Lietuvos Seimo pirmininkas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
15-ojo Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen

Seimo Pirmininkas – Lietuvos Seimo vadovas. Renkamas pirmajame (po rinkimų) Seimo posėdyje slaptu balsavimu daugumos balsais visai kadencijai.

Pagal LR Konstituciją – antrasis šalies valstybės tarnautojas (1. prezidentas, 3. premjeras).

Įgaliojimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Seimo Pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 29 straipsniu:

 1. vadovauja Seimo darbui ir atstovauja Seimui;
 2. per 10 dienų nuo priėmimo patvirtina parašu Seimo priimto įstatymo teksto autentiškumą ir perduoda jį Respublikos Prezidentui pasirašyti, per 10 dienų pasirašo Seimo statutą ir jo pakeitimus, per 3 dienas pasirašo įstatymus, kurių Respublikos Prezidentas per 10 dienų po įteikimo nepasirašo ir negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti, bei juos oficialiai paskelbia;
 3. per 10 dienų nuo priėmimo pasirašo Seimo nutarimus bei kitus Seimo priimtus aktus;
 4. per 24 valandas pasirašo Seimo posėdžių protokolus, taip pat Seimo valdybos sprendimus, jeigu pats jiems pirmininkauja;
 5. laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas arba laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnyje numatytais atvejais;
 6. turi teisę sušaukti nenumatytą Seimo posėdį ar neeilinę sesiją Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;
 7. teikia Seimo Pirmininko pavaduotojų kandidatūras Seimui;
 8. Konstitucijoje nustatyta tvarka teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras;
 9. teikia Seimui skirti ir atleisti Seimo kontrolierių ir Seimo kontrolierių įstaigos vadovo kandidatūras;
 10. Konstitucijos ir įstatymų numatytais atvejais teikia Seimui skirti ir atleisti valstybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kandidatūras;
 11. pirmininkauja Seimo ir Seimo valdybos posėdžiams arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų;
 12. teikia Seniūnų sueigai sesijos darbų programos ir savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų;
 13. teikia Seimo valdybos posėdžių darbotvarkės projektą arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų;
 14. vykdo kitus šiame statute numatytus įgaliojimus.

Vykdydamas savo įgaliojimus, Seimo Pirmininkas leidžia potvarkius.

Seimo Pirmininkas, o kai jo nėra, Pirmininko pavaduotojas, jeigu pats nepirmininkauja posėdžiui, bet kuriuo svarstomu klausimu gali be eilės Seimo posėdžiuose išsakyti savo arba Seimo valdybos nuomonę.

Seimo sesijos metu Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsako į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus dėl savo veiklos.

Lietuvos Respublika (1918–1940 m.)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Seimo Pirmininkas Partija Laikotarpis[1] Seimas
Nuo Iki
1 Aleksandras Stulginskis Krikščionių demokratų partija 1920 m. gegužės 15 d. 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamasis Seimas
Pirmasis Seimas
2 Justinas Staugaitis Krikščionių demokratų partija 1922 m. lapkričio 13 d. 1992 m. lapkričio 21 d.
3 Leonas Bistras Krikščionių demokratų partija 1922 m. lapkričio 21 d. 1923 m. birželio 5 d.
4 Antanas Tumėnas Krikščionių demokratų partija 1923 m. birželio 5 d. 1923 m. birželio 30 d. Antrasis Seimas
5 Justinas Staugaitis Krikščionių demokratų partija 1923 m. liepos 10 d. 1925 m. sausio 27 d.
6 Leonas Bistras Krikščionių demokratų partija 1925 m. sausio 27 d. 1925 m. rugsėjo 25 d.
7 Vytautas Petrulis Krikščionių demokratų partija 1925 m. rugsėjo 25 d. 1926 m. vasario 9 d.
8 Jonas Staugaitis Valstiečių liaudininkų sąjunga 1926 m. vasario 9 d. 1926 m. kovo 5 d.
9 Justinas Staugaitis Krikščionių demokratų partija 1926 m. kovo 5 d. 1926 m. balandžio 25 d.
10 Jonas Staugaitis Valstiečių liaudininkų sąjunga 1926 m. birželio 2 d. 1926 m. gruodžio 19 d. Trečiasis Seimas
11 Aleksandras Stulginskis Krikščionių demokratų partija 1926 m. gruodžio 19 d. 1927 m. balandžio 12 d.
12 Konstantinas Šakenis Tautininkų sąjunga 1936 m. rugsėjo 1 d. 1940 m. liepos 1 d. Ketvirtasis Seimas

