Vitalijus Janickis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Vitalijus Janickis
Janickis portr.jpeg
Gimė 1948 m. balandžio 21 d. (72 metai)
Kaune
Tėvas Jonas Janickis
Veikla Lietuvos chemikas neorganikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Vitalijus Janickis (1948 m. balandžio 21 d. Kaune2018 m. rugsėjo 9 d. Kaune) – Lietuvos chemikas neorganikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jono Janickio sūnus. 1965 m. baigė Kauno J. Jablonskio vidurinę mokyklą.1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo Inžinieriaus chemiko-technologo (neorganinių medžiagų ir cheminių trąšų technologija) specialybę. 1972 m. chemijos mokslų daktaras, disertacijos tema: „Kai  kurių tiosulfato reakcijų tyrimas“, vadovė prof. dr. Vaclava Zelionkaitė. 1983 m. chemijos mokslų habilituotas daktaras, disertacijos tema: „Sulfanų ir selenanų darinių susidarymas, sandara ir fiziko-cheminės  savybės“.

Nuo 1972 m. Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas) dėstytojas. 1972–1982 m. Neorganinės chemijos katedros asistentas, 1982–1985 m. docentas, 1985–1992 m. katedros vedėjas-profesorius, 1992–1996 m. katedros profesorius, 1997–2006 m. katedros vedėjas-profesorius, 2006–2013 m. katedros profesorius.

1994–2003 m. Lietuvos MA narys ekspertas, 2003–2011 m. narys korespondentas, nuo 2011 m. Lietuvos MA tikrasis narys. Tarptautinės kristalografų sąjungos narys.

Vedęs, žmona Raimonda-Kazimiera, sūnūs Jonas – transporto inžinerijos magistras, verslininkas; Donatas – etnologijos ir psichologijos magistras, lektorius ir konsultantas.

Mokslinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tyrimų sritis – sieros, seleno, telūro, fosforo junginiai, laidūs elektrai chalkogenidų sluoksniai dielektrikų paviršiuje. Su O. Fosu 1977 m. atrado naują seleno atmainą – gama monoklininį seleną. Dirbo mokslinį darbą Norvegijos, Vokietijos, Švedijos, Čekijos universitetuose. 12 išradimų autorius,[1] vadovavo 13 disertacijų.[2]

Mokslo sritis ir kryptis: fiziniai mokslai, chemija; technologijos mokslai, medžiagų inžinerija.

Mokslinių interesų sritis: neorganinė, fizikinė, struktūrinė, koordinacinė nemetalų – halogenų (chloro, bromo), chalkogenų (sieros, seleno, telūro) chemija.

Pedagoginė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Bendrosios ir neorganinės chemijos paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai Cheminės technologijos (anksčiau - Lengvosios pramonės, Inžinerinės ekonomikos, Mechanikos, Mašinų gamybos ir Statybos-santechnikos fakultetų studentams bei Tarptautinių studijų centro studentams (anglų kalba)). Chalkogenų chemijos bei aukštesniosios neorganinės chemijos užsiėmimai magistrantams ir doktorantams, vadovavimas bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems darbams.

Įvertinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2003 m. už darbą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, struktūriniai ir taikomųjų savybių tyrimai 1988-2003 m.“ Lietuvos mokslų akademija suteikė Juozo Matulio (chemija) premijos laureato vardą.

2004 m. Lietuvos mokslo premiją fizinių mokslų srityje už darbų ciklą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai 1973–2003 m.“ Vitalijui Janickiui ir Aivarui Kareivai.


 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
(pažymėtas nuo {{{nuo}}})

Jei galite, sutvarkykite.

Pagrindinės monografijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1.       Bendroji ir neorganinė chemija : [vadovėlis] / V. Janickis, B. Matulis, E. Pažarauskas, E. Rinkevičienė, V. Zelionkaitė, A. Žarnauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995. 601 p.

2.       Bendrosios ir neorganinės chemijos uždavinynas : mokomoji knyga / V. Janickis, I. Ancutienė, R. Ivanauskas ; Kauno technologijos universitetas. Neorganinės chemijos katedra. – Kaunas : Technologija, 2001. 321 p.

