Pereiti prie turinio

Surdegio Dievo Motinos ikona

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Surdegio Dievo Motinos ikona (rus. Сурдегская чудотворная икона Божией Матери) – šventa stačiatikių ikona, 15301915 m. saugota Surdegyje. Ji įrašyta į stačiatikių kalendorių, todėl žinoma šios religijos tikinčiųjų visame pasaulyje. Dar ir dabar į Surdegį iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų vietovių atvyksta žmonės, ieškodami savo artimųjų kapų, domėdamiesi vieno ar kito vienuolio gyvenimo istorija, prisimindami stebuklinga laikytą Surdegio Dievo Motinos ikoną. Šiuo metu šventasis paveikslas yra Kaune, Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedroje. Šventoji ikona pagerbiama atnaujintoje Surdegio Dievo Motinos ikonos koplyčioje. Ši stačiatikių šventė sutampa su Žolinės atlaidais.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagal padavimą, Surdegyje 1530 m. rugpjūčio 15 d. virš šalia cerkvės tryškusio šaltinio apsireiškusi Dievo Motina.

Išlikęs XVII a. padavimas, apibūdinantis vietos stačiatikių ir kaimynystėje buvusio Troškūnų bernardinų vienuolyno santykius. Bernardinai norėjo pagrobti stebuklingąją Dievo Motinos ikoną – ją bandė išgabenti į Troškūnus, bet ją benešant į bažnyčią, Dievo Motinos veido atvaizdas išnykęs, o pagrobėjams sutraukę žandikaulius. Bernardinai po kiek laiko iškilminga eisena paveikslą grąžinę Surdegiui. Jį lydėję įvairūs stebuklai. Vienas netikintysis, nepagarbiai atsiliepęs apie paveikslą, tuoj pat pakvaišo ir jį teko sukaustyti grandinėmis. Akloji elgeta praregėjusi. Buvę ir kitų stebuklų – pagijo keletas ligonių. 1915 m. rugpjūčio 3 d. Kauno stačiatikių vyskupas Eleuterijus Surdegio Dievo Motinos ikoną evakavo į Rusijos gilumą.

Panevėžio Marijos progimnazijos direktorė, visuomenės veikėja Lidija Omeljanovič-Falejeva vienoje iš Jaroslavlio (Rusijoje) parapijos cerkvių aptiko Surdegio ikoną. Ji išsirūpinusi ją grąžinti į Lietuvą. Tai įvykę 1921 m. gegužės 24 d. Kadangi buvo uždarytas Surdegio vienuolynas, o Šv. Dvasios cerkvė atiduota katalikams ir paversta Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, ikona 1930 m. atsidūrė kaimyninėje stačiatikių parapijoje – Panevėžio Kristaus Prisikėlimo cerkvėje. Nuo tada kiekvieną sekmadienį po liturgijos vykdavo pamaldos, o vakare būdavo atliekama ikoną garbinanti malda akatistas. Kasmet pagal tradiciją rugpjūčio 15 d. būdavo aukojamos iškilmingos mišios, o ikona nešama apie cerkvę.[1]

XX a. 3-ojo dešimtmečio spaudoje buvo rašoma, kad Surdegio Dievo Motinos ikona traukiniu buvo vežiojama po Lietuvą ir kad visur ją pasitikdavo bei išlydėdavo didžiulės procesijos.

1936 m. Kaune pašventinus Apreiškimo soborą, ikona pusei metų – nuo lapkričio iki balandžio – būdavo atvežama į Kauną.

1941 m., prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, ikona buvo Kaune; karo metu jos į Panevėžį nebevežiojo. 1956 m. buvo nuspręsta ikoną visam laikui palikti Kaune. Kad Panevėžio stačiatikiai nesijaustų nuskriausti, padaryta ikonos kopija. Tiksli Surdegio Dievo Motinos ikonos kopija yra Rygos Aleksandro Nevskio šventovėje.

Pskovo Šv. Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Nevskio šventykloje yra dar viena Surdegio Dievo Motinos ikona, labai vertinama Rusijos tikinčiųjų. Cerkvė buvo įsteigta 1908 m. 1924 m. ji buvo paversta kareivių klubu, nuo 1947 metų šiame raudonų plytų pastate veikė karininkų namai. Tikintiesiems pastatas buvo grąžintas tik 1992 m. Ikona buvo pateikta tarptautinei dvasinei šviečiamajai programai „Po Dievo Motinos žvaigžde“, kuri vyko 2007 metų gegužę – 2008 metų liepą, ir pabuvojo daugelyje Rusijos miestų.

Esama ir naujai nutapytų Surdegio Dievo Motinos ikonų. Viena iš jų buvo parduota tarptautiniame Jacksono aukcione.

