Borisas Larinas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Borisas Larinas
Gimė 1893 m. sausio 5 d.
Poltava, Rusija Rusijos imperija
Mirė 1964 m. kovo 26 d. (71 metai)
Leningradas, Rusijos TFSR
Veikla kalbininkas
Alma mater Kijevo universitetas

Borisas Larinas (rus. Бори́с Алекса́ндрович Ла́рин, ukr. Бори́с Олекса́ндрович Ла́рін, 1893 m. sausio 5 [17] d. Poltava, Rusijos imperija1964 m. kovo 26 d. Leningradas, Rusijos TFSR) – rusų ir ukrainiečių kalbininkas, Ukrainos TSR Mokslų akademijos narys korespondentas (1945), Lietuvos TSR Mokslų akademijos akademikas (1949), nusipelnęs RTFSR mokslo veikėjas (1957). 6-ojo dešimtmečio pradžioje gyveno ir dirbo Vilniuje. Rusų kalbos, sociolingvistikos, sanskrito, lituanistikos specialistas. Grožinės literatūros iš lietuvių kalbos vertėjas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gimė mokytojo, vėliau tapusio šventiku, šeimoje. Mokėsi Podolės Kameneco gimnazijoje (1902–1906) ir Pavlo Galagano kolegijoje Kijeve (1906–1910).

Baigė Kijevo šv. Vladimiro universitetą (1914), nuo 1931 m. – Leningrado universiteto profesorius. 19511953 m. gyveno Vilniuje. Dėstė Vilniaus valstybiniame universitete ir iki mirties buvo šio universiteto Istorijos–filologijos fakulteto Mokslinės tarybos narys. 1951 m. paskirtas Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos instituto poskyrio vedėju, 1952 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams (iki 1953 m.).

Klasikinis B. Larino veikalas – trijų užsienio šaltinių apie rusų kalbą komentuotų publikacijų trilogija: „1696 m. Ludolfo rusų kalbos gramatika [1696 m.]“ (1937), „1586 m. Paryžiaus moskovitų žodynas“ (1948), „Rusų–anglų kalbų žodynas – Ričardo Džeimso dienoraštis“ [1618–1619 m.]“ (1959). Darbą „1696 m. Ludolfo rusų kalbos gramatika“ 1948 m. apgynė kaip disertaciją. 1949 m. per agresyvią tuometinę maristų „kovos su kosmopolitizmu“ kampaniją B. Larinas buvo kritikuojamas dėl užsienio šaltinių tyrimo; dėl to knygos apie Ričardą Džeimsą spausdinimas buvo atidėtas 11-ai metų.

Po. B. Larino mirties jo našlė Natalja mokslininko biblioteką padovanojo Leningrado universitetui; šis knygų rinkinys saugomas Tarpkatedriniame Sankt Peterburgo universiteto žodynų kabinete. Dabar kabinetas vadinamas B. Larino vardu.

Mokslinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

B. Larinas – vienas pirmųjų tarybinių sociolingvistų, socialinės dialektologijos pradininkas. Darbų apie slaptakalbę, „kalbinę miesto charakteristiką“ autorius. Miesto gyventojų kalbos (prastakalbės, kultūringų miesto gyventojų žodinės kalbos, korporacinių žargonų) tyrimo iniciatorius. Tyrė šnekamosios kalbos įtaką bendrinės rusų kalbos susidarymui.