3.       Neorganinės chemijos teoriniai pagrindai, praktikos darbai ir uždaviniai : vadovėlis / V. Janickis, N. Kreivėnienė. – Kaunas : Technologija, 2004. 339 p.

4.       Akademikas Jonas Janickis : monografija / V. Janickis, B. Railienė ; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Technologija, 2006. 237 p.

5.       Chemijos pagrindai : vadovėlis / B. Matulis, V. Janickis, N. Petrašauskienė ; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Technologija, 2006. 430 p.

6.       Politionatai : monografija / Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Technologija, 2006. 221 p.

7.       Seleno- ir telūropolitionatai : mokslo monografija / V. Janickis ; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Technologija, 2007. 187 p.

8.       Neorganinės chemijos pagrindai: teorija, praktika, uždaviniai : vadovėlis / V. Janickis, N. Kreivėnienė. Kaunas : Technologija, 2009. 479 p.

9.       Metalai, metaloidai ir nemetalai : mokomoji knyga / B. Matulis, V. Janickis. Kaunas : Technologija, 2009. 251 p.

10.    Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindai : vadovėlis / V. Janickis, E. Rinkevičienė, J. Šukytė, A. Žarnauskas. . Kaunas : Technologija, 2012. 340 p.

11.    Dielektrikų modifikavimas laidžiais elektrai vario sulfidų sluoksniais, naudojant politionatus : mokslo monografija / V. Janickis, I. Ancutienė. Kaunas : Technologija, 2015. 256 p.

12. Polimerų modifikavimas talio sulfidų sluoksniais / V. Janickis, I. Bružaitė, R. Stokienė. Kaunas : Technologija, 2017. 150 p.

