Pereiti prie turinio

Sąrašas:Lietuvos mokslo institutai

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.

Lietuvoje yrа 17 valstybės mokslo institutų:

Biochemijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.bchi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • mikroorganizmų genų struktūros ir ekspresijos bei ląstelės metabolinių sistemų reguliavimo tyrimai;
 • eukariotinės ląstelės signalinių sistemų veikimo ir reguliavimo tyrimai;
 • biologinių katalizatorių struktūros, funkcionavimo ir praktinio naudojimo tyrimai;
 • aminorūgščių, angliavandenių ir heterociklų darinių – biologinių procesų moduliatorių sintezės ir savybių tyrimai.

Biotechnologijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.ibt.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • įvairios paskirties rekombinantinių baltymų cheminiai, biologiniai ir technologiniai tyrimai;
 • genų veiklos tyrimai mielėse;
 • restrikcijos ir modifikacijos reiškinio molekuliniai genetiniai tyrimai.

Botanikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Botanikos institutas, internetinis adresas – www.botanika.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos botaninė įvairovė: identifikavimas ir apibendrinimas bendrijų lygiu;
 • genetiniai ir fiziologiniai augalų produktyvumo pagrindai: augimą ir produktyvumą lemiančių genetinių ir fiziologinių procesų valdymo galimybių tyrimai;
 • Lietuvos mikobiotos įvairovė: identifikavimas ir apibūdinimas rūšių lygiu; mikroorganizmų bendrijų formavimosi dėsningumai.

Chemijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.chi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • elektrocheminių, katalizinių ir sorbcinių procesų tirpaluose tyrimas ir jų praktinis naudojimas;
 • medžiagotyra ir metalų korozija;
 • ekologinė chemija;
 • organinių junginių spektroelektrochemija, sintezė ir tyrimas.

Fizikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Fizikos institutas. Internetinis adresas – www.fi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • aplinkos fizika ir chemija: vyksmai atmosferoje ir hidrosferoje, aplinkos taršos dėsningumų tyrimai, foninės ir antropogeninės taršos bei radioekologinis monitoringas;
 • molekulinė biofizika ir cheminė fizika: dinaminiai vyksmai baltymuose, polimeruose ir organizuotose molekulinėse struktūrose;
 • branduolinės spektroskopijos metodų plėtojimas ir naudojimas, aplinkos radionuklidų ir radioekologinio monitoringo tyrimai;
 • netiesinės optikos bei spektroskopijos metodų plėtojimas ir naudojimas, lazerių kūrimas ir taikymas.

Geologijos ir geografijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.geo.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Žemės gelmių sandaros, savybių, jų raidos ir išteklių susidarymo tyrimai;
 • klimato, hidrosferos ir geologinės aplinkos struktūros, būklės ir kaitos tyrimai, procesų analizė ir prognozė, apsaugos bei tausojančio naudojimo pagrindimas ir geotechnologijos;
 • Baltijos jūros ir kranto zonos geosistemų tyrimai, kaitos prognozavimas;
 • Lietuvos kraštovaizdžio ir visuomeninių geografinių procesų analizė bei prognozė, kartografinis modeliavimas ir teritorijų planavimo mokslinis pagrindimas.

Kultūros, filosofijos ir meno institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.kfmi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos kultūros formavimosi ir raidos tyrimai;
 • komparatyvistiniai kultūros ir filosofijos tyrimai;
 • Lietuvos filosofijos istorijos tyrimai;
 • šiuolaikinės filosofijos tyrimai;
 • Lietuvos meno raidos tyrimai.

Lietuvių kalbos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.lki.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • lietuvių kalbos leksikologija, leksikografija ir gramatinės sandaros tyrimai;
 • lietuvių kalbos istorijos, tarmių ir sociolingvistiniai tyrimai;
 • lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje ir terminologijos tyrimai;
 • lietuvių onomastikos tyrimai.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.llti.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos literatūros istorijos tyrimai;
 • dabartinio literatūros proceso ir literatūros teorijos tyrimai;
 • lietuvių tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) istorinių ir teorinių problemų, tipologinių sistemų ir varijavimo procesų tyrimai.

