 Ignas Jankauskis 29 bajorų buhalteris Šiaulių gimnazija Vilnius
71 Jurgis Janušauskis 52 valstiečių veterinaras Charkovo institutas Vilnius
72 Vincas Jarulaitis 50 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Žagarė Šiaulių apskritis
73 Konstantinas Jazdauskis 42 bajorų klebonas Kauno kunigų seminarija Šateikiai Sedos apskritis
74 Vladislovas Jezukevičius 30 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Vilnius
75 Kazimieras Jokantas 36 valstiečių gydytojas Tartu universitetas Kalvarija Marijampolės apskritis
76 Steponas Kairys 41 valstiečių inžinierius Peterburgo technikos institutas Vilnius
77 Mykolas Kapsas 22 valstiečių studentas Peterburgo technikos institutas Pakruojis Joniškėlio apskritis
78 Jonas Karbauskis 50 klebonas Kauno kunigų seminarija Tverai Telšių apskritis
79 Mykolas Karosas 39 valstiečių vikaras kapelionas Kauno kunigų seminarija Raseiniai
80 Juozas Kavaliūnas 32 valstiečių ūkininkas n. m. Laudenainių? k. Vilkaviškio apskritis
81 Balys Kemėšys 23 valstiečių mokytojas Ukmergės gimnazija Vastapai Utenos apskritis
82 Vincas Kemėšis 57 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Šiauliai
83 Kazimieras Kepalas 26 valstiečių mokytojas studentas Peterburgo universitetas Vilnius
84 Jonas Kymantas 66 bajorų advokatas Peterburgo universitetas Vilnius
85 Faustas Kirša 26 valstiečių mokytojas Voronežo gimnazija 6 kl. Vilnius
86 Petras Klimas 25 valstiečių teisininkas Maskvos universitetas Vilnius
87 Mykolas Klongevičius 68 valstiečių ūkininkas gimnazijos 4 kl. Vilnius
88 Antanas Klupšas 35 valstiečių ūkininkas Peterburgo universitetas Smilgių dvaras Šiaulių apskritis
89 Juozapas Kondratas 47 bajorų ūkininkas Telšių miesto mokykla Šiauduvos dvaras Skaudvilės apskritis
90 Adomas Kontautas 46 bajorų ūkininkas Šiaulių gimnazija Daškoniai Kėdainių apskritis
91 Povilas Korzonas 39 bajorų klebonas Kauno kunigų seminarija Telšiai
92 Aleksandras Kraniauskas 46 miestiečių dvarininkas gimnazijos 3 kl. Jasnagurkos dvaras Panevėžio apskritis
93 Adolpas Kraujalis 32 valstiečių ūkininkas Maskvos gimnazija, 4 kl. Miliai, Labanoro parapija Molėtų apskritis
94 Gabrys Kraujalis 30 valstiečių ūkininkas n. m. Stirniai Molėtų apskritis
95 Kazys Kriščiukaitis 47 valstiečių dailininkas Suvalkų gimnazija 3 kl. Vilnius
96 Juozas Kuklys 48 valstiečių ūkininkas n. m. Burbonys Alytaus apskritis
97 Juozapas Kukta 44 valstiečių kanauninkas Peterburgo dvasinė akademija Vilnius
98 Jonas Kunigėlis 38 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Jūžintai Rokiškio apskritis
99 Zenonas Kuzavas 36 valstiečių vaistininkas provizorius Pilviškiai Vilkaviškio apskritis
100 Jonas Kuzminskas 44 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Nočia Lydos apskritis
101 Antanas Kvedaras 30 valstiečių studentas Tartu universitetas Žagarė Šiaulių apskritis
102 Jonas Lapėnas 27 miestiečių pirklys n. m. Kalvarija Marijampolės apskritis
103 Adomas Lastauskas 57 valstiečių klebonas Seinų kunigų seminarija Berznykas Seinų apskritis
104 Tomas Lebedys 36 valstiečių batsiuvys n. m. Vilnius
105 Česlovas Liandsbergis 48 bajorų buhalteris Panevėžio realinė gimnazija Vilnius
106 Stanislovas Macelis 57 valstiečių ūkininkas n. m. Jurgenčiai Panevėžio apskritis
107 Jonas Maciulevičius 54 bajorų profesorius teol. dr Kauno kunigų seminarija,
Peterburgo dvasinė akademija.
