Darius Staliūnas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Darius Staliūnas (g. 1970 m. vasario 26 d. Panevėžyje) – Lietuvos istorikas, istorijos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu, Klaipėdos universiteto Istorijos katedros lektorius.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

19881993 m. D. Staliūnas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete studijavo istoriją, 1994 m. buvo priimtas į jungtinės Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūros studijas, kurias baigė 1997 m., apgynęs daktaro disertaciją „Valdžia, visuomenė ir aukštasis mokslas Lietuvoje. XIX a. vidurys – XX a. pradžia“. Nuo 1992 m. dirbo Lietuvos istorijos institute vyr. laborantu, asistentu, nuo 1998 m. moksliniu bendradarbiu, nuo 2000 m. vyr. moksliniu bendradarbiu ir direktoriaus pavaduotoju ryšiams su užsieniu.[1] Nuo 1997 m. Klaipėdos universiteto Istorijos katedros lektorius; dėsto Lenkijos istorijos ir Baltijos regiono Rusijos tautinėje politikoje kursus.[2] D. Staliūnas yra periodinių mokslo leidinių „Pinkas. Annual of the Culture and History of the European Jews“, „Lithuanian Historical Studies“, „Central and East European Review“ redaktorių kolegijos narys.

Moksliniai interesai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

D. Staliūnas tiria Rusijos imperijos tautinę politiką buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse (vadinamajame Šiaurės Vakarų krašte), etninius konfliktus ir lietuvių–žydų santykius XIX amžiaus Lietuvoje, istoriografines problemas ir Lietuvos atminties vietas.

Svarbiausios publikacijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

D. Staliūnas yra kelių monografijų autorius ir daugelio leidinių sudarytojas, Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose paskelbęs daugiau kaip 60 tiriamųjų straipsnių lietuvių, anglų, lenkų, rusų, vokiečių, ukrainiečių kalbomis. Tarp svarbiausių jo publikacijų yra:

 • Staliūnas, D. „Rinkimai į I Rusijos Dūmą Lietuvoje“, Lietuvos istorijos metraštis, 1992. Vilnius, 1994, p. 45–66.
 • Staliūnas, D. “Ethnopolitical Tendencies in Lithuania during the Period 1905–1907 and the Conceptions of the Revival of the University of Vilnius”, Lithuanian Historical Studies, 1996, Vol. 1, p. 97-115.
 • Staliūnas, D. „Die Teilung des Kulturerbes des Großfürstentums Litauen und der Schutz der historischen Denkmäler vom Ende des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts“, Das Denkmal im nördlichen Ostmitteleuropa im 20. Jahrhunderts. Politischer Kontext und nationale Funktion (Nordost-Archiv, Bd. VI/1997, H. 1), S. 147–166.
 • Staliūnas, D. „Litewscy biali i władze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem“, Przegląd historyczny, t. XXXIX, 1998, z. 3, s. 383–401.
 • Staliūnas, D. „Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose)“, Lietuvos istorijos metraštis, 1999, Vilnius, 2000, p. 125–137.
 • Staliūnas, D. “‘The Pole’ in the Policy of the Russian Government: Semantics and Praxis in the Mid-Nineteenth Century”, Lithuanian Historical Studies, 2000, Vol. 5, p. 45-67.
 • Staliūnas, D. Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys – XX a. pradžia) (Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 16). Vilnius, 2000.
 • Staliūnas, D. „Wilno czy Kowno? Problem centrum narodowego Litwinów na początku XX wieku“, Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 12), hrsg. von B. Linek, K. Struve, Marburg, Opole, 2000, S. 259–267.
 • Staliūnas, D. „Alternatywa początku XX wieku: Historia etnosu czy państwa“, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, VIII. Poznań, 2001, s. 81-95.
 • Staliūnas, D. „Lietuviškojo patriotizmo pėdsakai XIX a. viduryje“, Lietuvos istorijos metraštis, 2000, Vilnius, 2001, p. 310–325.
 • Staliūnas, D. „Žuvusių karių kultas tarpukario Lietuvoje“, Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.) (Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 17), sud. D. Staliūnas, V. Sirutavičius. Vilnius, 2001, p. 120–132.
 • Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002.
 • Staliūnas, D. „Bažnytinės unijos projektas (1865–1866)“[neveikianti nuoroda], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2002, t. 20, p. 127–140.
 • Staliūnas, D. „Rusijos politika žydų atžvilgiu XIX a.: istoriografinis aspektas“, Lietuvos istorijos metraštis, 2001/ 1, Vilnius, 2002, p. 135–150.
 • Сталюнас, Д. «Имперский режим в Литве в XIX веке (По литовским учебникам истории)», Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2002, № 4: Cоциально-экономические структуры и парадоксы имперской модернизации, c. 365–390.
 • Staliūnas, D. „Kokia kalba mokyti baltarusius katalikų tikybos? (viena XIX a. vidurio Rusijos valdžios problema)“[neveikianti nuoroda], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2003, t. 23, p. 157–169.
 • Staliūnas, D. “Anti-Jewish disturbances in the North-Western provinces in the early 1880s”, East European Jewish Affairs, Vol. 34, Issue 2 (Winter 2004), p. 119–138.
 • Staliūnas, D. “Changes in the Political Situation and the „Jewish Question“ in the Lithuanian Gubernias of the Russian Empire (1855–April 1863)”, The Vanished World of Lithuanian Jews, ed. by A. Nikžentaitis, S. Schreiner, D. Staliūnas. Amsterdam/New York, 2004, p. 21-43.
 • Staliūnas, D. “Did the Government Seek to Russify Lithuanians and Poles in the Northwest Region after the Uprising of 1863–64?”, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Vol. 5, No. 2 (Spring 2004), p. 273-289.
 • Staliūnas, D. „Lietuvių tapatumas, kalba ir rašmenys Rusijos tautinėje politikoje (XIX a. 7 dešimtmetis)“, Raidžių draudimo metai, sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2004, p. 79–109.
 • Staliūnas, D. “Nationality Statistics and Russian Politics in the Mid-Nineteenth Century”, Lithuanian Historical Studies, 2004, Vol. 8, p. 95-122.
 • Staliūnas, D. „Rusifikacijos samprata XIX a. Lietuvos istorijoje: istoriografija, metodologija, faktografija“, Lietuvos istorijos metraštis, 2002/ 2, Vilnius, 2004, p. 63–88.
 • Staliūnas, D. „Šiaurės Vakarų krašto valdžia ir „Žydų klausimas“ (1855–1863 m. kovo mėn.)“, „Žydų klausimas“ Lietuvoje XIX a. viduryje, sud. V. Sirutavičius, D. Staliūnas. Vilnius, 2004, p. 11–32.
 • Miknys, R., Staliūnas, D. „Das Dilemma der Grenzen Litauens am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts“, Landschaft und Territorium. Zur Literatur, Kunst und Geschichte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen (Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia, 25), hrsg. von Y. Varpio, M. Zadencka, Stockholm, 2004, S. 126-215.