13. Neorganinė chemija : vadovėlis / N. Petrašauskienė, V. Janickis, S. Žalenkienė. Kaunas : Technologija, 2017. 512 p.

Pagrindiniai moksliniai straipsniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Выделение промежуточных продуктов кислотного разложения тиосульфата / И. В. Яницкий, В. И. Зелионкайте, В. И. Яницкис. Журнал неорганической химии. 1971, т. 16, вып. 3, p. 617–621. – Tarpinių tiosulfato rūgštinio skilimo produktų išskyrimas (rusų kalba).
 2. Crystal and molecular structure of dimorpholinotetrasulphane / O. Foss, V. Janickis. Journal of Chemical Society Dalton Transactions. 1980, p. 632–633.
 3. Crystal and molecular structures of dimorpholino-tri- and -di- selane / O. Foss, V. Janickis. Journal of Chemical Society Dalton Transactions. 1980, p. 628–631.
 4. Crystal structure of -monoclinic selenium / O. Foss, V. Janickis. Journal of Chemical Society Dalton Transactions.1980, p. 624–627.
 5. The diselenotetrathionate dianion: Preparation and X-ray structures of two crystalline modifications of Co(en)2Cl22Se2S2O6 H2O / A. Foust, V. Janickis, K. Maroy. Inorganic Chemistry. 1980, [nr] 19, p. 1044–1048.
 6. Preparation and structure of the Bunte salt trans-dichloro-bis(ethylenediamine)cobalt(III) s-hydroxymethyl thiosulphate Co(en)2Cl2HOCH2S2O3 / A. Foust, V. Janickis. Inorganic Chemistry. 1980, [nr] 19, p. 1048–1050.
 7. The selenotetrathionate dianion. Preparation and X-ray structures of K2SeS3O6H2O and Co(en)2Cl22SeS3O6 / A. Foust, K. Maroy, V. Janickis. Inorganic Chemistry. 1980, [nr] 19, p. 1040–1043.
 8. The selenotrithionate dianion: crystal and molecular structure of K2SeS2O6 / A. Foust, V. Janickis. Inorganic Chemistry. 1980, [nr] 19, p. 1063–1064.
 9. Synthesis of dimorpholino -di-, -tri- and tetra-selane and dipiperidinotetraselane, Crystal and molecular structures of the two tetraselanes / O. Foss, V. Janickis. Journal of Chemical Society Dalton Transactions. 1980, p. 620–623.
 10. Получение и ИК спектры поглощения гидротиосульфатов транс-бисдиметиллгллиоксиматоди(III) и гексамид-хрома(III) / В. И. Яницкис. Журнал неорганической химии. 1981, т. 26, вып. 3, p. 613–619. – Trans-bis(dimetilglioksimato)-di(amino)kobalto(III) ir heksakarbamidochromo(III) hidrotiosulfatų gavimas ir IR absorbcijos spektrai (rusų kalba).
 11. Инфракрасные спектры диморфолино-ди, три- и тетраселе-нанов и дипиперидинотетраселенана / В. И. Яницкис. Журнал физической химии. 1981, т. 55, р. 1866–1868. – Dimorfolino-di-, -tri-, -tetra-selenanų ir dipiperidino tetraselenano infraraudonieji spektrai (rusų kalba).
 12. Получение и ИК спектры поглощения S-гидроксиметил-тиосульфaтов транс-дихлоро-бис(этилендиамин)кобальта(III), транс-бисдиметиллглиоксиматоди(амин) кобальта(III) и гексакар-бамидхрома (III) / В. И. Яницкис. Журнал неорганической химии. 1981, т. 26, вып. 2, р. 414–419. – Trans-dichloro-bis(etilendiamino)kobalto(III), trans-bis(dimetilglioksimato)-di(piridino)kobalto(III) ir heksakarbamidochromo(III) s-hidroksimetiltiosulfatų gavimas ir IR absorbcijos spektrai (rusų kalba).
 13. The dihydrogenmonothiophosphate and the trihydrogendisul-phanediphosphonate anions: Crystal structures of KH2SPO3 and Co(en)2Cl2H3S2P2O6 / V. Janickis, K. Maroy. Acta Chemica Scandinavica. 1994, vol. 48, p. 461–464.
 14. The dihydrogentrisulphanediphosphonate ion: preparation and crystal structures of BaH2S3P2O6C2H5OH and Co(en)2Cl(H2O)H2S3P2O6H2O / V. Janickis, K. Maroy. Acta Chemica Scandinavica. 1994, vol. 48, p. 465–470.
 15. Crystal Structures of Phenyltrimethylammonium Salts of Hexabromodiselenate(II), [C6H5(CH3)3N]2Se2Br6, Hexachlorodisele-nate(II), [C6H5(CH3)3N]2Se2Cl6, and a Mixed Bromo/chlorodiselena-te(II), [C6H5(CH3)3N]2Se2Br5Cl / S. Hauge, V. Janickis, K. Maroy. Acta Chemica Scandinavica. 1998, vol. 52, p. 435–440.
