Alfonsas Gečas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Alfonsas Gečas (1923 m. lapkričio 8 d. Lapkasių k., Vainuto valsč., Tauragės apskr.1999 m. kovo 29 d. Reedsburge, Vajominge), chorvedys ir akordeonistas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Augo muzikalioje šeimoje. Tėvas Juozas Gečas vargonininkas ir chorvedys, dirbęs Judrėnuose ir Kvėdarnoje. Šeima buvo sudariusi savo orkestrą, kuris grojo vestuvėse ir gegužinėse. 1938 m. baigęs Švėkšnos „Saulės" gimnazijos penkias klases, Alfonsas iki Antrojo pasaulinio karo mokėsi Telšių ir Kauno kunigų seminarijoje. Telšiuose muzikos mokėsi pas A. Jasenauską ir giedojo jo vadovaujamame vyrų chore. 1944 m. pasitraukęs į VokietijąBavariją, teologijos studijas tęsė aukštojoje filosofijos ir teologijos mokykloje Eichstätte. 1945 m. persikėlė į Rebdorfo pabėgėlių stovyklą ir pradėjo dirbti su choru, kuriam vadovavo Zenonas Jonušas. A. Gečas 1947 m. prie amerikiečių kariuomenės įsteigtoje sargybų kuopoje subūrė chorą ir vokalinį oktetą.

1949 m. atvykęs į JAV – Čikagą, IL, suorganizavo lietuvių tremtinių vyrų chorą, kuris vėliau pasivadino „Vyčio“ vardu. Kolektyvas nuo 17 vyrų išaugo iki 40 dainininkų. 1950 m. spalio 15 d. įvyko pirmas viešas choro koncertas, kuriame buvo atlikta 17 dainų. Chorą perėmus B. Jonušui, o vėliau V. Baltrušaičiui, A. Gečas buvo šių dirigentų asistentas. Dirbdamas su choru ir sykiu fizinius darbus, keletą metų muzikos žinias gilino pas kompozitorių V. Jakubėną. 1955 m. iš geresnių vyrų choro balsų buvo sudaręs vokalinį oktetą, o vėliau vadovavo Skautų veteranų vokaliniam oktetui, grojo akordeonu šokių orkestre. Kurį laiką talkino „Dainavos“ meno ansambliui (mokė vyrų chorą), vadovaujant S. Sodeikai, P. Armonui ir A. Simonaitytei. Taip pat padėjo mokyti Šv. Jurgio parapijos chorą Bridgeporte, CT. 19561987 m. buvo Čikagos Lietuvių operos nuolatinis chormeisteris (daugiausia mokė vyrų chorą). Per tą laikotarpį buvo pastatyta daug klasikinių operų, taip pat ir lietuvių kompozitorių: J. Karnavičiaus „Gražina“, K. Banaičio „Jūratė ir Kastytis“, J. Gaidelio „Dana“ ir „Gintaro šaly“, J. Kačinsko „Juodas laivas“, V. Marijošiaus „Priesaika“. Taip pat atliktas G. Verdi „Requiem“ ir B. Markaičio „Vilniaus varpai“. Operos choristai vyrai talkindavo Čikagos Lyric operai statant R. Wagnerio operą „Skrajojantis olandas".

A. Gečas parengė operos chorą 1966, 1971, 1978 ir 1983 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėms Čikagoje ir Toronte, buvo 1983 m. 6-osios dainų šventės Čikagoje jungtinio vyrų choro dirigentas. 1987 m. išėjęs į pensiją, apsigyveno Reedsburge, WI, iš kur važinėjo į Madisono miestą ir akordeonu akompanavo tautinių šokių grupei „Žaibas“. Harmonizavo ir sukūrė keletą dainų. Išpopuliarėjo partizanų daina „Pražydo jazminai“, o daina „Aras" buvo atlikta 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.