Lietuvos energetikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.lei.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • energetikos ūkio planavimo metodų kūrimas, energetikos objektų saugumo, patikimumo, poveikio aplinkai, efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių tyrimai;
 • tyrimai šiluminės fizikos, skysčių ir dujų mechanikos ir metrologijos srityse;
 • sudėtingų sistemų modeliavimas, jų valdymo metodikų ir kontrolės techninių priemonių kūrimas;
 • energetikos sistemų konstrukcinių elementų ilgaamžiškumo ir naujų daugiafunkcinių medžiagų technologijų tyrimai;
 • degimo ir plazminių procesų tyrimai kuro taupymo, aplinkos taršos mažinimo ir medžiagų terminio nukenksminimo srityse.

Lietuvos istorijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.istorija.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI amžiaus pradžios (istorija ir istoriografija, pagalbiniai istorijos mokslai ir t.t.);
 • Lietuvos archeologija, proistorės tyrimai;
 • etnologija: kultūrinis, socialinis ir teritorinis tapatumas;
 • Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas;
 • Lietuvos miestų atsiradimas, raida ir visuomeninė reikšmė.

Lietuvos miškų institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.mi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • miško ekosistemų biologinės įvairovės ir tvarumo tyrimai;
 • miškų atkūrimo, produktyvumo didinimo, apsaugos ir naudojimo technologijos;
 • miškų genetinių išteklių išsaugojimo, miško medžių selekcijos, miškų turtinimo ir miško atkūrimo technologijų tyrimai;
 • miškų politika, socialinės ir ekonominės problemos nuosavybės rūšių kaitos sąlygomis.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – http://www.lsdi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • augalų biologijos ir biotechnologijos pagrindų plėtojimas, sodo ir daržo augalų veislių išvedimas, jų genofondo tyrimas, saugojimas ir turtinimas;
 • sodo ir daržo augalų agrobiologiniai ir ekologiniai tyrimai, dauginimo ir auginimo technologijų kūrimas;
 • vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai vertingų produktų kūrimas naudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę.

Lietuvos žemdirbystės institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.lzi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas;
 • augalų genetikos, biotechnologijos, fiziologijos, biochemijos ir selekcijos tyrimai, genetinių išteklių įvairovės išsaugojimas ir plėtra;
 • kultūrinių augalų derliaus formavimosi ypatumų, agroekologijos ir regioninių žemdirbystės sistemų tyrimai.

Matematikos ir informatikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Matematikos ir informatikos institutas, internetinis adresas – www.mii.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, finansų ir draudos matematikos, diferencialinių lygčių ir jų skaitmeninių sprendimo metodų bei matematinės logikos ir algoritmų teorijos problemų tyrimai;
 • atpažinimo procesų ir duomenų analizės, daugiaekstremalių optimizavimo uždavinių bei multimedijos technologijų ir interaktyvių sistemų tyrimai;
 • informatikos teorinių ir metodinių pagrindų, mokyklinės informatikos problemų, kompiuterizuotų sistemų ir kompiuterių tinklų inžinerijos metodų tyrimai ir taikymas naujoms informacinėms technologijoms kurti.

Puslaidininkių fizikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Puslaidininkių fizikos institutas. Internetinis adresas – www.pfi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • naujų medžiagų tyrimas ir nanotechnologijų kūrimas;
 • medžiagos ir elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos, fliuktuacijų ir chaoso tyrimai;
 • kietakūnių jutiklių ir energiją tausojančių technologijų kūrimas;
 • informacinių technologijų, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir pirminių matavimo metodų kūrimas.

Socialinių tyrimų institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Socialinių tyrimų institutas. Internetinis adresas – www.sti.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • socialinių ekonominių procesų tyrimų teorija ir metodologija;
 • makroekonominių procesų tyrimai;
 • socialinės gerovės tyrimai;
 • stratifikacinių procesų tyrimai;
 • sociodemografinių procesų tyrimai;
 • etnosocialinių procesų tyrimai.

Teisės institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.teise.org

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • teisinės sistemos tyrimai;
 • kriminologiniai tyrimai;
 • vaikų ir jaunimo teisės tyrimai;
 • baudžiamosios justicijos tyrimai.