Antanas Buračas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Antanas Buračas
Gimė 1939 m. birželio 17 d. (84 metai)
Kaunas
Tėvas Jonas Buračas
Sutuoktinis (-ė) Marija Regina Jovaišaitė-Buračienė
Vaikai Rasa Stukienė,
Giedrius Tomas Buračas,
Rytis Buračas
Veikla ekonomistas
Partija 1963-1988 m. SSKP [1]
Alma mater 1962 m. Vilniaus universitetas

Antanas Buračas (g. 1939 m. birželio 17 d. Kaune) – vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų; politekonomijos, tarptautinių finansų ir investicijų specialistas, metaekonomikos tyrėjas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

19491957 m. mokėsi Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1962 m. baigė VU Ekonomikos fakultetą. 1962–1964 m. dirbo dėstytoju KPI ir LŽŪA. 1964–1967 m. SSRS mokslų akademijos pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto aspirantas, apgynė disertaciją „Dėl pagrindinių nemarksistinių paklausos makroanalizės krypčių vertinimo“. 1971 m. apgynė habilitacinį darbą „Asmeninių vartojimo išlaidų modeliavimo teorinės problemos (kritinė analizė)“, ekonomikos mokslų daktaras. Atskleidė struktūrinės asimetrijos dėsningumą mažėjančių gyventojų pajamų ir išlaidų sąryšiuose [2] 1967–1974 m. LSSR MA Ekonomikos instituto vartojimo modeliavimo grupės vadovas. 19691975 m. ir 19951999 m. dėstė VU Kauno humanitariniame fakultete; nuo 1973 m. profesorius. 1973–1974 m. stažavosi Londono universiteto (Queen Mary College), vizituojantis profesorius. 1976 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos akademiku; 2000 m. išrinktas Pasaulio inovacijų fondo [World Innovation Foundation] tikruoju nariu.

1969–1975 m. UNESCO Europos centro socialinių mokslų tyrimams ir dokumentacijai koordinuoti tarptautinio projekto „Išteklių paskirstymo tarp rinkos ir nerinkos poreikių tenkinimo kriterijai“ organizacinio komiteto narys. 19691982 m. R. Europos programos „Prognozavimo metodai ir modeliai planinėje ekonomikoje“ organizacinio komiteto narys. 1974–1980 m. Ekonomikos instituto matematinių metodų taikymo ekonomikoje sektoriaus vadovas, 1980–1984 m. Regioninio modeliavimo skyriaus, 1984–1991 m. Politinės ekonomijos skyriaus vadovas. 1982–1990 m. UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto viceprezidentas, 1982-1988 m. Mokslinė techninės informacijos tarybos prie LMA Prezidiumo pirmininkas, 1987-1996 m. taip pat vadovavo LMA Probleminei mokslinei tarybai „Mokslo ir technikos istorija Lietuvoje“, jo iniciatyva ji buvo perregistruota kaip Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacija. Tai buvo viena iš pirmųjų tuomet prasidėjusių nacionalinių mokslo tyrėjų ir kultūros darbuotojų iniciatyvų, peraugusių į Lietuvos mokslų akademijos atsiskyrimą nuo TSRS MA, analogišką Lietuvos rašytojų ir kt. sąjungų atsiskyrimą. 1988 m. birželio 3 d. išrinktas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, vėliau jo Seimų ir Tarybų nariu; rengė kartu LPS programinius dokumentus. 1989 m. kartu su Viktoru Petkumi įkūrė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociaciją, 2010 m. suvažiavime išrinktas jos garbės nariu.

1990–2005 m. dėstė VDU, pinigų politikos ir intelektinių išteklių kursų profesorius, Steigiamojo senato narys; 2016-2019 m. vyriausiasis mokslo tyrėjas Švietimo akademijoje. 19911992 m. Lietuvos banko valdytojo patarėjas ir Mokslo centro direktoriaus pavaduotojas (rengė lito įvedimo dokumentus). 1995–2004 m. Valstybinės nostrifikacinės komisijos socialinių mokslų srityje pirmininkas. 1996–2002 m. Konstitucinės saugos visuomeninės komisijos pirmininkas.

