Pasaulio šachmatų kompozicijų kūrybos turnyras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Pasaulio šachmatų kompozicijų kūrybos turnyras – periodiškai, vykstančios komandinės šalių šachmatų uždavinių ir etiudų kūrybos varžybos, kurias organizuoja WFCC, ar iki 2010 m. rengė Nuolatinė FIDE šachmatų kompozicijos komisija (PCCC).

WFCC nustato šachmatų kompozicijų temų parinkimo procedūrą, teisėjavimo tvarką bei paskiria turnyro direktorių. Jai priklauso ir galutinis temos ir sekcijoje teisėjaujančios šalies tvirtinimas.


Turnyras laikomas neoficialiu komandiniu pasaulio šachmatų kompozicijų kūrybos čempionatu. Jis yra neakivaizdinis.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pirmos tarptautinės komandinės šachmatų uždavinių ir etiudų kūrybos varžybos (Draugystės mačai) buvo pravestos 19621971 m.

1-as mačas (19621964). Organizatorius buvo – SSRS šachmatų federacija. Varžybose, kurios vyko šešiose sekcijose (kiekvienoje jų – siūlomos trys temos) dalyvavo 20 šalių. Pagal kiekvieną temą buvo galima buvo pateikti dvi kompozicijas, kurių viena - geriausia, buvo įskaitinė. 211-ka kompozitorių pateikė 502 uždavinius ar etiudus. Pirmąją vietą užėmė SSRS, surinkusi 635,5 taško iš 720 galimų, antrąją – Nyderlandai - 549 tšk., trečiąją – Švedija - 539,5 taško.

2-ą mačą (19671971) organizavo Nyderlandų šachmatų kompozitorių sąjunga. Dalyviai varžėsi 6 sekcijose, kuriose dviejų, ar trijų ėjimų, sutarto mato uždaviniai turėjo būti sukurti, naudojant dvi temas, o daugelio ėjimų, etiudų ir atvirkščio mato uždaviniai – vieną. Pagal kiekvieną temą buvo leidžiama pateikti po 3 kompozicijas, kurių, dvi geriausios, buvo įskaitinės. 283 autoriai pateikė 558 kompozicijas iš kurių 415 - įskaitinės. Dalyvavo 27 šalys. 1-ąją vietą užėmė Suomija - 1269 tšk. iš 1449; 2-ąją – SSRS - 1249; 3-4 pasidalijo: Švedija ir Nyderlandai – po 1224.[1]

Tolesnius, jau pasaulio šachmatų kompozicijos turnyrus, organizavo FIDE pastovioji šachmatų kompozicijos komisija (PCCC), o nuo 2010 m. - Pasaulio šachmatų kompozicijos federacija (WFCC).

Turnyro taisyklės buvo priimtos 1972 m. Puloje, Pastoviosios šachmatų kompozicijos komisijos (PCCC) suvažiavime. Vėliau jos daug kartų buvo keistos, tobulintos: 1978 m. rugsėjį Kenterberyje, 1984 m. Sarajeve, 990 m. rugsėjo mėn. Benidorme, 1991 m. rugpjūčio mėn. Roterdame, 1993 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. Bratislavoje. 2000 m. Puloje, 2001 m. Vageningene, 2005 m. Eretrijoje, 2010 m. Kretoje ir 2014 m. WFCC suvažiavime Berne.[2]

Pirmąjį turnyrą (19721975), pagal šias taisykles, organizavo Suomijos šachmatų uždavinių kūrėjų sąjunga Dalyvavo 27 šalys. Varžytasi 7-iose šachmatų kompozicijos sekcijose. Uždavinių ir etiudų sprendiniuose turėjo būti variantų pagal dvi pasiūlytas temas. Pagal kiekvieną jų dalyviai galėjo pateikti po dvi kompozicijas, kurios abi - įskaitinės. Leidžiama bendraautorystė. Kompozicija užėmusi 1-ąją vietą gaudavo 30 taškų, 2-ą – 29 ir t. t. 274 kompozicijų autoriai pateikė 653 (375 įskaitines) kompozicijas.