Kaunas
108 Antanas Mačys 31 valstiečių advokatas Maskvos universitetas Ožkabaliai Vilkaviškio apskritis
109 Jonas Maknickas 42 valstiečių ūkininkas n. m. Balkūnai Alytaus apskritis
110 Juozapas Malinauskas 29 valstiečių ūkininkas n. m. Paberžė, Vyžuonų parapija Utenos apskritis
111 Donatas Malinauskis 48 bajorų agronomas Prahos agronomijos akademija Jankovicų dvaras Trakų apskritis
112 Jonas Mališauskas 31 valstiečių vikaras Vilniaus kunigų seminarija Molėtai
113 Klemensas Maliukevičius 40 valstiečių dekanas Vilniaus kunigų seminarija Trakai
114 Jonas Manelis 41 valstiečių lentpjūvės savininkas n. m. Šimonys Kupiškio apskritis
115 Juozapas Marma 60 valstiečių klebonas Seinų kunigų seminarija Veisiejai Seinų apskritis
116 Stanislovas Martynaitis 36 valstiečių ūkininkas n. m. Pakirsnos, Žiežmarių parapija Kaišiadorių apskritis
117 Jurgis Masaitis 55 valstiečių ūkininkas pradžios mokykla Vedepciškiai Marijampolės apskritis
118 Alfonsas Masiulis 50 valstiečių ūkininkas Saratovo realinė mokykla Šešuoliai Širvintų apskritis
119 Antanas Matukevičius 32 valstiečių ūkininkas n. m. Jakėnai Trakų apskritis
120 Kazimieras Mielkus 30 valstiečių ūkininkas ūkio mokykla Vaitakiemis, Punsko parapija Seinų apskritis
121 Juozas Mikuckis 47 valstiečių ūkininkas n. m. Svėdasai Rokiškio apskritis
122 Vladislovas Milvidas 32 miestiečių klebonas Kauno kunigų seminarija
Peterburgo dvasinė akademija
Krakės Kėdainių apskritis
123 Vladislovas Mironas 37 valstiečių dekanas Peterburgo dvasinė akademija Daugai Alytaus apskritis
124 Vitoldas Mongirdas 30 bajorų dvarininkas Maskvos universitetas Mišučiai Kretingos apskritis
125 Vladislovas Mongirdas 42 bajorų gydytojas Maskvos universitetas Aukštadvaris Trakų apskritis
126 Stanislovas Narutavičia 55 bajorų dvarininkas Kijevo universitetas Breiviškiai Telšių apskritis
127 Jurgis Naujokaitis 37 valstiečių ūkininkas n. m. Južnoniai Naumiesčio apskritis
128 Pranas Naujokas 45 valstiečių ūkininkas n. m. Klepai, Sintautų parapija Naumiesčio apskritis
129 Vladislovas Neverdauskas 54 bajorų technikas Peterburgo technikos mokykla Vilnius
130 Jonas Novickas 54 valstiečių dekanas Kauno kunigų seminarija Kuršėnai
131 Kazimieras Okuličius ? bajorų inžinierius Peterburgo inžinerinis institutas Latavėnai, Troškūnų parapija Ukmergės apskritis
132 Juozas Paknys 34 valstiečių bankininkas Peterburgo komercijos institutas Vilnius
133 Antanas Pakštys 47 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Žasliai Kaišiadorių apskritis
134 Kazimieras Paltarokas 43 valstiečių Kauno kunigų seminarija, inspektorius Peterburgo dvasinė akademija Kaunas
135 Aleksandras Paulavičius 35 valstiečių pirklys n. m. Vilnius
136 Juozas Pavilanis 47 valstiečių pirklys n. m. Anykščiai Utenos apskritis
137 Antanas Pečiulis 26 valstiečių pirklys Seinų miesto mokykla Seinai
138 Antanas Petrauskas 36 valstiečių vikaras Seinų kunigų seminarija Seinai
139 Ignas Petrauskis 57 valstiečių dvaro ekonomas n. m. Medemrodė, Laižuvos parapija Akmenės apskritis
140 Alfonsas Petrulis 42 valstiečių klebonas Peterburgo dvasinė akademija Pivašiūnai Alytaus apskritis
141 Juozas Petrulis 40 valstiečių dvarų insp. Berno universitetas Obelių dvaras Rokiškio apskritis
142 Antanas Povylius 46 valstiečių ūkininkas n. m. Žiūronai, Radviliškio parapija Šiaulių apskritis
143 Vincas Preikštas 37 valstiečių pirklys n. m. Joniškėlis
144 Petras Prunskis 46 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Palūšė Saldutiškio apskritis
145 Aleksandras Racevičius 42 ? klebonas Vilniaus kunigų seminarija Punia Alytaus apskritis
146 Boleslovas Račys 30 valstiečių ūkininkas gimnazijos 4 kl. Antanava, Dotnuvos parapija Kėdainių apskritis
