SI (sistema)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
(Nukreipta iš puslapio SI sistema)
Jump to navigation Jump to search
Šalys, kurios oficialiai nepatvirtinusios SI sistemos: JAV, Liberija ir Mianmaras.

SI (sutrump. pranc. Le système international d'unités) – tarptautinė matavimo vienetų sistema, priimta 1960 metais 11-oje Tarptautinėje matų ir svorių konferencijoje, kurioje dalyvavo 36 valstybės (įskaitant JAV). JAV tebėra populiari senoji JAV matavimo vienetų sistema.

Pagrindiniai vienetai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pavadinimas Simbolis Dydis Pastabos
Metras m Ilgis Kelio ilgis, kurį šviesa nusklinda vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.
Kilogramas kg Masė Kilogramo etalonas – 39 mm skersmens ir tokio paties aukščio ritinys, pagamintas iš 90 % platinos ir 10 % iridžio lydinio. Jį gaminant buvo stengiamasi parinkti masę, lygią vieno litro distiliuoto vandens masei esant 4 ℃ temperatūrai. Vėliau tikslesni matavimai parodė, kad kilogramo etalono masė yra truputį didesnė. Vieno litro vandens masė esant 4 ℃ temperatūrai lygi 0,999973 kg.
Sekundė s Laikas Sekundė lygi trukmei 9 192 631 770 periodų cezio 133Cs atomo spinduliuotės, vykstant elektrono šuoliui tarp dviejų pagrindinės būsenos energijos spektro supersmulkiosios struktūros lygmenų.
Amperas A Elektros srovės stipris Amperas – stipris tokios pastovios elektros srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais plonais ir ilgais laidais, esančiais vakuume vieno metro atstumu vienas nuo kito, jų vieno metro ilgio atkarpai tenka 2·10-7 N sąveikos jėga.
Kelvinas K Temperatūra Kelvinas – temperatūra arba jos pokytis, lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros. (temperatūra Kelvinais = temperatūra pagal Celsijų + 273,16)
Kandela cd Šviesos stipris Kandela – šviesos stipris šaltinio, kurio monochromatinės 540·1012 hercų spinduliuotės, tenkančios vienam steradianui, galia lygi 1/683 vato.
Molis mol Medžiagos kiekis Molis – medžiagos kiekis, kuriame yra tiek atomų (molekulių, jonų arba kitų medžiagos struktūrinių elementų), kiek yra atomų 0,012 kg anglies izotopo 12C. 1 mol = 6,02·1023 molekulių

Išvestiniai vienetai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindiniai vienetai gali būti naudojami sudaryti išvestiniams vienetams. Šiuo metu oficialiai priimti 22 išvestiniai vienetai, turintys pavadinimus:

Pavadinimas Simbolis Dydis Ryšys su pagrindiniais vienetais
Radianas rad Kampas bedimensis
Steradianas sr Erdvinis kampas bedimensis
Hercas Hz Dažnis s-1
Niutonas N Jėga m·kg·s-2
Paskalis Pa Slėgis m-1·kg·s-2
Džaulis J Darbas, energija, šilumos kiekis m²·kg·s-2
Vatas W Galia, spinduliuotės srautas m²∙kg∙s−3
Kulonas C Elektros krūvis s·A
Voltas V Elektrinė įtampa, potencialų skirtumas, elektrovara m²·kg·s-3·A-1
Faradas F Elektrinė talpa m-2·kg-1·s4·A²
Omas Ω Elektrinė varža, impedansas m²·kg·s-3·A-2
Simensas S Elektrinis laidis m−2∙kg−1∙s³∙A²
Vėberis Wb Magnetinis srautas m²·kg·s-2·A-1
Tesla T Magnetinė indukcija kg·s-2·A-1
Henris H Induktyvumas m2·kg·s-2·A-2
Celsijaus laipsnis °C Temperatūra K − 273.15
Liumenas lm Šviesos srautas cd∙sr
Liuksas lx Apšviestumas m-2·cd
Bekerelis Bq Radioaktyvumas (skilimai per vienetinį laiką) s-1
Grėjus Gy Sugertoji dozė (jonizuojančiosios spinduliuotės) m²∙s−2
Sivertas Sv Lygiavertė dozė (jonizuojančiosios spinduliuotės) m²∙s−2
Katalas kat Katalizės aktyvumas s−1∙mol

