Vikiprojektas:Latvija/ruošinys3

Projektas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Vidaus vandenys[redaguoti vikitekstą]

Latvijoje teka apie 12 400 upių, iš kurių didžiausios yra Dauguva, Lielupė, Gauja, Venta, Nemunėlis ir Uogrė. Latvijos upės priklauso atviros Baltijos jūros (Venta), Rygos įlankos (Lielupė, Dauguva, Gauja, Salaca), Suomijos įlankos (Ludza, Zilupė) baseinams. Bendras upių ilgis 37 500 km. 880 upių ilgesnių nei 10 km, 17 ilgesnių nei 100 km[1]Upių tinklo vidutinis tankumas 580 m/km². Užšalusios būna gruodžio-kovo mėnesiais.

Yra 3195 ežerai, didesni kaip 0,01 km² (jie užima 1,5 % Latvijos ploto), iš jų 802 didesni kaip 0,1 km². Dauguma ežerų telkšo aukštumose (apie 40 % ežerų yra Aukšžemės ir Latgalos aukštumose). Joje yra giliausias Baltijos šalių ežeras Drydzis (65,1 m). Mažiausiai ežerų yra Žiemgalos regione. Dauguma ežerų ledyninės kilmės; pajūryje yra reliktinių (Liepojos, Engūrės, Papės, Kanierio), Baltijos ledyninio ežero erozijos (Juglos, Kyšežero, Babytės) ežerai. Latvijos teritoriniuose vandenyse yra apie 800 dirbtinių vandens telkinių. Vidutinis Latvijos ežeringumas yra 1,5 %. Maždaug toks pats ežeringumas yra ir Lietuvoje, tačiau žymiai mažesnis nei Estijoje (5 %), Švedijoje (8,5 %) ir Suomijoje (9 %). Dauguma Latvijoje telkšančių ežerų yra ledyninės kilmės.


Šalyje yra 2 256 ežerai, kurie didesni nei 1 ha, o bendras visų jų plotas apie 1000 km 2. Latvijos ežerai paprastai yra gan maži. Tik 16 ežerų plotas didesnis kaip 1000 ha, arba 10 kvadratinių kilometrų, o jie sudaro 42 % visų Latvijos ežerų. Didžiausi - Lubanas, Raznos ežeras, Engurės ežeras ir Burtniekas.

Dauguma ežerų telkšo aukštumose (apie 40 % ežerų yra Latgalos ir Aukšžemės aukštumose). Mažiausiai ežerų yra Žiemgalos regione.


Pavadinimo kilmė[redaguoti vikitekstą]

XIII a. pradžioje Henriko Latvio kronikoje latvių apgyvendinta teritorija buvo vadinama Latgala (X.15: Livonia, Lettigalia et Estonia), vėliau - nuo 1209 m. šią teritoriją pradedama vadinti "Letthia".

Šis pavadinimas kilo iš viduramžių lotynų kalbos žodžio pasiskolinto iš latgalių reikšiančio Iespējams šis vārds darināts pēc viduslaiku latīņu rakstu paraugiem atbilstoši latgaļu nosaukumam līvu valodā, kuri bija sākotnējie starpnieki krustnešu attiecībās ar sākotnēji pakļautās Livonijas kaimiņu tautām. Vārds "Letthia" var būt arī atvasināts no daudz senākā kopnosaukuma latgaļu, sēļu un leišu zemēm, kas 1009. gadā parādās kā "Litua" Kvedlinburgas hronikā, bet vēlāk kā "Lettowia" 1253. gada karaļa Mindauga dāvinājuma latīņu tekstā.

Pirmą kartą latvių tauta savo gyvenamą žemę pradėjo vadinti Latvija XVIII a.

Kā vienotas latviešu tautas apdzīvotās zemes apzīmējums Latvijas vārds parādās apgaismības laikmetā 18. gadsimta beigās un atmodas laikmetā 19. gadsimta sākumā. Latvijas vārdu cildināja un pamazām tautā ieviesa dzejnieki: Auseklis, Andrejs Pumpurs un Atis Kronvalds. Pateicoties viņu jūsmīgajai lirikai un politiskās situācijas nomaiņai, no 1869. līdz 1888. gadam latviešu un igauņu zemju apzīmējumam lietotais Baltijas vārds tiek pamazām nomainīts pret Latviju.

