Pereiti prie turinio

Draugas (laikraštis)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Draugas

1933 m. numeris
Kalbalietuvių
TipasDienraštis
FormatasTabloid
Vyr. redaktoriusRamunė Lapas
Įsteigta1909 m.
Būstinė4545 W. 63rd Street Čikaga, IL 60629 Jungtinės Valstijos
Svetainėdraugas.org
Draugo redakcija Čikagoje

Draugas – lietuvių kalba už Lietuvos valstybės ribų leidžiamas krikščioniškos krypties pasaulio dienraštis, prenumeruojamas ir skaitomas JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir Europoje.

„Draugas“ – seniausias pasaulyje be pertraukos leidžiamas lietuviškas laikraštis, pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d. Vilks Bare, Pensilvanijos valstijoje, nuo 1912 m. liepos 4 d. Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Iki 1916 m. leistas kas savaitę, nuo 1916 m. kovo 31 d. – kiekvieną dieną išskyrus sekmadienį. Iki 1916 m. pabaigos lygiagrečiai ėjo ir savaitinis „Draugas“. Nuo 1917 m. pradžios, „dienraštis“ toliau ėjo 6 kartus per savaitę. Dažnumas 1982 m. sumažėjo iki 5 kartus per savaitę, o nuo 2011 m. iki dabar (2017 m.) laikraštis leistas tris dienas per savaitę. Iš pradžių, nuo 1909–1916 m. leido Kunigų sąjunga, 1916–1918 m. „Draugo spaudos bendrovė“, nuo 1920 m. – vienuoliai marijonai, o nuo 1941 m. iki dabar – Lietuvių katalikų spaudos draugija (Lithuanian Catholic Press Society), kurios taryba susideda iš 10 vienuolių marijonų bei 9 pasauliečių.

Nuo 1946 m. rugsėjo 6 d. iki 1947 m.birželio 5 d. penktadieniais buvo leidžiamas anglų kalba parašytas 4 psl. priedas. Nuo 1996 m. liepos mėn. buvo bandyta leisti papildomą laidą anglų kalba, tačiau dėl nepakankamo prenumeratorių skaičiaus šios idėjos 1997 m. sausio 25 d. atsisakyta.

„Draugas“ spausdina įvairius straipsnius politinėmis, ekonominėmis, religinėmis, visuomeninėmis, kultūrinėmis temomis. Šiuo metu „Draugo“ trys laidos susideda iš 12 psl. antradienį, 12 psl. ketvirtadienį, ir 16 psl. šeštadienį. Šeštadienį 8 iš tų psl. skirti priedui „Kultūra“. Tas kultūrinis priedas, anksčiau buvo vadinamas „Mokslas, Menas, Literatūra“ ir leidžiamas nuo 1949 m. liepos 27 d.

2006 m. balandžio mėn. sukurtas nauja „Draugo“ internetinė svetainė. Svetainė atnaujinta 2016 m. pradžioje. 2017 m. pradėta kurti visų „Draugo“ numerių bei kultūrinių priedų skaitmeninį archyvą.

Laikraštyje dirbo žymūs Lietuvos išeivijos rašytojai ir visuomenės veikėjai: Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas, Česlovas Grincevičius, Bronius Kviklys, kun. Vaclovas Bagdanavičius, Aušrelė Liulevičienė, kun. Juozas Prunskis, Stasys Džiugas, Nijolė Jankutė-Užubalienė.

„Draugo“ redaktoriais dirbo Antanas Civinskas, Kazimieras Urbonavičius, Konstantinas Vasys, Vincas Kulikauskas, Vytautas Bagdanavičius, Viktoras Rimšelis.