Sutarto atvirkščio mato uždavinys

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Sutarto atvirkščio mato uždavinys – šachmatų kompozicijos kūrinys, kuriame juodieji kartu su baltaisiais sudaro padėtį, kurioje juodieji paskutiniu ėjimu priverčiami baltųjų karaliui skelbti matą. Jei užduotyje nenurodyta kitaip, žaidimą pradeda baltieji.[1]

Francas F. Palatcas . Kongressbuch Teplotz-Shonaus, 1923
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3Sutartas atvirkščias matas trimis ėjimais.

1.Bc5! Rh7 2.Rc4 Vg6. 3. Žc2+ V:c2#

Užrašai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sutrumpintas šachmatų uždavinių tarptautinis žymėjimas prasideda trumpiniu, kurį sudaro uždavinio tipas ir ėjimų skaičius. Pav HS#3 reiškia trijų ėjimų sutarto atvirkščio mato uždavinys. Pato atveju – HS=3). Kai uždavinys turi iliuzinį variantą, po trumpinio rašomas ženklas „*“.

Toliau nurodoma, kiek uždavinys turi sprendinių, kokiais figūrų pakeitimais sudaromi dvyniai ir kiek jųː pav., b) …, c)… ir t. t. Diagramoje esanti pozicija priskiriama a) punktui.

Jei žaidimą pradeda juodieji, trumpinyje rašomas trupmeninis ėjimų skaičiusː pav., HS#4,5 Kai uždavinys sudaromas, panaudojant pasakiškų šachmatų taisykles, jo pavadinimas užrašomas – per vidurį sekančioje eilutėje. Jei sudaromas, panaudojus kelias pasakiškų šachmatų taisykles, tai sekančių šachmatų pavadinimas užrašomas eilute žemiau ir t. t.

Sutarto atvirkščio uždavinio istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sutarto atvirkščio mato uždavinį 1922 m. pasiūlė vokiečių šachmatų kompozitorius Francas Palatcas (Franz Ferdinand Ludwig Palatz). Jis sudarė tik keturis sutarto atvirkščio mato uždavinius. Ilgą laiką, net ir po antrojo pasaulinio karo, šiuo žanru šachmatų kompozitoriai mažai domėjosi. Jie manė, kad tai esąs nevykęs bandymas sutarto mato pabaigą pakeisti atvirkščiu matu. Tačiau idėja vis tik nebuvo pamiršta ir nuo 2000 m. tarp šachmatų kompozitorių jie išpopuliarėjo. 2012 m. visame pasaulyje jau buvo sudaryta daugiau kaip 4000 šio žanro uždavinių.

Sutarto atvirkščio mato uždaviniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ypatumai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sutarto atvirkščio mato uždaviniuose juodieji skelbia matą baltųjų karaliui, kaip ir atvirkščio mato uždaviniuose – tik neturėdami kitos išeities. Kad uždavinys būtų korektiškas, juodieji privalo duoti matą tiksliai per užduotyje nurodytą ėjimų skaičių: paskutiniu ėjimu – nei anksčiau, nei vėliau. Juodiesiems neleidžiama, net esant galimybei, skelbti matą priešininko karaliui sutartinio žaidimo dalyje, ar net paskutiniuoju ėjimu.

1-ame pavyzdyje po baltųjų ėjimo 1 Re5, juodieji galėtų skelbti matą po 1…g1B# ar 1…g1V, bet to daryti jie negali, nes matas “savo noru” –neleidžiamas, baltieji turi juos priversti tai daryti. Pavyzdys, kaip tai pasiekiama: 1.Žc6! g1R 2.Rc3 Rd4 – baltieji ir juodieji pirmąją sutartinio žaidimo dalį. Dabar seka antroji – vieno ėjimo atvirkščio mato dalis:3. Rb2+ RxB2#.

Netinka 1.Že6? g1R 2.Rc3 Rd4 3.Rb2+? 3…Kb4!: kadangi juodieji po šacho pasitraukia karaliumi, nes pareigos matuoti baltųjų karalių jie neturi. Tai pilnai atitinka atvirkščio mato uždavinių taisyklėms, pagal kurias, jei yra galimybė, juodieji turi gintis nuo mato. Todėl pirmuoju ėjimu baltieji žaidžia 1.Žc6, kad atimtų iš juodųjų karaliaus pasitraukimui reikalingą laukelį.

Sutarto atvirkščio mato uždaviniuose šalutiniai sprendiniai ir dvilypumai neleidžiami, bet, kaip ir atvirkščio mato uždaviniuose, kompozitoriai savo idėją gali išreikšti dviem teminiais sprendiniais, arba dvyniais. Bet tokiais atvejais tikrinama, ar jie negalimi per mažesnį ėjimų skaičių.

