Lietuvos teismo ekspertizės centras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) - valstybinė viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis - pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti ekspertizes (tyrimus) bei dirbti mokslinį darbą kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityse.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Ekspertinių tyrimų atlikimas
 • Mokslo tiriamoji ir metodinė veikla
 • Teismo ekspertų rengimas ir kvalifikacijos teikimas.

Funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LTEC, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka teismo ekspertizes teismams;
 • atlieka objektų tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų rašytinius pavedimus;
 • Teisingumo ministerijos patvirtintais ekspertizių atlikimo nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka tyrimus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo srityje;
 • rengia, aprobuoja ir publikuoja ekspertizių ir tyrimų atlikimo metodikas;
 • pritaiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje ir kuria naujas ekspertizių rūšis;
 • rengia metodines rekomendacijas ir teikia metodinę pagalbą (informaciją) teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • rengia ir vykdo teisėsaugos institucijų pareigūnų kursus specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • rengia teisės aktų, susijusių su teismo ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektus;
 • rengia teismo ekspertus;
 • teikia teismo eksperto kvalifikaciją asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, ir išduoda teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimus;
 • organizuoja ir vykdo LTEC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;
 • organizuoja ir rengia konferencijas ir seminarus specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • kaupia ir tvarko ekspertizėms bei tyrimams, mokslo tiriamajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;
 • pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas[1].

Vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Direktorė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vaitekūnas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. LTEC nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-312]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]