Pereiti prie turinio

Tomas Davulis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šį biografinį straipsnį reikėtų sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, prašome sutvarkyti šį straipsnį. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.
Priežastys, dėl kurių straipsnis laikomas nesutvarkytu, aiškinamos straipsnyje Nesutvarkyti straipsniai.

Tomas Davulis (g. 1975 m. gegužės 29 d.) – teisininkas, teisėtyrininkas laboralistas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, Teisės fakulteto dekanas, Privatinės teisės katedros dėstytojas, Darbo teisės instituto vadovas, Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) valdybos narys, Lietuvos Europos teisės asociacijos (LETA) pirmininkas, LR darbo kodekso rengėjas.

1998 m. baigė VU Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. Gavęs stipendiją iš Adolfo ir Margot Krebs fondo (Adolf- und Margot-Krebs-Stiftung), 2001 m. lapkričio 27 d. Albert-Ludwig universitete Freiburge (Vokietijoje) per 14 mėnesių baigė podiplomines studijas, apgynė magistro darbą vokiečių kalba tema „Europos Sąjungos darbo teisės poveikis ES narių kandidačių teisei, Lietuvos pavyzdys“ (vok. Die Auswirkungen des europäischen Arbeitsrechts auf das Recht der Beitrittskandidaten der EU an dem Beispiel Litauens) (darbo vadovas – Ūkinės, darbo ir socialinio draudimo teisės instituto direktorius prof. Manfred Löwisch), teisės magistras (LL. M. studijas baigė summa cum laude). Pelnė DAAD fondo premiją išskirtiniams užsienio studentams (premiją skyręs Freiburgo universitetas be užsienio studentų apdovanojimo už ypatingus akademinius pasiekimus taip pat siekė atkreipti dėmesį ir paskatinti A. ir M. Krebs fondo, remiančio studentus iš Rytų Europos, veiklą)[1]. 2002 m. gruodžio 20 d. apgynė disertaciją tema „Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos”, socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras[2].

Nuo 1996 m. vasario 12 d. iki 1996 m. gruodžio 31 d., nuo 1997 m. sausio 27 d. iki 1999 m. vasario mėn. Profesinių sąjungų mokymo ir tyrimo instituto teisininkas, 1996 m. spalio 1 d. iki 2000 m. spalio 1 d., nuo 2001 m. lapkričio 1 d. Lietuvos parodų centro „Litexpojuriskonsultas, nuo 1998 m. rugsėjo mėn. iki šiol VU Teisės fakulteto asistentas, lektorius, docentas, profesorius, laikotarpyje nuo 2003 m. iki 2012 m. buvo VU Teisės fakulteto prodekanas tarptautiniams ryšiams ir mokslui, Koordinatorius tarptautiniams ryšiams,[3] VU Teisės fakulteto Neakivaizdinio skyriaus prodekanas[4]; nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės katedros vedėjas, nuo 2009 m. gruodžio 1 d. VU TF Darbo teisės instituto, nuo 2016 m. - Darbo teisės centro vadovas[5], nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. VU TF dekanas,[6][7], nuo 2016 m. VU Teisės klinikos valdybos pirmininkas. Vadovavo "Europos Sąjungos verslo teisės" ir "Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės" (anglų k.) magistro studijų programų VU TF parengimui, yra šių programų komitetų pirmininkas, nuo 2004 m. kasmet rengiamos Europos teisės vasaros mokyklos direktorius, Tarptautinio teisės doktorantūros tinklo iniciatorius ir koordinatorius,

Dalyvavo rengiant ir keičiant įstatymus, pvz., tokius kaip Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2002 m.), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016 m.), Valstybės tarnybos įstatymas (1999 m.), Užimtumo įstatymas (2016 m.), Darbo tarybų įstatymas (2004 m.), Europos darbo tarybų įstatymas (2004 m.), Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas (2007 m.) ir kt. Europos Komisijos nepriklausomų ekspertų tinklo darbo teisės direktyvoms įgyvendinti narys (nuo 2007 m.), Europos Komisijos Nepriklausomų ekspertų tinklo vyrų ir moterų lygiateisiškumo įgyvendinimui darbo ir užimtumo srityje narys (nuo 2004 m.), Europos darbo teisės tinklo narys.[8] Nuolat kviečiamas įvertinti Seimo komitetų pateiktas Konstitucijos pataisas, teikė nuomonę ir siūlymus kaip VU Teisės fakulteto mokslininkas.[9] Projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis” vadovas.[10][11]

