Kauno technologijos universitetas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Kauno technologijos universitetas
KTU logo LT.jpg
Kauno technologijos universitetas. 2007-04-06.jpg
Šūkis Scientia, ingenium, virtus
Įkurtas 1922
Tipas valstybinis
Rektorius Petras Baršauskas
Fakultetai 9
Darbuotojų 2182 (iš jų dėstytojų – 755; mokslo darbuotojų – 113,3 )
Studentų 10495 (iš jų užsienio studentų – 877) (2015 m.)
Doktorantai 352
Vieta Kaunas, Lietuva
Svetainė www.ktu.edu


Kauno technologijos universitetas (KTU) – valstybinė aukštoji mokykla, viešoji įstaiga, kilusi iš 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto, pertvarkius 1920 m. įsteigtus Aukštuosius kursus.

1950 m. spalio 31 d. – 1990 m. spalio 30 d. aukštoji mokykla veikė Kauno politechnikos instituto (KPI) pavadinimu. Tai pirmoji Nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, šiuo metu vienas didžiausių techniškųjų universitetų Baltijos šalyse, atliekantis daugiausiai (70 proc., 2013 duomenimis) užsakomųjų tyrimų verslui iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Universitete yra 9 fakultetai, 10 institutų, 5 centrai, 18 jaunimo organizacijų; 12 bendrabučių, 9 meno kolektyvai, siūlomos 21 sporto šakų treniruotės, veikia KTU leidykla „Technologija“. KTU biblioteka yra viena didžiausių akademinių atvirųjų bibliotekų Lietuvoje – čia saugoma apie 1,4 mln. spaudinių.

KTU siūlomos 156 studijų programos: 64 pirmosios studijų pakopos, 73 magistrantūros studijų programos, 19 mokslo krypčių doktorantūra; taip pat 16 pirmosios ir 23 magistrantūros studijų programos užsienio kalbomis (daugiausia anglų) bei daugiau kaip 500 pavienių modulių. Studijų sritys apima technologijos, fizinius, socialinius, humanitarinius, biomedicinos mokslus ir menus.

Universitete įsteigta per kelis šimtus mecenatų stipendijų, teikiama Rektoriaus skatinamoji stipendija, piniginėmis premijomis apdovanojami aktyviausieji KTU jaunieji mokslininkai ir doktorantai.

Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. universitetą baigė per 130 000 absolventų.

KTU mokslinį potencialą puikiai iliustruoja šie 2015 metų rodikliai: daugiau kaip 700 publikacijų tarptautiniuose leidiniuose, 462 iš jų užsienio leidyklose. Vienam KTU mokslininkui užsienio leidyklų tarptautiniuose leidiniuose su citavimo indeksu skaičius per metus siekia 0,99.

Universitetas yra KTU gimnazijos (įkurta 1989 m.), KTU Vaižganto progimnazijos ( įsteigta 2011 m.) ir KTU Inžinerijos licėjaus (įsteigtas 2014 m.) steigėjas.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kauno technologijos universitetas save kildina iš Lietuvos universiteto (vėliau – Vytauto Didžiojo, Kauno universitetas, Kauno valstybinis Vytauto Didžiojo universitetas), įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune, 1920 m. įsteigtų Aukštųjų kursų pagrindu.

KTU aula

Lietuvos universitetas 1922 m. vasario 16 d., Lietuvos nepriklausomybės šventės dieną, Aukštųjų kursų (dabartinių KTU I rūmų) salėje (auloje) įvyko iškilmingas Lietuvos universiteto atidarymo aktas. Aukštųjų kursų rūmai ir kita sukurta studijų bazė perėjo naujai įsteigto Lietuvos universiteto žinion. Vos prasidėjus darbui Universitete, Steigiamasis Seimas patvirtino ilgai svarstytą naują Lietuvos universiteto Statutą.