Meži[redaguoti vikitekstą]

Mežs ir raksturīgs ainavas elements, jo aizņem 29 660 km², t.i., apmēram 45 % Latvijas platības. Latvijas klimatiskie apstākļi - bagātīgie nokrišņi, liels gaisa relatīvais mitrums, samērā garais veģetācijas periods - ir izdevīgi mežu augšanai. Latvijas mežos 67 % ir skuju koku, 33 % - lapu koku. Izplatītākā koku suga ir priede. [izmainīt šo sadaļu] Dzīvnieku valsts

Pašlaik Latvijā ir konstatēts apmēram 13 000 dzīvnieku sugu. Faunas bagātība izskaidrojama galvenokārt ar Latvijas ģeogrāfisko stāvokli. Latvija atrodas jaukto mežu zonā, kurā ienāk gan taigas, gan platlapju mežu joslas faunas elementi. Bez tam pāri Latvijai gar Baltijas jūru iet putnu migrācijas ceļi.

No zīdītājiem Latvijā vairāk vai mazāk bieži sastopamas ap 60 sugu. Sugu, kā īpatņu skaita ziņā bagātīgāk pārstāvēti grauzēji (19 sugu). No plēsējiem Latvijā konstatēts 12 sugu. Lielākais no tiem ir brūnais lācis, kas retumis pie mums ieklīst no kaimiņvalstīm, galvenokārt no Igaunijas.

Latvijā konstatētas 295 putnu sugas. Putni arī kvantitatīvi ir sauszemes biocenozēs visvairāk pārstāvētā mugurkaulnieku grupa. Tie ir svarīga ainavas sastāvdaļa, jo regulē kukaiņu, grauzēju un daudzu citu dzīvnieku skaitu un tādējādi netieši ietekmē to ražību un dabisko pieaugumu. Grauzēju izķeršanā liela nozīme ir pūčveidīgajiem putniem, no kuriem Latvijā konstatēts 13 sugu. Apmēram 30 putnu sugas Latvijā ir pieskaitāmas pie medību objektiem. Te jāmin vistveidīgie - mežirbe, laukirbe, rubenis, mednis, zosveidīgie - meža pīle jeb mercene, krīklis, prīkšķe, platknābis, tārtiņveidīgie - sloka, mērkaziņa un griežveidīgie - laucis. No Latvijā līdz šim reģistrētajām putnu sugām lielākā daļa (190 sugu) te arī ligzdo. Uz ziemošanas un ligzdošanas vietām valstij pāri ceļo 45, bet ziemot ierodas 15 sugas. Kā reti ieceļotāji jeb maldu viesi reģistrētas 45 sugas. Latvijā ligzdojošo putnu faunu veido galvenokārt Palearktikā plaši izplatītas sugas, arī platlapju mežu elementi - baloži, zaļā vārna, žubītes, lakstīgala u.c. - kopā apmēram 50 sugu. Daudz mazāk ir taigas elementu (14 sugu), no kuriem jāmin riekstrozis, mežirbe, mednis. Gandrīz tikpat daudz (11 sugu) ir tundras elementu - baltirbe, lietuvainis, melnkakla gārgale. No stepju zonas atceļojusi laukirbe, paipala, grieze u.c.

Rāpuļu fauna Latvijā ir nabadzīga, jo mitrais un samērā vēsais klimats nav piemērots vairumam rāpuļu sugu. No valstī konstatētajām 7 sugām indīga ir tikai odze, bet visas pārējās - derīgas un saudzējamas. Īpaši tas sakāms par purva bruņurupuci.

Abinieku ir 13 sugu, ieskaitot reto koku vardi, kuras ziemeļu robeža ir Latvija.

No apaļmutniekiem Latvijas ūdeņos sastopamas 3 nēģu sugas.

Zivju fauna Latvijā ir daudzveidīga. Ieskaitot retās ieceļotājas, Latvijas ūdeņos reģistrēts 70 zivju sugu: 30 saldūdens zivju sugu, apmēram tikpat daudz jūras zivju sugu un apmēram 14 caur- un puscaurceļotāju sugu.

