Pranas Markauskas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Pranas Markauskas (1913 m. vasario 2 d. Mėgučių k., Šešuolių valsčius1975 m. spalio 11 d. Ukmergėje) – vargonininkas, chorvedys ir pedagogas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1920 m. pradėjo lankyti Lyduokių pradžios mokyklą, o vėliau mokėsi Ukmergės gimnazijoje, pas vietos vargonininką išmoko vargonuoti. 1932 m. įstojo į Kauno muzikos mokyklą (nuo 1933 m. konservatorija), kur vargonuoti jj mokė Juozas Naujalis, harmonijos – Juozas Gruodis, skambinti fortepijonu – Balys Dvarionas, diriguoti – Nikodemas Martinonis, solfedžio – Jonas Bendorius ir Aleksandras Kačanauskas.

Dar mokėsi ir komercinėje gimnazijoje, dainavo Nikodemo Martinonio vadovaujamame chore (atlikdavo tenoro solo partijas), dainavo Miko Petrausko operos „Birutė“ spektaklyje. Mokydamasis konservatorijoje, iš „Saulės“, „Aušros“ gimnazijų ir prekybos mokyklos moksleivių suorganizavo mišrųjį chorą, taip pat miesto mėgėjų chorą, su kuriais nemažai koncertavo.

Nuo 1936 m. rudens – Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytojas ir mišriojo choro vadovas – važinėjo į Kauną ir tęsė muzikos studijas. 1939 m. apsigyveno Grinkiškyje (Radviliškio raj.), kur gimnazijoje dėstė muziką, vadovavo mišriajam chorui. Suorganizavo visuomenės mėgėjų chorą, taip pat chorą ir Vosiliškyje. Vokiečių okupacijos metais dirbo pradinių klasių mokytoju. Antrą kartą atėjus sovietams, 1944 m. paskirtas Grinkiškio gimnazijos direktoriumi, palaikė ryšius su partizanais ir keletą mėnesių buvo kalinamas. Vėliau išvyko į Vosiliškį ir buvo pradžios mokyklos vedėjas.

Nuo 1946 m. rudens – Trakų mokytojų seminarijos muzikos dėstytojas ir mišriojo choro vadovas. 1948 m. paskirtas Vievio valsčiaus švietimo skyriaus vedėju, nuo 1950 m. – Vabalninko gimnazijos muzikos mokytojas ir mišriojo choro vadovas – parengė 1950 m. respublikinei dainų šventei. 1950 m. rudenį sugrįžo į Trakus, kur vėl dėstė muziką mokytojų seminarijoje, vadovavo mišriajam chorui, vokaliniams ansambliams ir solistams, rengė koncertus, 1953 m. Trakuose suorganizavo dainų šventę ir buvo jos vyr. dirigentas. Seminarijos chorą parengė 1955 m. respublikinei dainų šventei ir 1957 m. I respublikiniam jaunimo festivaliui Vilniuje.

Nuo 1957 m. rudens dirbo Žaslių vidurinėje mokykloje; ten subūrė net tris chorus, orkestrėlį ir skudučių ansamblį; vadovavo Žaslių kultūros namų ir Zubiškių kaimo chorams. Kolūkio choras 1959 m. respublikiniame konkurse laimėjo trečiąją vietą ir gavo teisę koncertuoti Valstybinės filharmonijos salėje.

19611969 m. mokytojavo Daugų vidurinėje mokykloje, vadovavo net keturiems vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorams, vokaliniams ansambliams ir pučiamųjų orkestrui. 1964 m. Dauguose suorganizavo dainų šventę, o 1969 m. II respublikinei moksleivių dainų šventei Vilniuje parengė du vaikų chorus.

19691973 m. muziką ir dainavimą dėstė Ukmergės vidurinėje mokykloje, vadovavo vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorams, pučiamųjų orkestrui, kaimo kapelai, vokaliniams ansambliams, dainų ir šokių liaudies ansambliui. Kolektyvai nemažai koncertavo savo rajone, 1972 m. dalyvavo Ukmergės kultūros dienų baigiamajame koncerte Vilniuje. Chorai ir kiti kolektyvai meno mėgėjų apžiūrose pelnė pirmųjų vietų, dalyvavo rajono ir respublikinėse dainų šventėse.

19731975 m. mokytojavo Taujėnų vidurinėje mokykloje, vadovavo vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorams. Be vaikų chorų, kiekvienoje mokykloje P. Markauskas ugdė ir mišriuosius moksleivių chorus. Dirigavo Trakų rajono, Alytaus rajono ir Ukmergės rajono dainų šventėse.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.