 16. Crystal Structures of Phenyltrimethylammonium Salts of Tetrabromoselenate(II) Bromide, [C6H5(CH3)3N]2SeBr4 [C6H5(CH3)3N]Br, and a Mixed Tetra(bromo/chloro)selenate(II) / S. Hauge, V. Janickis, K. Maroy. Acta Chemica Scandinavica. 1998, vol. 52, p. 441–444.
 17. Syntheses and Crystal Structures of Salts of Hexabromotetra-selenate(I) and Hexabromoselenate(IV)bis{dibromodiselenate(I)} / S. Hauge, V. Janickis, K. Maroy. Acta Chemica Scandinavica. 1998, vol. 52, p. 1104–1109.
 18. Formation of the Copper Selenide Films on Polyamide (PA) by the Use of Selenopolythionates / R. Ivanauskas, V. Janickis. Украинский химический журнал. 1999, т. 65, №5 (1999), p. 49–56.
 19. Reaction of TeBr4 with SbBr3 in the Presence of [C6H5(CH3)3N]Br: Crystal Structures of [C6H5(CH3)3N]2[Te2Br10] and [C6H5(CH3)3N][SbTeOBr6] / S. Hauge, V. Janickis, K. Maroy. Acta Chemica Scandinavica. 1999, [vol.] 53, p. 992–996.
 20. Syntheses and Crystal Structures of Phenyltrimethylammonium Salts of Mixed Hexabromoselenate/tellurate (IV), [C6H5(CH3)3N]2[ Se0. 75Te0. 25Br6], and a Mixed catena-poly[(Di-m-bromobis{tetrabromose-lenate/tellurate(IV)})-m- bromine], [C6H5(CH3)3N]2n[Se1. 5Te0. 5Br10×Br2]n. Acta Chemica Scandinavica. 1999, [vol.] 53, p. 188–193. 
 21. Chemical deposition of copper selenide films in the surface layer of polyamide by the use of selenopolythionates / R. Ivanauskas, V. Janickis. Progress in Colloid and Polymer Science. 2000, [vol] 116, p. 134–136.
 22. Chemical deposition of copper sulfide films in the surface of polyethylene by the use of higher polythionic acids / I. Ancutiėnė, V. Janickis. Progress in Colloid and Polymer Science. 2000, [vol] 116, p. 129–133.
 23. Room temperature-functioning ammonia sensor based on solid-state CuxS films / A. Galdikas, A. Mironas, V. Strazdienė, A. Šetkus, I. Ancutienė, V. Janickis. Sensors and Actuators. 2000, vol. B 67, p. 76–83.
 24. Properties of CuxS thin film based structures: influence of the sensitivity to ammonia at room temperature / A. Šetkus, A. Galdikas, A. Mironas, I. Šimkienė, I. Ancutienė, V. Janickis, S. Kačiulis, G. Mattogno, G. M. Ingo. Thin Solid Films. 2001, [vol.] 391, p. 275–281.
 25. The room temperature ammonia sensor based on improved CuxS-microporous-Si structure / A. Šetkus, A. Galdikas, A. Mironas, V. Strazdienė, I. Šimkiene, I. Ancutienė, V. Janickis, S. Kačiulis, G. Mattogno, G. M. Ingo. Sensors and Actuators. 2001, [vol] B 78, p. 208–215.
 26. Commensurate and incommensurate structures of the hexabromotellurate(IV) bis{dibromodiselenates(I)} ion – [(C2H5)n(C6H5)4-n]2[TeBr6(Se2Br2)2], n = 0,1 / V. Janickis, M. Nečas, J. Novosad, M. Dušek, V. Petriček. Acta Crystallographica. Section B. 2002, vol. 58, p. 977–985.
 27. Reaction of selenium with bromine (Se:Br = 1:1) in acetonitrile in the presence of tetramethylammonium Bromide: synthesis and crystal structure of [(CH3)4N]2[Se16Br18], the salt of a unique bromoselenate(I) anion / V. Janickis, K. W. Törnroos, M. Herberhold, J. Songstad, W. Milius. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2002, vol. 628, issue 9/10, p. 1967–1974.
 28. Chemical deposition of copper sulfide films in the surface of polyamide by the use of higher polythionic acids / V. Janickis, R. Maciulevičius, R. Ivanauskas, I. Ancutienė. Colloid and Polymer Science. 2003, vol. 281, p. 84–89.
 29. Synthesis and Crystal Structure of Bis(methyltriethylammo-nium) Hexabromotellurate(IV)-tris{dibromodiselenate(II)}, [NMeEt3]2n[TeBr6(Se2Br2)3]n, containing a Chain-Polymeric Mixed-valence Bromotellurate(IV)-Selenate(I) Anion / V. Janickis, M. Herberhold, M. Necas, W. Milius. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2003, vol. 629, issue 4, p. 641–646.
