Pranas Sližys

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Pranas Sližys (1915 m. gruodžio 16 d. Traupyje, Anykščių raj.2004 m. vasario 15 d. Vilniuje) – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

Vargonininko ir chorvedžio Petro Sližio sūnus.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Motina buvo garsi kaimo dainininkė ir giesmininkė. Visi Sližių vaikai buvo muzikalūs, o trys – Pranas, Stasys ir Bronius tapo muzikais profesionalais.

Pirmasis Prano mokytojas buvo tėvas, mokęs sūnų muzikos rašto ir vargonuoti. Vėliau vargonuoti mokėsi pas Naumiesčio vargonininką H. Žilinską.

1933 m. savarankiškai pradėjo vargonininkauti Leliūnų (Utenos raj.) parapijoje. Čia suorganizavo apie 60 dalyvių mišrųjį chorą, kurį išmokė sudėtingesnių mišių ir giesmių. Choro giedojimą ir vargonų skambėjimą yra pagyręs Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas.

1934 m. Kaune lankė Konrado Kavecko vadovaujamus vargonininkų – chorvedzių kursus.

19371941 m. vargonininkavimą ir kompoziciją studijavo Kauno konservatorijoje. Jo dėstytojai buvo žymūs to meto muzikai: Jonas Žukas, Nikodemas Martinonis, Jonas Bendorius, Algirdas Kačanauskas, Juozas Gruodis, Vincas Bacevičius. Studijuodamas dvejus metus buvo „Kauno audinių“ choro chormeisteris, dainavo vyrų kvartete kartu su Stepu Graužiniu, Juliu Duršlioku, Petru Visockiu ir kameriniame chore.

19391945 m. mokytojavo Ukmergės mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje, vadovavo moksleivių chorams, vargonininkavo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Atvykęs į Vilnių, 19451948 m. buvo universiteto studentų choro chormeisteris, 19461947 m. – Arkikatedros bazilikos vargonininkas, 1948 m. baigė Vilniaus konservatorijos Konrado Kavecko vargonų klasę.

19481975 m. – Vilniaus valstybinio universiteto akademinio mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. Chore tada dainuodavo daugiau kaip 200 merginų ir vaikinų, paruoštas didelis ir įvairus kūrinių repertuaras, surengta apie 600 koncertų Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dainuota Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje, dalyvauta respublikinėse ir Baltijos respublikų studentų dainų šventėse „Gaudeamus", konkursuose laimėta pirmųjų ir kitų prizinių vietų. Gražia tradicija tapo jubiliejiniai choro koncertai, kuriems dirigentas parengdavo ir absolventų chorą. 1960 m. studentų chorui buvo suteiktas nusipelniusio kolektyvo vardas.

Pranas Sližys tuo laiku mokytojavo ir vadovavo chorams Vilniaus miesto mokyklose. Vienuolika metų dirbo Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, ten vadovavo vaikų ir vyresniųjų klasių merginų chorams, kuriuos lankydavo iki 200 moksleivių. Merginų choras 1946, 1950 ir 1955 m. respublikinių dainų švenčių konkursuose pelnė antrąsias vietas. 19561960 m. vadovavo kultūros – švietimo technikumo merginų chorui; 1957 m. I respublikiniame jaunimo festivalyje – konkurse choras pelnė laureato vardą, o 1959 m. Vilniaus miesto chorų apžiūroje pripažintas geriausiu sostinės meno kolektyvu. 1960 m. respublikinės dainų šventės chorų konkurse merginos laimėjo antrąją vietą.

19481952 m. dirbdamas Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje, pirmasis suorganizavo vaikų chorą, nuo 1962 m. kurį laiką dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 19611965 m. dirigentas vadovavo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vyrų chorui „Elektronika", kuris irgi savo skambesiu patraukdavo sostinės chorinės muzikos mėgėjus. 19661975 m. buvo Vilniaus universiteto Estetinio lavinimo katedros vedėjas, nuo 1971 m. – docentas. Išėjęs į pensiją, 19771983 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1989 m. įkūrė Vilniaus Arkikatedros bazilikos didįjį mišrųjį chorą ir iki 1992 m. jam vadovavo.

Pranas Sližys pasižymėjo visuomeniniame muzikiniame darbe. Buvo 1956, 1958, 1967 ir 1968 m. Baltijos respublikų studentų dainų švenčių „Gaudeamus" Tartu, Rygoje ir Vilniuje dirigentas (jis iškėlė idėją rengti tokias šventes), Vilniaus miesto ir 1960, 1963, 1965, 1970 m. respublikinių dainų švenčių dirigentas, 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje dirigentas, dainų švenčių rengimo komisijų narys, meno mėgėjų kolektyvų konsultantas. 1955 m. dirigentui suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas.

Pranas Sližys žinomas ir kaip kompozitorius. Sukūrė ir harmonizavo nemaža dainų chorams, parašė giesmių ir mišių. Dainos „Gegelė“ ir „Gimtinės beržai“, taip pat giesmė „O Kristau“ yra premijuotos. 1995 m. išleista jo kūrinių rinktinė „Mišios, giesmės, dainos". 1995 m. gruodžio 17 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje surengtas P. Sližio religinės muzikos kūrinių koncertas, skirtas dirigento gimimo 80-mečio garbei. Maestro apdovanotas Gedimino V laipsnio ordinu, jam suteiktas Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės nario vardas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.