147 Jonas Radavičius 52 valstiečių ūkininkas liaudies mokykla Kučiai, Girkalnio parapija Skaudvilės apskritis
148 Kazys Radušis 26 valstiečių studentas Kauno komercijos mokykla Aranų? k. Naumiesčio apskritis
149 Mykolas Radzys 46 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Kalesninkai Rodūnios apskritis
150 Kazimieras Ralys 30 valstiečių ūkininkas Liaudies mokyt. kursai Žalpiai Skaudvilės apskritis
151 Mečislovas Reinys 32 valstiečių profesorius, Peterburgo dvasinė akademija Liuveno universitetas Vilnius
152 Jonas Reitelaitis 33 valstiečių vikaras, Seinų kunigų seminarija Seirijai Seinų apskritis
153 Antanas Repšys 35 valstiečių ūkininkas n. m. Medikoniai Joniškėlio apskritis
154 Jonas Riauba 43 valstiečių ūkininkas Suvalkų gimnazija Kiaulupiai Naumiesčio apskritis
155 Adolpas Ryliškis 50 valstiečių ūkininkas n. m. Kuktiškės Saldutiškio apskritis
156 Juozas Rimša 45 valstiečių ūkininkas pradžios mokykla Naudriškiai Vilkaviškio apskritis
157 Kazimieras Rinkevičius 40 ? klebonas Kauno kunigų seminarija Biržai
158 Antanas Rucevičius 37 valstiečių gaisrinių insp. Marijampolės gimnazija, 6 kl. Vilnius
159 Klemensas Ruginis 24 valstiečių liaudies mokytojas Veiverių mokytojų seminarija Vilnius
160 Juozas Sabalys 57 valstiečių ūkininkas klierikas Vilniaus kunigų seminarija Vincentiškis Rokiškio apskritis
161 Matas Sakevičius 39 valstiečių klebonas Fribourg universitetas Bartninkai Vilkaviškio apskritis
162 Jonas Siemaška 25 bajorų buhalteris Šiaulių gimnazija, 6 kl. Vilnius
163 Antanas Skinderis 47 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Stulgiai Skaudvilės apskritis
164 Antanas Smetona 43 valstiečių teisininkas Peterburgo universitetas Vilnius
165 Jonas Smilgevičius 47 . bajorų dvarininkas ūkininkas Berlyno agronomijos akademija Užvenčio dvaras Kuršėnų apskritis
166 Pranas Smilgevičius 33 bajorų dvaro nuomotojas, ūkininkas Valparaiso universitetas Laumanių dvaras Kuršėnų apskritis
167 Ignacas Spudas 39 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Upyna Skaudvilės apskritis
168 Martynas Sragys 48 valstiečių ūkininkas Liepojos gimnazija, 4 kl. Vaitkiai Kretingos apskritis
169 Juozas Stakauskas 46 valstiečių kunigas dekanas Peterburgo dvasinė akademija Panevėžys
170 Pranas Stakauskis 35 ? klebonas Kauno kunigų seminarija Jurbarkas
171 Bonifacas Stankevičius 50 valstiečių ūkininkas n. m. Gudaičiai Naumiesčio apskritis
172 Juozas Stankevičius 52 valstiečių kunigas mokytojas Friburgo universitetas Vilnius
173 Miečius Stankevičius 41 valstiečių ūkininkas n. m. Jankovicai Trakų apskritis
174 Bronislavas Stasiūnas 30 valstiečių mokytojas Trakų miesto mokykla Semeliškės Trakų apskritis
175 Vladas Stašinskis 42 bajorų advokatas Maskvos universitetas Vilnius
176 Antanas Staugaitis 41 valstiečių ūkininkas n. m. Pakuonis Marijampolės apskritis
177 Justinas Staugaitis 50 valstiečių klebonas Seinų kunigų seminarija Aukštoji Panemunė Kauno apskritis
178 Juozas Stauskis 47 valstiečių ūkininkas Rostovo realinė mokykla Anapilis, Dusetų parapija Rokiškio apskritis
179 Petras Stebatas 53 valstiečių agronomas Maskvos universitetas Obelija Alytaus apskritis
180 Kazimieras Steikūnas 52 valstiečių ūkininkas n. m. Balninkų dvaras Utenos apskritis
181 Kazimieras Steikūnas 35 valstiečių ūkininkas, dvarų ekonomas Liepojos gimnazija 3 kl. Kišonių dvaras Alytaus apskritis
182 Jonas Strazdas 30 miestiečių LA administratorius liaudies mokykla Vilnius
183 Petras Strielčiūnas 40 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Čekiškė Raseinių apskritis
184 Justinas Strimaitis 28 valstiečių mokytojas Veiverių mokytojų seminarija Miroslavas Alytaus apskritis
185 Aleksandras Stulginskis 32 miestiečių agronomas Halės agronomijos institutas Vilnius
