Pereiti prie turinio

Antanas Padleckis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Antanas Padleckis (1925 m. vasario 15 d. Pavietavos k., Seredžiaus valsč. (Kauno apskr.2010 m. birželio 14 d. Kaune, palaidotas Panemunės kapinės[neveikianti nuoroda] – muzikos mokytojas ir chorvedys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Augo gausioje ir dainingoje Stanislavo ir Antaninos Padleckių šeimoje. Iš pradžių Antanas mokėsi Armeniškių, o vėliau – ir Juodaičių pradžios mokyklose (abi Jurbarko raj.). Pirmasis Antano muzikos mokytojas buvo vyriausiasis brolis Stasys. Jis buvo sudaręs Padleckių šeimos vokalinį oktetą, kuriame dainavo ir Antanas.

Jau pirmosios rusų okupacijos metais visi Padleckių šeimos nariai buvo persekiojami. 1941 m. bolševikai suėmė brolius Jurgį ir Kazimierą, 1944 m. – Praną ir Antaną, o 1948 m. – ir Juozą. Pavykus pabėgti, 19441945 m. Antanas aktyviai dalyvavo rezistencinėje kovoje prieš okupantus, buvo sužeistas.

Išsirūpinęs Kazio Šimkūno vardu dokumentus, 1945 m. A. Padleckis atvyko į Kauną ir įstojo į konservatoriją pas doc. Turičių mokytis violončelės, o pas dėstytoją P. Oleką – dainuoti. Bijodamas būti demaskuotas, dirigento Klemenso Griauzdės pakviestas, 1946 m. išvyko į Klaipėdą. Čia dainavo muzikinio dramos teatro chore, nedidelius vaidmenis atlikdavo muzikiniuose spektakliuose, mokėsi muzikos mokykloje – Juozo Karoso choro dirigavimo ir J. Klimo violončelės klasėse.

Prieš pat baigiamuosius egzaminus (1948 m. birželio mėn.) saugumo agentų suimtas, kalintas ir nuteistas 25-riems metams kalėti. Išvežtas į Komijos autonominę respubliką, 19481956 m. dirbo Intos anglių kasyklose. Lageryje susidarė galimybė pasimokyti pas rusų dainininką (tenorą) N. K. Pečkovskij, o muzikos teorijos ir kompozicijos žinias pagilinti pas teoretiką ir muzikos kritiką D. A. Rabinovičių. 1954 m. A. Padleckis lageryje suorganizavo lietuvių vyrų chorą, su kuriuo surengė ir koncertų.

Mirus Stalinui, ir vėliau sumažinus bausmę, 1956 m. A. Padleckis grįžo į Lietuvą. 1957 m. pavasarį pradėjo dirbti buvusio Ariogalos rajono kultūros namuose ir vidurinėje mokykloje, suorganizavo suaugusiųjų ir moksleivių chorus, kuriuos parengė rajono dainų šventei ir buvo jos vyr. dirigentas. 19581959 m. – tuometinio Simno rajono kultūros namų choro vadovas, vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, moksleivių choro, pučiamųjų orkestro ir kaimo kapelos vadovas.

Apsigyvenęs Kaune, A. Padleckis 19591968 m. dirbo su daugeliu miesto mėgėjų chorais: Staklių gamyklos vyrų choru, Valgyklų tresto, Miestų statybos projektavimo instituto, „Atramos“ gamyklos mišriaisiais chorais ir vokaliniais ansambliais. Dirbo ir pats mokėsi – Kauno 3-ojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje eksternu išlaikė vidurinio mokslo baigimo egzaminus, o 1971 m. neakivaizdiniu būdu baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dėst. Vlado Balsio choro dirigavimo klasę).

19691979 m. A. Padleckis buvo Kauno 18-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, chorų, pučiamųjų orkestro ir estradinio ansamblio vadovas. Jo paruošti jaunieji dainininkai 1976 m. I respublikinio „Dainų dainelės“ konkurso laureatai.

1990 m. A. Padleckis subūrė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus vokalinį ansamblį, kuris per metus išaugo į „Laisvės kovų dainos“ mišrųjį chorą (apie 50 dalyvių). Choras koncertavo daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių – 1996 m. vasario 17 d. Kaune surengtas kolektyvo įkūrimo 5-mečiui pažymėti koncertas jau buvo 200-asis. Choro įrašų padarė Lietuvos radijas ir televizija. Jo koncertinių programų branduolį sudaro A. Padleckio harmonizuotos politinių kalinių ir tremtinių dainos, paties vadovo įvairių poetų tekstais sukurtos dainos. Choras dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“ Kaune (1991 m.), Vilniuje (1993 m.), Panevėžyje (1995 m.) ir Klaipėdoje (1997 m.), taip pat dainų šventėje Jurbarke (1998 m.). A. Padleckis buvo šių švenčių vienas iš dirigentų. Jis savo chorą parengė 1994 m. – I ir 1998 m. – II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Kaune ir Vilniuje.

Antanas ir Genovaitė Padleckiai išaugino dvi dukras. Rita Padleckytė – Juknevičienė (pianistė) – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė. Loreta Padleckytė – Krivaitienė (smuikininkė) – Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.