 30. Synthesis and crystal structure of bBis(methyltriphenylphos-phonium) hexabromotellurate(IV)-bis{dibromoselenate(II)}, [PMePh3]2[TeBr6(SeBr2)2], the salt of a mixed-valence bromotellu-rate(IV)-selenate(II) anion / V. Janickis, M. Herberhold, W. Milius. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2003, vol. 629, issue 1, p. 29–34.
 31. Formation of copper sulfide layers on the surface of polyethy-lene films of various density by the use of polythionic acids / I. Ancutienė, V. Janickis, R. Giesa. Polish Journal of Chemistry. 2004, vol. 78, p. 349–360.
 32. Hafnium oxoneopentoxide as a new MOCVD precursor for hafnium oxide films / A. Abrutis, L. G. Hubert-Pfalzgraf, S. V. Pasko, A. Bartasyte, V. Janickis. Journal of Crystal Growth. 2004, vol. 267, 529–537.
 33. The sorption properties of tobermorite modified with Na+ and Al3+ ions / R. Šiaučiūnas, V. Janickis, D. Palubinskaitė, R. Ivanauskas. Ceramics-Silikaty. 2004, roč. 48, č. 2, p. 76–82.
 34. Formation of thallium sulfide layers on polyethylene (PE) sulfurised in a solution of higher polythionic acid / I. Bružaitė, V. Janickis, I. Ancutienė, V. Snitka. Solid State Phenomena. 2005, vol. 106, p. 133–138.
 35. Preparation and some properties of Cu-Te-S thin films on the polyamide (PA) surface / V. J. Šukytė, R. Ivanauskas, V. Janickis. Polish Journal of Chemistry. 2005, vol. 79, p. 759–771.
 36. Synthesis and Crystal Structure of Bis(tetraethylammonium) Octabromo-triselenate(II)-{dibromodiselenate(I)}, [Net4]2[Se3Br8(Se2Br2)], the Salt of a Mixed-valence Bromoselenate(II,I) Anion / V. Janickis, W. Milius, K. W. Törnroos. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2005, vol. 631, issue 5, p. 882–886.
 37. Study of copper sulfide layers on a polyamide film formed by the use of higher polythionic acids / V. Janickis, R. Maciulevicius, R. Ivanauskas, I. Ancutiene. Materials Science Poland. 2005, vol. 23, no 3, p. 715–727.
 38. Deposition of thallium sulfide layers on polyethylene and nanostructured silica by a sulfurisation-reaction process / I. Bružaitė, V. Snitka, V. Janickis. Physica Status Solidi (a). 2006, vol. 203, issue 9 (2006), p. 2274 – 2280.
 39. Formation and characterization of conductive thin layers of copper sulfide (CuxS) on the surface of polyethylene and polyamide by the use of higher polythionic acids / I. Ancutiene, V. Janickis, R. Ivanauskas. Applied Surface Science. 2006, vol. 252, no 12 (2006), p. 4218–4225.
 40. Preparation and Some Properties of Conductive Copper Sulfide, CuxS, films Formed on the Polymers Surface by the Use of Polythionic Acids / I. Ancutiene, V. Janickis, R. Ivanauskas, R. Stokiene, N. Kreiveniene. Polish Journal of Chemistry. 2007, vol. 81 (2007), p. 381–391.
 41. Selenopentathionic and Telluropentathionic Acids as Precursors for Formation of SemiconductingLayers on the Surface of Polyamide / S. Zalenkiene, J. Sukyte, R. Ivanauskas, V. Janickis. International Journal of Photoenergy. 2007, vol. 2007, article ID 72497.
 42. The synthesis and morphology of TlxSy layers deposited on the  surface of polyethylene films from solution / I. Bruzaitė, V. Snitka, V. Janickis. Polish Journal of Chemistry, 2007, vol. 81, nr 12, p. 2049–2057.
 43. Syntheses and crystal structures of newly selected bromochalcogenates(IV/I) / V. Janickis. Chemija. 2007, vol. 18, nr 1, p. 28–35.
 44. Direct syntheses of bis(tetraphenylphosphonium) and bis(ethyltriphenylphosphonium) hexabromo-diselenates(II), [PPh4]2[Se2Br6] and [PEtPh3]2[Se2Br6] the crystal structure of [PEtPh3]2[Se2Br6] / V. Janickis, M. Herberhold, W. Milius. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2008, vol. 634, issue 5, p. 901–904.