Lašu dzimtas zivis ir auksto un mērenās joslas ūdeņu iemītnieces. Latvijā sastopamās šīs dzimtas 4 vietējās sugas, no kurām 3 ir caurceļotājas (lasis, taimiņš un caurceļotāja sīga), bet viena dzīvo saldūdeņos (repsis), kā arī aklimatizētā varavīksnes forele, pedele u.c.

Pēc sugu un īpatņu skaita vislielākā ir kukaiņu klase, no kuras Latvijā konstatēts gandrīz 10 000 sugu. Kukaiņi ir daudzu zīdītāju (ciršļu, sikspārņu), putnu (dzegužu, lēļu, pupuķu, mušķērāju, ķauķu, zīlīšu, bezdelīgu, svīru), rāpuļu, abinieku, zirnekļu u.c. dzīvnieku pamatbarība. Pēc sugu skaita un nozīmības svarīgākās kukaiņu kārtas Latvijā ir divspārņi (3500 sugu), vaboles (2570), plēvspārņi (2500), tauriņi (2042), augu sūcēji (500), blaktis (400), makstenes (186), cikādes (163), spāres (53), taisnspārņi (39).

Posmtārpi ir plaši izplatīti kā augsnē, tā jūrās un saldūdeņos. Sakarā ar niecīgo ūdens sāļumu jūrā Latvijas piekrastē atrastas tikai 4 daudzsaru tārpu sugas, bet Baltijas jūras dienvidrietumdaļā ir vairāk nekā 100 sugu. Latvijā ir 14 dēļu sugu.

Demografija[redaguoti vikitekstą]

After independence (1991), Latvia sought to limit citizenship in order to favor Latvians and other Balts over ethnic Russians and other minorities. In 1998 the laws were eased, granting citizenship to all children born in Latvia after Aug. 21, 1991, and making it easier for Russian-speakers to become naturalized. Nonetheless, about a fifth of all residents remained noncitizens in 2005, and the Latvian language requirement for naturalization was tightened in 2006.

Minderheiten und Nichtbürger[redaguoti vikitekstą]

Hauptartikel: Nichtbürger (Lettland)

Die russische Minderheit in Lettland besteht hauptsächlich aus während 1940-1990 eingewanderten Personen bzw. deren Nachkommen. Zwischen 1940 und 1990 veränderte sich die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Nationalitäten wesentlich zu Ungunsten der Letten, welche fast zur Minderheit wurden (Letten: 1935 77 %, 1989 nur noch 52 %, Russen: 1935: 8,8 %, 1989 bereits 34 %). In dieser Zeit erhielt die russische Sprache in Lettland eine dominierende Stellung. Nach Wiederherstellung der Souveranität wurde die russische Sprache ihrer offiziellen Stellung enthoben und Lettisch alleinige Staatssprache, was für die zugewanderten und im Land gebliebenen Russen insofern ein Problem darstellte, als sie es größtenteils nie als nötig empfanden, Lettisch zu lernen. Daran hat sich bis heute – achtzehn Jahre nach Wiederherstellung der lettischen Souveränität – wenig geändert.

Aus der geschichtlichen Entwicklung zwischen 1940 und 1990 ist auch die Regelung der Staatsbürgerschaft seit der Unabhängigkeit Lettlands zu erklären, nach welcher nur diejenigen die lettische Staatsbürgerschaft erhielten, die entweder vor 1940 auf lettischem Boden geboren worden waren oder direkte Nachkommen solcher Personen sind. Das für alle Übrigen seit 1. Februar 1995 gültige Einbürgerungsverfahren ("Naturalisierung") besteht aus einem Sprachtest sowie einem Examen in lettischer Geschichte und Verfassungskunde. Somit müssen diejenigen, die die Einbürgerung beantragen, die Landessprache sprechen und über Kenntnisse der Kultur und Geschichte des Landes verfügen. Dieses Verfahren findet auch bei Personen Anwendung, die seit Jahrzehnten in Lettland leben oder dort geboren wurden.

