VILNIUS TECH Fundamentinių mokslų fakultetas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
VILNIUS TECH Fundamentinių mokslų fakultetas (FMF)
VILNIUS TECH FMF logo.png

VILNIUS TECH FMF
Įkurtas1993 m.
Dekanasprof. dr. Dalius Mažeika
VietaVilnius, Lietuva
Svetainėwww.fmf.vilniustech.lt
VILNIUS TECH FMF Dekanas Dalius Mažeika
VILNIUS TECH FMF Studentai laboratorijoje
VILNIUS TECH FMF Studentai kompiuterizuotoje auditorijoje

VILNIUS TECH Fundamentinių mokslų fakultetas - Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą.

Fundamentinių mokslų fakultetas (FMF) – didžiausias tarpdisciplininis fakultetas Vilniaus Gedimino technikos universitete, kurį sudaro 8 katedros, iš kurių 2 yra didžiausios universitete pagal etatų skaičių. Fakultetas vykdo studijas trijose studijų pakopose, jame 2021 m. mokėsi daugiau nei 1800 studentų, dirbo 202 dėstytojai ir 4 mokslo darbuotojai. Fakulteto administraciją sudarė 18 darbuotojų, o mokslo ir mokomosiose laboratorijose dirbo 13 pagalbinio personalo darbuotojų.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1993 m. įkurtas Fundamentinių mokslų fakultetas. Į fakultetą sutelktos universiteto tiksliųjų mokslų katedros, dėstančios bendruosius dalykus visame universitete. Fakulteto įkūrimu labai rūpinosi tuometinis rektorius prof. habil dr. E. K. Zavadskas, daug pastangų ir energijos įdėjo pirmasis fakulteto dekanas doc. dr. A. Čiučelis. Tais pačiais metais fakultetas pasiūlė pirmąsias savo studijų programas – inžinerinės informatikos bakalauro ir magistro studijas.

1994 m. pradėta vykdyti biotechnologijų krypties Bioinžinerijos bakalauro studijų programa. Studijų programa sėkmingai gyvuoja iki šiol, o bioinžinerijos bakalaurai toliau studijas gali tęsti dviejose antrosios pakopos studijų programose.

2004 m. pirmieji studentai priimti į matematikos krypties studijas – Technomatematikos studijų programą.

Nuo 2009 m. Fundamentinių mokslų fakulteto dekanu tampa prof. habil dr. Antanas Čenys.

Nuo 2011 m. Fundamentinių mokslų fakultetui vadovauja dekanas prof. habil dr. Rimantas Belevičius. Tais pačiais metais fakultetas pasiūlė tris naujas bakalauro studijų programas – Multimedijos ir kompiuterinio dizaino, Verslo informacinių sistemų (informatikos studijų krypčių grupė) bei Taikomosios statistikos ir Ekonometrijos (statistikos kryptis), o taip pat tris naujas magistrantūros studijų programas – Nanobiotechnologijos (biotechnologijos kryptis), Saulės elementų ir modulių inžinerijos (medžiagų technologijų kryptis arba technologijų krypčių grupė) bei Informacijos ir informacinių technologijų saugos (informatikos inžinerijos kryptis).

2014 m. pasiūlyta nauja Programų inžinerijos studijų programa, kurią jau pirmaisiais metais studijuoti pasirinko 63 studentai. Šiuo metu Multimedijos ir kompiuterinio dizaino bei Programų inžinerijos studijų programos yra didžiausios fakulteto studijų programos, kasmet sukviečiančios virš 100 studentų į kiekvieną iš jų.

Nuo 2021 m. Fundamentinių mokslų fakultetui vadovauja dekanas prof. dr. Dalius Mažeika.

Katedros[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiuo metu fakultete yra 8 katedros:

Chemijos ir bioinžinerijos katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Chemijos ir bioinžinerijos katedra buvo įkurta 1996 m. Katedroje yra dėstomi chemijos pagrindai kitų VILNIUS TECH fakultetų studentams bei vykdomos studijų programos, rengiančios I ir II pakopų biotechnologijų krypties specialybių studentus. 2016 m. Bioinformatikos mokslo laboratorija perorganizuojama į Molekulinės Biotechnologijos laboratoriją. Katedroje vystomi tyrimai ir biotechnologijos (chemijos inžinerijos) mokslų srityse, taip pat tarpdisciplininiai tyrimai bendradarbiaujant su VILNIUS TECH Statybos, Aplinkos Inžinerijos bei Elektronikos fakultetais bei kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (VU, KTU), mokslo centrais (IMC, NVI, GTC, FTMC) bei užsienio partneriais.

Fizikos katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Katedros tikslas – suteikti fundamentinių mokslų žinių universiteto rengiamiems kvalifikuotiems ir šalies bei užsienio rinkoje konkurencingiems inžinerinės pakraipos specialistams bei vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus. Katedros kuruojamas dalykas yra fizika. Šis dalykas įvairiomis apimtimis dėstomas beveik visų (išskyrus Verslo vadybos) fakultetų pirmos pakopos nuolatinių ir ištęstinių bei ištęstinių nuotolinių studijų programų studentams. Fizikos katedros dėstomi studijų dalykai aprūpinti metodine medžiaga: yra išleisti vadovėliai ir mokomosios knygos, laboratorinių darbų aprašymai. Katedros padaliniai: Fotoelektros technologijų laboratorija ir Fizikos laboratorija.

