Šauksmininkas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Šauksmininkas (lot. vocativus) – linksnis, naudojamas kaip kreipinys. Pabrėžiant šauksmininką, dažnai naudojami jaustukai O! arba Ei!.

Šauksmininkas buvo indoeuropiečių prokalbėje, tačiau dabar daugelyje indoeuropiečių kalbų jis sutampa su vardininku ir vokaliai išskiriamas intonacija, o raštiškai – skyryba. Pvz., anglų k. I don’t know, John („aš nežinau, Džonai“) ir I don’t know John („aš nežinau Džono“). Keltų, dalyje germanų kalbų šauksmininkui atskirti pridedamas jaustukas O. Iš šiuolaikinių indoeuropiečių kalbų, šauksmininką turi dalis baltų ir slavų kalbų.

Pagal indoeuropiečių prokalbės paradigmą vyriškos giminės o kamieno žodžiai šauksmininke turi galūnę -e:

Kalba Vardininkas Šauksmininkas
Indoeuropiečių prokalbė *wl̩kʷ-o-s *wl̩kʷ-e
Sanskritas vr̩k-a-s vr̩k-a
Senovės graikų kalba λύκ-ο-ς

(lúk-o-s)

λύκ-ε

(lúk-e)

Lotynų kalba lup-u-s lup-e
Lietuvių kalba vilk-a-s vilk-e
Bažnytinė slavų kalba вльк-ъ

(vlĭk-ŭ)

вльч-е

(vlĭč-e)

Daugelyje šiuolaikinių slavų kalbų šauksmininkas kaip įprastas linksnis yra išnykęs ir sutinkamas daugiausia sustabarėjusiose formose, pvz., rusų Бог-Боже!, Господь-Господи!, slovakų pán-pane, brat-bratu, človek-človeče. Lenkų, čekų, ukrainiečių kalbose šauksmininkas tebefukcionuoja.

Pavyzdžiui, ukrainiečių kalbai būdinga paradigma:

  • vyr. g., vns.: -* > -e: бог-боже, чоловік-чоловіче, пан-пане, Володимир-Володимире;
  • mot. g., vns.: -a > -o: жінка-жінко, сестра-сестро, Мирослава-Мирославо;
  • abiejų g., vns.: -o, -ja > -u, -ju: батько-батьку, бабця-бабцю, матуcя-матусю.

Lietuvių kalba turi išplėtotą šauksmininko sistemą, kurią sudaro ne tik atskiri galūnių komplektai, bet ir kirčio perkėlimai – kreipiantis, sušunkant būdinga pabrėžti pirmąjį skiemenį:

giminė kamiengalis vardininkas šauksmininkas
vyriška giminė o-kamienai vilkas vilke!
jo-kamienai vėjas vėjau!
ijo-kamienai gaidys gaidy!
jo-kamienai brolis broli!
i-kamienai vagis vagie!
u-kamienai žmogus žmogau!
n-kamienai vanduo vandenie!
netaisyklingieji svečias svety!
tikriniai vardai Jonas Jonai!
diminutyvai broliukas broliuk(ai)!
moteriška giminė a-kamienai tautà taũta!
e-kamienai katė kate!
i-kamienai avis avie!
r-kamienai duktė dukterie!
sesuo seserie!
netaisyklingieji marti marčia/marti!
tikriniai vardai Dalià Dãlia!
diminutyvai sesutė sesute!