Teils wegen der als anspruchsvoll empfundenen Sprach- und anderen Tests, teils aus Desinteresse, teils aus prinzipiellem Widerwillen haben sich viele Russischsprachige (Russen, Weißrussen, Ukrainer, russischstämmige Juden) bis heute nicht einbürgern lassen (mehr als die Hälfte). Sie erhalten als sogenannte Nicht-Staatsbürger eigene Pässe, die ihnen uneingeschränktes Aufenthalts- und Arbeitsrecht in Lettland sowie den Schutz durch den lettischen Staat sichern, ihnen jedoch kein Wahlrecht zugestehen; dies gilt bislang auch für die Kommunalwahlen. Bis 2007 benötigten die Nicht-Staatsbürger für Reisen in die übrige EU ein Visum, erst dann wurden sie für Einreisen in die anderen EU-Länder den Letten gleichgestellt. Auch sie können sich nunmehr 90 Tage ohne Visum in anderen EU-Staaten aufhalten. Eine Arbeitserlaubnis besteht ebenso wie für die Letten nicht.

Die Ausweitung des lettischsprachigen Unterrichtsanteils an den staatlich finanzierten lettischen Schulen mit russischer Unterrichtssprache (in der Oberstufe von 54 % auf 60 % ab dem Schuljahr 2004/05) wurde von einer offiziell nicht registrierten Organisation namens "Schutzstab der russischen Schulen" u. a. unter der Parole "Unser Land – unsere Sprache" instrumentalisiert. Motiv für die Anhebung des Lettischanteils war es zum einen, die russischsprachigen Bevölkerungsteile in die Gesellschaft zu integrieren, zum anderen jedoch, den russischstämmigen Jugendlichen eine weiterführende Ausbildung an den (freilich lettischsprachigen) akkreditierten Hochschulen des Landes zu ermöglichen.

Mahnungen seitens des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte haben in den letzten Jahren zu verstärkten Bemühungen seitens des Staats geführt, die Einbürgerungsraten zu erhöhen. Durch den EU-Beitritt ist die Attraktivität des lettischen Passes (Reisefreiheit) für die im Land lebenden Russen gestiegen; dennoch stehen den bisher knapp 100.000 Einbürgerungen seit 1995 noch immer knapp 400.000 "Nicht-Staatsbürger" gegenüber – 17 Prozent der lettischen Bevölkerung.

Lettische Einwohner, die Nichtbürger sind, nach Ethnie
(1. Sausis 2008)
[2]
Ethnie Anzahl
Rusai 245.665
Baltarusiai 50.008
Ukrainiečiai 35.290
Lenkai 12.693
Žydai 3.217
Latviai 1.724
Estai 573
Kiti 13.006
Išviso 372.421

Ein weiterer Streitpunkt ist die Einstellung vieler Russen, die in der Roten Armee die Befreier Lettlands vom Faschismus sehen, obwohl dadurch nur die eine völkerrechtswidrige Okkupation durch die nächste abgelöst wurde – verbunden mit den entsprechenden massiven Repressionen gegenüber der Bevölkerung.

Religija[redaguoti vikitekstą]

Po reformacijos vakarinėje ir centrinėje Latvijos dalyje pradėjo vyrauti liuteronybė. Šiuo metu Latvijos liuteronų bažnyčiai vadovauja Jānis Vanags. Tiek Latvijos liuteronų, tiek katalikų bažnyčios pasisako prieš homoseksualumą ir Frauenordination ab. Tačiau latviškų bažnyčių užsienyje (pvz., Švedijoje, JAV, Vokietijoje) pažiūros šiuo klausimu skiriasi ir nesutampa su Latvijos katalikų ir liuteronų pažiūromis.

Skirtingai negu kitose Latvijos vietose rytinėje šalies dalyje - Latgaloje vyrauja katalikybė. Tai įtakojo istoriniai ryšiai su Lietuva ir Lenkija. Katalikų amžuma šalies vakaruose vadinama Suiti. Abiem bažnyčioms svarbų vaidmenį suvaidino Dainuojanti revoliucija, po kurios abiejų bendruomenės pasipildė naujais nariais.

Latvijoje yra apie 6000 islamo išpažinėjų iš kurių daugiausiai yra totorių (3000) ir azerbaidžianiečių (1700)[3], likusius 1000 sudaro buvę emigrantai iš TSRS šalių[4]

Ekonomika (de)[redaguoti vikitekstą]

Bendrasis vidaus produktas[redaguoti vikitekstą]

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Lettlands lag seit der Überwindung der Russlandkrise (ab 2000) stets über 6 %, 2005 waren es 10,2 %. Das war in diesem Jahr die höchste Wachstumsrate aller EU-Staaten. Für 2009 wird ein Schrumpfen der Wirtschaft um mindestens 13 % erwartet, der voraussichtlich stärkste Einbruch aller EU-Staaten. Die aktuelle Finanzkrise machte sich in Lettland bereits am Jahresende 2007 bemerkbar, seitdem liegen die Quartalswerte (Vierteljahr) unter denen des Vorjahres.

