Vikisritis:Teisė/LT

Jump to navigation Jump to search

Pagrindinis straipsnis - Lietuvos teisinė sistema

Istorija: Lietuvos Statutai - Kazimiero teisynas - Pamedės teisynas - Kaklo bausmė - Gegužės trečiosios Konstitucija - Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas - Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas - Vyriausiasis Tribunolas - Lietuvos Vyriausiasis Teismas - Lietuvos Nepriklausomybės Aktas - Lašinių skutimo byla - Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas - Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba - Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas - Kovo 11 d. akto moratoriumas (žr. Lietuvos teisės istorija)

Šaltiniai: LR Konstitucija - LR CK - LR BK - LR CPK - LR ATPK - LR BPK - LR teismų įstatymas - Seimo statutas - LR mokesčių administravimo įstatymas - LR elektros energetikos įstatymas - LR įmonių bankroto įstatymas - LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas (žr. Lietuvos teisės šaltiniai)

Teismai: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (LR KT) - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) - Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) - Lietuvos apeliacinis teismas (LapT) - Vilniaus apygardos teismas (VAT) - Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) - Vilniaus rajono apylinkės teismas - Kauno apygardos teismas (KAT) - Kauno apygardos administracinis teismas (KAAT) - Kauno rajono apylinkės teismas - Klaipėdos apygardos teismas (KLAT) - Klaipėdos apygardos administracinis teismas (KLAAT) - Šiaulių apygardos teismas (ŠAT) - Šiaulių apygardos administracinis teismas (ŠAAT) - Šiaulių miesto apylinkės teismas - Šiaulių rajono apylinkės teismas (žr. Lietuvos teismai)

Kvaziteismai: Vyriausioji administracinių ginčų komisija - Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija - (žr. administracinių ginčų komisijos) - Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Teisėjai: Egidijus Jarašiūnas (ESTT) - Vilenas Vadapalas (ES Pirmosios instancijos teismas) - Danutė Jočienė (EŽTT) - Pranas Kūris (ex EBTT, EŽTT, LAT) - Egidijus Jarašiūnas (EŽTK) - Kęstutis Lapinskas (LR KT pirmininkas) - Gintaras Kryževičius (LAT pirmininkas) - Virgilijus Valančius (LVAT pirmininkas) - Egidijus Žironas (LapT pirmininkas) - Artūras Šumskas (VAT pirmininkas) - Nerijus Meilutis (KAT pirmininkas) - Arvydas Daugėla (KLAT pirmininkas) - Zita Smirnovienė (VAAT pirmininkė) - Gintaras Čekanauskas (KAAT pirmininkas) - Alona Romanovienė (KLAAT pirmininkė) Gražvydas Poškus (ŠAAT pirmininkas) - Ramūnas Gadliauskas (PAAT pirmininkas) (žr. Lietuvos teisėjai)

Studijos: Mykolo Romerio universitetas (MRU) - Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (VU TF) - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM) - Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas (VDU TF) - VGTU Teisės katedra - KTU Teisės katedra - VDU Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedra - Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Teisės katedra - Socialinių mokslų kolegijos Teisės katedra - Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos Teisės katedra - Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Apskaitos ir teisės katedra - ‎Kolpingo kolegijos Teisės katedra - ‎Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Sociologijos ir teisės katedra · ‎Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto Teisės katedra (žr. Teisės mokslai Lietuvoje)

Mokslas: Teisės institutas - Lietuvos teismo ekspertizės centras - Kriminologinių studijų centras (žr. Teisės mokslinių tyrimų institutai)

Institucijos: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra - Policijos departamentas prie LR VRM - Lietuvos kriminalinės policijos biuras (žr. Lietuvos teisinės organizacijos)

Tarnybos: Specialiųjų tyrimų tarnyba - Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba - Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (žr. Lietuvos teisinės organizacijos)

Įstaigos: Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

NVO: Žmogaus teisių stebėjimo institutas - Lietuvos žmogaus teisių asociacija - Lietuvos žmogaus teisių centras

