Pereiti prie turinio

Genovaitė Dambrauskienė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Genovaitė Dambrauskienė (g. 1940 m. spalio 5 d. Vaitkuškyje, Šešuolių valsčiuje) – Lietuvos teisėtyrininkė, MRU profesorė.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1960 m. baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą, 1968 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1981 m. teisės mokslų kandidatė (socialinių mokslų teisės krypties daktarė).

Nuo 1960 m. dirbo Kauno tekstilės galanterijos fabrike "Pakaita", Radijo komponentų gamykloje. 1968 m. baigusi VU Teisės fakultetą, dirbo Alytaus medvilnės kombinato Juridinio skyriaus viršininke, kojinių trikotažo fabrike "Sparta". 19721977 m. Istorijos instituto Filosofijos, sociologijos ir teisės skyriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 19771990 m. Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi (vadovaujančių darbuotojų ir specialistų tobulinimosi) instituto vyr. dėstytoja, 19911994 m. Socialinių problemų instituto, Darbo ir socialinių tyrimų instituto darbuotoja, 19931999 m. Teisingumo ministerijos tarnautoja.

Nuo 1994 m. Vilniaus technikos universiteto Teisės katedros docentė[1], 1994–1999 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, 1992–2002 m. – Vilniaus universitete. Nuo 1999 m. Lietuvos teisės universiteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėja, 2001 m. profesorė.[2] Mokslinių interesų sritis – darbo teisė. Viena iš Lietuvos TSR darbo įstatymų kodekso, naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaro autorių.

1996 m. pretendentė į kandidatus į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjus.

Našlė. Vyras Antanas Dambrauskas (1940–1995), teisininkas, VU docentas. Turi dvi dukras.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Premijavimo rodiklių, sąlygų ir dydžių nustatymas įmonės darbuotojų premijavimo nuostatuose. Liaudies ūkis, 1975, Nr. 3, p. 87–88.
 • Gamybinio susivienijimo (kombinato) tiekimo (realizavimo) skyriaus veiklos teisinis reguliavimas. Mokslas ir technika, 1975, Nr. 4.
 • Darbo užmokesčio priedai. Liaudies ūkis, 1976, Nr. 9.
 • Darbo ginčų nagrinėjimas pavaldumo tvarka. Socialistinė teisė. 1976, Nr. 1.
 • Lokalinių teisės normų tobulinimas kaip visuomeninės gamybos efektyvumo sąlyga. Jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. birželio mėn. medžiaga. LTSR MA Ekonomikos institutas. Vilnius, 1977. P. 106–108.
 • Gamybinio susivienijimo ir jo struktūrinių padalinių teisės ir pareigos telkiant darbuotojų kolektyvą. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, mokslo darbų rinkinys, serija „Valdymo kadrai, 1980, Nr. 1, p. 143–152.
 • Garantijos ir kompensacijos, su A. Dambrausku, 1982 m.
 • Teisių delegavimas gamybiniam vienetui darbo teisinių santykių srityje. Teisė, 1984, t. 16, sąs. 2, p. 51–57.
 • Lengvatos dirbančioms moterims. Socialistinė teisė, 1983, Nr. 1, p. 28–31.
 • Įstatymo dėl darbo kolektyvų pagrindiniai bruožai ir turinys. Socialistinė teisė, 1985, Nr. 1.
 • Darbo kolektyvų įgaliojimų įgyvendinimas. Socialistinė teisė, 1985, Nr. 2.
 • Kolektyvinių darbo santykių reguliavimo pagrindai // Socialistinė teisė, 1987, Nr. 2.
 • et al. Konsultacinė veikla kvalifikacijos kėlimo institute. LŪSTI, 1987.
 • Darbo įstatymų kodekso mokslinis praktinis komentaras, su kitais, 1988 m.
 • Kolektyvinių sutarčių įstatymas. Verslas ir teisė, 1992, Nr. 1, Nr. 2, p. 92–95; 103–108.
 • Europos Bendrijos valstybių socialiniai įstatymai ir pensijų modeliai. Gyvenimo šaltiniai. 1993, Nr. 3–4.
 • Darbo įstatymų klausimai. Verslas ir teisė, 1993, Nr. 2.
 • Trišalis susitarimas – kolektyvinių darbo santykių pagrindas. Teisės problemos, 1994, Nr. 4, p. 27–34.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 ir 51 str. str. komentaras. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras [ats. redaktorius Karolis Jovaišas] I dalis. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2000, p. 424–440; 462–472.
 • Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva: Konvencijų priėmimas, ratifikavimas, vykdymas (su I. Mačernyte–Panomarioviene, 2001 m.
 • Vaikų ir paauglių užimtumo teisinio reguliavimo problemos. Jurisprudencija, 2001, Nr. 20 (12), p. 50–57.
 • Lanksčių užimtumo formų taikymas Lietuvoje. Jurisprudencija, 2002, Nr. 25 (17), p. 19-25.
 • Civilinių ir darbo sutarčių sąveika. Jurisprudencija, 2002, Nr. 28 (20), p. 7–16.
 • Konstitucinės teisės į darbą garantijos ir Lietuvos Respublikos naujasis darbo kodeksas. Jurisprudencija, 2002, Nr. 30 (20), p. 81–91.
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso mokslinis komentaras, su kitais, 2003 m.
 • Kolektyvinių derybų principai tarptautinėje ir Lietuvos darbo teisėje. Jurisprudencija, 2003, Nr. 40 (32), p. 5–13.
 • Application of flexible employment forms in Lithuania. Jurisprudence, 2004, Vol. 50 (42), p. 17–23.
 • Legal basis of social dialogue. „Scientia ivridica“. Revista de direito comparado portugeues e brasileiro. 2006. Outubro-dezembro. Tomo LV-Numero 308, p. 607–626.
 • Darbo teisės modernizavimo bei tobulinimo problemos. Jurisprudencija, 2008, Nr. 8 (110), p. 712.
 • Daivos Petrylaitės, Tomo Davulio, Vidos Petrylaitės kolektyvinės monografijos „Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje“ recenzija. Verslo ir teisės aktualijos. Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2008, t. 2, p. 200–202.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Pretendentai į kandidatus į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjus
 2. Genovaitė Dambrauskienė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IV (Chakasija-Diržių kapinynas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 439 psl.

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Kolektyvinė monografija. Atsak. redaktorius Justinas Usonis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 380 p.