Lietuvos virtualus universitetas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos virtualaus universiteto logotipas

Lietuvos virtualus universitetas – LR Švietimo ir mokslo ministerijos programa bei kompleksas priemonių, sudarančių prielaidas programai įgyvendinančioms institucijoms plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje. Lietuvos virtualus universitetas neregistruotas juridinių asmenų registre bei neįsteigtas kaip atskiras juridinis asmuo. Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programa yra programos „Informacijos technologijos mokslui ir studijoms“ tęsinys.

Tikslas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Programos tikslas yra panaudojant sukauptą patirtį bei sukurtą informacinių technologijų infrastruktūrą sudaryti sąlygas ir padėti programos dalyviams, veikiant pagal tinklinį modelį, vykdyti ir plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje, teikiant aukštojo mokslo ir kitas švietimo paslaugas Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose.

Pagrindinis LVU programos tikslas – panaudojant jau turimus išteklius, plėsti Lietuvos mokslo ir studijų informacinę infrastruktūrą, skirtą:

  • kurti efektyvią ir darnią, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą,
  • užtikrinti švietimo sistemos kokybę integruojantis į bendrąją Europos šalių švietimo erdvę,
  • rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti būtiną šalies mokslinę ir technologinę kompetenciją,
  • vykdyti mokslinius tyrimus, skatinti mokslo ir verslo sąveiką,
  • užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie leistų, pasinaudojus ryšių ir informatikos technologijų pranašumais, mažinti socialinės, turtinės, geografinės ir padėties sąlygojamas skirtingas šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo galimybes,
  • plėtoti neįgalių žmonių ar žmonių, turinčių ypatingų poreikių, įsitraukimo į informacinę visuomenę programas, panaudojant informacinių technologijų galimybes.

Uždaviniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Programą sudaro keturi pagrindiniai tarpusavyje glaudžiai susiję uždaviniai:

  • E. mokymosi procesų skatinimas virtualioje erdvėje (EMSaS), kuriuo pagrindinis tikslas – plėtoti ir palaikyti institucijų bendrus veiklos procesus virtualioje erdvėje, sudaryti prielaidas studijų kokybės gerinimui, Lietuvos akademinio sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui ir glaudesnei integracijai į Europos aukštojo mokslo erdvę.
  • Lietuvos e. mokymosi infrastruktūros plėtra (LieDM), kuriuo pagrindinis tikslas –plėtoti ir koordinuoti informacijos ir komunikacijos technologijomis pagrįstą aukštojo mokslo studijų ir tęstinio mokymosi sistemą, skatinant informacinės visuomenės formavimąsi Lietuvoje.
  • Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės erdvės plėtra (LABT), kuriuo pagrindinis tikslas – sukurti integruotą, informacinėmis technologijomis grįstą informacinę Lietuvos mokslo ir studijų erdvę, apimančią tradicines ir e. bibliotekas, e. leidybą, informacijos paiešką ir pateikimą vartotojams, teikiančią virtualias paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų, švietimo institucijų darbuotojams, studentams, mokiniams, gyventojams ir kitiems e. sistemos vartotojams.
  • Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros plėtra (LieMSIS), kuriuo pagrindinis tikslas – teikti institucijoms, jų atstovams (administratoriams, dėstytojams, studentams) paslaugas planuojant ir valdant finansų, žmogiškuosius, studijų, mokslinių tyrimų ir tęstinio bei profesinio mokymosi išteklius, sukurti tam būtinas savitarnos priemones.

Taryba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dabartinė taryba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2009 m. lapkričio 13 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymų Nr. ISAK – 2315 buvo pakeista tarybos sudėtis.

Ankstesnė taryba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]