Das BIP belief sich für 2008 auf gut 15 Milliarden Lats (LVL), etwa 22 Milliarden Euro[5]. Pro Kopf der Bevölkerung sind das knapp 10.000 € (zum Vergleich: Deutschland 27.200 €). Vergleicht man das BIP nach Kaufkraftstandards (also nach der Kaufkraft eines Euros) mit dem Durchschnitt der EU (EU-27:100) erreichte Lettland 2008 bereits einen Wert von knapp 53 (Deutschland: 112). Verglichen mit dem Jahr 2000 steigerte sich dieser Wert inflationsbereinigt um 43 % (damals: 36,7)[6]

Investicijos[redaguoti vikitekstą]

Die Summe der ausländischen Direktinvestitionen belief sich bis zur Jahresmitte 2004 auf 3,1 Milliarden Euro. Deutschland belegt mit Gesamtinvestitionen von 435 Mio. Euro (I. Quartal 2004; entspricht 15 %) den ersten Rang vor Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen und den USA. Diese Position begründet sich ganz wesentlich in der Expansion der Nord/LB auch nach Lettland (eigene Tochter). Daneben sind folgende Unternehmen große Investoren in Lettland:

 • Telekommunikation: TeliaSonera (S/SF, Anteile an Lattelekom und LMT (Mobilfunk)), Tele2 (S)
 • Energie: Ruhrgas/eon und Gazprom (D und RU/Anteile an Latvijas Gaze), Den Norske Stats (N/Erdöl (Statoil)), Shell (UK-NL/Erdöl), Transneftegaz (RU/Erdöl), Nefte (SF/Erdöl)
 • Bankwesen: SEB (S/Anteile an Unibanka), Hansabanka (EE-SF), Vereins- und Westbank (D)
 • Immobilien und Einzelhandel: LinstowWarner (N/Immobilien), Preatoni Group (I/u. a. Domina Hotels), Polarbek (USA/Radisson Hotel), Stockmann (SF), Kesko (SF)
 • diverse: Rinzai (HKG-SGP/ Acot Industries (Modellbau aus Metall)), SAS (S/DK; Anteile an airbaltic)

Valiuta ir kainos[redaguoti vikitekstą]

Die nationale Währung Lettlands ist der Lats (int. Kürzel LVL), der im März 1993 eingeführt wurde und den Lettischen Rubel ablöste, der als Übergangswährung ein Jahr lang im Umlauf gewesen war. Ein Lats sind 100 Santims. Die Münzen gibt es in 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Santims sowie 1 und 2 Lats.

Die Preisentwicklung in Lettland ist seit der wirtschaftlichen Depression (Russlandkrise 1998/99) moderat, schritt aber mit Inflationsraten zwischen 2,5 und 3 % stets schneller voran als in den Nachbarstaaten Estland und Litauen. Mit dem EU-Beitritt und durch das starke Wirtschaftswachstum hat sie sich deutlich erhöht und lag für 2004 bei 6,2 %, für 2007 sogar über 15 %.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde der Lats fest an den Euro zu einem Wechselkurs von 1 EUR = 0,702804 LVL gekoppelt. Die lettische Zentralbank hält den Lats-Wechselkurs in einer Bandbreite von +/- 1 % gegenüber dem Euro bis zur Euroeinführung (geplant war 2008/2009). Jedoch gibt es für die Euroeinführung wegen der hohen Inflation noch keinen festen Termin.