Fakultetas Radvilėnų pl.
KTU studentų miestelis

Vytauto Didžiojo universitetas

1930 m. birželio 7 d., įvertinus Lietuvos universiteto laimėjimus ir reikšmę šalies mokslo, švietimo ir kultūros plėtotei, Vyriausybė Lietuvos valdovo Vytauto mirties 500 m. sukakties proga Universitetui suteikė Vytauto Didžiojo pavadinimą. Universitetą sudarė septyni fakultetai: Teologijos-filosofijos, Evangelikų teologijos, Humanitarinių mokslų, Teisių, Matematikos-gamtos, Medicinos ir Technikos.

Lietuvai atgavus Vilnių, buvo pradėtos VDU ir Vilniaus universiteto pertvarkymo reformos. 1940 m. Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) padėjo atkurti Vilniaus universitetą: žiemą į Vilnių perkelti Humanitarinių mokslų ir Teisių fakultetai. Iš Universiteto teko perkelti į Vilniaus universitetą ne tik du fakultetus, bet ir 1 000 šių fakultetų studentų, mokymo ir pagalbinį personalą, daugelį mokymo priemonių bei inventorių, įdiegti lietuvišką akademinę kultūrą ir universitetinę dvasią bei tradicijas.

Kauno universitetas

Sovietų Sąjungos kariuomenei okupavus mūsų šalį, 1940 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos sovietinės vyriausybės įsakymu VDU buvo pavadintas Kauno universitetu. Buvo uždarytos beveik visos studentų organizacijos, suimti kai kurie dėstytojai ir studentai. Rudenį į Vilniaus universitetą perkeltas Matematikos-gamtos fakultetas.

Vytauto Didžiojo universitetas

1941 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, Universitetui grąžintas Vytauto Didžiojo vardas. Laikinosios vyriausybės šiek tiek pertvarkytas, turėjo 5 fakultetus: Teologijos, Filosofijos, Technologijos, Statybos ir Medicinos. 1943 m. kovo 17 d. nepavykus Lietuvoje suformuoti SS dalinių, vokiečių okupacinė valdžia uždarė beveik visas aukštąsias mokyklas, tai pat ir VDU. Siekdami sudaryti sąlygas jaunimui studijuoti technikos ir medicinos mokslus, grupė uždaryto Universiteto dėstytojų tęsė užsiėmimus namuose ir Suaugusiųjų institute. 1944 m. besitraukianti vokiečių kariuomenė susprogdino Fizikos-chemijos instituto rūmus.

1944 m. lapkričio 13 d., SSRS okupacinė valdžia nutarė vėl atidaryti Universitetą, iki 1946 m. veikusio Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto pavadinimu.

Kauno valstybinis universitetas

1949 m. birželį uždarytas Kauno valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fakultetas.

Kauno politechnikos institutas

1950 m. spalio 31 d. . išleistas Sovietų Sąjungos aukštojo mokslo ministro S. Kaftanovo įsakymas, kuriuo nutarta Kauno valstybinį universitetą reorganizuotį į Kauno politechnikos institutą (suteikiant pirmąją kategoriją), o to paties Universiteto Medicinos fakultetą – į Kauno ir medicinos institutą (suteikiant antrąją kategoriją). Kauno politechnikos institutas, veikęs 19511990 m., buvo pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla.

1964 metais mirus pirmajam rektoriui prof. Kazimierui Baršauskui, Instituto vadovybė pasiūlė Lietuvos komunistų partijos Centro komitetui pavadinti Institutą jo organizatoriaus vardu, bet LKP CK nesutiko. Tačiau, įvertinus prof. K. Baršausko nuopelnus, jo vardas suteiktas KPI Probleminei ultragarso laboratorijai, kurią jis buvo įkūręs.

Nuo 1974 m. balandžio 22 d. iki 1989 m. spalio 23 d. KPI buvo pavadintas Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutu.

1989 metais įsteigta KPI eksperimentinė vidurinė mokykla, vėliau pervadinta į KTU Gimnaziją, pirmoji Lietuvoje universitetinė mokykla gabiems moksleiviams ugdyti. 2010m. ji buvo pripažinta geriausia vidurinio ugdymo įstaiga mūsų šalyje (pagal savaitraščio „Veidas“ sudarytą reitingą).