Kelių mokslinių knygų, virš šimto įvairių mokslo publikacijų autorius ir bendraautoris, Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaro (2018 m.) autorius. Parengė Lietuvos darbo teisės apžvalgą (TDO organizacijai, 2004 m.)[12], 2008 m. rugsėjo 16-18 d. Freiburge Tarptautinės darbo ir socialinės apsaugos teisės bendrijos (vok. Internationale Gesellschaft für das Recht der Arbeit und der sozialen Sicherheit) Europos Kongrese, skirtame darbo ir socialinei teisei, skaitė pagrindinį pranešimą apie visuomenės senėjimo įtaką Europos šalių pensijų sistemoms [13], 2008 m. lapkričio 28 d. dalyvavo ELLN teisiniame seminare „Darbo teisiniai iššūkiai tarptautinio mobilumo atveju“ Noordwijke (Nyderlandai)[14]. Skaitė įvairius pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.[15] Seminarų darbo teisės tema lektorius teisėjams, advokatams ir kitiems praktikams, kelių užsienio mokslinių teisinių žurnalų redakcinės kolegijos narys. 2017 m. buvo išrinktas Ukrainos teisės mokslų akademijos užsienio nariu. Kaip kviestinis nacionalinės teisinės sistemos ir Europos teisės, socialinių ir žmogaus teisių ekspertas yra dirbęs Moldovoje, Ukrainoje, Azerbaidžane, Kroatijoje, Gruzijoje. 2010 - 2015 m. yra buvęs Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) valdančiosios tarybos nariu.

Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos vicepirmininkas, Lietuvos Europos teisės asociacijos (FIDE narys) pirmininkas, Europos darbo teisės tinklo (ELLN) narys[16], buv. Lietuvos advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narys (iki 2018 m.)[17], buv. Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narys (iki 2012 m.)[18], 2007-2010 m. Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas, buv. 2010-2013 m. kovo mėn. Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas.

Apdovanotas valstybiniu Prancūzijos apdovanojimu - Akademinių palmių ordino riterio insignijomis (pranc. Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques).

Moka vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbas bei lenkų kalbos pagrindus.