186 Jurgis Šaulys 37 valstiečių redaktorius Berno universitetas Vilnius
187 Kazimieras Šaulys 45 valstiečių Kauno kunigų seminarija, prof., kan. Peterburgo dvasinė akademija Kaunas
188 Cezaris Ščensnavičius 36 bajorų miesto tarnautojas gimnazijos 1 kl. Švenčionys
189 Adomas Šernas 33 valstiečių kunigas Tartu universitetas Papilys Biržų apskritis
190 Jokūbas Šernas 29 valstiečių Lietuviškos gimnazijos mokytojas Peterburgo universitetas Vilnius
191 Kazimieras Širvinskis 56 valstiečių pirklys n. m. Mažeikiai Akmenės apskritis
192 Antanas Šmulkštys 30 valstiečių vikaras Peterburgo dvasinė akademija Virbalis Vilkaviškio apskritis
193 Stasys Špokas 28 valstiečių girininkas n. m. Dargužiai, Valkininkų parapija Trakų apskritis
194 Aleksandras Štombergas 62 ? dekanas Kauno kunigų seminarija Saločiai Joniškėlio apskritis
195 Jonas Šurna 52 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija Anykščiai Utenos apskritis
196 Vincas Šustikas 49 valstiečių ūkininkas n. m. Žvirbliškė, Kaltanėnų parapija Saldutiškio apskritis
197 Jurgis Talmantas 22 valstiečių mokytojas gimnazijos 8 kl. Vilnius
198 Stasys Tijūnaitis 30 valstiečių liaudies mokytojas Veiverių mokytojų seminarija Seinai
199 Jonas Totoraitis 44 valstiečių Seinų kunigų seminarija kapel. Fribourg universitetas, mag. Seinai
200 Pranas Turauskas 41 valstiečių klebonas Kauno kunigų seminarija]] Utena
201 Steponas Umbras 37 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Dieveniškės Karo operacijų zona
202 Pranas Urbanavičius 49 bajorų klebonas Kauno kunigų seminarija Salantai Kretingos apskritis
203 Juozas Vabalas 60 valstiečių ūkininkas miesto mokykla Daugai Alytaus apskritis
204 Jonas Vailokaitis 31 valstiečių bankininkas Aukštesnioji komercinė mokykla Petroniai Naumiesčio apskritis
205 Juozas Vaitkevičius 67 valstiečių ūkininkas n. m. Kaišiadorys
206 Vladislovas Valiulis 61 valstiečių felčeris Petrapilio felčerių mokykla Švenčionys
207 Alponsas Varnas 33 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Kaišiadorys
208 Pranciškus Vasiliauskas 46 ? klebonas Kauno kunigų seminarija Viekšniai Telšių apskritis
209 Vincas Vedeckis 36 valstiečių ūkininkas liaudies mokykla Paveisupys Raseinių apskritis
210 Boleslovas Vėgėlė 36 valstiečių klebonas Fribourg universitetas Šventybrastis Kėdainių apskritis
211 Pranas Velutis 28 valstiečių ūkininkas Tartu veterinarijos institutas, studentas Užpaliai Utenos apskritis
212 Justinas Vienožinskis 32 garbės pilietis dailininkas Krokuvos karališkoji dailės akademija Dačiūnų dvaras Rokiškio apskritis
213 Jonas Vileišis 45 valstiečių advokatas Peterburgo universitetas Vilnius
214 Antanas Vileišis 60 valstiečių gydytojas Maskvos universitetas Vilnius
215 Adomas Vyšniauskas 31 ? vikaras Peterburgo dvasinė akademija Panevėžys
216 Vladislovas Vizgirda 44 valstiečių klebonas Friburgo universitetas Griškabūdis Naumiesčio apskritis
217 Vincas Zajančkauskas 33 valstiečių klebonas Fribuorg universitetas Geranainys Karo operacijų zona
218 Adomas Žemaitis 35 valstiečių klebonas Vilniaus kunigų seminarija Rūdiškės Trakų apskritis
219 Bronislavas Žilinskis 37 valstiečių buhalteris Veiverių mokytojų seminarija Vilnius
220 Jurgis Žitinevičius 47 valstiečių ūkininkas n. m. Lopiškiai Vilkaviškio apskritis
221 Antanas Žmuidzinavičius 46 valstiečių dailininkas Peterburgo dailės akademija Vilnius
222 Juozas Žvirblis 59 valstiečių ūkininkas n. m. Mikniūnai Utenos apskritis

Į sąrašą neįtrauktos Juozo Katiliaus ir Motiejaus Simonaičio pavardės (dėl pavėlavimo?), kurie konferencijoje dalyvavo.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Antanas Tyla. Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio, 2004 m., Vilnius