Im Rahmen der internationalen Finanzkrise ab 2007 gab es in Lettland im Oktober 2008 Verhaftungen von lettischen Staatsbürgern mit dem Vorwurf durch Meinung oder Wirtschaftsprognosen die Landeswährung zu schwächen. Doch auch die Unterdrückung dieser Meinungen nutzte nichts. Die Regierung musste bereits mehrmals erfolglos am Devisenmarkt intervenieren. Auch Versuche Ende Mai 2009 weitere Staatsanleihen zu verkaufen sind gescheitert. Am 4. Juni 2009 forderte die EU-Kommission Lettland offiziell auf, das Staatsdefizit zu verkleinern, es wird ein Staatsbankrott befürchtet. Ausgabensenkungen seien die Voraussetzung für weitere Kredite des IWF.[7]

Valstybės biudžetas[redaguoti vikitekstą]

Das Staatsbudget lag 2004 bei 3,9 Mrd. Euro, das Defizit bei 162 Mio. Euro, das sind 1,5 % des BIP. Den wechselnden Regierungen ist es somit gelungen (unterstützt vom starken Wirtschaftswachstum) die Neuverschuldung, die 1999 auf dem Höhepunkt der Russlandkrise noch bei 8,3 % des BIP gelegen hatte, kontinuierlich zu verringern. Das Land besitzt mit einem Standard & Poor's Rating von BBB+ für langfristige Verbindlichkeiten und A-2 für kurzfristige Verbindlichkeiten eine gute Kreditwürdigkeit.[8]

Išlaidos[redaguoti vikitekstą]

Nuo 1992 iki 2000 m. valdžios išlaidos buvo skirtos:

 • Sveikatos apsauga 11 %
 • Švietimas 5 %
 • Krašto apsauga 3 %

Užsienio prekyba[redaguoti vikitekstą]

Die Exporte beliefen sich 2004 auf gut 3,15 Mrd. Euro, die Importe auf gut 5,7 Mrd. Euro. Das Defizit in der Handelsbilanz beträgt damit beachtliche 2,55 Mrd. Euro, das sind gut 80 % des Exportwertes oder bald ein Viertel des BIP. Durch positive Bilanzen bei Dienstleistungen sowie bei Direktinvestitionen und sonstigen Transferleistungen reduziert sich dieses Defizit in der Zahlungsbilanz zwar, bleibt aber bei knapp 1,35 Mrd. Euro weiterhin hoch bzw. hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Insgesamt hat sich der Außenhandel in gut vier Jahren verdoppelt. 2004 hat sich insbesondere der Warenaustausch mit den unmittelbaren Nachbarstaaten (Estland, Litauen, Russland, Belarus), so wie mit Polen intensiviert. Hauptexportländer sind (2004) Großbritannien (13 %), Deutschland (12 %) und Schweden (10 %), Hauptexportprodukte Holz und Holzprodukte (über 30 % der Exporte), Metalle und Metallprodukte (14 %) sowie Textilien (11 %). Hauptimportländer sind Deutschland (14,5 %), Litauen (12,5 %) und Russland (9 %), Hauptimportgüter Maschinen und Elektrogeräte (20 %), Mineralprodukte (v. a. Erdöl, 13 %) und Fahrzeuge (11 %).

Gamyba[redaguoti vikitekstą]

Das verarbeitende Gewerbe trägt ein Viertel zum BIP Lettlands bei. Wichtige Industriezweige sind:

 • Maschinen- und Fahrzeugbau: Waggons, Omnibusse, Waschmaschinen
 • Nahrungsmittelindustrie
 • Metalle und Metallprodukte
 • Textilindustrie
 • Holzverarbeitung und Papier
 • Dünger

Siehe auch: Liste der größten Unternehmen in Lettland, Tourismus in Lettland, Liste der Banken in Lettland

Energetika[redaguoti vikitekstą]

Lettland erzeugt Elektrizität zu gut zwei Dritteln aus Wasserkraft, die aus drei Wasserkraftwerken an der Daugava stammt. Die restliche selbst erzeugte Elektrizität stammt aus zwei großen Verbrennungskraftwerken bei Riga (TEC-1 und TEC-2), die ein Gemisch aus Schweröl, Erdgas und Torf verbrennen. Torf ist (neben Holz) der einzige primäre Brennstoff, den Lettland selbst produziert, und trägt ein gutes Fünftel zur Energie aus fossilen Brennstoffen bei. Erdöl, Erdgas und Kohle müssen vollständig (meist aus Russland) importiert werden. 40 % des Energiebedarfs wird durch importierten Strom aus Estland (Strom aus Ölschieferkraftwerken bei Narva) und Litauen (Atomstrom aus Kernkraftwerk Ignalina) gedeckt. Die deutsche Firma Preußen Elektra hat zwar bereits 1995 einen Pilot-Windpark an der Grenze zu Estland bei Ainaži errichtet, dem ein größeres Projekt bei Liepāja (deutsch: Libau) gefolgt ist, doch ist die Einspeisung von Windenergie noch vernachlässigbar gering.

