Tikrojo Jėzaus bažnyčia

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Krikščionybė

Tikrojo Jėzaus bažnyčia (kin. 真耶稣教会) – nepriklausoma protestantiška krikščioniškos pakraipos tikinčiųjų bendruomenė, įkurta Pekine (Kinijoje) 1917 m. Vienija apie 1,5 mln. tikinčiųjų.

Pagrindiniai tikėjimo doktrinos teiginiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Šventosios Dvasios gavimas, liudijamas kalbėjimu kalbomis, yra Dangaus Karalystės paveldėjimo garantija“
  2. „Krikštas vandeniu – sakramentas nuodėmių atleidimui ir atgimimui. Krikštijama natūraliu gyvu vandeniu kaip upėje, jūroje ar šaltinyje. Krikštijantysis, kuris jau yra pakrikštytas vandeniu ir Šventąja Dvasia, krikštija Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Ir krikštijamasis turi visiškai pasinerti į vandenį palenkęs galvą ir veidu žemyn“
  3. „Kojų plovimo sakramentas leidžia vienytis su Viešpačiu Jėzumi. Jis taip pat nuolat primena, kad reikia turėti meilės, šventumo, kuklumo, atlaidumo ir paslaugumo. Kiekvienam pakrikštytam vandeniu turi būti nuplautos kojos Jėzaus Kristaus vardu. Kojos plaunamos vienas kitam, kai tik tai tinkama“
  4. „Šventoji Komunija yra sakramentas, skirtas paminėti viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį. Jis leidžia mums su juo dalytis mūsų viešpaties kūnu ir krauju, kad mes turėtume amžiną gyvenimą ir būtume prikelti Paskutiniojo Teismo dieną. Šis sakramentas turėtų būti laikomas kuo dažniau. Naudojama tik nerauginta duona ir vynuogių sultys.“
  5. „Šabo diena, septintoji savaitės diena (Šeštadienis), yra Šventa Diena, palaiminta ir pašventinta Dievo. Jos laikomasi Viešpaties malone Dievo kūrimo ir išganymo prisiminimui ir su amžinojo poilsio viltimi ateinančiame gyvenime“
  6. Jėzus Kristus – žodis, kuris tapo kūnu, numirė ant kryžiaus dėl nusidėjėlių atpirkimo, trečią dieną prisikėlė ir pakilo į dangų. Jis yra vienintelis žmonijos išgelbėtojas, dangaus ir žemės sutverėjas ir vienintelis tikras dievas.“
  7. Šventoji Biblija, apimanti Senąjį ir Naująjį testamentus, yra įkvėpta Dievo, ir yra vienintelė raštiška tiesa ir standartas krikščionio gyvenimui“
  8. „išgelbėjimas yra duotas iš Dievo malonės per tikėjimą. Tikintieji privalo pasikliauti Šventaja Dvasia siekdami šventumo, tam kad pagerbtų Dievą ir mylėtų žmoniją“
  9. „Tikrojo Jėzaus Bažnyčia įkurta mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus per Šventąją Dvasią per „paskutinį lietų“ yra atkurta tikroji apaštalų laikų bažnyčia.“
  10. „Dievo antrasis atėjimas įvyks paskutinę dieną, kai jis nužengs iš dangaus teisti pasaulio: dorieji gaus amžinąjį gyvenimą, tuo tarpu nuodėmingieji bus amžinai pasmerkti mirčiai“

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]