Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Įkurta 1997 m.[1]
Panaikinta {{{Panaikinta}}}
Trumpinys VTEK
Tipas Biudžetinė įstaiga[2]
Anksčiau
Jurisdikcija Seimas
Buveinė A. Goštauto g. 9-101,
01108 Vilnius
Metinis biudžetas {{{Metinis biudžetas}}}
Vadovas Gediminas Sakalauskas
(2021-2026)[3][4]
Pavaduotojas Virginija Aleksejūnė[5]
Darbuotojų 27 (2023-03)[6]
Narių skaičius {{{Narių skaičius}}}
Biudžetas 1,387 mln. (2022)[7]
Aukštesnioji agentūra {{{Aukštesnioji}}}
Svetainė VTEK.lt
Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti
Buveinė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – nepriklausoma kolegiali institucija, užtikrinanti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms[8].

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1997 m. liepos 2 d. Seimas priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kuriame įtvirtinta nepriklausomos VTEK įsteigimo būtinybė.

1998 m. lapkričio 24 d. įvyko pirmasis VTEK posėdis, kuriame dalyvavo 3 Seimo paskirti nariai: Kęstutis Čilinskas (Ministro Pirmininko teikimu), Zenonas Juknevičius (Seimo Pirmininko teikimu) ir Raimundas Mieželis (Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu)[9].

1999 m. rugsėjo 23 d. Seimo nutarimu VTEK tapo nuolat veikiančia įstaiga, sudaryta iš 5 komisijos narių. Tada ją sudarė: pirmininkas Vytautas Andriulis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimu), nariai Toma Birmontienė (Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu), Antanas Dapšys (Seimo Pirmininko teikimu), Justinas Marcinkevičius (Ministro Pirmininko teikimu) ir Algimantas Dziegoraitis (Lietuvos teisininkų draugijos teikimu)[10] [11]

2000 m. birželio 27 d. Seimas priėmė Lobistinės veiklos įstatymą. Juo VTEK pradėjo kontroliuoti lobizmą, o lobistai – teikti savo veiklos deklaracijas. Informacija apie lobizmą tapo vieša.

2021 m. lapkritį, po >20 metų, praleistų įsikūrus Vilniaus gatvėje, komisija persikėlė į patalpas A. Goštauto gatvėje.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Komisija prižiūri, kaip įgyvendinami:

 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas;
 • Lobistinės veiklos įstatymas;
 • Valstybės politikų elgesio kodeksas.

Šiais klausimais priima sprendimus bei rekomendacijas, teikia nuomonę ir konsultacijas. Taip pat veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija. Organizuoja ir vykdo švietimą viešųjų ir privačių interesų derinimo, lobistinės veiklos ir tarnybinės etikos temomis.

Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, valstybės tarnautojams, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama kištis į Komisijos veiklą. Pirmininkas, nariai ir sekretoriato darbuotojai, dirba nepriklausomai. VTEK jos įgaliojimų srities klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai viešuose posėdžiuose, kuriuose gali dalyvauti žmonės ir pareikšti savo nuomonę.

Institucijos veiklą reglamentuoja VTEK įstatymas ir VTEK darbo reglamentas.

VTEK veikia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais. VTEK pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai negali būti politinių partijų nariais, dalyvauti jų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą[8].

Uždaviniai[12][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • interesų derinimas: padėti asmenims viešajame sektoriuje deklaruoti privačius interesus ir derinti juos su viešaisiais interesais;
 • skaidri įtaka teisėkūrai: užtikrinti, kad asmenys skaidriai darytų įtaką teisėkūrai;
 • tarnybinės etikos politika: koordinuoti tarnybinės etikos politikos formavimą viešajame sektoriuje;
 • privačių interesų deklaravimas: atlikti deklaravimo stebėseną interesų konfliktų rizikos vertinimą ir valdymą, pažeidimų prevenciją viešajame sektoriuje;
 • korupcijos prevencija: įgyvendinti Korupcijos prevencijos įstatymą, užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai;
 • valstybės politikų etika: įgyvendinant Valstybės politikų elgesio kodeksą, padėti valstybės politikams viešajame gyvenime elgtis etiškai.

VTEK valdo 2020-01-04 pradėjusį veikti veikti Privačių interesų registrą (PINREG), kuriame viešajame sektoriuje dirbantys asmenys teikia privačių interesų deklaracijas, ir Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS), kurioje savo veiklą deklaruoja lobistai bei įtakdariai teisėkūrai ir jų įtikinėjimą dėl teisės aktų keitimo patyrę asmenys.

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sudaro 5 nariai. Juos 5 metų kadencijai teikia Prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba, tvirtina Seimas.

VTEK nariu gali tapti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešajame sektoriuje patirtį. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Seimas VTEK narį skiria slaptu balsavimu. VTEK pirmininką iš Komisijos narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas. VTEK narys, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei, priesaiką Seimo posėdyje priima Seimo Pirmininkas.

VTEK nariai kuruoja atskiras VTEK veiklos sritis.

Sudėtis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Edmundas Sakalauskas, paskirtas 2017-11-16 Ministro Pirmininko teikimu, nuo 2018-05-30 Seimo paskirtas į VTEK pirmininko pareigas;
 • Evelina Matulaitienė, paskirta 2019-11-20 Respublikos Prezidento teikimu, nuo 2020-01-09 VTEK skyrimu eina pirmininko pavaduotojos pareigas;
 • Dr. Virginijus Kanapinskas, antrai kadencijai paskirtas 2017-11-09 Lietuvos Teisininkų draugijos teikimu;
 • Gediminas Sakalauskas, paskirtas 2021-06-29 Seimo Pirmininko teikimu;
 • Martinas Žaltauskas, paskirtas 2019-12-05 Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimu.

Buvę nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sekretoriatas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Komisiją aptarnauja sekretoriatas, sudarytas iš valstybės tarnautojų bei pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų.

Jame keturi skyriai: Prevencijos, Tyrimų, Lobistinės veiklos priežiūros ir Administravimo[12].

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]