Neben dem eigenen Energieverbrauch ist Lettland auch ein bedeutendes Transitland für Energie. Von Polazk in Weißrussland verlaufen zwei Erdöl-Pipelines nach Ventspils an der Ostsee sowie eine über lettisches Territorium nach Mažeikiai in Litauen. Betreiber ist das lettisch-russische Joint-Venture LatRosTrans. Die Endstation der Pipeline, Ventspils, ist (noch) der größte Verladehafen für Erdöl und Erdölprodukte in der Ostsee. Allerdings hat Russlands staatliches Öltransportunternehmen Transneft, das auch an LatRosTrans beteiligt ist (siehe Direktinvestitionen), aus wirtschaftspolitischen Gründen seit 2003 die Pipeline trocken gelegt (Transneft erklärt jedoch, dass die Pipeline Lecks enthält), um eigene Ölhäfen in Russland (Primorsk bei St. Petersburg, Kaliningrad) zu bevorzugen. Der Ersatztransport über die Schiene konnte diesen Verlust naturgemäß nicht auffangen.

Infrastruktūra[redaguoti vikitekstą]

Geležinkeliai[redaguoti vikitekstą]

Die staatliche Eisenbahngesellschaft Latvijas Dzelzceļš (LDZ) ist bislang das alleinige Schienenverkehrsunternehmen. Es operiert nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen und konzentriert sich auf den Transport von Gütern (aus Russland) zu den lettischen Häfen Ventspils und Liepāja. Der Personenverkehr auf der Schiene verliert dabei seit Jahren an Bedeutung. Latvijas Dzelzceļš betreibt ein sternförmig auf Riga ausgerichtetes Streckennetz in 1.524 mm Spurweite. Im Personenverkehr wird der S-Bahn-ähnliche Vorortzugverkehr im Großraum Riga und die Verbindungen über Daugavpils nach Russland, Weißrussland und Litauen bedient. Auch die westlettische Hafenstadt Liepāja ist seit 2007 wieder mit einem Personenzugpaar pro Tag an die Hauptstadt Riga angeschlossen.

Für Fahrten von Deutschland nach Lettland auf dem Landweg bietet sich in Ermangelung einer fahrplanmäßig abgestimmten Verbindung die kombinierte Nutzung der Bahn mit dem Schlafwagenzug von Berlin nach Warschau an. Dort besteht Anschluss an die Tagzugverbindung nach Vilnius mit Umstieg in Šeštokai. Von Vilnius fahren Fernbusse von Eurolines nach Riga. (Gesamtfahrzeit Berlin - Riga 24 h).

Autobusai[redaguoti vikitekstą]

Latvijos autobusų tinklas akivaizdžiai didesnis už geležinkelių tinklą. Latviją aptarnauja nacionalinės autobusų linijos ir kitos autobusų bendrovės atvykstančios iš kaimyninių šalių bei ES. Pagrindiniai tarptautinių autobusų reisų operatoriai yra Eurolines ir Ecolines.

Lėktuvai[redaguoti vikitekstą]

Didžiausia Latvijos aviakompanija yra AirBaltic, skraidinanti į Šiaurės, Vidurio ir Vakarų Europą, Rusiją, bei NVS šalis.

Pagrindinis AirBaltic oro uostas yra Rygos. Rygos oro uostas yra didžiausias oro uostas Baltijos šalyse.

Keliai[redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Sąrašas:Latvijos keliai.

Latvijos kelių tinklas skirstomas į 3 dalis:

 1. 15 magistralinių kelių
 2. 1 lygio keliai (nuo 1 iki 133) (P 1 iki P 133).
 3. 2 lygio keliai (nuo 1 iki 1489)(V 1 iki V 1489).

Zusätzlich gibt es private Straßen sowie Feld- und Waldwege und Straßen innerhalb von Städten. Für die Unterhaltung der öffentlichen Straßen ist die staatliche Aktiengesellschaft Lettlands Staatsstraßen zuständig.