Grafinių sistemų katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pedagoginė ir mokslinė veikla prasidėjo 2001 m. rugsėjo 1 dieną. Katedros vedėju paskirtas profesorius habil. dr. Romualdas Baušys, kuris jai vadovauja ir dabar. Šiandieną katedros kolektyvą sudaro: 3 profesoriai, 7 docentai, 4 dr. lektoriai, 10 lektorių, asistentas ir administratorė.

Informacinių sistemų katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Informacinių sistemų katedra vykdo tyrimus informacinių sistemų projektavimo, saugos užtikrinimo, dirbtinio intelekto taikymo informacinėse sistemose bei susijusiose tematikose, dalyvauja vykdant tarpdisciplininius tyrimus mechanikos bei kitose srityse, ruošia doktorantus informatikos inžinerijos srityje, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis bei verslo subjektais, vykdo bakalauro (Programų inžinerija; Informacinės sistemos) ir magistro (Informacijos ir informacinių technologijų sauga; Informacinių sistemų programų inžinerija) studijas, dėsto informatikos krypties dalykus kitų VILNIUS TECH fakultetų studentams. Katedros akademinį personalą sudaro kaip pilnu etatu universitete dirbantys mokslininkai, taip ir iš IT pramonės ateinantys aukštos kvalifikacijos specialistai.

Informacinių technologijų katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Informacinių technologijų katedros kolektyvą sudaro apie 35 darbuotojai. Katedra kuruoja pirmos pakopos studijų programą Informacinės technologijos, kuri vykdoma lietuvių ir anglų kalba. Katedra taip pat kuruoja antros pakopos studijų programos Informacinės technologijos specializaciją Duomenų gavybos technologijos. Kasmet katedra priima kelis doktorantus, kurie dirba mašininio mokymosi srityje. Informacinių technologijų katedra daug dėmesio skiria ir gabiems studentams – vykdo programavimo fakultatyvą bei organizuoja programavimo olimpiadas.

Inžinerinės grafikos katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Inžinerinės grafikos katedroje įvairių studijų programų studentams dėstomos grafikos disciplinos, ugdančios erdvinį mąstymą, suteikiančios žinių apie techninių grafinių dokumentų rengimą ir tvarkymą, kurios sudaro fundamentinio inžinerinio pasirengimo pagrindą. Inžinerinės grafikos katedroje dirba 19 pedagogų. Grupė katedros darbuotojų analizuoja ir rengia techninių grafinių dokumentų Lietuvos standartus Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitete LST TK 30 Techniniai gaminių dokumentai. Nuo 1993 m. Inžinerinės grafikos katedroje yra magistrantūros studijos, vienos pirmųjų įkurtos po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje, kuriose buvo rengiami Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specialybės magistrai. Šiuo metu tai antrosios pakopos Informacinių technologijų studijų programos Skaitmeninės inžinerinės grafikos technologijų specializacija.

Matematinės statistikos katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1993 m. Vilniaus technikos universitete buvo įkurtas Fundamentinių mokslų fakultetas. Buvusi Matematikos katedra 1995 m. lapkričio 15 d. buvo reorganizuota į Matematinės statistikos ir Matematinio modeliavimo katedras. Nuo 1996 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 30 d. Matematinės statistikos katedros vedėju buvo prof. habil. dr. Leonas Saulis. Šiuo metu katedros vedėjas - doc. dr. Kazimieras Padvelskis. Katedros pedagoginį personalą daugumoje sudaro tikimybių teorijos ir matematinės statistikos specialistai. Katedroje dirba 1 profesorius, 10 docentų, 4 lektoriai ir 1 asistentas.

Matematinio modeliavimo katedra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Matematinio modeliavimo katedra įkurta 1995 metais, padalijus Matematikos katedrą į dvi. Katedros vedėju tapo prof. habil. dr. Raimondas Čiegis.

Pagrindiniai katedros tikslai yra du: ruošti matematikos profilio specialistus vykdant Moderniųjų technologijų matematikos pagrindinių studijų programą ir dėstyti bendruosius ir specialiuosius matematikos kursus kitų universiteto fakultetų įvairių specialybių studentams. Matematinio modeliavimo katedros mokslinių tyrimų kryptys yra diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir sudėtingų technikos, technologinių uždavinių matematinis modeliavimas.

Kiti mokslo padaliniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Taip pat Fakultete veikia 1 institutas:

Taikomosios informatikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Institute vykdomi VILNIUS TECH prioritetinės Informacinių ir komunikacijos technologijų krypties fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, atitinkantys Lietuvos sumaniąją specializaciją Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (IRT). Mokslinės žinios, praktinė patirtis ir techninė bazė naudojamos informatikos inžinerijos (T007) ir informatikos (N009) mokslo krypčių mokslininkams rengti. Palaikoma IT infrastruktūra, reikalinga informacijos ir Informacinių technologijų saugos bei fundamentiniams medžiagų ir procesų tyrimams, taikant lygiagrečiosios architektūros kompiuterius ir debesų kompiuteriją. Institute veikia Informacinių technologijų saugos ir Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorijos.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]