Iškilus slavistikos specialistas (slavų dialektologija, istorinė rusų leksikologija, ukrainiečių kalba). 1945 m. organizavo darbinę grupę „Ukrainiečių kalbos dialektologijos atlasui“ sudaryti, Rusijoje ir Ukrainoje vadovavo daugybei dialektologinių ekspedicijų. Veikalo „Pskovo apskrities žodynas su istoriniais duomenimis“ iniciatorius ir vadovas (1–17, 1967–2005). Publikavo darbų apie sanskritą, lietuvių kalbą: buvo susidomėję Nemunaičio ir kitomis lietuvių šnektomis, 1926 m. paskelbė 1913–1914 m. kelionių po Lietuvą metu surinktą „Medžiagą iš lietuvių dialektologijos“. 1963–1964 m. Černapadinoje, Saratovo srityje, tyrė 1863–1864 m. sukilimo lietuvių tremtinių palikuonių kalbą. Tyrė baltų kalbas ir jų ryšį su slavų kalbomis. Redagavo S. Rozeno „Rusų–lietuvių kalbų žodyną“ (1941), dalį V. Barono ir V. Galinio „Rusų–lietuvių kalbų žodyno“ (t. 1, 1967). Parengė (su J. Balčikoniu ir J. Senkumi, 1951 ir 1956 m.) „Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programą“, 1950 m. dalyvavo pirmojoje dialektologinėje ekspedicijoje Prienų rajone šio atlaso medžiagai rinkti. Parašė lietuvių leksikografijos apžvalgą (1957). Išvertė į rusų kalbą P. Cvirkos romaną „Žemė maitintoja“ (1952).

B. Larinas daug dėmesio skyrė rusų leksikografijai. Prisidėjo sudarant D. Ušakovo redaguojamą „Aiškinamąjį rusų kalbos žodyną“ (t. 1—4, 1935–1940). Veikalo „Senosios rusų kalbos projektas. (Principai, instrukcijos, šaltiniai)“ autorius (1936); jam vadovaujant buvo sudaryta šio žodyno kartoteka (saugoma V. Vinogradovo rusų kalbos institute Maskvoje). 2002 m. B. Larino veikalai „1696 m. Ludolfo rusų kalbos gramatika“, „1586 m. Paryžiaus moskovitų žodynas“, „Rusų–anglų kalbų žodynas – Ričardo Džeimso dienoraštis“ 1000 egzempliorių tiražu išleisti kaip vienas leidinys („Trys užsienio šaltiniai apie XVI–XVII a. Maskvos Rusijos šnekamąją kalbą“ – rus. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI—XVII веков).

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Грамматика Лудольфа, 1937
 • Парижский словарь московитов 1586 г., 1948
 • Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса, 1959
 • Русские повести XV - XVI веков / Сост. М. О. Скрипиль (†); Редактор текстов, статей и примечаний Б. А. Ларин; Оформление художника Л. С. Хижинского. — М. - Л.: Гос. изд-во Художественной литературы, 1958. — 488 с.
 • Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961, с. 22-34.
 • Эстетика слова и язык писателя. Избранные статьи, Л. 1974
 • Лекции по истории русского литературного языка (X — сер. XVIII в.), М., 1975
 • История русского языка и общее языкознание. М., 1977
 • Заметки о «Словаре обиходного языка Московской Руси». Публикация и примечания С. С. Волкова] // Вопросы теории и истории языка. СПб, 1993, с. 5-9.
 • Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI—XVII веков, СПб. 2002

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Борис Александрович Ларин // Вестник ЛГУ. Сер. истории, языка и литературы. 1964. Вып. 2. № 8;
 • Иссерлин Е. М. Б. А. Ларин (1893—1964) // Русская речь. 1968. № 1;
 • Ларин, Борис Александрович // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская энциклопедия, 1962—1978.
 • Ларин Борис Александрович // Куна — Ломами. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 14).
 • Мещерский Н. А. Памяти Б. А. Ларина // Вопросы теории и истории языка. Л., 1969;
 • Лихачёв Д. С. О Борисе Александровиче Ларине // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977;
 • Астахина Л. Ю. Борис Александрович Ларин (по материалам архива картотеки ДРС) // Вопросы теории и истории языка. СПб., 1993, с. 30-45;
 • Астахина Л. Ю. О картотеке ДРС и её создателях // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии русского языка. Смоленск, 1996, с. 4-21;
 • Енциклопедія українознавства. Словникова частина. — Т. 4. — С. 1257;
 • Дзендзелівський Й. О. Ларін Борис Олександрович // Українська мова: енциклопедія. — К., 2000. — С. 268—269;
 • Ларин Борис Александрович // Отечественные лингвисты XX в. / отв. ред. Ф. М. Березин. Ч. 1. М., 2002.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]