Politikai: Stasys Šedbaras (LRS Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas) - Remigijus Šimašius (teisingumo ministras) - Julius Sabatauskas (LRS TTK vicepirmininkas) - Raimondas Šukys (sveikatos ministras) - Gintaras Steponavičius (švietimo ir mokslo ministras) - Kazimieras Starkevičius (žemės ūkio ministras) - Artūras Paulauskas (buvęs LR Prezidentas, l.e.) - Arūnas Valinskas (buvęs Seimo pirmininkas) - Konstantas Ramelis - Vidmantas Žiemelis - Mantas Varaška - Aleksandr Sacharuk - Vytautas Gapšys - Remigijus Žemaitaitis

Profesoriai: Valentinas Mikelėnas (civilinė t.) - Vytautas Pakalniškis (civilinė t.) - Dangutė Ambrasienė (civilinė t.) - Pranciškus Stanislavas Vitkevičius (civilinė t.) - Stasys Vėlyvis (civilinė t.) - Julija Kiršienė (civilinė t.) - Vytautas Piesliakas (baudžiamoji t.) - Edita Gruodytė (baudžiamoji t.) - Romualdas Drakšas (baudžiamoji t.) - Vytautas Nekrošius (civilinis procesas) - Virgilijus Valančius (civilinis procesas) - Vigintas Višinskis (civilinis procesas) - Egidijus Šileikis (alternatyvioji konstitucinė t.) - Egidijus Kūris (konstitucinės t. teorija) - Vytautas Sinkevičius (pilietybės t.) - Genovaitė Dambrauskienė (darbo t.) Ipolitas Nekrošius (darbo t.) - Vytautas Mizaras (autorių t.) - Ignas Vėgėlė (ES ūkinė t.) - Dainius Žalimas (tarptautinė t.) - Lyra Jakulevičienė (prieglobsčio t.) - Justinas Žilinskas (humanitarinė t.) - Romualdas Stanislovaitis (komercinė t.) - Algirdas Miškinis (finansų t.) - Sigitas Mitkus (statybos t.) - Petras Leonas (t. sociologija) - Mykolas Romeris (konstitucinė t.) - Mindaugas Maksimaitis (užsienio t. istorija) - Stasys Vansevičius (t. istorija) - Toma Birmontienė (konstitucinė t.) - Genovaitė Babachinaitė (Viktimologija) - Viktoras Justickis (t. psichologija) - Aleksandras Dobryninas (kriminologija) - Alfonsas Vaišvila (t. teorija) - Saulius Arlauskas (teisės filosofija) - Vytautas Šlapkauskas (t. sociologija) - Darijus Beinoravičius (t. teorija) - Gintaras Švedas (bausmių vykdymo t.) - Saulius Katuoka (jūrų t.) - Kazimieras Meilius (bažnytinė t.) - Pranciškus Vaičekonis (kanonų t.) - Jonas Juškevičius (bioteisė) - Alvydas Pumputis (MRU rektorius) - Mindaugas Kiškis (IT t.) - Audrius Bakaveckas (administracinė t.) - Birutė Pranevičienė (administracinė t.) - Antanas Marcijonas (aplinkos t.) - Eugenijus Palskys (Kriminalistika) - Hendryk Malevski (Kriminalistikos technika) - Egidijus Vidmantas Kurapka (Kriminalistika) ‎Eglė Bilevičiūtė (Kriminalistika) - (žr. Lietuvos teisės mokslininkai)

Veikėjai: Darius Valys (LR generalinis prokuroras) - Gediminas Grina (VSD generalinis direktorius) - Žimantas Pacevičius (STT direktorius) - Vitalijus Gailius (FNTT direktorius) - Saulius Skvernelis (policijos generalinis komisaras) - Antanas Šipavičius (Muitinės departamento generalinis direktorius) - Leonas Virginijus Papirtis (Advokatų tarybos pirmininkas) - Marius Stračkaitis (Notarų rūmų prezidentas) - Inga Karalienė (Antstolių rūmų prezidentė) - Tomas Davulis (Teisininkų draugijos pirmininkas (žr. Lietuvos teisininkai)

Diplomatai: Vygaudas Ušackas (ES atstovas Afganistane) - Vytautas Antanas Dambrava - Oskaras Jusys - Šarūnas Adomavičius - Andrius Namavičius - Romas Švedas - Algirdas Kumža - Artūras Žurauskas (žr. Diplomatinės tarnybos teisininkai)