Kiti vienetai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pavadinimas Simbolis Dydis Ryšys su pagrindiniais vienetais
Kvadratinis metras Plotas
Kubinis metras Tūris
Metras per sekundę m/s Greitis m·s-1
Kubinis metras per sekundę m³/s Tūrinis srautas m³·s−1
Metras sekundei kvadratu m/s² Pagreitis m·s-2
Metras sekundei kubu m/s³ m·s−3
Metras sekundei ketvirtuoju m/s4 m·s−4
Radianas per sekundę rad/s Kampinis greitis s−1
Niutonas kart sekundė N·s Judesio kiekis, impulsas kg·m·s−1
Niutonas metras sekundė N·m·s Judesio kiekio momentas kg·m²·s−1
Niutonas metras N·m Jėgos momentas kg·m²·s−2
Atvirkštinis metras m−1 Bangos skaičius m−1
Kilogramas kubiniam metrui kg/m³ Tankis m-3·kg
Kubinis metras kilogramui m³/kg Savitasis tūris kg−1·m³
Molis kubiniam metrui mol/m³ Kiekio koncentracija m−3·mol
Kubinis metras moliui m³/mol Molinis tūris m³·mol−1
Džaulis kelvinui J/K Šiluminė talpa, entropija kg·m²·s−2·K−1
Džaulis kelvinui moliui J/(K·mol) Molinė šiluminė talpa, molinė entropija kg·m²·s−2·K−1·mol−1
Džaulis kelvinui kilogramui J/(K·kg) Savitoji šiluminė talpa, savitoji entropija m²·s−2·K−1
Džaulis moliui J/mol Molinė energija kg·m²·s−2·mol−1
Džaulis kilogramui J/kg Savitoji energija m²·s−2
Džaulis kubiniam metrui J/m³ Energijos tankis kg·m−1·s−2
Niutonas metrui N/m = J/m² Paviršiaus įtemptis kg·s−2
Vatas per kvadratinę sekundę W/m² Šilumos srauto tankis, energinė apšvieta kg·s−3
Vatas metrui kelvinui W/(m·K) Šiluminis laidis kg·m·s−3·K−1
Kvadratinis metras sekundei m²/s Kinematinė klampa, difuzijos koeficientas m²·s−1
Paskalis sekundė Pa·s = N·s/m² Dinaminė klampa kg·m−1·s−1
Kulonas kubiniam metrui C/m³ Elektros krūvio tankis m−3·s·A
Amperas kvadratiniam metrui A/m² Elektros srovės tankis A·m−2
Simensas metrui S/m Elektrinis laidumas kg−1·m−3·s³·A²
Simensas kvadratinis metras moliui S·m²/mol Molinis laidumas kg-1·s³·mol−1·A²
Faradas metrui F/m Dielektrinė skvarba kg−1·m−3·s4·A²
Henris metrui H/m Magnetinė skvarba kg·m·s−2·A−2
Voltas metrui V/m Elektrinio lauko stiprumas m·kg·s-3·A-1
Amperas metrui A/m Magnetinio lauko stiprumas m-1·A
Kandela kvadratiniam metrui cd/m² Skaistis cd·m−2
Kulonas kilogramui C/kg Apšvita (Rentgeno gama spindulių) kg−1·s·A
Grėjus per sekundę Gy/s Sugertosios dozės greitis m²·s−3
Ommetras Ω·m Savitoji elektrinė varža kg·m³·s−3·A−2

Priešdėliai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – SI sistemos priešdėliai.

Jei prieš vieneto pavadinimą prirašytas vienas šių priešdėlių, tai reiškia, kad vienetas sudaro atitinkamą dalį to vieneto/kiekį tų vienetų, jei jis būtų be priešdėlio:

Daliniai dydžiai Kartotiniai dydžiai
Reikšmė Simbolis Pavadinimas Reikšmė Simbolis Pavadinimas
10–1 d deci- 101 da deka-
10–2 c centi- 10² h hekto-
10–3 m mili- 10³ k kilo-
10–6 µ mikro- 106 M mega-
10–9 n nano- 109 G giga-
10–12 p piko- 1012 T tera-
10–15 f femto- 1015 P peta-
10–18 a ato- 1018 E eksa-
10–21 z zepto- 1021 Z zeta-
10–24 y jokto- 1024 Y jota-

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]


Vikiteka