Die Staatlichen Hauptstraßen sind autobahnartig ausgebaut. Sie sind etwa mit Deutschlands Bundesstraßen vergleichbar. Ein großer Teil des Personenverkehrs wird mit dem Omnibus, auf einem dichten und gut frequentierten Netz abgewickelt. Der Individualverkehr nimmt an Bedeutung stetig zu.

Lettland hat eine der geringsten Straßenverkehrsdichten in Europa. Der Anteil von staatlichen Straßen beträgt 312 m/km². Der Anteil von allen Straßen beträgt 1.081 m/km²[9]. Lettland hält aber den Spitzenplatz bei den Verkehrstoten.

Laivininkystė[redaguoti vikitekstą]

Pagrindiniai Latvijos uostamiesčiai yra Ryga, Liepoja ir Ventspilis. Į šiuos uostus iš Rusijos plukdoma nafta. Taip pat reguliariai kursuoja keltai į Švediją, Daniją ir Vokietiją.

Kultūra ir visuomenė[redaguoti vikitekstą]

Latvija kultūriškai daugiausia įtakojama Šiaurės Europos. Nuo seno Latvijos miestai priklausydavo Hanzos prekybinei organizacijai. Dabartinė Latvijos kultūra turi daug ryšių su Švedija ir Suomija, bet ypač su šiaurės Vokietija.

Latvija yra garsi savo folkloru ir liaudies muzikos kultūra, kuriose prieškrikščioniška senoji latvių religija užima svarbią vietą. Latviškų dainų, kurios dažniausiai yra ketureilės, skirtingomis temomis - nuo mitologijos iki kasdienės buities yra surinkta apie milijonas, tai palyginant su tautos dydžiu yra įspūdingas skaičius. Žodinių padavimų užrašymą buvo pradėjęs Krišjanis Baronas. Tam jo specialiai paruošta "Dainų spinta" šiandien laikoma nacionalinių lobiu. Daug senų tradicijų, kurios dar iki dabar gyvuoja, susijusios su Vasaros saulėgrįža - Joninėmis (latv. Jāņi), kurios Latvijoje yra valstybinė šventė.

Žiniasklaida[redaguoti vikitekstą]

Visoje šalyje, yra leidžiami 5 dienraščiai. 1000-iui gyventojų tenka 135 skaitytojai.[10] 2008 m. 55 % gyventojų, turėjo priėjimą prie interneto; plačiajuosčio interneto įvertinimo difuzija buvo 6,4 %.[11]

Kalėdos[redaguoti vikitekstą]

Rygoje, Latvijoje, pagal kai kuriuos tyrinėtojus ir legendas, 1510 m. stovėjo pirmoji Kalėdų eglutė pasaulyje[12][13]. Kiti priskiria šį išradimą elzasiškajam Strasbūrui.

Literatūra[redaguoti vikitekstą]

 • C. Grewingk: Geologie von Liv- und Kurland. Dorpat 1859 (Digitalisat)
 • Klemens Ludwig: Lettland. (= Beck'sche Reihe; Länder; 882). Beck, München 2000, ISBN 3-406-44782-1
 • Baltische Bibliographie. Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen. Herder-Institut, Marburg 1994–, ISSN 1436-4786

Šaltiniai[redaguoti vikitekstą]

 1. Latvijos statistikos departamentas (Didžiausios upės)
 2. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības (lettisch)
 3. Ethnic minorities in Latvia
 4. Joshua Project: Ethnic people groups of Latvia (christliche Angaben)
 5. Lettisches Statistikamt; Prognose für 2008
 6. Statistisches Bundesamt Deutschland - Europäischer Datenservice
 7. Lettland steht am Rande des Staatsbankrotts, in DerStandard.at, abgefragt am 6. Juni 2009
 8. S&P bestätigt Lettlands Ratings mit negativem Ausblick, FinanzNachrichten.de 21. Januar 2008
 9. Roads in Latvia
 10. http://dev.prenhall.com/divisions/hss/worldreference/LV/media.html
 11. http://www.itu.int/ITU-D/icteye/DisplayCountry.aspx?countryId=140
 12. europa-digital, 16. Dezember 2005
 13. Siehe Patricia Tourist Office Riga