Kauno technologijos universitetas

1990 m. balandžio 4 d. Instituto tarybos daugumos pritarimu, buvo nuspręsta KPI pervadinti Kauno technologijos universitetu. Buvo kreiptasi į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą su prašymu pakeisti KPI pavadinimą. 1990 m. spalio 31 d. Lietuvos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimu KPI atgavo ankstesnį universitetinį statusą, įgytą dar 1922 m. vasario 16 d.

1991 m. kovo 27 d. Universiteto darbuotojų konferencijos antrajame posėdyje buvo patvirtintas Universiteto statutas. Darbuotojų konferencija ne tik priėmė statutą, bet ir nustatė tolesnę veiksmų eigą reformuojant Universitetą.

Permainos neapsiribojo instituto pervardijimu į universitetą – jis tapo techniškuoju universitetu su pasaulinius reikalavimus atitinkančia studijų sistema. Tai patvirtino 1993 m. pavasarį surengta KTU įvertinimo konferencija, kurioje dalyvavo specialistai iš JAV, Anglijos, Danijos, Švedijos, Suomijos ir kitų šalių techniškųjų universitetų, bei speciali Europos inžinerinio lavinimo federacija.

1992 m. Universitete pradėta įgyvendinti trijų pakopų aukštojo mokslo sistema. Įdiegta ir toliau tobulinama lanksti modulinė-kreditinė studijų sistema, akcentuojanti mokslo ir studijų vienovę, platų fundamentinį išsilavinimą, liberalias studijų programas ir savarankišką darbą. Siekiant skatinti internacionalizavimą ir pritraukti užsienio studentų, pradėtos rengti studijų programos užsienio kalbomis.

1998 m. KTU prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos ir per kelerius metus tapo 9 tarptautinių organizacijų narys.

Buvo įsteigtas KTU regioninis verslo inkubatorius, kuris yra pirmasis technologinis verslo inkubatorius Lietuvoje, teikiantis paramą naujai verslą pradėjusioms įmonėms.

2007 m. KTU įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) apdovanojimas už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą. 2008 m. PINO apdovanojimai įteikti KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslininkams prof. Vytautui Getaučiui ir prof. Juozui Vidui Gražulevičiui.

Partnerystės pažangos premija, kuri skiriama už indėlį į gyvenimo kokybės gerinimą ir šalies konkurencingumo didinimą, atiteko prof. Rymantui Jonui Kažiui – už ultragarsinių matavimo ir diagnostikos technologijų sukūrimą ir proveržį į Europos mokslinių tyrimų ir taikymų erdves.

2008 m. KTU Aplinkos inžinerijos institutui, vadovaujamam prof. Jurgio Kazimiero Staniškio, Europos Parlamente buvo įteiktas „Energijos gaublio“ (Energy Globe) diplomas už prevencinių energiją taupančių inovacijų kūrimo ir diegimo sistemą (APINI-SPIN). 2010 m. prof. J. K. Staniškiui įteiktas Baltijos jūros apdovanojimas (The Baltic Sea Award 2010). Tai kol kas vienintelis lietuvis mokslininkas, pelnęs šį garbingą apdovanojimą, kuris kasmet skiriamas asmeniui arba organizacijai už praktiškai įdiegtus mokslinių tyrimų rezultatus, techninius sprendimus ar kitą veiklą, turinčią ypatingą reikšmę Baltijos jūrai ir jos regiono darniajai plėtrai.

2009 m. Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) KTU suteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę. Diplomai su šiuo priedėliu pripažįstami visoje Europoje, todėl absolventams palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje.

Kauno jaunimo apdovanojimuose KTU pelnė geriausio Jaunimo partnerio nominaciją, o KTU Studentų atstovybė – geriausios Jaunimo organizacijos vardą.

Atidarytas KTU Vaikų universitetas, kuriame 8–12 metų vaikai turi galimybę susipažinti su įvairiomis mokslo sritimis, bendrauti su mokslininkais, lankytis laboratorijose ir stebėti ten atliekamus mokslinius tyrimus.