Atkurta Lietuvos Respublika (nuo 1990 m.)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Seimo Pirmininkas Partija Laikotarpis[1] Seimas
Nuo Iki
1 Vytautas Landsbergis Sąjūdis 1990 m. kovo 11 d. 1992 m. lapkričio 11 d. Atkuriamasis Seimas
2 Algirdas Brazauskas Demokratinė darbo partija 1992 m. lapkričio 25 d. 1993 m. vasario 25 d. 1992–1996 m. Seimas
3 Česlovas Juršėnas Demokratinė darbo partija 1993 m. vasario 25 d. 1996 m. lapkričio 25 d.
4 Vytautas Landsbergis Tėvynės sąjunga 1996 m. lapkričio 25 d. 2000 m. spalio 19 d. 1996–2000 m. Seimas
5 Artūras Paulauskas  Naujoji sąjunga (socialliberalai) 2000 m. spalio 19 d. 2004 m. balandžio 6 d. 2000–2004 m. Seimas
6 Česlovas Juršėnas (laikinas) Socialdemokratų partija 2004 m. balandžio 6 d. 2004 m. liepos 12 d.
7 Artūras Paulauskas  Naujoji sąjunga (socialliberalai) 2004 m. liepos 12 d. 2004 m. lapkričio 14 d.
2004 m. lapkričio 15 d. 2006 m. balandžio 11 d. 2004–2008 m. Seimas
8 Viktoras Muntianas Naujoji sąjunga (socialliberalai) 2006 m. balandžio 13 d. 2008 m. kovo 31 d.
9 Česlovas Juršėnas Socialdemokratų partija 2008 m. balandžio 1 d. 2008 m. lapkričio 16 d.
10 Arūnas Valinskas Tautos prisikėlimo partija 2008 m. lapkričio 17 d. 2009 m. rugsėjo 15 d. 2008–2012 m. Seimas
11 Irena Degutienė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 2009 m. rugsėjo 16 d. 2012 m. lapkričio 16 d.
12 Vydas Gedvilas Darbo partija 2012 m. lapkričio 16 d. 2013 m. spalio 3 d. 2012–2016 m. Seimas
13 Loreta Graužinienė Darbo partija 2013 m. spalio 3 d. 2016 m. lapkričio 14 d.
14 Viktoras Pranckietis Valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2016 m. lapkričio 14 d. 2020 m. lapkričio 13 d. 2016–2020 m. Seimas
15 Viktorija Čmilytė‑Nielsen Liberalų sąjūdis 2020 m. lapkričio 13 d. dabar 2020–2024 m. Seimas

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos seimai Istorinė Lietuvos vėliava
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas | Seimelis | Abiejų Tautų Respublikos Seimas | Nebylusis Seimas | Ketverių metų seimas | Gardino seimas
Parlamentarizmo istorija Lietuvoje iki valstybės atkūrimo
Didysis Vilniaus Seimas | Rusijos imperijos Valstybės Dūma | Vilniaus konferencija
Lietuvos Respublikos Seimai nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940)
Steigiamasis Seimas | Pirmasis Seimas | Antrasis Seimas | Trečiasis Seimas | Ketvirtasis Seimas
Parlamento pakaitalai SSRS okupuotoje Lietuvoje
Liaudies Seimas | LSSR Aukščiausioji Taryba | Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas
Lietuvos Respublikos Seimai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (nuo 1990)
Atkuriamasis Seimas | 1992–1996 | 1996–2000 | 2000–2004 | 2004–2008 | 2008–2012 | 2012–2016 | 2016–2020 | 2020-2024