2006–2011 m. MRU Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjas, profesorius (monetarinė politika, centrinė bankininkystė), tarpt. žurnalo "Intellectual Economics" atsakingasis redaktorius (2006-2012,2020-). 2010-18 m. Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto profesorius (intelektinių išteklių vadyba), 2010-14 ir VU TVM profesorius (žinių ekonomikos efektyvumas), 2012- 2016 m. LEU senato narys.[3]

Mokslinių darbų kryptys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Metaekonomika, daugiakriterio vertinimo metodologija; daugiasektorinio regioninio prognozavimo ir ekologinės tvaros metodologija, socialinės infrastruktūros efektyvumas.

Konsultaciniai investiciniai projektai: inovacijų kryptys Baltijos šalyse; tarptautinės finansų informacinės bazės; ekonomikos terminija; nacionalinės bankininkystės kompiuterizavimas, telekomunikacijų sistemų modernizavimas ir kt.

Daugiau kaip 60 knygų ir 150 straipsnių autorius (dalis su kitais), redaktorius – daugiakriterių vertinimų, ekonomikos, bankininkystes, ekologinės tvaros ir intelektinių išteklių klausimais.[4]

Visuomeninė ir politinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gotlando komunikatas

A. Buračas buvo vienas iš pirmininkavusių Sąjūdžio steigiamajam susirinkimui Mokslų Akademijos rūmuose 1988 m. birželio 3 d. (kartu su E. Vilku). Išrinktas į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Sąjūdžio Seimo I ir II Tarybų narys, pirmininkavęs daugeliui Sąjūdžio seimo sesijų. 1989 m. kovo 26 d. rinkimuose į SSRS Liaudies deputatų suvažiavimą buvo išrinktas į Sąjungos Tarybą (sovietinis Senato ekvivalentas) nuo Dzūkijos ir Suvalkijos. Baltijos liaudies frontų ir Sąjūdžio įgaliotas dalyvavo derybose su Tarpregionine deputatų grupe (Sovietų Sąjungos Aukščiausioje Taryboje) ir pasiekė B. Jelcino, būsimo Rusijos prezidento, paramą Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimui[5]. Dar iki SSRS žlugimo su A. Sacharovu pasirašė SSRS intelektualų peticiją dėl mirties bausmės panaikinimo, kuria siekta sustabdyti nomenklatūros represijas prieš demokratinių judėjimų siekius. 1989 rugpjūčio 6 d. Pasaulio Lietuvių Dienose Gotlando saloje (Švedija) rengė Gotlando komunikatą (pasirašė kartu su V. Landsbergiu, K. Bobeliu ir kt.), kuriame skelbiama, kad „Visų pasaulio lietuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas“ [2]. Gotlando komunikato nuostata motyvavo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą 1990 kovo 11 d. 1989 m. kartu su žinomu disidentu ir tremtiniu V. Petkumi įkūrė Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociaciją, 2010 m. suvažiavime išrinktas jos garbės nariu. 2011 m. Barselonoje rengė ir pasirašė tarptautinę intelektualų santarvės deklaraciją dėl priimtinų Visiems Pasaulio tikslų įgyvendinimo (Consensus Declaration / Shared objectives & Commitment for an Inhabitable World for All).