2-ąjį turnyrą (1982-83) organizavo Vakarų Vokietijos uždavinių kūrėjų sąjunga Švalbė. Dalyvavo 29 šalys. Buvo varžomasi septyniose sekcijose. Kompozicijose turėjo būti teminių variantų: dviejų ėjimų, trijų ėjimų, pasakų uždavinių sekcijose, pagal dvi rengėjų pasiūlytas temas, o daugelio ėjimų, etiudų, sutarto mato, atvirkščio mato uždavinių - pagal vieną temą. Pagal kiekvieną temą dalyviams reikėjo pateikti po dvi kompozicijas. Buvo leidžiama bendraautorystė. Užėmusi 1-ąją vietą kompozicija gaudavo 20 taškų, antrą – 19 ir t. t.. Varžybose buvo pateiktos 254 autorių 439 (197 įskaitinės) kompozicijos. [3]

Nuo 1972 m. varžybos vykdavo 7 sekcijose, nuo 2015 m. - 8-iose šachmatų kompozicijų sekcijose (žanruose):

Pradžioje kompozicijos vertinimui buvo naudota nuo 0 iki 4,0 taško skalė, kurios mažiausia padala buvo 0,5 taško, tačiau nuo 10-ojo turnyro (2015 m.) kompozicijos vertinimo žingsnis buvo sumažintas iki 0,2 taško: vertinimai užrašomi kaip 1.0 – 1.2 – 1.4 ir t. t. bei neliko vertinimų: 1,5, 2,0 ar 2,5 tšk.

Iki 2019 m. surengta 10 turnyrų.

Dalyviai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Turnyre gali dalyvauti visos šalys – FIDE narės. Kiekvienos dalyvaujančios šalies šachmatų kompozicijos federacija sudaro iš jos narių šachmatų kompozitorių komandą ir paskiria jos vadovą. Turnyro direktorius negali būti komandos vadovu.

Turnyrai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kompozicijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Reikalavimai kompozicijoms[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Be bendrųjų reikalavimų kompozicijai keliama papildomų: kompozicijos pirmą kartą turi būti paskelbtos turnyro nuostatuose nurodytuoju laikotarpiu, sukurtos, panaudojus nuostatuose rekomenduotą šachmatų kompozicijos temą.[4]

Iš vienos dalyvaujančios turnyre šalies į kiekvieną iš aštuonių sekcijų galima pasiųsti tik tris kompozicijas. Leidžiama jų bendraautorystė.

Vertinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kompozicijas vertina teisėjaujanti šalis. Ji gali spręsti, ar vertinimui naudos vieną, du, ar daugiai teisėjų. Siekiant teisingesnio vertinimo, rekomenduojama, kad šalies teisėjai tarpusavyje tartųsi.

Šalis pati turi išspręsti, kilusius tarp teisėjų ginčus. Tam ji paskiria asmenį, ginčo atvejais, galintį priimti galutinį sprendimą. Pasitikima, kad teisėjaujanti šalis darbui atlikti pasitelkia savo geriausius ekspertus. Ji nėra įpareigota skelbti jų pavardžių.[5].

Atsiųstos kompozicijos patenka pas turnyro direktorių, kuris jas sudeda į vokus be šalių pavadinimų ir kompozitorių pavardžių. Kiekviena šachmatų kompozicijos diagrama, dėl atsekamumo, gauna numerį.

Taip paruošti vokai pateikiami komandų vadovams patikrinimui. Komandų vadovai per tris mėnesius turi pranešti apie rastus neatitikimus ir klaidas. Direktorius informuoja teisėjaujančias šalis ir komandų vadovus apie jo nustatytas klaidas. Tam skiriamos 6 savaitės.

Kiekvienos sekcijos kompozicijas, teisėjai įvertina taškais. Kompozicijos, kurios teisingos, turi temą bei neturi pirmtako, turėtų būti įvertintos mažiausiai 0,2 taško. Teisėjaujančios šalies teisėjas, skyręs kompozicijai 0 taškų turi paaiškinti to priežastį. Taip pat, pageidautini ir aukštų vertinimų ( 2,6 ir daugiau taškų) komentarai.

