Sąrašas:Lietuvos mokslų akademijos nariai

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Lietuvos mokslų akademiją sudaro tikrieji nariai, nariai korespondentai, nariai ekspertai ir užsienio nariai.

Tikrieji nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Narys Mokslo šaka Buvimo nariu laikotarpis
Ramutis Petras Bansevičius mechanika nuo 1998 m. spalio 18 d.
Povilas Zakarevičius vadyba nuo 2011 m. rugsėjo 22 d.
Jurgis Brėdikis medicina nuo 1994 m. kovo 16 d.
Antanas Buračas ekonomika nuo 1976 m. balandžio 15 d.
Algirdas Gaižutis menotyra nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Bronius Grigelionis matematika nuo 1987 m. gruodžio 30 d.
Edvardas Gudavičius istorija nuo 2000 m. gruodžio 12 d.
Benediktas Juodka biologija nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Leonardas Kairiūkštis miškininkystė nuo 1972 m. kovo 22 d.
Vytautas Kontrimavičius biologija nuo 1980 m. spalio 16 d.
Jonas Kubilius matematika nuo 1962 m. gruodžio 6 d.
Antanas Kudzys mechanika nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Juozas Kulys fizikinė cheminė biologija nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Pranas Kūris teisė nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Juozas Lazauskas žemės ūkio mokslai nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Algimantas Jonas Marcinkevičius medicina nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Justinas Marcinkevičius lietuvių literatūra 1990 m. gruodžio 29 d. – 2011 m. vasario 16 d.
Alfonsas Merkys augalų fiziologija 1976 m. balandžio 15 d. – 2016 m. gegužės 19 d.
Vytautas Merkys istorija nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Kazimieras Meškauskas ekonomika nuo 1962 m. gruodžio 4 d.
Jonas Mockus kibernetika nuo 1976 m. balandžio 15 d.
Algis Petras Piskarskas fizika nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Alfas Pliūra miškininkystė nuo 2016 m. balandžio 26 d.
Juras Požela eksperimentinė fizika nuo 1968 m. vasario 26 d.
Liudvikas Pranevičius medžiagų inžinerija nuo 2007 m. gegužės 20 d.
Antanas Praškevičius medicina nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Kazimieras Ragulskis mechanika nuo 1987 m. gruodžio 30 d.
Valdemaras Razumas chemija nuo 2006 m. kovo 14 d.
Zenonas Rokus Rudzikas fizika 1994 m. kovo 16 d. – 2011 m. birželio 8 d.
Pranas Sadauskas žemės ūkio mokslai nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Leonardas Sauka lietuvių literatūra nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Vytautas Jonas Sirvydis medicina nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Algirdas Šileika fizika nuo 1985 m. birželio 27 d.
Marijus Arvydas Šliogeris filosofija nuo 2007 m.
Adolfas Laimutis Telksnys elektronika ir informatika nuo 1994 m. kovo 16 d.
Veronika Vasiliauskienė agronomija nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Povilas Algirdas Vaškelis chemija 1998 m. rugsėjo 22 d. – 2009 m. vasario 5 d.
Jurgis Vilemas energetika nuo 1987 m. gruodžio 30 d.
Zigmas Zinkevičius kalbotyra nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Juozas Balčikonis kalbotyra 1946 m. – 1969 m. sausio 5 d.
Stanislovas Banaitis medicina 1946 m. – 1954 m. sausio 3 d.
Kazimieras Baršauskas fizika 1956 m. – 1964 m. gegužės 24 d.
Kazimieras Bieliukas geografija 1946 m. – 1991 m. gegužės 4 d.
Mykolas Biržiška literatūros istorija 1941 m. – 1962 m. rugpjūčio 24 d.
Vaclovas Biržiška teisės mokslas 1941 m. – 1956 m. gegužės 2 d.
Povilas Brazdžiūnas fizika 1956 m. – 1986 m. vasario 28 d.
Dzidas Budrys ekonomika 1941 m. – 1971 m. gegužės 15 d.
Aleksandras Čyras statybos mechanika 1985 m. – 2001 m. rugsėjo 29 d.
Juozas Dalinkevičius geologija 1941 m. – 1980 m. vasario 26 d.
Juozas Gaudrimas menotyra 1972 m. – 1994 m. gruodžio 3 d.