1996-2014 m. A. Buračas buvo mokslo populiarinimo žurnalo „World and I“ (JAV) tarptautinės konsultacinės redakcinės tarybos narys. 1996-2020 m.jis buvo taippat Lietuvos kultūros fondo valdybos narys. 1999–2002 m. PHARE projekto „Pinigų ir valiutų strategijos besiplečiant ES“ Baltijos šalių grupės vadovas, projekto vykdymo partneris. 20002015 m. Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas, MELI tarybos narys (po 2016 m.- MELC visuomeninės redakcinės tarybos pirmininkas), Nuo 2020 m. Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) fondo ir Redakcinės tarybos narys.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Antanas Buracas, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Margarita Starkeviciute (2021), Universal Sustainability: Metaeconomic Issues. Generis, 157 p. ISBN 9798701099201.
 2. Antanas Buračas (2016, Ed.-in-chief & co-author). Intellectual Innovations and Competencies: Multiple Criteria Approach. Co-authors Rimantas Zelvys, Margarita Starkeviciute. Omni Connect, 136 p. ISBN-13:978-3-659-94391-1; ISBN-10: 3659943916; EAN:9783659943911.
 3. Antanas Buračas (Ed.-in-chief & co-author). Metaeconomics: Stochastics & Nanotech. New Approaches to Contemporary Reality, 2015, Omni Connect, 236 p. ISBN 978-3-659-67070-1.
 4. Antanas Buračas (Ed.) Formation & Evaluation of Financial Investments: Impact on Growth & Optimization, 2014, Omni Connect, 180 p. ISBN 978-3-8484-9440-8, with co-authors.
 5. Antanas Buračas. Multicriteria Finance System Evaluation & Sustainability Analysis. Academic Publishing, 2013. 280 p. ISBN 978-3-659-35784-8. Co-authors A. Žvirblis, I.T. Lopes.
 6. Antanas Buračas. Metaeconomics approach & intellectual resources evaluation. Multiple objective methods: integrating into decision making. Academic Publishing Co, Saarbrücken, 2012. 194 p. Co-authors Ilídio Tomás Lopes, A.Žvirblis. ISBN 978-3-659-14196-6.
 7. Antanas Buračas. Multiple Criteria Evaluation of Entrepreneurship Development in Newly EU Countries. LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrücken, 2012. 80 p. Co-author A.Žvirblis. ISBN 978-3-659-11211-9.
 8. Antanas Buračas. Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. – 646 p.
 9. Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė (sud. Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė). – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009. – 263 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-498-44-5.
 10. Antanas Buračas. Statistikos terminai: anglų-lietuvių-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos: žodynas. – Vilnius: MRU leidybos centras, 2008. – 878 p. – ISBN 978-9955-19-084-4
 11. Antanas Buračas. Internetinė finansų ir investicijų informacija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. – 528 p.: iliustr. – ISBN 9955-19-041-8.
 12. Antanas Buračas. Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII amžiaus faksimilės / Antanas Buračas, Vilius Užtupas . – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 474 p. – ISBN 5-420-01540-4.
 13. Antanas Buračas. Enciklopedinis bankininkystės ir komercijos žinynas = The reference dictionary of banking and commerce / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vytauto Didžiojo universitetas, 1997– T. 2: Pasaulio valiutų ir monetų žinynas: numizmatikos terminai, pinigų kodai, grynis = Reference dictionary of world currencies and coins. – Vilnius : Vilniaus universitetas ; Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. T. 3. Internetinė finansų ir investicijų informacija. – Vilnius: MRU, 2006; T. 4. Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos. – Vilnius: MRU, 2010.
 14. Kryždirbystė Lietuvoje / Balys Buračas (sudarė Antanas Buračas, A. Stravinskas). –Vilnius: Valstybės žinios, 1998. – 637 p.: iliustr. – ISBN 9986-18-042-2.
 15. Eschatologija žmogui ir pasauliui: straipsnių rinkinys / Česlovas Kavaliauskas (sud. Antanas Buračas, Ingrida Gudauskienė, Mindaugas Ragaišis, Saulius Rumšas). – Vilnius: Edukologija, 2011. – 243 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-20-722-1.
 16. Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai: apie Česlovą Kavaliauską (sud. Antanas Buračas). – Vilnius: Mokslo aidai, 2008. – 267 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-591-54-2.
 17. Lithuanian economic reforms: practice & perspectives / Ed.-in-Chief Antanas Buračas, Dean M. Larson, Joseph P. Kairys. – Vilnius: Margi raštai, 1997. – 398 p.: iliustr. – ISBN 9986-09-139-X.
 18. Tarp fizikos ir teologijos: rinktiniai straipsniai ir pokalbiai / Česlovas Kavaliauskas. [Vienas sudarytojų- Buračas A.] – Vilnius: Aidai, 1998. – 310 p. – ISBN 9986-590-61-2.
 19. Antanas Buračas. Моделирование личных потребительских расходов в развитых странах. Москва, АН СССР, Научный совет „Кибернетика“,464 с. 1975.
 20. Antanas Buračas. Lietuvių-anglų-lietuvių biznio, bankų, biržos terminų žodynas-žinynas / [Bendraaut. Bronius Svecevičius]. – Vilnius: Žodynas, 1994. – 718 p.: lent. – ISBN 9986-465-06-0.
 21. Buračas A. Vartojimas ir laisvalaikis / Bendraaut.: Alfonsas Algimantas Mitrikas, [Algirdas Trepuila]. – Vilnius: Mintis, 1986. – 204 p.: iliustr.
 22. Buračas A. Politinė ekonomija ir ideologinės koncepcijos: pagrindinės nemarksistinės XX a. kryptys / [bendraaut. Vytautas Česnavičius]. – Vilnius: Mintis, 1988. – 218 p.: iliustr. – ISBN 5-417-00243-7
 23. Buračas A.Pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų dokumentai. – Vilnius: Žinija, 1989. – 74 p.
 24. Buračas A. Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslas, 1980. – 488 p.
 25. Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas (sudarė David W. Pearce; vertė, redagavo ir konsultavo Antanas Buračas, H. Pragarauskas, konsultavo J. Čičinskas, J. Mackevičius. – Vilnius: TEV, 2006. – 755 p.: iliustr. – ISBN 9955-680-28-8
 26. Pažadėtoji žemė: poezija / Česlovas Kavaliauskas (sud. Antanas Buračas, iliustr. Gražina Didelytė). – Vilnius: Valstybės žinios, 2000. – 296 p.: iliustr. – 9986-18-062-7

Įvertinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė (sud. Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė). – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009. – 263 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-498-44-5
 2. http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=B&sritis=S Archyvuota kopija 2013-12-12 iš Wayback Machine projekto.
 3. http://www.vpu.lt/Contacts.aspx?did=104&cid=2125 Archyvuota kopija 2013-03-26 iš Wayback Machine projekto.
 4. Antanas Buračas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. // psl. 307-308
 5. Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė (sud. Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė). – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009. – 263 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-498-44-5
 6. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=293024

1.     Buracas Antanas. – Who’s Who in the World, 2014, 31st Ed.;  2016, 33rd Ed.

2.      Burachas Ant. – A Biographical Dictionary of Russian and Soviet Economists By Robert Campbell. A biobibliographic dictionary, Routledge, Taylor and Francis, London-N.Y., 2012 // p. 61-62.

3.     Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė (sud. Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė). – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009. – 263 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-498-44-5

4.     Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. II dalis. Kaunas, 2015

5.     Lietuva, T.2, 2010, V., p.332 

6.     Sąjūdis ateina iš toli. V., 2008, p.66-70, 206–228.

7.     Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2003, T. III, p. 621. ISBN 5-420-01512-9.

8.      Lietuva ir žmogaus teisės (Lithuania & Human Rights). Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių asociacija, 2012. 1227 p. ISBN 978-9955-9972-3-8; ISBN 978-9955-9972-4-5

9.     Antanas Buračas. _Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. p. 307–308.

10.   Akademija ir akademikai atsiminimuose. Vilnius, 2011.

11.  http://leu.lt/en/structure/senate/senate-members/antanas_buracas 

12. The International Directory of Experts and Expertise,Ed. by C. Mitchel, 2008.


13. <https://scholar.google.lt/citations?user=tXtWgYQAAAAJ&hl=en>