Jei teisėjaujanti šalis nespėja iki turnyro tvarkaraštyje numatytos datos pateikti vertinimo, direktorius, apie tai informavęs WFCC prezidiumą, gali iš rezervinio sąrašo paskirti kitą teisėjaujančią šalį.

Direktorius sumuoja kiekvienos kompozicijos gautus taškus. Jei kompozicija buvo vertinta teisėjų iš 5 šalių, direktorius atmeta aukščiausią ir žemiausią vertinimus ir sumuoja likusius tris.

Jei kompozicija gavo 0 taškų iš dviejų, ar daugiau teisėjaujančių šaklių, ji negauna taškų ir yra šalinama iš turnyro. Direktorius kiekvienoje sekcijoje suskirsto kompozicijas pagal gautus taškus .

Nugalėtojų nustatymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kiekvienoje sekcijoje, skaičiuojant konkrečios šalies turnyre surinktus taškus dalyvauja tik dvi aukščiausias vietas sekcijoje užėmusios kompozicijos. Nugali šalis, surinkusi daugiausia taškų septyniose sekcijose. Jei jos kompozitoriai dalyvavo daugiau sekcijų, mažiausiai davusios sekcijos taškai į šalies taupyklę nepatenka.

Geriausių kompozicijų atranka[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Iš kiekvienos sekcijos atrenkama po 20 daugiausiai taškų surinkusių šachmatų kompozicijų, kurios publikuojamos galutiniame turnyro rezultatų biuletenyje.

Šalys prizininkės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pasaulio šachmatų kompozicijos turnyrų prizininkės ir jų rezultatai atskirose sekcijose.

Turnyras Metai Vieta Prizininkės Taškai
Sekcijos Suma
#2 #3 #n += h# s# Pasak. Retro
5-as 1993-1997 1-a Ukraina 38 18 39 20 23,5 35 4 177,5
2-a Slovakija 45 18 19 13 24 14 41 174
3-ia Rusija 10 27 41 45 7 13 23 166
6-as 1998-2000 1-a Rusija 36 20 41 25 46 46 47 261
2-a Ukraina 18,5 21 46 31 13 39 13 181,5
3-ia Vokietija 42 23 26 - 7 40 28 166
7-as 2003-2004 1-a Rusija 32,0 38,0 36,0 43,0 42,0 27,0 45,0 263,0
2-a Ukraina 33,0 34,0 45,0 18,0 34,5 19,0 38,0 221,5
3-ia Izraelis 43,0 41,0 19,0 41,0 15,5 46,0 4,0 209,5
8-as 2007-2008 1-a Rusija 12+2 24+18 24+21 23+16 20+11 23+22 23+13 252
2-a Slovakija 23+21 22+17 18+17 20+5,5 21+17 21+11 24+12 249,5
3-ia Serbija 24+15 20+19 19+13,5 3 15+14 19+17 10,5+4 193
9-as 2012-2013 1-a Rusija 16,50 18,50 19,00 19,25 19,50 19,50 18,50 130,75
2-a Ukraina 15,00 15,00 22,25 19,00 20,25 15,00 14,00 120,50
3-ia Israelis 12,50 17,00 12,00 13,00 18,75 15,25 19,00 107,50
10-as 2015-2017 1-a Rusija 17.2 19.4 19.2 16.8 17.4 18.4 16.6 (-16.4) 125.0
2-a Ukraina (-15.3) 17.2 18.3 17.4 16.4 18.3 18.0 18.0 123.6
3-ia Vokietija 16.6 15.4 (-12.4) 19.5 13.0 17.1 17.0 15.9 114.5

Pastaba. Suma skaičiuojama sumuojant geriausių kompozicijų 7-iose sekcijose taškus. Skliausteliai ir minusas reiškia, kad už kompozicijas sekcijoje gauti taškai nebuvo įskaityti į sumą: pav. (-16,4).