Liudas Gira poetika 1946 m. – 1946 m. liepos 1 d.
Vytautas Gudelis geografija 1994 m. – 2007 m. liepos 17 d.
Juozas Indriūnas tekstilės technologija 1968 m. – 1989 m. balandžio 15 d.
Tadas Ivanauskas zoologija 1941 m. – 1970 m. birželio 1 d.
Zenonas Ivinskis istorija 1941 m. – 1971 m. gruodžio 24 d.
Konstantinas Jablonskis istorija 1941 m. ir 1956 m. – 1960 m. liepos 28 d.
Jonas Janickis fizikinė chemija 1956 m. – 1998 m. birželio 18 d.
Augustinas Janulaitis istorija 1941 m. – 1950 m. gegužės 22 d.
Zigmas Januškevičius biofizika 1968 m. – 1984 m. gegužės 26 d.
Adolfas Jucys teorinė fizika 1953 m. – 1974 m. vasario 4 d.
Juozas Jurginis istorija 1968 m. – 1994 m. liepos 5 d.
Vladas Jurgutis ekonomika 1941 m. – 1966 m. sausio 9 d.
Steponas Kolupaila hidrologija 1941 m. – 1964 m. balandžio 9 d.
Kostas Korsakas lietuvių literatūra 1949 m. – 1986 m. lapkričio 22 d.
Vincas Krėvė-Mickevičius literatūros mokslas 1941 m. – 1954 m. liepos 7 d.
Jonas Kriščiūnas žemės ūkis 1946 m. – 1973 m. liepos 2 d.
Vladas Kuzma medicina 1941 m. – 1942 m. birželio 8 d.
Jonas Lankutis lietuvių literatūra 1985 m. – 1995 m. kovo 5 d.
Borisas Larinas kalbotyra 1949 m. – 1964 m. vasario 26 d.
Vladas Lašas fiziologija 1946 m. – 1966 m. sausio 2 d.
Vaclovas Mališauskas ekonomika 1980 m. – 1996 m. kovo 7 d.
Juozas Matulis fizikinė chemija 1941 m. – 1993 m. birželio 25 d.
Pranas Mažiulis medicina 1946 m. – 1966 m. vasario 28 d.
Vytautas Mažiulis kalbotyra 1976 m. balandžio 15 d. – 2009 m. balandžio 11 d.
Vincas Mykolaitis-Putinas literatūros mokslai 1941 m. – 1967 m. birželio 7 d.
Jokūbas Minkevičius filosofija 1990 m. – 1996 m. gegužės 5 d.
Vladas Niunka filosofija 1976 m. – 1983 m. gruodžio 26 d.
Rolandas Pavilionis filosofija 1994 m. – 2006 m. gegužės 10 d.
Antanas Purėnas organinė chemija 1941 m. – 1962 m. lapkričio 5 d.
Raimundas Leonas Rajeckas ekonomika 1987 m. – 1997 m. rugpjūčio 11 d.
Albinas Rimka socialinės ekonomijos mokslai 1941 m. – 1944 m. vasario 27 d.
Antanas Salys kalbotyra 1941 m. – 1972 m. liepos 31 d.
Pranas Skardžius kalbotyra 1941 m. – 1975 m. gruodžio 18 d.
Paulius Slavėnas astronomija 1968 m. – 1991 m. vasario 24 d.
Vytautas Statulevičius matematika 1972 m. – 2003 m. lapkričio 23 d.
Petras Šalčius ekonomika 1942 m. – 1958 m. balandžio 22 d.
Stasys Šalkauskis filosofija 1941 m. – 1941 m. gruodžio 4 d.
Pranciškus Šivickis zoologija 1941 m., 1956 m. – 1968 m. spalio 10 d.
Kazys Vasiliauskas technika 1941 m.
Eduardas Vilkas matematika, taikomoji matematika 1985 m. – 2008 m. gegužės 18 d.
Jurgis Viščakas eksperimentinė fizika 1976 m. – 1990 m. rugpjūčio 13 d.
Romanas Višomirskis elektrochemija 1976 m. – 1995 m. liepos 8 d.
Juozas Žiugžda istorija 1946 m. – 1979 m. kovo 27 d.
Algirdas Žukauskas šiluminė technika 1962 m. – 1997 m. rugpjūčio 2 d.