 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras (autorių kolektyvas). Vilnius: Justitia, 2003.
 • Problems of Collective Negotiations and Collective Agreements, Jagiellonian University Yearbook of Labour Law and Social Policy. 1998/1999, Vol. 10, pp. 219–230.
 • Employees’ Representation in Enterprises in Lithuania, East West Review of Labour Law and Social Policy. 1999, Vol. 9, No. 1, pp. 59–83.
 • Das Europa-Abkommen mit Litauen und das litauische Arbeitsrecht, Zeitschrift für internationales und ausländisches Arbeitsrecht. 2002, Nr. 4. P. 391–415.
 • Socialinių partnerių vaidmuo kuriant Europos Bendrijos darbo teisės normas // Teisė 2006, t. 58, p. 24-53.
 • Dar kartą apie nekonkuravimo susitarimus Lietuvos darbo teisėje // Juristas 2006, nr. 4; nr. 5, p. 3-16; 19-24.
 • Lithuanian labour market and EU enlargement // Transition Studies Review 2006, vol. 13, no 1, p. 18-22.
 • Die Vertretung der Arbeitnehmer auf betrieblicher Ebene in Litauen // Zeitschrift fur Arbeitsrecht 2006, Jahr. 37, Heft 3, p. 493–517.
 • O primienenii norm trudovogo prava Evropejskogo soobščestva v Litve // Sovremennye problemy trudovogo prava i prava socialnogo obespečenija; materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (Minsk, 22-23 ijunia, 2006). Minsk: Integralpoligraf, 2006, p. 50-57.
 • Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. gegužės 11-13 d. = Labour and social security law in the XXI century: challenges and perspectives. 2007, Teisinės informacijos centras (Vilnius).
 • Įmonės, įstaigos organizacijos vadovo teisinio statuso problema Lietuvos teisėje. Private law: past, present and future. Liber amicorum Valentinas Mikelėnas. Vilnius, 2008, p. 99-116.
 • Lietuvos darbo teisės modernizavimo perspektyvos. Jurisprudencija. 2008, p. 27-33.
 • Bendrosios rinkos laisvės v. pagrindinės teisės - teisė į streiką Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje (Fundamental freedoms of internal market v. fundamental rights: the right to strike in the case-law of the ECJ). In: Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber Amicorum Pranas Kūris. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2008, p. 131-157.
 • Hовеллы трудового кодекса Литовской Pеспублики. Конференция, посвященная 100-летию профессора Н. Г. Александрова, 19-20 июня 2008 года. Правоведение, 2008, p. 75-83.
 • Herausforderungen des litauischen Arbeitsrechts Anfang des 21. Jahrhunderts. Pracovné právo 21. storočia. Plzeň, 2009, p. 105–120.
 • Проблемы соотношения национального коллективного трудового права и права Европейского Союза. Šiuolaikinės darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės teorinės problemos: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai. Vilnius, 2009, p. 160–173.
 • Litauen: Das Konzept der «universellen Arbeitnehmervertretung» // Jansen, Peter / Seul, Otmar (Hrsg./éds). Das erweiterte Europa: Arbeitnehmerbeteiligung an der Entscheidungsfindung im Unternehmen (L’Europe élargie: la participation des salariés aux décisions dans l’entreprise). Traditionen im Westen, Innovationen im Osten? (Traditions à l’Ouest, innovations à l’Est?) Reihe: Travaux Interdisciplinaires et plurilingues Band 11, Erscheinungsjahr: 2009. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2009. XIV, 438 S., zahlr. Tab. und Graf[19].
 • Europos Sąjungos darbo teisės atsiradimas ir veikla. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos (The birth and development of European Union Labour Law): Liber Amicorum et Collegarum Profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2010. p. 117-149.
 • Die Entwicklung des litauischen Arbeitsrechts 2009-2010 (The Development of Lithuanian labour law 2009-2010). Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht. ISSN 1865-3030 2011, no 3. p. 427-435.
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009-2010 metais - besikeičianti darbo teisėkūros paradigma (The Changes in Lithuanian labour law 2009-2010 – Changing Paradigm in Labour Legislation). Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos = Labour market of 21st century: looking for flexibility and security. Vilnius, 2011, p. 227-241.
 • Либерализация трудового права в Литве: желания и возможности (Liberalisation of Lithuanian labour law: wishes and realities). Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ) / полд. ред. К.Н. Гусова. Москва: Проспект, 2011. c. 279-291.
 • Litvanya’da toplu sözleşme sistemi (Collective Bargaining Agreements in Lithuania). Avrupa Birliği üyesi ülkerede ve türkiye’de toplu sözleşme sistemleri/ editor: Alpay Hekimler. Istanbul: Legal, 2010, p. 243-268.
 • Kollektivverträge in postsowjetischem Raum: eine Untersuchung am Beispiel Litauens (Collective Bargaining Agreements in Post-sovie Space: the Case of Lithuania). Tarifrecht in Europa / Alpay Hekimler, Gerhardt Ring (Hrsg.). - (Nomos: Arbeits- und Sozialrecht. Band 120), 2010, p. 185-210.
 • Seksualinio priekabiavimo sąvokos darbo ir baudžiamojoje teisėje (The Definitions of Sexual Harassement in Labour law and in Criminal law). Liber Amicorum Jonas Prapiestis. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2012, p. 419-429.