 45. Synthesis and crystal structure of bis(tetraphenylphosphonium) hexabromo-diselenate(II)-bis{dibromodiselenate(I)}, [PPh4]2[Se2Br6(Se2Br2)2], the Salt of a mixed-valence Bromoselenate(II,I) Anion / V. Janickis, M. Necas. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2008, vol. 634, issue 5, p. 905–910.
 46. Formation of copper selenide layers on the surface of polyamide films by the use of potassium selenotrithionate / R. Ivanauskas, V. Janickis. Polish Journal of Chemistry. 2008, vol. 82, p. 2281–2292.
 47. Synthesis and crystal structure of bis(tetrapropylammonium) hexabromo-tellurate(IV)-bis{dibromoselenate(II)}, [NnPr4]2[TeBr6(SeBr2)2], the salt of a mixed-valence bromotellurate(IV)-selenate(II) anion / V. Janickis, M. Necas. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2008, vol. 634, issue 8, p. 1901–1906.
 48. The modification of polyethylene by the thallium sulphide Layers / I. Bružaitė, V. Janickis. Materials science. 2008, vol. 14, nr 2, p. 128–133.
 49. Reaction of selenium with bromine in the presence of methyltriphenylphosphonium bromide: syntheses and crystal structures of [PMePh3]2[Se2Br6] and [PMePh3]2[SeBr6(SeBr2)2] / V. Janickis, M. Klinga. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2009, vol. 635, issue 2, p. 323–328.
 50. Formation and characterization of mixed copper sulfide – copper selenide layers on the polyamide 6 film surface / N. Petrašauskienė, V. Janickis, V. Šukytė. Polish Journal of Chemistry, 2009, vol. 83, nr 3, p. 401–414.
 51. Modification of polyamide films by copper chalcogenide layers with the use of potassium selenopentathionate / N. Petrašauskienė, V. Janickis. Chemija. 2009, vol. 20, nr 1, p. 56–69.
 52. X-ray photoelectron spectroscopy investigation of CuxS and TlxS layers on the polyamide film surface formed with the use of dodecathionic acid / I. Ancutienė, V. Janickis, R. Stokienė. Chemija. 2009, vol. 20, nr 1, p. 38–44.
 53. Modification of polyester textile by conductive copper sulfide layers / V. Janickis, I. Ancutienė. Chemija. 2009, vol. 20, nr 2, p. 136–140.
 54. Comparison of the efficacy of sulfurization agents in decreasing the sheet resistance of polyamide and polyethylene with copper sulfide layers and influence of their compositions / R. Ivanauskas, V. Janickis, I. Ancutienė, R. Stokienė. Central European Journal of Chemistry. 2009, vol. 7, nr 4, p. 864–869.
 55. Formation and characterization of mixed copper sulfide-copper telluride layers on the polyamide 6 film surface / V. Janickis, S. Žalenkienė, V. Šukytė. Polish Journal of Chemistry, 2009, vol. 83, nr 11, p. 1915–1927.
 56. X-ray photoelectron spectroscopy investigation of CuxS–CuyTe layers on polyamide film formed by the use of potassium telluropentathionate / I. Ancutienė, S. Žalenkienė, V. Janickis. Chemija. 2009, vol. 20, nr 3, p. 162–168.
 57. Synthesis and Crystal Structure of Tetrakis(tetramethylammonium) bis[decabromotetraselenate(II)]-bis{dibromodiselenate(I)}, [(CH3)4N]4[(Se4Br10)2(Se2Br2)2], the salt of a mixed-valence bromoselenate(II/I) anion / V. Janickis, M. Necas. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2010, vol. 636, issue 5, p. 818–823.
 58. Thallium sulfides and their layers on polyamide surface / V. Janickis and R. Stokienė. Chemija. 2010, vol. 21. nr 1. P. 17–32.
 59. AFM study of the morphology of mixed copper sulfide-copper telluride layers formed on the polyamide film surface using potassium telluropentathionate / S. Žalenkienė, V. Janickis. Chemija. 2010, vol. 21. nr (2–4). P. 89–97.