Nariai korespondentai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Narys Mokslo šaka Išrinkimo data
Vytautas Basys medicina 1996 m. gegužės 16 d.
Vidmantas Bižokas veterinarija 2000 m. gruodžio 12 d.
Vladas Algirdas Bumelis biotechnologija 2000 m. gruodžio 12 d.
Viktorija Daujotytė-Pakerienė lietuvių literatūra 2007 m. kovo 20 d.
Vitas Daukšas chemija 1990 m. gruodžio 29 d.
Mykolas Daunys mechanika 1994 m. kovo 16 d.
Vincentas Dienys eksperimentinė fizika 1987 m. gruodžio 30 d.
Vladislavas Domarkas radioelektronika, ultragarso technika 1985 m. birželio 27 d.
Danielius Eidukas radiotechnika 1976 m. birželio 15 d.
Aleksas Stanislovas Girdenis lietuvių kalba 1996 m. gegužės 16 d.
Romualdas Grigas sociologija 2003 m. balandžio 1 d.
Jonas Grigas fizika 2000 m. gruodžio 12 d.
Algimantas Grigelis geologija 1994 m. kovo 16 d.
Feliksas Ivanauskas matematika 2007 m. kovo 20 d.
Vitalijus Janickis chemija 2003 m. balandžio 1 d.
Eugenijus Arvydas Janulaitis biotechnologija 1987 m. gruodžio 30 d.
Česlovas Jukna žemės ūkio mokslai 1990 m. gruodžio 29 d.
Vytautas Juodkazis geologija 1998 m. rugsėjo 22 d.
Leonas Kadžiulis augalininkystė 1985 m. birželio 27 d.
Antanas Kairys žemės ūkio mokslai 1990 m. gruodžio 29 d.
Vytautas Kaminskas informatika 1998 m. rugsėjo 22 d.
Sofija Kanopkaitė biochemija 1976 m. balandžio 15 d.
Romualdas Karazija fizika 2000 m. gegužės 12 d.
Stasys Karazija miškininkystė 1996 m. gegužės 16 d.
Domas Kaunas istorija 2007 m. kovo 20 d.
Albinas Kusta žemės ūkis 1996 m. gegužės 16 d.
Mykolas Lasinskas vandens problemos 1980 m. spalio 16 d.
Albertas Malinauskas chemija 2007 m. kovo 20 d.
Algimantas Miškinis architektūra 1996 m. gegužės 16 d.
Jonas Remigijus Naujalis biologija 2003 m. balandžio 1 d.
Evaldas Nekrašas filosofija 1994 m. kovo 16 d.
Antanas Nemura automatika ir elektronika 1962 m. gruodžio 4 d.
Vytautas Ostaševičius mechanika 2000 m. gruodžio 12 d.
Vygantas Paulauskas matematika 1990 m. gruodžio 29 d.
Henrikas Pragarauskas matematika 1994 m. kovo 16 d.
Valentinas Rajeckas pramonės technologija 1990 m. gruodžio 29 d.
Vytautas Petras Rančelis genetika 1990 m. gruodžio 29 d.
Liūda Rasteikienė biochemija 1972 m. kovo 22 d.
Algirdas Sabaliauskas lietuvių kalba 1998 m. rugsėjo 22 d.
Mifodijus Sapagovas matematika 1987 m. gruodžio 30 d.
Kęstutis Sasnauskas biologija 2003 m. balandžio 1 d.
Vytautas Konstantinas Sirvydis agrariniai mokslai, gyvulininkystė 1998 m. rugsėjo 22 d.
Algirdas Skirkevičius biologija 1990 m. gruodžio 29 d.
Algirdas Sliesaravičius agronomija 2000 m. gruodžio 12 d.
Vytautas Pranciškus Straižys astronomija 1996 m. gegužės 16 d.
Mindaugas Strukčinskas biologija 1985 m. birželio 27 d.
Donatas Surgailis matematika 1990 m. gruodžio 29 d.
Lionginas Šepetys filosofija 1987 m. gruodžio 30 d.
Vytas Antanas Tamošiūnas biologija 1996 m. gegužės 16 d.
Eugenijus Ušpuras energetika 2006 m. gegužės 30 d.
Giedrius Uždavinys medicina 2007 m. gegužės 20 d.
Juozas Vidmantis Vaitkus fizika 1985 m. birželio 27 d.
