Pereiti prie turinio

VILNIUS TECH Statybos fakultetas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
VILNIUS TECH Statybos fakultetas (SF)
VILNIUS TECH SF logotipas
Įkurtas1922 m.
Dekanasprof. dr. Remigijus Šalna
VietaVilnius, Lietuva
Svetainėwww.sf.vilniustech.lt

VILNIUS TECH Statybos fakultetasVilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrinis padalinys.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Statybos fakulteto atsiradimas susijęs su Aukštųjų kursų Kaune įkūrimu 1920 m., vėliau – su Technikos fakultetu Lietuvos universitete, o nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitete. 1940 m. fakultetas savo statusą įgijo ir dabartinį pavadinimą gavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

1969 m. Statybos fakultetas persikėlė į Vilnių ir tapo naujai įkurto Vilniaus inžinerinio statybos instituto dalimi. Statybos fakulteto dekanais dirbo:

Katedros[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Fakultete veikia šios katedros:

Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra [1][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Katedra su savo mokslo laboratorijomis yra mokslo ir technologijų parko „Saulėtekio slėnis“ Civilinės inžinerijos mokslo centro dalis. Laboratorijos yra visiškai atnaujintos šiuolaikine universalia statybinių konstrukcijų tyrimo įranga.

Būdama pagrindinis gelžbetoninių, mūrinių ir sluoksniuotųjų konstrukcijų mokslo centru Lietuvoje, katedra aktyviai dalyvauja mokslo tiriamajame darbe. Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys yra gelžbetonio ir mūro mechanika, projektavimo ir mokslo tyrimų kompiuterizacija, iš anksto įtemptų gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimo metodų tobulinimas ir kūrimas, kompozitų teorija ir sluoksniuotosios konstrukcijos, jų kūrimas ir tyrimas, pastatų ir jų konstrukcijų nusidėvėjimo tyrimas ir jų stiprinimas.

Mokslinių tyrimų rezultatus katedros darbuotojai skelbia mokslinėje spaudoje, daro pranešimus įvairiose šalyse organizuojamose konferencijose. Ilgą laiką katedra organizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbų rinkinius „Gelžbetoninės konstrukcijos” (vyr. redaktorius A. Kudzys) ir „Statybinės konstrukcijos“ (vyr. redaktorius G. Marčiukaitis) leidybą ir 1967–1995 m. išleido 27 tomus. Katedros iniciatyva 2009 m. sausio mėn. pradėtas leisti mokslo žurnalas „Statybinės konstrukcijos ir technologijos“ lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsniai referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.

Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedra [2][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros mokslininkai ir pedagogai, bendradarbiaudami su Statybos fakulteto giminingų katedrų - Gelžbetoninių ir mūrinių, Geotechnikos ir kitų - specialistais dalyvauja 1992 m. įkurto Statybos fakulteto Inovacinio specialiųjų konstrukcijų ir statinių mokslo instituto „Kompozitas“ įvairiapusėje veikloje. „Kompozito“ institutui buv. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija 1995 m. buvo išdavusi kvalifikacijos atestatą, suteikusį teisę plėtoti veiklą, susijusią su mokslo tiriamųjų darbų taikymu praktikoje, rengiant naujų ir renovuotinų pramoninių, civilinių, žemės ūkio pastatų ir trobesių bei specialiųjų statinių, įskaitant telekomunikacijų ir energetikos bokštus ir stiebus, projektus, tokių projektų ir naujų ar ilgą laiką naudotų pastatų ir statinių ekspertizes, mokslinius techninius tyrimus, mokslines inžinerines konsultacijas. Nuo 1999 m. tokius atestatus „Kompozito“ institutui reguliariai, kas 5 metai, atnaujina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra [3][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Darbo ir gaisrinės saugos katedros bendradarbiai atlieka ir tikruosius mokslinius tyrimus, jų rezultatus apibendrina įvairaus lygio konferencijų pranešimuose, mokslo straipsniuose, monografijose, mokslo knygose, kito pobūdžio leidiniuose. Pastaruoju metu katedros darbuotojai gilinasi į gaisrų ir nelaimingų atsitikimų priežastis ir prevenciją. Šia tema jie parašė ne vieną mokslinį straipsnį, metodines rekomendacijas, skaitė pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose. Kasmet katedros mokslininkai atlieka kvalifikacinius ir užsakomuosius mokslo tiriamuosius darbus.

Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra [4][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakultete įkurta 2001 metais. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir vis labiau įsigalint rinkos ekonomikai, poreikis rengti kvalifikuotus statybos ekonomikos ir verslo bei nekilnojamojo turto vadybos specialistus vis augo. Minėtos studijų programos įregistruotos jau 1997 metais ir pradėtos teikti dar Statybos technologijos ir vadybos katedroje. Tačiau, metams bėgant, norinčių studijuoti šiose studijų programose vis augo, konkursai pranoko visus lūkečius, tad naujos katedros įkūrimas buvo būtinas ir neišvengiamas žingsnis.

Taikomosios mechanikos katedra [5][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1969 m. buvo įkurtas Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI, dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)). Pirmuoju jo rektoriumi nuo 1969 m. iki 1990 m. buvo prof. A. Čyras (1927–2001). 1970 m. Mechanikos katedros bazėje jis įkūrė Statybinės mechanikos katedrą ir jai vadovavo iki 1987 m. rugsėjo 14 d.

Taigi perkėlus dalį specialistų iš KPI ir 1974 m. galutinai užgesus tenykštės Statybinės mechanikos katedros veiklai, VISI Statybinės mechanikos katedra tapo 1922 m. Kauno universitete įsteigtos Statybos mechanikos katedros istorijos ir darbų tęsėja.

Ilgą laiką prie VISI Statybinės mechanikos katedros veikė respublikinė žinybinė Statybinės mechanikos laboratorija (1969–1991), kurioje buvo atlikta vertingų užsakomųjų tiriamųjų darbų.

Katedroje per pastaruosius kelis dešimtmečius susiformavo nauja optimizacinės statybinės mechanikos tyrimų kryptis. Pagrindiniai šios krypties bruožai: matematinio programavimo ir ypač juo pagrįstos dualumo teorijos taikymas tampriųjų-plastinių ir kitokių konstrukcijų optimizacijai, statybinės mechanikos uždavinių matematinių modelių formulavimas, algoritmų ir programų jiems spręsti parengimas.

Kiti mokslo padaliniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Statybinių medžiagų institutas [6]
 • Statinių ir tiltų konstrukcijų institutas [7]
 • Tvariosios statybos institutas [8]
 • Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija [9]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Oficiali Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/gelzbetoniniu-konstrukciju-ir-geotechnikos-katedra/51422
 2. Oficiali Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedros svetain4 https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/metaliniu-ir-kompozitiniu-konstrukciju-katedra/51452
 3. Oficiali Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/statybiniu-medziagu-ir-gaisrines-saugos-katedra/51407
 4. Oficiali Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/statybos-valdymo-ir-nekilnojamojo-turto-katedra/51539#339725
 5. Oficiali Taikomosios mechanikos katedros svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/taikomosios-mechanikos-katedra/51467
 6. Oficiali Statybinių medžiagų instituto svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/statybiniu-medziagu-institutas/51712
 7. Oficiali Statinių ir tiltų konstrukcijų instituto Svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/statiniu-ir-tiltu-konstrukciju-institutas/51735
 8. Oficiali Tvariosios statybos instituto svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/tvariosios-statybos-institutas/51697
 9. Oficiali Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorijos svetainė https://vilniustech.lt/statybos-fakultetas/padaliniai/taikomoji-statiniu-konstrukciju-ir-medziagu-laboratorija/51682