 • Tackling the economic crisis: labour law in Lithuania. Labour regulation in the 21st century: in search of flexibility and security / edited by Tomas Davulis, Daiva Petrylaitė. Cambridge: Cambridge scholars publishing, 2012, p. 3-17.
 • Chancen und Risken der Freizügigkeit aus der Sicht der jüngeren Mitgliedstaaten (The Chances and Risks of Free Movement from the point of view of new Member States)Recht der Arbeit. Munich : Verlag C.H. Beck oHG. ISSN 0342-1945. 2012, Heft 5, S.258-262.
 • European Works Council Lithuania. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013. International Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations / ed. Roger Blanplain. Suppl. 396. 75 p.
 • Lithuanian legal system under the influence of European Union law : collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 309-340.
 • Directive 2008/95/EC: employer insolvency. EU labour law: a commentary / edited by: Monika Schlachter. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, p. 457-489.
 • Age Discrimination and Labour Law in Lithuania. Age Discrimination and Labour Law. Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond, Kluwer Law International, 2015.
 • Lithuanian labour law in the context of the EU Charter of Fundamental Rights. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016. p. 291-312.
 • New forms of employment in Lithuania. in New forms of employment in Europe. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016, 2016. p. 115-143.
 • The concept of 'employee': the position in Lithuania. Restatement of labour law in Europe. Vol. I: The concept of employee / edited by Berndt Waas, Guus Heerma van Voss. Oxford : Hart Publishing, 2017, 2017. p. 391-404.
 • Darbo teisės rekodifikavimas Lietuvoje 2016-2017 m. Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2017, T. 104. p. 7-27.
 • Lithuanian Public Law. In The Law of the Baltic States / Editors: Tanel Kerikmäe, Kristi Joamets, Jānis Pleps, Anita Rodiņa, Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė (bendraautorius). Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2017, 2017. p. 407-470.
 • Lietuvos teisė, 1918 - 2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos (bendraautorius). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 888 p.
 • Labour law reforms in Eastern and Western Europe, Peter Lang, 2017 (knygos redaktorius).
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras, Registrų centras, 2018, 717 p.
 • Uber and taxis: a comparative law study in Lithuania. Comparative Law Studies (Eds.Rozen Noguellou, David Renders), Larcier, 2018, p. 293-308.
 • Dismissal Protection – the position in Lithuania. In: Restatement of labour law in Europe. Vol. III: Dismissal Protection (Eds. Bernd Waas, Guus Heerma van Voss). Oxford: Hart Publishing, 2020.
 • Article 10 TFEU: Commentary. In: The Treaty on Functioning of European Union (TFEU): A Commentary (Eds. H.-J. Blanke, S. Mangiameli). Wien: Springer, 2021.
 • Savarankiškai dirbančių asmenų teisė į kolektyvines derybas ir teisė į streiką. In: Darbo teisė besikeičiančiame pasaulyje. Liber Amicorum Genovaitė Dambrauskienė. 2021, Vilnius.
 1. Universität Freiburg verleiht heute den DAAD-Preis für hervorragende ausländische Studierende (Freiburgo universitetas, 2002 m. sausio 8 d., pranešimai spaudai)
 2. Lietuvos mokslo potencialas Archyvuota kopija 2016-03-04 iš Wayback Machine projekto. (Tomas Davulis)
 3. VU TF tarpt. ryšiai
 4. Tomas Davulis („Infolex“ inf.)
 5. VU TF Darbo teisės instituto tinklavietė
 6. Tomas Davulis(Youtube.com)
 7. Tomas Davulis: “Nors teigiama, kad teisininkų Lietuvoje jau per daug, gerų teisininkų ir dabar trūksta” (Savaitraštis Veidas)
 8. European labour law network Archyvuota kopija 2015-02-11 iš Wayback Machine projekto.
 9. Teisės fakulteto arogantiški nusišnekėjimai Archyvuota kopija 2018-09-17 iš Wayback Machine projekto. (Kęstutis Girnius, Lietuvos žinios)
 10. Susilaukė D. Grybauskaitės nemalonės: kur plaukė SADM milijonai
 11. Naujo socialinio modelio kūrimas apnuogino Lietuvos politinės sistemos ydas
 12. National Labour Law Profile: Lithuania
 13. Auch Arbeits- und Sozialrecht müssen in Europa zusammenwachsen Archyvuota kopija 2008-09-24 iš Wayback Machine projekto.(16.09.2008 - (idw) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau)
 14. Bericht über das juristische Jahresseminar „Arbeitsrechtliche Herausforderungen der grenzüberschreitenden Mobilität“ des European Labour Law Network (ELLN) (Marcel Oberkönig, ZESAR digital, Ausgabe 2009)
 15. VU Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis ir prodekanas dr. Haroldas Šinkūnas (Youtube)
 16. Hageno universiteto Vokietijos ir Europos darbo ir socialinės teisės instituto tinklavietė Archyvuota kopija 2008-05-05 iš Wayback Machine projekto. (vokiečių k.)
 17. VU Teisės fakulteto prodekanas – Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas (www.DELFI.lt, 2010 kovo mėn. 22 d. 15:38)
 18. Tomas Davulis Archyvuota kopija 2011-01-01 iš Wayback Machine projekto. (NTA inf.)
 19. VU Darbo teisės katedros narių publikacijos[neveikianti nuoroda] (Tomas Davulis, D. Petrylaitė ir kt.)