Gediminas Valkiūnas biologija 2007 m. gegužės 20 d.
Vanda Zaborskaitė lietuvių literatūra 1990 m. gruodžio 29 d.
Edmundas Kazimieras Zavadskas statyba 1994 m. kovo 16 d.
Mečislovas Žalakevičius biologija 2000 m. gruodžio 12 d.
Gintautas Žintelis skaičiavimo technika ir informatika 1990 m. gruodžio 29 d.
Kostas Korsakas lietuvių literatūra 1946 m. – 1949 m.
Jonas Lankutis lietuvių literatūra 1976 m. – 1985 m.
Vaclovas Mališauskas ekonomika 1968 m. – 1980 m.
Jokūbas Minkevičius filosofija 1985 m. – 1990 m.
Vladas Niunka ekonomika 1962 m. – 1976 m.
Raimundas Leonas Rajeckas ekonomika 1980 m. – 1987 m.
Paulius Slavėnas astronomija 1949 m. – 1968 m.
Kazys Vasiliauskas technika 1946 m. – 1957 m. lapkričio 24 d.
Jurgis Viščakas eksperimentinė fizika 1972 m. – 1976 m.
Romanas Višomirskis elektrochemija 1972 m. – 1976 m.
Algirdas Žukauskas šiluminė technika 1956 m. – 1962 m.
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis lietuvių kalba 1941 m. – 1974 m. lapkričio 28 d.
Jonas Bučas ekonomika 1946 m. – 1973 m. spalio 15 d.
Jonas Bulavas žemės ūkis 1956 m. – 1984 m. spalio 7 d.
Juozas Bulavas valstybės ir teisės istorija 1953 m. – 1995 m. liepos 20 d.
Juozas Burneikis energetika 1976 m. – 2005 m. rugsėjo 9 d.
Jonas Dagys botanika 1956 m. – 1993 m. sausio 31 d.
Raimundas Dagys teorinė fizika 1987 m. – 1996 m. vasario 26 d.
Vytautas Girdzijauskas bakteriologija 1946 m. – 1972 m. spalio 24 d.
Antanas Jasaitis biochemija 1976 m. – 1999 m. sausio 11 d.
Regina Kulikauskienė archeologija 1972 m. – 2007 m. kovo 28 d.
Jonas Macevičius filosofija 1953 m. – 1999 m. gegužės 18 d.
Algis Mickis medicina 1990 m. – 2006 m. rugsėjo 7 d.
Antanas Minkevičius botanika 1956 m. – 1998 m. lapkričio 28 d.
Konstantinas Navickas istorija 1985 m. – 2006 m. balandžio 18 d.
Vytautas Nešukaitis automatika ir elektronika 1962 m. – 1975 m. gruodžio 22 d.
Povilas Pakarklis valstybės ir teisės istorija 1946 m. – 1955 m. liepos 28 d.
Gediminas Jonas Pauliukevičius ekologija 1987 m. – 2000 m. gruodžio 2 d.
Arijonas Prokopčikas fizinė chemija 1972 m. – 2001 m. kovo 3 d.
Jonas Puzinas istorija 1941 m. – 1978 m. balandžio 14 d.
Viktoras Ruokis agrochemija 1946 m. – 1971 m. gruodžio 26 d.
Leonas Simanavičius chemija 1994 m. – 2006 m. sausio 28 d.
Adolfas Smailys medicina 1990 m. – 1995 m. balandžio 28 d.
Boleslovas Styra atmosferos fizika 1976 m. – 1993 m. vasario 13 d.
Kazys Šalkauskis teisė 1942 m. – 1960 m. vasario 26 d.
Adolfas Šapoka istorija 1941 m. – 1961 m. kovo 9 d.
Romas Šarmaitis istorija 1972 m. – 1995 m. liepos 20 d.
Juozas Tonkūnas žemės ūkis 1956 m. – 1968 m. gegužės 6 d.
Kazys Ulvydas lietuvių kalba 1972 m. – 1996 m. kovo 16 d.
Stasys Vabalevičius statyba, sanitarinė technika 1956 m. – 1985 m. lapkričio 24 d.
Bronius Vaitkevičius istorija 1980 m. – 2002 m. birželio 24 d.
Aleksandras Vanagas lietuvių kalba 1990 m. – 1995 m. balandžio 13 d.