 60. Formation of Copper Sulfide–Copper Telluride Layers on the Polyamide Film Surface, Using Sodium Telluropentathionate / J. Šukytė, S. Žalenkienė, V. Janickis. Materials Science. 2010, vol. 16, nr 2, p. 108–112.
 61. Formation and study of mixed copper sulfide–copper telluride layers on the surface of polyamide 6 / V. Janickis, S. Žalenkienė. Central European Journal of Chemistry.. 2010, vol. 8, nr 4, p. 709–724.
 62. Formation and characterization of CuxS layers on polyethylene film using the solutions of sulfur in carbon disulfide / I. Ancutienė, V. Janickis. Central European Journal of Chemistry. 2010, vol. 8, nr 6, p. 1281–1287.
 63. Comparison of polythionates as precursors for the formation of thallium sulfide layers / V. Janickis, R. Stokienė, N.Kreivėnienė. Materials Science. 2011, vol. 17, nr 4, p. 391–395.
 64. Chalcopentathionic compounds as precursors for the formation of semiconductive and conductive copper chalcogenide layers on polyamide surface / V. Janickis. Chemija. 2011, vol. 22, nr 2, p 98–124.
 65. Contribution to Halo-Chalcogenates Chemistry / V. Janickis. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2012, vol. 638, Issue 2. P. 261–274.
 66. Synthesis of monoselenanedisulfanediphosphonate by the reaction of selenous acid with thiophosphate in the presence of ascorbic acid / F. Savickas, V. Janickis. Chemija. 2012, vol. 23, nr 1, p. 18–23.
 67. Comparison of telluropentathionates as precursors for the formation of semiconducting copper chalcogenide layers / S. Žalenkienė, V. Janickis. Materials Science. 2012, vol. 18, nr 2, p. 112–118.
 68. Comparison characterization of copper selenide thin layers prepared on polyamide 6 films by sorption-diffusion method / R. Ivanauskas, V. Janickis, V. Jasulaitienė. Central European Journal of Chemistry. 2013, vol. 11, nr 4, p. 636–643.
 69. The influence of process conditions on the formation of thallium sulfide layers on polyethylene by the use of of higher polythionic acid H2S33O6 / I. Bružaitė, V. Janickis. Central European Journal of Chemistry. 2013, vol. 11(4), p. 629–635.
 70. Formation of cadmium selenide containing layers on the polyamide film surface by the use of potassium selenotrithionate / N. Petrašauskienė, S. Žalenkienė S., V. Janickis, V. Jasulaitienė, R. Stokienė. Materials Science. 2015, vol. 21, nr 1, p. 7–12.
 71. Formation of cobalt sulfide layers on polyamide 6 by sorption-diffusion method using solutions of dodecathionic acid, H2S12O6 / N. Petrašauskienė, R. Stokienė, S. Žalenkienė, V. Janickis. Chemija. 2015, vol. 21, nr 2, p. 93–97.
 72. Morphology of cadmium selenide based coatings formed on polyamide substrate / V. Janickis, N. Petrašauskienė, S. Žalenkienė, I. Morkvėnaitė-Vilkončienė, A. Ramanavičius. Journal of nano science and nano technology. 2017, vol. 17, p. 1–11. 
 73. Potassium selenotrithionate - the precursor for formation of semiconductive and conductive copper selenide layers on polyamide surface / V. Janickis, R. Ivanauskas. Chemija. 2017, vol. 28, nr 2, p. 99–108.
 74. Modification of polyamide films by semiconductive and conductive copper selenide-copper sulfide layers / V. Janickis, N. Petrašauskienė. Chemija. 2017, vol. 28, nr 4, p. 214–225.
 75. Morphology of Cd-Se-Based coatings formed on polyamide substrate / V. Janickis, N. Petrašauskienė, S. Žalenkienė, I. Morkvėnaitė-Vilkončienė, A. Ramanavičius. ournal of nano science and nano technology. 2018, [January] nr 1, p. 604–613.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Vitalijus Janickis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VIII (Imhof-Junusas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 511 psl.
 2. Vitalijus Janickis: bibliografijos rodyklė. – Kaunas: Technologija, 2008. 111 p.