Kalbos dalis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear action decrypted.png  Šis straipsnis dėl savo svarbos ar dažnų atakų yra iš dalies užrakintas.
Jo negali redaguoti neregistruoti ir neseniai registruoti dalyviai; gali redaguoti automatiškai patvirtinti naudotojai.
Lentelė, vaizduojanti lietuvių kalbos morfologinius ir sintaksinius žodžio skyrius
Lentelė, vaizduojanti lietuvių kalbos morfologinius ir sintaksinius žodžio skyrius

Kalbos dalys – žodžių klasės, skiriamos pagal reikšmės, sintaksinių ryšių ir morfologinių požymių bendrumą. Kalbos dalys priskiriamos morfologijai – vienai iš leksikologijos atšakų.

Lietuvių kalboje išskiriama 11 kalbos dalių: daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis, prieveiksmis, veiksmažodis, prielinksnis, jungtukas, dalelytė, jaustukas ir ištiktukas.

Kalbos dalių sąrašas

Kaitomos

 • Daiktavardis (kas? ko? kam? ką? kuo? kur? kame?) – turi giminę, skaičių, linksnį. Pvz., vakaras, dangus.
 • Būdvardis (koks? kokia? kokie? kokios?) – turi giminę, skaičių, linksnį, laipsnį. Pvz., vns. gražus, graži; dgs. gražūs, gražios.
 • Veiksmažodis (ką veikia? ką veikė? ką veiks? ką veikdavo? ką veiktų? ką veikti?) – turi skaičių, laiką, asmenį, rūšį, nuosaką (tiesioginė, tariamoji, liepiamoji) pvz., vns. einu, eini, (jis, ji) eina; dgs. einame, einate, (jie, jos) eina.
  • Dalyvis – rūšis (veikiamoji ar neveikiamoji), giminė, skaičius, linksnis, laikas, pvz., einąs, aimanuojančio, užrakintą.
  • Pusdalyvis – žodis baigiasi galūnėmis -damas, -dama. Turi giminę ir skaičių. Pvz., bėgdamas, verkdama.
  • Reikiamybės dalyvis – kaitomas gimine, skaičiumi, linksniu (rašytinas,-a; būtinas, -a).
  • Padalyvis – turi laiką, pvz., bėgant, bėgus, bėgdavus, bėgsiant. Gali turėti sangrąžinę formą.
  • Būdinys – nekaitomas veiksmažodinis prieveiksmis, pvz., augte, bėgte, šauktinai.
 • Įvardis – turi giminę, skaičių, linksnį. Pvz., jis, ji, visas, kiekvienas, koks.
 • Skaitvardis – turi poskyrius (kiekiniai, kelintiniai, kuopiniai, dauginiai). Pvz., vienas, du, trys ; pirma(s), antra(s), trečia(s). Turi giminę, linksnį, kai kurie – skaičių (vienasvieni, šimtasšimtai ir kt.).
 • Prieveiksmis – kai kurie gali būti kaitomi laipsniais, atsako į klausimus kaip? kur? kada? kodėl? (pvz., švariai, puikiai, blogai).

Nekaitomos

 • Prielinksnis – eina šalia linksnių. Pvz., prie kalno, į kalną, ant kalno, per kalną, su kalnu.
 • Jungtukas – pvz., ir, kad, o, nes.
 • Dalelytė – pvz., antai, ar, argi, bene, bent, beveik, dar, gal, gi, jau, juk, kažin, kuone, kone, ne, nebe, nei, nė, nebent, net, pat, štai, tarsi, tartum, tegu, tik, tiktai, vėl, vien, vis, vos. Dalelytėmis taip pat gali būti žodžiai: bet, ir, ypač, lyg, per ir kt.
 • Jaustukas – pvz., oi! ai!
 • Ištiktukas – pvz., triokšt, bumbt, mygt, pokšt.

Nuorodos