Darnaus vystymosi tikslai

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – tai siekių, susijusių su ateities tarptautine plėtra, rinkinys. Jį sudarė Jungtinės Tautos, šiuos siekius propaguodamos kaip tarptautinius darnaus vystymosi tikslus. Ši programa pakeitė „Tūkstantmečio vystymosi tikslų“ programą, pasibaigusią 2015 m. DVT programa bus vykdoma nuo 2015 m. iki 2030 m. Suformuluota 17 tikslų ir 169 konkrečių užduočių tiems tikslams pasiekti.[1]

Tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2015 m. rugpjūčio mėn. 193 šalys susitarė dėl šių 17 tikslų:[2]

 1. Skurdui ne: Panaikinti bet kokį skurdą bet kurioje vietoje.
 2. Badui ne: Užbaigti badą, užtikrinti maisto saugumą ir pagerinti mitybą bei skatinti darniosios žemdirbystės kultūrą.
 3. Gera sveikata: Užtikrinti galimybę gyventi sveikai ir skatinti visų ir visų amžiaus grupių žmonių gerovę.
 4. Kokybiškas ugdymas: Užtikrinti įvairiapusį ir nešališką kokybišką ugdymą bei skatinti visiems prieinamą mokymąsi visą gyvenimą.
 5. Lyčių lygybė: Pasiekti lyčių lygybę ir paremti moteris bei mergaites.
 6. Švarus vanduo ir sanitarijos priemonės: Užtikrinti, kad švarus ir tinkamai kontroliuojamas vanduo būtų prieinamas visiems.
 7. Atsinaujinanti ir prieinama energija: Užtikrinti įperkamos, patikimos, tvarios ir modernios energijos šaltinių prieigą visiems.
 8. Geros darbo vietos ir ekonomika: Skatinti tvarią, visapusę ir darnią ekonomikos raidą, užtikrinti pilnutinį ir produktyvų aprūpinimą darbu ir tinkamą darbą kiekvienam.
 9. Inovacijos ir gera infrastruktūra: Sukurti lanksčią infrastruktūrą, skatinti visapusę ir tvarią pramonės plėtrą bei puoselėti naujoviškumą.
 10. Nelygybės sumažinimas: Sumažinti nelygybę tarp atskirų šalių.
 11. Tvarūs miestai ir bendrijos: Miestus ir gyvenvietes padaryti patogius, saugius, lanksčiai prisitaikančius prie aplinkybių ir tvarius.
 12. Atsakingas išteklių naudojimas: Užtikrinti tvarius naudojimo ir gamybos modelius.
 13. Klimato apsaugos veiksmai: Neatidėliojant imtis veiksmų klimato kaitai stabdyti ir jos padariniams šalinti.
 14. Tvarūs vandenynai: Saugoti ir atsakingai naudoti okeanus, jūras ir jų išteklius užtikrinant tvarią jų raidą.
 15. Darnus sausumos naudojimas: Tausoti ir atkurti sausumos ekosistemas, skatinti darnų jų naudojimą, atsakingai valdyti miškų išteklius, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti ir atstatyti dirvožemio degradaciją, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą.
 16. Taika ir teisingumas: Remti taikios ir tolerantiškos visuomenės plėtrą, suteikti galimybę visiems apginti savo teises teisėtomis priemonėmis ir įsteigti skaidriai ir efektyviai veikiančias daugiafunkces institucijas visuose lygiuose.
 17. Darnaus vystymosi partnerystė: Atgaivinti pasaulinę partnerystę siekiant tvarios raidos ir sustiprinti jos įgyvendinimo priemones.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. „Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft“ (PDF). 2015 m. kovas. Nuoroda tikrinta 2015-05-01. 
 2. „The Global Goals For Sustainable Development“. Global Goals. Nuoroda tikrinta 2015-09-02.