Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija – premija, įsteigta 1983 m. skiriama už grožinės literatūros – prozos arba publicistikos – kūrinį, kuris meniškai ir įtaigiai atspindi Lietuvos, ypač jos kaimo gyvenimą, kelia moralines ir dvasines problemas, aktualiai prabyla apie humanistines idėjas, kurios buvo akivaizdžios G. Petkevičaitės-Bitės gyvenime ir kūryboje.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Premiją 1983 m. įsteigė Panevėžio rajono „Smilgių“ kolūkio valdyba. Ji buvo teikiama iki 1990 m. Po šešerių metų pertraukos atnaujinta Panevėžio rajono savivaldybės pastangomis. Nuo 2008 m. literatūrinę G. Petkevičaitės-Bitės premiją teikia Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Premijos dydį nustato rajono savivaldybės įsteigtas G. Petkevičaitės-Bitės fondas kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga. Premija teikiama kasmet gegužės mėnesį Gabrielės Petkevičaitės gimtinėje Puziniškio dvarelyje.[1]

Laureatai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Metai Autorius Kūrinys
1983 Valentinas Zaikauskas Iš miesto A į miestą B: apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1982. – 132 p. – (Pirmoji knyga)
1984 Aleksas Baltrūnas Ant Katpėdėlių kalno: Aukštadvario novelės. – Vilnius : Vaga, 1983. – 143 p.
1985 Algimantas Zurba Skersvėjis: romanas. – Vilnius : Vaga, 1984. – 299 p.
1986 Jonas Mikelinskas Nepalaidotos dienos: apysaka, apsakymai, miniatiūros. – Vilnius : Vaga, 1985. – 382 p.
1987 Vytautas Sirijos Gira Nakties muzika: romanas. – Vilnius : Vaga, 1986. – 2 kn. – (Populiarioji biblioteka)
1988 Rimantas Šavelis Amžinoji šviesa: apysaka ir apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1987 (M. Šumausko sp.). – 234, [2] p.
1989 Birutė Baltrušaitytė-Masionienė Sugrįžimai: apysakos. – Vilnius : Vaga, 1988 (M. Šumausko sp.). – 350, [2] p.
1990 Dalia Urnevičiūtė Savaitė iš vidurio metų: apysakos. – Vilnius : Vaga, 1989. – 364, [2] p. : iliustr.
1996 Vaidotas Daunys Šeštoji diena: esė/ ; sudarė Romualdas Norkus. – Kaunas : Spindulys, 1995. – 250 p. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; 32).
1997 Bitė Vilimaitė Užpustytas traukinys: apsakymai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). – 108 p.
1998 Vytautas Račickas Zuika dar gyvas: [apysaka] / [dailininkė R. Bateikienė]. – Vilnius : Vaga, 1997 (Kaunas : Spindulys). – 170, [4] p. : iliustr.
1999 Albinas Bernotas Pro dūmus: deimantais nusėtas: devyni pasakojimai ir knygos autorecenzija. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1998 (Kaunas : Spindulys). – 335, [1] p.
2000 Sigitas Geda Žydintys lubinai piliakalnių fone: septynių vasarų dienoraščiai (1992–1998). – Vilnius : Seimo l-kla „Valstybės žinios“, 1999 (Vilnius : P. Kalibato įm. „Petro ofsetas“). – 370, [2] p. : iliustr.
2001 Aloyzas Urbonas Po saule: apie akademiką Antaną Būdvytį / Aloyzas Urbonas. – Vilnius : Margi raštai, 1997. – 192, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.
2002 Vytautas Girdzijauskas Palūkėk, mirtie: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000 (Vilnius : UAB „Sapnų sala“). – 315, [3] p.
2003 Vanda Juknaitė Išsiduosi. Balsu: [esė, pokalbiai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). – 256, [3] p. : iliustr.
2004 Romualdas Granauskas Duburys: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 256, [2] p.
2005 Vytautas Bubnys Tas ryto laukimas: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 178, [6] p.
2006 Birutė Jonuškaitė Eksperimentas: [esė, interviu]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 239, [1] p. : iliustr.
2007 Renata Šerelytė Balzamuotojas: novelės. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 157, [1] p. Laukiniai mėnesiai: [esė]. – Vilnius : Alma littera, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p
2008 Viktorija Daujotytė Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – 488, [2] p. : portr.
2009 Premija neteikta
2010 Nijolė Kliukaitė Bitė: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 271, [1] p.
2011 Aldona Ruseckaitė Marios vandens: romanas
2012 Henrikas Algis Čigriejus Ir parnešė apynio kvapą: novelės
2013 Violeta Šoblinskaitė Tyruliukuose viskas gerai: novelės
2014 Valentinas Sventickas Guriniai: literatūros kritiko užrašai
2015 Petras Palilionis Metai Tamsčiuko atokaitoje: skaitytinė drama
2016 Saulius Šaltenis Žydų karalaitės dienoraštis: romanas
2017 Algimantas Kaminskas Pastarųjų metų proza ir poezija
2018 Gintaras Bleizgys Karmelio kalno papėdėje: romanas
2019 Giedra Radvilavičiūtė Tekstų persekiojimas: esė apie rašytojus ir žmones
2020 Daina Opolskaitė Dienų piramidės: novelės
2021 Juozas Šikšnelis Būsenos: novelės, apsakymai, esė
2022 Danielius Mušinskas Vainiko pynimas: novelės

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]