2010 m. pasirašyta sutartis dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ pirmojo investicinio projekto finansavimo. Vykdant šį projektą Kaune, KTU studentų miestelyje nuspręsta įkurti pasaulinio lygio Nacionalinį atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centrą. ČIa bus kryptingai plėtojamos Lietuvos ūkiui svarbios darniosios chemijos, mechatronikos, energetikos, informacinės ir komunikacinės technologijos, jau dabar sudarančios svarią šalies eksporto dalį. Projekto vertė – 117,257 mln. Lt. 

Įgyvendintas Maisto mokslų ir technologijų kompetencijos centro projektas. Šį mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ projektą įsteigė KTU ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės institutas. Centre sukoncentruota maisto inžinerijos, technologijos ir kokybės analizės tyrimų įranga, kuria bus galima modeliuoti, optimizuoti bei tirti maisto produktų gamybos ir laikymo procesus.

2013 m. – pirmieji universiteto Atsinaujinimo programos metai, kada pradėta įgyvendinti per 30 bendrauniversitetinių projektų – studijų programų valdymo, mokslo kokybės didinimo, tarptautiškumo, žmogiškųjų išteklių vystymo, infrastruktūros valdymo ir optimizavimo, rinkodaros ir komunikacijos vystymo.

Pritarta patobulintai KTU studijų programų valdymo sistemai – sudaryti instituciniai studijų krypčių grupių programų komitetai, kurie padėtų telkti visų Universiteto akademinių padalinių potencialą; sukurta mentorystės programa; parengta ir patvirtinta nauja akademinių padalinių struktūra, atsižvelgiant į fakultetų tradicijas, jų atpažįstamumą nacionalinėje ir tarptautinėje terpėje, ekonominį naudingumą ir veiklos tęstinumą. Nuspręsta juos sukoncentruoti KTU Studentų miestelyje, kuriame jau sutelkta visa pagrindinė mokslinių tyrimų bazė ir mokomosios laboratorijos. Pagal naują struktūrą keturiolika fakultetų reorganizuota į 9 fakultetus.

Tų pačių metų vasarą KTU garbės daktaro vardo regalijos Kaune įteiktos serui Ričardui Bransonui. Vienam iš žymiausių britų verslininkų, milijardieriui, vienos garsiausių pasaulio verslo grupių „Virgin Group“ įkūrėjui garbės daktaro vardas suteiktas siekiant įkvėpti jaunus veržlius žmones, paskatinti juos tikėti, kad Lietuvos vardas galingai skambės tiek, kiek mes juo didžiuosimės ir skleisime pasauliui.

2014 m. KTU garbės daktaro vardas už žinių ir pažangių ateities technologijų diegimą siekiant išmanios gynybos koncepcijos įgyvendinimo ir intelektualų principingumą dėl pamatinių laisvės idealų gynimo suteiktas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (angl. North Atlantic Treaty Organization – NATO) Generaliniam Sekretoriui Anders Fogh Rasmussen.

Tais pačiais metais garbės daktaro vardą už verslumo kultūros stiprinimą universitete pelnė tarptautinio verslo veteranas Alex Sozonoff – vienas iš jaunojo verslo ugdymo erdvės „Startup Space“ bei Inovacijų ir verslo centro steigėjų, kuruojantis ryšius tarp Aalto (Suomija), Stanfordo (JAV) ir KTU.

KTU garbės regalijos įteiktos ir verslininkui daktarui Vladui Lašui už mokslo, technologijų, inovacijų ir verslumo sąveikos Lietuvoje ir Universitete puoselėjimą asmeniniu indėliu ir tarptautiniais ryšiais. V. Lašo iniciatyva KTU buvo sukurtas ir į kosmosą pakilo pirmasis lietuviškas palydovas „LitSat-1“.

Garbės daktaro vardą pelnė ir Jūratė Kristina Kazickaitė-Altman. Mokslo filantropė jį pelnė už kasmet skiriamas vardines stipendijas studentams, svarią finansinę paramą dėstytojams ir renginiams bei konkursams, pelnytą akademinės bendruomenės pripažinimą ir pagarbą organizuojant dr. Juozo Petro Kazicko šeimos fondo veiklą Lietuvoje ir Kauno technologijos universitete.