2-ame pavyzdyje teminis sprendinys susideda: pirmosios dalies – 1.Vb6! e1R 2.Žf2! Rc3+ ir antrosios dalies – 3.Vb2+ Rxb2#. Bet po 1. Vb6 egzistuoja dar šalutinis sprendinys kuriame baltiesiems skelbiamas matas per du ėjimus: 1…e1V + (arba 1… e1B+), 2.Vb1 Vb1# (2…Bxb1x) – tad uždavinys yra nekorektiškas. Net jei užduotis reikalautų skelbti matą per du ėjimus, jis taip pat nebūtų korektiškas, nes teminiame variante turi du ėjimus: 1…e1V+ ir 1…e1B+.

Sutarto atvirkščio mato uždaviniai sudaromi ir su iliuziniu žaidimu, nors nedažnai.

3-me pavyzdyje iliuzinė žaidimo dalis prasideda juodųjų ėjimu 1…hR!. Po 2. Žg2! juodieji patenka į cugcvangą ir, neturėdami kitų ėjimų, yra priversti matuoti baltųjų karalių: 2…Rxg2.

Bet kai ėjimas yra baltųjų, žaidimo planą tenka keisti, nes lūkuriuojančio ėjimo baltieji neturi: 1.Žf3! h1Ž! 2. Žg3+ Žxg3#.

1. Pavyzdys
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3 Sutartas atvirkščias matas trimis ėjimais.

1.Žc6! g1R 2.Rc3 Rd4. 3.Rb2+ Rxb2#.

2. Pavyzdys
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3 Sutartas atvirkščias matas trimis ėjimais.

1.Vb6! e1R 2.Sf2! Rc3+ 3.Vb2+ Rxb2#.

3. Pavyzdys
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#2 Sutartas atvirkščias matas dviem ėjimais

1.Žf3! h1Ž! 2.Žg3+ Žxg3#

Uždaviniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagal tradicinių šachmatų taisykles[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sutarto atvirkščio mato uždaviniuose galima nutolti nuo banalių sutarto mato schemų, nes juose baltieji gali panaudoti stipresnes figūras – valdovę, bokštus, rikius ir t. t.

Tai būtų sunku padaryti Sutarto mato uždaviniuose, dėl neišvengiamai išaugsiančių šalutinių sprendinių skaičiaus. Baltiesiems (dalinai ir juodiesiems), naudojant stipresnes figūras, susidaro daugiau galimybių naujų sudėtingų kombinacijų ir motyvų panaudojimui.

Skiriasi ir paskutinė uždavinio dalis, nes abu karaliai būna aktyvesni, kadangi turi daugiau erdvės, nei atvirkščio mato uždavinyje.

Toliau pateikti kai kurie šiuolaikiniai šachmatų kompozitorių darbai, kuriuose įkūnyta pagrindinė gerų sutarto atvirkščio mato uždavinių savybė – galimybė iš nelabai sudėtingų, originalių ir net žinomų temų bei idėjų sintezės pateikti puikias, paradoksalias uždavinių konstrukcijas.

Toliau keletas tokių pavyzdžių.

4-a diagramaː indiškoji tema baltaisiais kartu su juodu – baltųjų Bristoliu, dvigubas linijų atvėrimas – juodosioms ir baltosioms figūroms.

5-a diagramaː abi pusės realizuoja indiškąją ir Grimšo temas.

6-a diagramaː baltųjų ir juodųjų figūrų surišimai. Taupūs matai skelbiami, realizavus juodųjų Grimšo temą, laukelyje d4.

4. Petko A. Petkovas

Shachmatna misal 2005

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#4 Sutartas atvirkščias matas keturiais ėjimais.

Du sprendiniai

I. 1.Rc1! Vg3!! 2. Bf3! gxh3 3.Rd3! Kb3 4.Rb1+! Vxf3#;

II. 1.Bb4! Vh7!! 2.Rf5! gxf4 3.Bd3! Kb1 4.Ba3+! Vxf5#.

5. Hansas Peteris Rėmas

Mat Plus 4-a vieta, 2008

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#4 Sutartas atvirkščias matas keturiais ėjimais.

2 dvyniai b) -d6

a) 1.Ra1 Rg2 2.Be5 Bf3 3.Kd5 Kg7 4.Bh5+ Bc3#;

b) 1.Bxc5 Bh3 2.Re5 Rf3 3.Kb3 Kh5 4.Rg7+ Rd5#.

6. Mišelis Kelju

Sant’Ambrogio 1-a vieta 2010

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3 Sutartas atvirkščias matas trimis ėjimais.

