Darnaus vystymosi tikslai

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.
Lentelė su 17 darnaus vystymosi tikslais

Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – tai siekių, susijusių su ateities tarptautine plėtra, rinkinys. Jį sudarė Jungtinės Tautos, šiuos siekius propaguodamos kaip tarptautinius darnaus vystymosi tikslus. Ši programa pakeitė „Tūkstantmečio vystymosi tikslų“ programą, pasibaigusią 2015 m. DVT programa bus vykdoma nuo 2015 m. iki 2030 m. Suformuluota 17 tikslų ir 169 konkrečių užduočių tiems tikslams pasiekti.[1]

Tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2015 m. rugpjūčio mėn. 193 šalys susitarė dėl šių 17 tikslų:[2]

1 Tikslas: Jokio skurdo[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Skurdas
DVT 1

Pirmasis DVT: „Panaikinti bet kokį skurdą, bet kurioje vietoje“. Pasiekus pirmąjį DVT užbaigtų masinį badą iki 2030 metų. Vienas iš jo rodiklių – gyventojų dalis esanti žemiau skurdo ribos. Duomenys yra analizuojami pagal lytį, amžių, užimtumo statusą ir geografinę vietovę (miestas, kaimas).

Ši dalis yra iš Pirmojo Darnaus Vystymosi Tikslo.

Šis tikslas turi 7 užduotis ir 13 indikatorių, matuoti progresą. Penki rezultatų tikslai yra: didelio skurdo panaikinimas; Perpus sumažinti bet kokį skurdą; Socialinės apsaugos sistemų įgyvendinimas; Užtikrinti lygias nuosavybės teises, pagrindinės paslaugos; Technologiniai ir ekonominiai ištekliai; ir atsparumo aplinkai ugdymas, ekonominėms ir socialinėms nelaimėms. 2 Užduotys yra susijusios su įgyvendinimo priemonėmis. 1 DVT – išteklių sutelkimas siekiant panaikinti skurdą; ir skurdo panaikinimo sistemų sukūrimas visais lygmenimis.

2 Tikslas: Jokio bado[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
DVT 2

Antrasis DVT: „Užbaigti badą, užtikrinti maisto saugumą ir pagerinti mitybą bei skatinti darniosios žemdirbystės kultūrą“. Šio tikslo indikatoriai – pvz. nepakankamos mitybos paplitimas; didelio maisto trūkumo paplitimas ir jaunesnių nei penkerių metų vaikų augimo sulėtėjimas.

Maisto daviniai skurstantiems

Ši dalis yra iš Antrojo Darnaus Vystymosi Tikslo.

Antrasis DVT turi 8 užduotis ir 14 rodiklių, pamatuosiančių progresą. Penki rezultato tikslai: Užbaigti badą ir tobulinti maisto prieinamumą; Nutraukti visų formų netinkamą mitybą; Agrokultūros efektyvumas; Tvarios maisto gamybos sistemos ir atspari žemės ūkio praktika; ir genetinė sėklų įvairovė, auginami augalai ir ūkiuose bei namuose auginami gyvūnai; Investicijos, tyrimams ir technologijoms. Trys tikslų įgyvendinimo priemonės apima: Spęsti prekybos apribojimus, iškraipymus pasaulio žemio ūkio rinkose ir maisto prekių bei jų išvestinių produktų rinkose.

3 Tikslas: Gera sveikata[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Sveikata
DVT 3

Trečiasis DVT: „Užtikrinti galimybę gyventi sveikai ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“. Svarbūs indikatoriai yra: gyvenimo trukmė ir motinų mirtingumas. Tolesni indikatoriai yra pvz.: mirtys dėl keliuose įvykstančių sužalojimų, dabartinis tabako paplitimas, savižudybių rodiklis.

Ši dalis yra iš Trečiojo Darnaus Vystymosi Tikslo.

