Genovaitė Stanaitytė-Vasiliauskienė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Genovaitė Stanaitytė-Vasiliauskienė (g. 1921 m. balandžio 6 d. Griškabūdyje, Šakių apskritis) – Lietuvos dainininkė (lyrinis sopranas) ir chorvedė.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Meilę muzikai paveldėjo iš motinos, kuri giedojo bažnyčios chore ir atlikdavo solo partijas. Baigusi gimnaziją, 1940 m. įstojo į Kauno konservatoriją. Dainuoti mokėsi pas M. Gedan ir Vladislavą Grigaitienę. Fortepijoną dėstė Aleksandras Kačanauskas, kitas disciplinas – Jurgis Karnavičius, Antanas Budriūnas, Petras Oleka, Stasys Santvaras ir kt. Baleto meno mokė Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Vėliau dainuoti dar mokėsi ir Vilniaus muzikos mokykloje pas S. Krzyzanowska.

1944 m. pasitraukusi į Vokietiją, nuo 1945 m. dainavimo studijas tęsė Hamburgo konservatorijoje pas prof. S. Bergerį. 1949 m. išvyko į Australiją ir 1950 m. įstojo į Adelaide Elder Conservatorium, kur pas prof. B. Howardą studijavo dainavimą. Privačiai dar tobulinosi pas solistę ir pedagogę A. Binkevičiūtę-Gučiuvienę. 1950 m. vokalistų konkurse laimėjo pirmąją vietą.

Nuo 1957 m. visą dešimtmetį dainavo Adelaidės valstybiniame radiofone, dalyvavo lietuvių ir australų koncertuose Adelaidėje, Melburne, Sidnėjuje, dainavo daugelyje Australijos lietuvių kolonijų. Taip pat koncertavo JAV ir Kanados miestuose, 1965 m. išleido plokštelę.

G. Vasiliauskienė daug metų sėkmingai dirbo su chorais ir vokaliniais ansambliais. 19691989 m. vadovavo Adelaidės lietuvių chorui „Lithuania“ (27 moterys ir 18 vyrų), kuriam talkino ir solistas P. Rūtenis. Choras uoliai propagavo lietuvių kompozitorių kūrinius, statė muzikinius veikalus. Parengė Broniaus Budriūno kantatas „Lietuvos šviesos keliu“ (pati G. Vasiliauskienė atliko solo partiją) ir „Per pasaulį keliauja žmogus“. Pastaroji kantata buvo atlikta 1988 m. XV Lietuvių meno dienoje Adelaidėje. Dirigentė parengė chorą ir solistus, įvedė deklamaciją. Dar kartą ši kantata buvo atlikta Universiteto salėje minint birželio tremties dieną. Choras suorganizavo nemaža koncertų australams ir lietuviams, dalyvavo dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose.

Be choro, G. Vasiliauskienė vadovavo pramoginės muzikos vyrų oktetui „Klajūnai“, pastatė Miko Petrausko operetę „Consilium facultatis“. 1977 m. suorganizavo 14 mergaičių chorą „Eglutės“, dalyvavo su juo koncertuose. Lituanistinėse mokyklose vaikus mokė dainuoti, padėjo bažnyčios chorui ir lietuviškoms radijo valandėlėms. 1985 m. subūrė moterų senjorių vokalinį oktetą, kuris irgi pasirodydavo koncertuose.

G. Vasiliauskienė organizavo dainų šventes ir kitus tautinius renginius. Už lietuvybės palaikymą PLB valdyba ją apdovanojo Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejiniu medaliu, o 1994 m. už nuopelnus lietuvių ir australų kultūrai apdovanota Australijos medaliu.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]