Turnyrų suvestinė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mečislovas Rimkus
16-21 vietos C46
9-asis WCCT 2012-2013
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#4 Tiesioginis matas keturiais ėjimais. Zirso baterijos tema

1.Bb4! [grasina: 2.Ž×e6+ Kf5 3.Žg7#]

1…Ž×h4 2.Ž×e6+ Kf5 3.Bd5+ Kg6/K×e6 4.Žf4/Žc7#

1…Kd5 2.Žb3+ Kc6 3.Bc4+ Žc5 4.Ža5#

1…Ke5 2.Žc6+ Kf5 3.Bf3+ Žf4/g×f3 4.Ž×e7/g4#

1…Že5 2.Žc6+ Žc4 3.B×c4+ Kf5 4.Ž×e7#

1…Ža5,Žd6 2.Ž×e6+ Žc4 3.B×c4+ Kf5 4.Žg7#

Pasaulio šachmatų kompozicijos turnyrai.[6].
Turnyras Organizatorius Sekcijos Šalys Kompozicijos Autoriai Metai Nugalėtojas
1-as Suomija 14 27 653 274 1972- 1975 SSRS
2-as Vakarų Vokietija 10 29 439 254 1980- 1983 SSRS
3-as PCCC 10 28 629 290 1984- 1988 SSRS
4-as Lenkija 10 29 607 1990- 1992 SSRS
5-as Čekija 7 39 667 140 1993- 1997 Ukraina
6-as Vokietija 7 36 564 1998- 2000 Rusija
7-as Makedonija 7 38 625 2003- 2004 Rusija
8-as Vokietija 7 38 545 122 2007- 2008 Rusija
9-as WFCC 7 37 553 257 2012- 2013 Rusija
10-as WFCC 8 38 684 2015- 2017 Rusija

Lietuvos komandos pasiekimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos komandos užimtos vietos:

 • 6-asis turnyras - 30-36 vietos;[7]
 • 7-asis - 30 38;[8]
 • 8-asis 22;[9]
 • 9-asis - 17-18;[10]
 • 10-asis – 31.[11]

Aukščiausią vietą (iki 2019 m.) Lietuvos šachmatų kompozitoriai užėmė 9-me Pasaulio šachmatų uždavinių kūrybos turnyre. Jame dalyvavo 37 valstybių kompozitoriai. Lietuvos komandą sudarė: Antanas Vilkauskas, Mečislovas Rimkus, Ramutis Juozėnas, Vidmantas Satkus, Viktoras Paliulionis, Vilimantas Satkus, kurie surinko 58,5 taškus ir su Didžiosios Britanijos komanda pasidalijo 17–18 vietas.

Daugelio ėjimų sekcijoje tarp "20 geriausių" pateko ir Mečislovo Rimkaus kūrinys.[12]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Шахматы. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 240.
 2. „Pasaulio šachmatų kompozicijų turnyras. Bendrosios nuostatos“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. bir 11 d.. 
 3. Шахматы. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 242. — ISBN 5-85270-005-3
 4. „8-ojo pasaulio šachmatų kompozicijos turnyro temos“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. lie. 5 d. 
 5. „Priedas prie WCCT pagrindinių taisyklių“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m.lie. 2 d. 
 6. „Pasaulio šachmatų kompozicijos turnyrai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. bir. 18 d. 
 7. „6-ojo pasaulio šachmatų kompozicijos turnyro (WCCT) rezultatai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. lie. 5 d. 
 8. „7-ojo pasaulio šachmatų kompozicijos turnyro (WCCT) rezultatai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. lie. 5 d. 
 9. „8-ojo pasaulio šachmatų kompozicijos turnyro (WCCT) rezultatai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. lie. 5 d. 
 10. „9-ojo pasaulio šachmatų kompozicijos turnyro (WCCT) rezultatai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. lie. 5 d. [neveikianti nuoroda]
 11. „Preliminarūs 10-ojo pasaulio šachmatų kompozicijos turnyro rezultatai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2019 m. bir. 18 d. 
 12. „9-ojo WCCT rezultatai“ (l iet.). Nuoroda tikrinta 2019 m. lie. 5 d. 

Išorinės nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]