Trečiasis DVT turi 13 užduočių ir 28 rodiklius pamatuosiančių progresą. Pirmieji devyni rezultato tikslai: Motinų mirtingumo sumažinimas; Išvengti visų galimų, jaunesnių nei 5 metų vaikų, mirčių; Kovoti su užkrečiamosiomis ligomis; Užtikrinti mirčių mažinimą susijusių su neužkrečiamosiomis ligomis ir gerinti psichologinę sveikatą; Užkirsti kelią ir gydyti piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis; Sumažinti sužeidimų ir mirčių skaičių keliuose; Suteikti visuotinę prieigą prie seksualinės ir reprodukcinės priežiūros, šeimos planavimas ir švietimas; Pasiekti visuotinę sveikatos priežiūrą; ir sumažinti sergamumą ir mirtingumą dėl cheminių medžiagų ir taršos. Keturios tikslų įgyvendinimo priemonės apima: Įgyvendinti PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją; Remti tyrimus, plėtrą ir visuotinę prieigą prie įperkamų vakcinų ir vaistų; Didinti sveikatos finansavimą ir remti sveikatos priežiūros darbuotojus besivystančiose šalyse; ir tobulinti įspėjimo apie pasaulinius pavojus sveikatai sistemas.

4 Tikslas: Kokybiškas ugdymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Švietimo įstaiga
DVT 4

Užtikrinti įvairiapusį ir nešališką kokybišką ugdymą bei skatinti visiems prieinamą mokymąsi visam gyvenimui.
5 Tikslas: Lyčių lygybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Lyčių lygybė
DVT 5

Pasiekti lyčių lygybę ir paremti moteris bei mergaites.

6 Tikslas: Švarus vanduo ir sanitarijos priemonės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Švarus vanduo
DVT 6

Užtikrinti, kad švarus ir tinkamai kontroliuojamas vanduo būtų prieinamas visiems.

7 Tikslas: Atsinaujinanti ir prieinama energija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Atsinaujinanti energija
DVT 7

Užtikrinti įperkamos, patikimos, tvarios ir modernios energijos šaltinių prieigą visiems.

8 Tikslas: Geros darbo vietos ir ekonomika[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Darbas
DVT 8

Skatinti tvarią, visapusę ir darnią ekonomikos raidą, užtikrinti pilnutinį ir produktyvų aprūpinimą darbu visiems.

9 Tikslas: Inovacijos ir gera infrastuktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Infrastruktūra
DVT 9

Sukurti lanksčia infrastruktūrą, skatinti visapusę ir tvarią pramonės plėtrą bei puoselėti naujoviškumą.

10 Tikslas: Nelygybės sumažinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Diskriminacija
DVT 10

Sumažinti nelygybę tarp atskirų valstybių.

11. Tvarūs miestai ir bendrijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Miestas
DVT 11

Miestus ir gyvenvietes padaryti patogius, saugius, tvarius, lanksčiai prisitaikančius prie aplinkybių.

12 Tikslas: Atsakingas išteklių naudojimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Išteklių gavyba
DVT 12

Užtikrinti tvarius išteklių naudojimo ir gamybos modelius.

13 Tikslas: Klimato apsaugos veiksmai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Klimato pokyčiai
DVT 13

Neatidėliojant imtis veiksmų klimato kaitai stabdyti ir jos padariniams šalinti.

14 Tikslas: Tvarūs vandenynai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Vandenynas
DVT 14

Saugoti ir atsakingai naudoti okeanus, jūras ir jų išteklius užtikrinant jų tvarią raidą.

15 Tikslas: Darnus sausumos naudojimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Agrokultūra
DVT 15

Tausoti ir atkurti sausumos ekosistemas, skatinti jų naudojimą, atsakingai valdyti miškų išteklius, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti ir atstatyti dirvožemio degradaciją, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą.

16 Tikslas: Taika ir teisingumas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Baltas balandis - taikos simbolis
DVT 16

Remti taikios ir tolerantiškos visuomenės plėtrą, suteikti galimybę visiems apginti savo teises teisėtomis priemonėmis ir įsteigti skaidriai ir efektyviai veikiančias daugiafunkces institucijas visuose lygiuose.

17 Tikslas: Darnaus vystymosi partnerystė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
DVT 17
Bendradarbiavimas

Atgaivinti pasaulinę partnerystę siekiant tvarios raidos ir sustiprinti jos įgyvendinimo priemones.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. „Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft“ (PDF). 2015 m. kovo mėn. Nuoroda tikrinta 2015-05-01.
  2. „The Global Goals For Sustainable Development“. Global Goals. Nuoroda tikrinta 2015-09-02.