Rugsėjo 1 d. duris atvėrė KTU Inžinerijos licėjus – pirmoji tokio tipo švietimo įstaiga šalyje.

Saulės laikrodis
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) centrinė būstinė
Mokslo ir technologijų centras

Rektoriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos universitetas (1922 m. vasario 16 d. – 1930 m. birželio 7 d.):

Vytauto Didžiojo universitetas (1930 m. birželio 7 d. – 1940 m. rugpjūčio 21 d.):

Kauno universitetas (1940 m. rugpjūčio 21 d. – 1941 m. birželio 22 d.):

Vytauto Didžiojo universitetas (1941 m. birželio 22 d. – 1944 m. spalio 10 d.):

Universitetas vokiečių okupacinės valdžios uždarytas 1943 m. kovo 16 d.;

Kauno valstybinis Vytauto Didžiojo universitetas (1944 m. spalio 10 d. – 1946 m. birželio 7 d.):

Kauno valstybinis universitetas (1946 m. birželio 7 d. – 1950 m. spalio 31 d.):

Kauno politechnikos institutas (1950 m. spalio 31 d. – 1990 m. spalio 31 d.):

Kauno technologijos universitetas (nuo 1990 m. spalio 31 d.):

Garbės daktarai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2016
 • David J. Teece
 • Hamid Aït Abderrahim
2015
2014
2013

Richard Branson

2012

Hans Peter Jensen

2008
2006
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Garbės daktarais pripažinti:

matematikos garbės daktaro vardas suteiktas 1928 m.)

 • Petras Vileišis (Lietuvos universiteto Technikos fakultete garbės daktaro-inžinieriaus vardas suteiktas 1926 m.)

matematikos garbės daktaro vardas suteiktas 1923 m.)

1998
1996
1995
1994
1993

Garbės profesoriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Fakultetai:

Institutai:

Kiti universiteto padaliniai:

Studentų atstovybė:

Universiteto organizacijos:

 • Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų Korporacija „TauTiTo“ 

Tarptautiniai ryšiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kauno technologijos universitetas yra šių tarptautinių organizacijų narys:

Kauno technologijos universitetas yra šių tarptautinių organizacijų narys:

 1. Europos universitetų asociacijos (European University Association – EUA);  
 2. Europos inžinerinio mokymo draugijos (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs – SEFI);  
 3. Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CESAER);  
 4. Tarptautinio tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (International Association of Continuing Engineering Education – IACEE);  
 5. Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo (European Universities Continuing Education Network – EUCEN);  
 6. Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (Baltic Sea Region Universities Network – BSRUN);  
 7. Baltijos jūros šalių technikos universitetų asociacijos (Association of Technical Universities of Baltic States – ATUBS);  
 8. Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslo ir technologijos konsorciumo BALTECH;  
 9. Pasaulinio susitarimo tinklo „Global Compact".

Universitetas taip pat yra pasirašęs Europos universitetų “Magna Charta”.

KTU yra pasirašęs daugiau kaip 60 dvišalių bendradarbiavimo susitarimų su įvairiomis užsienio aukštosiomis mokyklomis. Bendradarbiaujama ne tik su Europos šalimis, bet ir su Japonija, Pietų Korėja, Singapūru, Australija, Brazilija. Taip pat pasirašyta per 200 dvišalių bendradarbiavimo sutarčių su ES programos „Erasmus“ partneriais Europoje. 1999–2009 m. KTU studijavo beveik 400 „Erasmus“ studentų iš Europos aukštųjų mokyklų, KTU studentų, išvykusių dalinėms studijoms svetur, – kelis kartus daugiau.

Per Nepriklausomybės 20-metį KTU aplankė daug garbių užsienio svečių, tarp kurių – Belgijos karalius Albertas II, pasaulinio garso violončelininkas, pianistas ir dirigentas Mstislavas Rostropovičius, Nobelio premijos laureatas šveicarų fizikas Heinrichas Rohreris, Nyderlandų Karalienė Beatričė, kiti.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Commons-logo.svg

Vikiteka