Pereiti prie turinio

Vytautas Šlapkauskas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Vytautas Šlapkauskas (g. 1953 m. birželio 27 d. Kybartuose, Vilkaviškio raj.) – Lietuvos edukologas, teisės filosofas, teisės sociologas, MRU profesorius.

1992 m. Vytautas Šlapkauskas VU apgynė pedagogikos kandidato (socialinių mokslų daktaro) disertaciją tema “Vientiso astronominės Visatos vaizdo sudarymo V-XII klasių moksleiviams problemos”, paskelbė per 50 mokslinių publikacijų, iš jų yra per 30 mokslinių straipsnių autorius, 15 knygų (vadovėlis, monografijos, mokymo metodinės priemonės) bendraautoris ir autorius.

1988–1992 m. buvo Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto Gamtos ir matematikos dalykų mokymo sektoriaus, po to – Bendrojo lavinimo mokyklų laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis (1988–1991 m.), Profiliavimo ir diferencijavimo grupės vadovas (nuo 1991 m.), Pedagogikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (nuo 1992 m.). 1994–2001 m. – Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (antraeilėse pareigose), socialinės deviacijos problemų tyrėjas nuo 1996 m. 1997–1999 m. Vytautas Šlapkauskas – LKKI Pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytojas, docentas (nuo 1998 m.), Lietuvos teisės akademijos (dabar – Mykolo Romerio universiteto) Teisės filosofijos katedros docentas (nuo 1998 m.), profesorius (nuo 2007 m.). Nagrinėja teisės sociologijos ir teisės filosofijos problemas.

  • Juška A, Kaminskas V, Šlapkauskas V. Jaunojo astronomo žinynas. Kaunas: Šviesa, 1986. [232] p.
  • Šlapkauskas V. Ekologinis ugdymas. Bendrojo ugdymo programos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose // Sudarė M. Lukšienė, Ž. Jackūnas ir D. Kuolys. ISBN 9986-03-96-01. Vilnius: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1994. P. 500–526.
  • Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai. Vadovėlis. ISBN 9955-563-84-2. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2004. [627] p.
  • Šlapkauskas V. Socialinio pasaulio vaizdas: šiuolaikinio diskurso problema // Šiuolaikinė Filosofija: Globalizacijos Amžius. Kolektyvinė monografija. Sudarytoja ir atsakingoji redaktorė dr. J. Morkūnienė. ISBN 9955-563-78-8. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004. P.123-139.
  • Katuoka S., Kiškis M., Pranevičius G., Šlapkauskas V., Vėgėlė I. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kolektyvinė monografija. ISBN 9955-19-036-1.Vilnius: MRU, 2006. [496] p.
  • Morkūnienė J., Jackūnas Ž., Jakimenko V., Stoškus K., Ozolas R., Algimantas Krištopaitis J., Jakavonytė L., Grigas R., Vosyliūtė A., Juškevičius J., Meilius K., Jakusovaitė I., Vaišvila A., Šlapkauskas V., Mureika J. Globalization and culture: contemporary social cognition /edited by Jurate Morkuniene. Vol. 38. ISBN 978-1-56518-251–6. Washington, D. C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2008. [232] p. (Lithuanian Philosophical Studies,7).