Kalbos dalis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear action decrypted.png  Šis straipsnis dėl savo svarbos ar dažnų atakų yra iš dalies užrakintas.
Jo negali redaguoti neregistruoti ir neseniai registruoti dalyviai; gali redaguoti automatiškai patvirtinti naudotojai.

Kalbos dalys – žodžių klasės, skiriamos pagal reikšmės, sintaksinių ryšių ir morfologinių požymių bendrumą. Kalbos dalys priskiriamos morfologijai – vienai iš leksikologijos atšakų.

Kalbos dalių sąrašas

Kaitomos

 • Daiktavardis (kas?, ko? , kam? , ką?, kuo?) – turi giminę, skaičių, linksnį. Pvz., vakaras, dangus.
 • Būdvardis (koks? kokia?, kokie?, kokios?) – turi giminę, skaičių, linksnį, laipsnį. pvz., vns. gražus, graži; dgs. gražūs, gražios.
 • Veiksmažodis (ką veikia? ką veikė? ką veiks? ką veikdavo? ką veiktų? ką veikti?) – turi skaičių, laiką, asmenį, nuosaką (tiesioginė, tariamoji, liepiamoji) pvz., vns. einu, eini, (jis, ji) eina; dgs. einame, einate, (jie, jos) eina.
  • Dalyvis – rūšis (veikiamoji ar neveikiamoji), giminė, skaičius, linksnis, laikas, pvz., einąs, aimanuojančio, užrakintą.
  • Pusdalyvis – žodis baigiasi galūnėmis -damas, -dama. Turi giminę ir skaičių. Pvz., bėgdamas, verkdama.
  • Reikiamybės dalyvis – kaitomas gimine, skaičiumi, linksniu (rašytinas,-a; būtinas, -a).
  • Padalyvis – turi laiką (vns., dgs.). Pvz., ėjus, bėgus, bėgant. Gali turėti sangrąžinę formą.
 • Įvardis (--) – turi giminę, skaičių, linksnį. pvz., jis, ji, visas, kiekvienas, koks.
 • Skaitvardis - turi poskyrius (kiekiniai, kelintiniai, kuopiniai, dauginiai). Pvz., vienas, du, trys ; pirma(s), antra(s), trečia(s). Turi giminę, linksnį, kai kurie – skaičių (vienasvieni, šimtasšimtai ir kt).

Nekaitomos

 • Prieveiksmis turi laipsnį ir atsako į klausimą kaip? kur? kada? kodėl? (pvz., švariai, puikiai, blogai).
 • Būdinys (nekaitoma veiksmažodžio forma, pvz., augte, bėgte, šauktinai).
 • Prielinksnis – eina šalia linksnių. Pvz., prie kalno, į kalną, ant kalno, per kalną, su kalnu.
 • Jungtukas – pvz., ir, kad, o, nes.
 • Dalelytė – pvz., antai, ar, argi, bene, bent, beveik, dar, gal, gi, jau, juk, kažin, kuone, kone, ne, nebe, nei, nė, nebent, net, pat, štai, tarsi, tartum, tegu, tik, tiktai, vėl, vien, vis, vos. Dalelytėmis taip pat gali būti žodžiai: bet, ir, ypač, lyg, per ir kt.
 • Jaustukas – pvz., oi! ai!
 • Ištiktukas – pvz., triokšt, bumbt, mygt, pokšt.

Nuorodos