 • Staliūnas, D. „1905 metų revoliucijos sovietinė lietuviškoji istoriografija ir „tautų draugystės“ ideologema“ Archyvuota kopija 2007-12-31 iš Wayback Machine projekto., Parlamento studijos, 2005, Nr. 5, p. 65–78.
 • Staliūnas, D. „Antižydiški ekscesai Šiaurės Vakarų krašte (XIX a. 9 dešimtmečio pradžia)“, Kai ksenofobija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje, sud. D. Staliūnas, V. Sirutavičius. Vilnius, 2005, p. 51–78.
 • Staliūnas, D. “From Ethnocentric to Civic History: Changes in Contemporary Lithuanian Historical Studies” Archyvuota kopija 2016-03-04 iš Wayback Machine projekto., Emerging meso-Areas in the former socialist countries: Histories revived or improvised Archyvuota kopija 2016-06-03 iš Wayback Machine projekto., ed. by K. Matsuzato, Hokkaido, 2005, p. 311-331.
 • Сталюнас, Д. «Идентификация, язык и алфавит литовцев в российской национальной политике 1860-х годов», Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2005, № 2: Языки самоописания империи и многонационального государства, c. 225–254.
 • Сталюнас, Д. «Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католическое богослужение в 60-х годах XIX в.», Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: антология, сocт. П. Верт, П. Кабытов, А. Миллер, Москва:, 2005, c. 570–588.
 • Сталюнас, Д. «Роль имперской власти в процессе массового обращения католиков в православие в 60-е годы XIX столетия»[neveikianti nuoroda], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2005, t. 26, p. 307–347.
 • Долбилов, М., Сталюнас, Д. «Введение к форуму «Алфавит, язык и национальная идентичность в Российской империи»», Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2005, № 2: Языки самоописания империи и многонационального государства.
 • Staliūnas, D. “An Awkward City: Vilnius as a Regional centre in Russian nationality policy (ca 1860–1914)”, Russia and Eastern Europe: applied „imperiology“, ed. by A. Nowak, Warszawa, 2006, p. 222-243.
 • Staliūnas, D. “In which language should the Jews pray? Linguistic russification on Russia’s northwestern frontier, 1863–1870”, Central and East European Jews at the crossroads of tradition and modernity, ed. by J. Šiaučiūnaite-Verbickienė, L. Lempertienė, Vilnius, 2006, p. 33-78.
 • Staliūnas, D. „Kaip rusai pedagogai XIX a. viduryje mokėsi lietuvių kalbos“[neveikianti nuoroda], Lietuvos istorijos metraštis, 2005/ 2, Vilnius, 2006, p. 93–116.
 • Staliūnas, D. „Russländische „Kollaborationsangebote“ an nationale Gruppen nach dem Januaraufstand von 1863 im so gennanten Nordwestgebiet“, „Kollaboration“ in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert, hrsg. von J. Tauber, Wiesbaden, 2006, S. 88-100.
 • Staliūnas, D. „Termino „rusinimas“ prasmės istorija (XIX a. 7-asis dešimtmetis)“[neveikianti nuoroda], Lituanistica, 2006, T. 67, Nr. 3, p. 24–37.
 • Staliūnas, D. „Vilniaus generalgubernatoriai, žydai ir žemėvalda Šiaurės vakarų krašte (XIX a. 7 dešimtmetis)“, Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, sud. V. Sirutavičius, D. Staliūnas, Vilnius, 2006, p. 85–98.
 • Сталюнас, Д. «Взгляд на политику Российской империи в литовской историографии», Западные окраины Российской империи, науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер, Москва, 2006, с. 533-552.
 • Долбилов, М., Сталюнас, Д. «Слова, люди и имперские контексты: дискуссия продолжается», Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2006, № 1: Трудности языка: Как и для чего писать историю империи и нации, c. 359–365.
 • Staliūnas, D. „Alternatives to Lithuanian ethnonationalism in the 19th Century. Critical remarks on recent debates in Lithuanian historiography“, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2007, Bd. 56, Hf. 3, S. 417-428.
 • Staliūnas, D. „Between Russification and Divide and Rule: Russian Nationality Policy in the Western Borderlands in the mid-19th Century“, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2007, Bd. 55, Hf. 3, S. 357-373.
 • Staliūnas, D. „Kto powinien uczyć „Innowierców“? Problem nauczycieli i szkół elementarnych w imperialnej polityce Rosji w połowie XIX wieku“, Biuletyn Historii Pogranicza, 2007, Nr. 8, s. 23-39.
 • Staliūnas, D. Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam/New York, 2007 [tas pats lietuvių kalba: Staliūnas, D. Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų. Vilnius, 2009].
 • Staliūnas, D. „Masinis konfesijos keitimas vakariniuose Rusijos imperijos pakraščiuose: lyginamasis aspektas“, Lietuvos istorijos metraštis, 2007/ 2, Vilnius, 2008, p. 5–19.
 • Staliūnas, D. “Assimilation or Acculturation? Russian Imperial Policy Toward Lithuanians in the 1860s”[neveikianti nuoroda], Central & Eastern European Review, 2008, Vol. 2, p. 1-20.
 • Staliūnas, D. Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta. Vilnius, 2008.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]