2 sprendiniai

I. 1.Vf1 Ra4+ 2.Kc4 Vf7 3.Žfd4+ Bxd4#

II. 1.Vc8 Bb2+ 2.Kxc3 Vh3 3.Žed4+ Rxd4#.

7-a diagramaː abiem atvejais po juodojo pėstininko paaukštinimo sudaroma užmaskuota juodųjų baterija, kuri dėl baltojo žirgo ėjimų, du kartus priversta atsiverti ir vėl užsiverti.

8-a diagramaː dviejų juodųjų baterijų tarpusavio žaidimas veda prie indiškosios, o taip pat, prie Zabunovo ir Grimšo temų. Abiem atvejais lemia baltųjų figūrų surišimas ir linijų baltiesiems atvėrimas.

9-a diagramaː baltųjų figūrų atrišimas ir juodojo žirgo užstojimas, kuris atidaro baterijas dviejose linijose.

7. Mišelis Kelju

4-as Tzuica Wageningen 2006

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#4,5 Sutartas atvirkščias matas per 4.5 ėjimo.

2 sprendiniai

I. 1…d1B! 2.Kc5 Bd4 3.Žd1 Bd3+ 4.Žf2 Be3 5.Ž2h3+ Bxh3#

II. 1…d1Ž! 2.Ra5 Žf2 3.Žc2 Žd3+ 4.Žd4 Žc5 5.Žde6+ Žxe6#.

8. Petko A. Petkovas

StrateGems 1-a vieta, 2008

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#4 Sutartas atvirkščias matas keturiais ėjimais.

2 sprendiniai

I. 1.Be7! Rc8+ 2.Ba7 Bb7+ 3.Ka6 f5 4.Rg7+ Bxg7#;

II. 1.Re5! Bbb8+ 2.Rc7 Rb7+ 3.Kb6 d4 4.Bh1+ Rxh1#.

9. Michalas Dragounas

StrateGems, 1-a vieta 2007

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#2,5 Sutartas atvirkščias matas 2.5 ėjimo.

2 sprendiniai

I. 1…Bd6! 2.Be1 Žxf4 3.Vh3+ Žxh3#;

II. 1…Vc7! 2.Žfe2 Žxe5 3.Žxf3+ Žxf3#.

Pagal pasakiškų šachmatų taisykles[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sutarto atvirkščio mato uždaviniai sudaromi ir, panaudojant pasakiškų: Kirkės, Madraso, Eifelio, Einšteino, Superkirkės, Andernacho, Antiardenacho, ilgiausių ėjimų šachmatų kai kurias taisykles, o taip pat ir jų kombinacijas: Kirkės + Madraso ir pan. Nėra jokių apribojimų dėl pasakiškų figūrų panaudojimo.

10. Mario Parrinello

21st TT Chess Composition Microweb 1-a vieta 2007

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3,5 Sutartas atvirkščias matas per 3.5 ėjimo.

2 sprendiniai

Madraso šachmatai PK

I. 1...hxg5 2.Re7 Rc5 3.Kxd4 Žd2 4.Be6+ Bxe7#

II. 1...axb3 2.Bb6 Be6 3.Kxe4 Žf3 4.Rc5+ Rxb6#[2]

11. Mario Parrinello

24th TT Chess Composition Microweb 1-2a vieta 2008

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3 Sutartas atvirkščias matas trimis ėjimais ėjimais. 3 dvyniaiː b)jRh3 c)jŽh3
Kirkė

a) 1.Bh8 Vxc6+ 2.Kxc6(̘+jVd8) Bh1 3.Bxh1(+jBa8)+ Bxa6(̟+jŽb1)#

b) 1.Bf8 Vxc4+ 2.Kxc4(+jVd8) Rf1 3.Bxf1(+jRc8)+ Rxa6(+jŽb1)#

c) 1.Bg8 Vxc5+ 2.Kxc5(+jVd8) Žg1 3.Bxg1(+jŽb8)+ Žxa6(+jŽb1)# [3]

12. Klausas Venda

StrateGems 2-a vieta 2007

Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
HS#3 Sutartas atvirkščias matas trimis ėjimais.

2 sprendiniai

Antikirkė

I. 1.f8V! Bc8 2.Bxc8(Bh1) Bd2 3.Vb4 Bd1#;

II. 1.f8B! Ba6 2.Bxa6(Bh1) Bc3 3.Rb4 Bc1#. [4]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Antanas Vilkauskas. Fantazija ir harmonija. Klaipėda: Jokužio leidykla, 2013.— P. 190–191.
  2. „Award of 21st TT Chess Composition Microweb C 5.5.2007“ (anglų). Archived from the original on 2017-10-09. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 19 d. 
  3. „Award of 24th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2008“ (anglų). Archived from the original on 2016-03-11. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 19 d. 
  4. „Petko A. Petkovas. HS# - tai labai įdomu“ (anglų). Archived from the original on 2020-08-19. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 19 d. 

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]