Ikonos išvaizda[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Surdegio Dievo Motinos ikona 1885 m. saugota Surdegio Šventosios Dvasios nužengimo ant apaštalų sobore (dab. katalikų bažnyčioje). Ji buvo matoma Viešpaties vartų (vidurinių ikonostaso durų) kairiojoje pusėje, po raižytu baldakimu, su karūna viršuje. Ikona buvo nutapyta ant 1,5×1,0 aršinų dydžio lentos. Ikonos aptaisai buvo pagaminti iš 84 prabos sidabro ir aukso, su tokiu pat vainiku, papuoštu emaliu ir akmenimis, sveriančiu devynis svarus ir penkis latus. Karūnoje buvo aštuoni vidutinio dydžio violetinės spalvos ir šeši žalios spalvos akmenys. Jos kraštai ir spinduliai iš smulkių baltų strazų. Ant Dievo Motinos kaktos – žvaigždė iš smulkių baltų strazų, o viduryje – stambus žalias akmuo. Kita tokia pati žvaigždė buvo ant dešiniojo peties. Ikonos apačioje ant balto emalio buvo užrašyta: „Pod Tvoju milostj pribiegajem, Bogorodice Devo“. Toliau buvo kitas užrašas, kuris skelbė, kad šie aptaisai padaryti kilmingo garbės piliečio Aleksandro Michailovo Neronovo 1885 metais. Ant ikonos buvo auksinis kryžius ir dvidešimt sidabrinių votų, vaizdavusių atskiras žmogaus kūno dalis: akis, kojas, rankas ir pan. Tai tikinčiųjų, kuriuos išgydė Dievo Motina nuo sunkių ligų, paaukoti padėkos ženklai.

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Janonis, Osvaldas. Švč. Mergelės Marijos ikona. Iš: Surdegis ir jo apylinkės: atminimo knyga. Kaunas, 2014. P. 114–116. ISBN 978–609-408-607-6.
 • Skrinskas, Robertas Gedvydas. Surdegis – Kauno cerkvė. Iš Skrinskas, R.G. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. Kaunas, 1999. P. 330–332.
 • Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных икон. Cоставила София Снессорева. Изд. 3-е, исправл. и доп. Москва, 2006. Iliustr. Rus.

Surdegio Dievo Motinos ikona, p. 395–397. Iliustracija skiriasi nuo 2005 m. laidoje pateiktos iliustracijos. Tas pat 1892 metų leidinyje.

 • Полный православный богословский энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 1912. Т. 2. Rus.

Surdegio Dievo Motinos ikona, stlp. 2133; Surdegio Šv. Dvasios vienuolynas, stlp. 2133.

 • Православные иконы. Cоставитель В.Н. Синшаевский. Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. 319 р.: iliustr. Rus.

Сурдегской близ Поневежа, р. 127.

 • Силин, Пaвел М. Сурдегский Свято-духов третьеклассный монастырь. Ковно, 1890. 26 p. Rus.
 • Сурдегская чудотворная икона Божией Матери. 2-е изд. (юбилейное). [Паневежис]: [Русское просветительное общество], [1930]. [4] p.: iliustr. Rus.
 • Сурдегский в честь Сошествия Св. Духа на апостолов мужской монастырь. Вильнюсский университет, Клайпедский университет. Центр славистики. [Составитель Освальдас Янонис. [Редактор Ольга Алексеева]. Каунас: Общество каунасских аникщяйцев, 2012. 221, [2] р. Bibliogr.: p. 191–222. Rus. Tiražas 200 egz. ISBN 978–609-408-303-7.
 • Сурдегский-Духовъ или Сурдецкий–Успенский, мужской 2–го класса монастырь. Iš Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 1901. T. 32, p. 97.
 • Сурдегский монастырь. Мирской вестник, 1875, No 3, p. 13–29.
 • Сурдегский монастырь. Всемирная иллюстрация, 1873, No 222, p. 215–216, 218.
 • Сурдегский свято-духов мoнастырь, в Вилкомирском уезде. Iš Православные русские обители. Cоставил П.П. Сойкин. Санкт-Петербург, 1910. Р. 597–598.
 • Сурдегский свято-духовский мoнастырь. Санкт-Петербург, 1873. 16 p.: iliustr. Rus. Iš žurn. „Духовная беседа“ .
 • Сурдегский свято-духовский мoнастырь. Санкт-Петербург, 1875. 26 p.: iliustr. Rus.
 • Сурдегский cвято–духовский монастырь. Санкт-Петербург, 1889. 24 p. Rus.
 • Сурдегский свято–духовский монастырь. Вильнa, 1900. 24 p. Rus.
 • Сурдегский Свято-Духовский монастырь. Духовная беседа, 1873, No 29, с. 33–40; No 30, с. 52–59.
 • Сурдецкий монастырь. Iš Западно-русский месяцеслов на 1865 год. Вильно, 1864. P. 74–75.
 • Шлевис, Герман. Православные храмы Литвы. Вильнюс: Свято-Духов монастырь, 2006. Rus. ИСБН 9986–559–62–6.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]