Eimutis Vladislovas Vanagas teorinė fizika 1976 m. – 1990 m. balandžio 14 d.
Petras Vasinauskas žemės ūkis 1956 m. – 1995 m. spalio 1 d.
Antanas Venclova literatūra 1949 m. – 1971 m. birželio 28 d.
Juozas Virbickas biologija 1994 m. – 2006 m. kovo 23 d.
Alfonsas Žilėnas ekonomika 1976 m. – 2005 m. spalio 20 d.

Nariai ekspertai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Narys Mokslo šaka Buvimo nariu laikotarpis
Juozas Augutis energetika nuo 2006 m. birželio 29 d.
Vilijanas Bagdonavičius matematika nuo 2008 m. vasario 28 d.
Jūras Banys fizika nuo 2006 m. kovo 7 d.
Eugenijus Butkus chemija nuo 2007 m. kovo 13 d.
Vincas Būda biologija nuo 2008 m. vasario 25 d.
Gintautas Jurgis Česnys medicina nuo 1997 m., 2002 m., 2008 m. vasario 25 d.
Zenonas Dabkevičius agronomija nuo 2001 m., 2006 m. birželio 28 d.
Rūta Dubakienė medicina nuo 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 28 d.
Gintautas Dzemyda informatika nuo 2006 m. birželio 29 d.
Irena Eitminavičiūtė biologija nuo 1991 m., 2001 m. 2006 m. birželio 28 d.
Algimantas Fedaravičius mechanika nuo 2006 m. birželio 29 d.
Juozas Vidas Gražulevičius medžiagotyra nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Palmira Jucevičienė edukologija nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 30 d.
Algirdas Jurgaitis geologija nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 23 d.
Rimantas Kačianauskas statyba nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Artūras Kaklauskas statyba nuo 2006 m. birželio 29 d.
Aivaras Kareiva chemija nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Rymantas Kažys elektronika ir informatika nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Kęstutis Kilkus geografija nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Vaidutis Kučinskas biologija nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Zita Aušrelė Kučinskienė medicina nuo 2006 m. birželio 28 d.
Limas Kupčinskas medicina nuo 2008 m. vasario 25 d.
Valdas Laurinavičius chemija nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Eugenijus Manstavičius matematika nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Arvydas Virgilijus Matulionis sociologija nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Valentinas Mikelėnas teisė nuo 2004 m. rugsėjo 30 d.
Algirdas Juozas Motuzas agronomija nuo 2007 m. kovo 14 d.
Vytautas Nekrošius teisė nuo 2007 m. kovo 16 d.
Eugenijus Norkus chemija nuo 2008 m. vasario 28 d.
Remigijus Ozolinčius miškininkystė nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Konstantinas Pileckas matematika nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Romanas Plečkaitis filosofija ir pedagogika nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Povilas Poškas energetika nuo 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Algirdas Jonas Raila žemės ūkio ir aplinkos inžinerija nuo 2001 m., 2006 m. birželio 28 d.
Šarūnas Raudys informatika nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 28 d.
Jonas Sapragonas transportas nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Jūratė Spindytė lietuvių literatūra nuo 2008 m. vasario 26 d.
Algirdas Petras Stabinis fizika nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Vidmantas Stanys agronomija nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 23 d.
Virginijus Šikšnys biologija nuo 2006 m. liepos 1 d.
Sigitas Tamulevičius medžiagų inžinerija nuo 2002 m., 2008 m. vasario 26 d.
Antanas Tyla istorija nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Algirdas Vaclovas Valiulis medžiagotyra nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Leonas Valkūnas fizika nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Aleksandras Vasiliauskas ekonomika nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Povilas Zakarevičius vadyba nuo 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Remigijus Žaliūnas medicina nuo 2007 m. kovo 15 d.
Henrikas Žilinskas zootechnika nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Artūras Žukauskas fizika nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Vladas Žulkus archeologija nuo 2008 m. vasario 26 d.
Stasys Kutkevičius chemija 1991 m. – 1994 m. vasario 13 d.
Alfonsas Švedas žemės ūkis 1994 m., 1999 m. – 2001 m. balandžio 22 d.
Pranas Vaičekonis teisė 1996 m., 2001 m. – 2006 m. spalio 14 d.

