Aloyzas Jurgutis (1939)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Aloyzas Jurgutis (1939 m. birželio 9 d. Laukuvoje (Šilalės raj.)) – dirigentas, pianistas, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tėvas Stanislovas Jurgutis studijavo Klaipėdos ir Kauno konservatorijose. Nuo 1920 m. iki mirties vargonininkavo Laukuvos, Kėdainių ir Kauno parapijose. Todėl ir pirmasis Aloyzo muzikos mokytojas buvo tėvas.

19531954 m. A. Jurgutis choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, o 19551958 m. – Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Mokydamasis vadovavo Panemunės ligoninės moterų vokaliniam ansambliui, grojo estradiniuose orkestruose.

19581963 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. Konrado Kavecko klasė). Studijuodamas buvo šios mokslo įstaigos koncertmeisteris, vadovavo miesto vokaliniams ansambliams ir Lentvario metalo fabriko „Kaitra" mišriajam chorui (19611963 m.). Už gautą stipendiją privalėjo trejus metus dirbti pagal paskyrimą, todėl 19631966 m. dirbo Kazachijos konservatorijoje Alma Atoje. Dėstė dirigavimą ir muzikos teorijos disciplinas, buvo choro vadovas ir besikuriančios operos studijos dirigentas.

Nuo 1966 m. – rudens Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros vyr. dėstytojas ir choro studijos chormeisteris. 1967 m. choro dirigavimo studijas gilino Maskvos valstybinėje Piotro Čaikovskio konservatorijoje. Vilniuje ramiai dirbti negalėjo – buvo persekiojamas KGB tarnybų, todėl 1974 m. vasarą išvykęs ekskursijon į Jugoslaviją, slapta perėjo sieną į Italiją ir pasiprašė politinio prieglobsčio.

1974 m. rugsėjo 25 d. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Pradėjo dirbti Chicago Conservatory College. Iš pradžių buvo Alice Stephens dainavimo klasės ir choro studijos koncertmeisteris, vėliau – dirigento padėjėjas, kamerinio orkestrėlio vadovas. 1981 m. uždarius konservatoriją, kurį laiką vertėsi privačiomis muzikos (fortepijono, vargonų, akordeono) pamokomis ir kūryba. 19751976 m. buvo Čikagos Lietuvių operos dirigento Vytauto Marijošiaus asistentas. Pastatė tris vienveiksmes lietuviškas operas: Jeronimo Kačinsko „Juodas laivas“, Vytauto Marijošiaus „Priesaika“ ir Juliaus Gaidelio „Gintaro šaly", dirigavo keletui spektaklių.

19751983 m. – Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ Čikagoje meno vadovas ir dirigentas. Šiam kolektyvui sukūrė ir pastatė penkis muzikinius veikalus: „Pamario pasaka“ (1976 m.), „Kūlgrinda“ (1977 m.), „Emilija Pliaterytė“ (1979 m.), „Čičinskas“ (1980 m.) ir „Vilniaus pilies legenda" (1982 m.). Dauguma šių veikalų buvo parodyti Klyvlende ir Toronte. Muzikinių veikalų pastatymuose dalyvavo 60–70 dalyvių mišrusis choras, solistai, šokėjai ir 18–20 muzikantų orkestras. Chorą parengė 1978 m. 5-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Toronte.

19831989 m. (su vienerių metų pertrauka) – Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Los Andžele vargonininkas ir choro vadovas, chorą parengė 1983 m. 6-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Čikagoje. Buvo Lituanistinės mokyklos dainavimo mokytojas ir vyrų vokalinio kvarteto vadovas.

19841986 m. – privačios Eubanks Conservatory of Music fortepijono ir vargonų dėstytojas, moterų choro vadovas. 19851986 m. – privataus universiteto (Sierra University) Muzikologijos katedros muzikos teorijos ir kompozicijos pagrindų dėstytojas. 19861987 m. – šio universiteto Leimert Community Orchestra and Music Institute minėtų disciplinų dėstytojas. 1989 m. vasarą apsigyvenęs St. Petersburge, FL, verčiasi privačiomis fortepijono, vargonų ir akordeono pamokomis, vadovauja vyrų chorui ir moterų vokaliniam kvartetui, dalyvauja koncertuose ir gieda bažnyčiose. 19911992 m. buvo Floridos (Seminole) berniukų choro koncertmeisteris.

A. Jurgutis – 1976 m. 5-osios Pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės Čikagoje dirigentas, 1978 m. – 5-osios ir 1983 m. – 6-osios JAV ir Kanados lietuvių dainų švenčių Toronte ir Čikagoje dirigentas. Pasižymi ir kaip kompozitorius. Be minėtų scenos muzikinių veikalų, sukūrė kūrinių simfoniniam orkestrui, fortepijonui, dainų ir giesmių chorams. Aranžuoja ir orkestruoja įvairius kūrinius lietuvių dainų šventėms ir kitiems kultūriniams renginiams. Australijos 16-osios lietuvių dainų šventės atidarymo (1989 m. gruodžio 26 d.) šv. Mišiose Melburne atliktas stambesnis A. Jurgučio kūrinys „Malda". Los Andžele susikūrė komitetas jo kūriniams leisti.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.