Mykolas Cibas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Mykolas Cibas (1922 m. spalio 28 d. Gudeniškėse, Kuktiškių valsč., Utenos apskr.1980 m. lapkričio 5 d. Great Necke, NY, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Visa šeima buvo muzikali. Pradinį mokslą įgijo Panevėžyje, o vidurinį Utenos gimnazijoje. Nuvykęs į Vilnių, muzikos mokėsi pas J. Narkevičių, A. Motiekaitį ir J. Gaubą (fortepijono, vargonų ir kompozicijos). Kurį laiką dirbo Varniuose ir Utenoje. 1940 m. Lietuvoje prasidėjus neramumams, du broliai buvo ištremti į Sibirą – vienas ten žuvo. Mykolas atsidūrė Vokietijoje, kur Hanau lietuvių stovykloje įsijungė į „Dainavos“ ansamblį, buvo dirigento pavaduotojas ir stovyklos vargonininkas, vadovavo bažnytiniam moterų chorui. 1949 m. vasarą atvyko į JAV – Westfieldą, MA, paskui į Great Necką. Suorganizavo lietuvių tremtinių vyrų chorą ir apie metus jam vadovavo. Buvo išvykęs vargonininkauti į Westfielda, MA, Šv. Kazimiero lietuvių parapiją, bet 1951 m. vėl sugrįžo į Great Necką ir iki mirties čia gyveno. Atgaivino mišrųjį chorą, vėl subūrė ir vyrų chorą, kuriam daug metų sėkmingai vadovavo. Nemažai koncertavo, dainavo per radiją, dalyvavo 1956 m. I-ojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje. 19571965 m. ir nuo 1967 m. vadovavo Niujorke Operetės moterų chorui (20-25 dalyvės); nuo 1969 m. moterų chorą perorganizavo į mišrųjį, o vėliau vėl moterų. 1969 m. balandžio 19 d. minint choro 50-metį, atliko B. Budriūno kantatą „Lietuvos šviesos keliu". Dalyvavo solistai I. Stankūnaitė ir V. Verikaitis, dirigavo M. Cibas. Choras rengė metinius koncertus, dainavo Filadelfijoje ir Baltimorėje, dalyvavo 1971 m. 4-ojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje, buvo šios šventės repertuarinės komisijos narys. Visą dešimtmetį vargonininkavo Merchant Marine Academy Kingstone, PA, kur vadovavo ir kadetų chorui. Apie dešimtmetį buvo Šv. Aloyzo bažnyčios vargonininkas ir choro vadovas, taip pat Aušros Vartų parapijos vargonininkas ir choro vadovas Niujorke, Manhattane.

Nuo 1940 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narys, New Yorko-New Jersio provincijos šios sąjungos narys, daugiau kaip dešimtmetį – Centro valdybos narys ir ilgametis sekretorius. Priklausė ir kitoms Amerikos LB organizacijoms. Buvo 1964 m. Pasaulinės parodos Lietuvių dienos Niujorke jungtinio choro dirigentas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.