Užsienio nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Narys Mokslo šaka Buvimo nariu laikotarpis
Žoresas Alfiorovas fizika nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Aleksandras Alimovas zoologija, hidrobiologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Algirdas Avižienis informatika nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Petras Avižonis fizika nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Jonas Balys tautosaka nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Aleksejus Bogdanovas molekulinė biologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
David Bridges edukologija nuo 2006 m. kovo 14 d.
Pjetras Umbertas Dinis kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
A. G. Davis Philip astronomija nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Winfried Drochner zootechnika nuo 2008 m. kovo 18 d.
Robert Neil Jones biologija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Sven Erik Ekdahl istorija nuo 2005 m. balandžio 5 d.
Juris Ekmanis fizika nuo 2007 m. kovo 20 d.
Charlotte Froese Fischer fizika nuo 2004 m. kovo 30 d.
Hans Jürgen Voigt geologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Michael A. Fullen agronomija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Jurijus Gleba biologija nuo 2004 m. kovo 30 d.
Janas Harfas geologija nuo 2002 m. kovo 19 d.
Rienk van Grondelle fizika nuo 2006 m. kovo 14 d.
Sergejus Inge-Večtomovas genetika nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Viačeslavas Ivanovas kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
Heinz Jeroch zootechnika nuo 2007 m. kovo 20 d.
Jan Jurkiewicz istorija nuo 2000 m. gruodžio 12 d.
Romualdas Kašuba mechanika nuo 1999 m. kovo 16 d.
Zdisław Kawecki agronomija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Viktoras Vytautas Klemas okeanologija nuo 2007 m. kovo 20 d.
Arvydas Kliorė fizika nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Emilijus Knystautas fizika nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Ivan Karl-Eric Magnusson biologija nuo 1999 m. kovo 16 d.
Indrek Martinson fizika nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Algis Mickūnas filosofija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Guido Michelini kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
Sten Nilsson miškotyra nuo 2008 m. kovo 18 d.
Panos M. Pardalos informatika nuo 2000 m. kovo 29 d.
Dmitrijus Pavlovas biologija nuo 2004 m. kovo 30 d.
Hans Hartmut Peter medicina nuo 1999 m. kovo 16 d.
Andre Preumont mechanikos inžinerija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Calyampudi Radhakrishna Rao matematika nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Baiba Rivža socialiniai mokslai nuo 2007 m. kovo 20 d.
Miguel A. F. Sanjuan mechanikos inžinerija, fizika nuo 2008 m. kovo 18 d.
Alfred Erich Senn istorija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Eva Maria Severinson biologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Karl Skirnisson biologija nuo 2004 m. kovo 30 d.
Kenway Montgomery Smith fizika nuo 2003 m. balandžio 1 d.
Viktoras Algirdas Sniečkus organinė chemija nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Jan Erik Solheim astronomija nuo 2002 m. kovo 19 d.
Janis Stradiņš chemija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Voldemārs Strīķis ekonomika nuo 2008 m. kovo 18 d.
Leonidas Suščenia biologija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Sune Roland Svanberg fizika nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Wolfgang P. Schmid kalbotyra nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
William Riegel Schmalstieg kalbotyra nuo 2006 m. gegužės 30 d.
Friedrich Scholz kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
Viktoras Trajkovskis agronomija nuo 2007 m.
Rimas Vaičaitis technikos mokslai nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Dieter Werner biologija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Richard Villems biologija nuo 2007 m. kovo 20 d.
Romualdas Viskanta mechanika nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Antonino Zichichi fizika nuo 2005 m. balandžio 5 d.
John Frame agronomija 2000 m. – 2006 m. lapkričio 28 d.
Konstantinas Frolovas mechanika 2004 m. – 2007 m. lapkričio 18 d.
Marija Gimbutienė archeologija 1990 m. – 1994 m. vasario 2 d.
Algirdas Julius Greimas filosofija 1990 m. – 1992 m. vasario 27 d.
Peter Nelson Campbell biologija 2000 m. – 2005 m. vasario 7 d.
Peter Nansen žemės ūkis 1994 m. – 1999 m. spalio 26 d.
Lennart Schotte miškininkystė 1999 m. – 2005 m. birželio 26 d.
Nikolajus Nikolajevičius Voroncovas biologija 1997 m. – 2000 m. kovo 3 d.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]