Leibkompanija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Leibkompanijos grenadieriaus kepurės pavidalo tabakinė su imperatorės Jelizavetos monograma

Leibkompanija (rus. Лейб-кампания, iš vok. Leib 'kūnas' + pranc. compagnie 'kuopa') - Rusijos imperijos gvardijos dalinys, buvusi Leibgvardijos Preobraženskojės pulko grenadierių kuopa (364 žmonės), kuriai padedant 1741 m. lapkričio 25 d. Rusijoje buvo įvykdytas rūmų perversmas ir sostą užėmė imperatorė Jelizaveta Petrovna.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1741 m. gruodžio 31 d. imperatorė Jelizaveta Petrovna išleido įsaką, kuriuo buvo įsteigta Leibkompanija.

Imperatorė tapo leibkompanijos kapitonu. Kuopos kapitonas poručikas gavo pilno generolo laipsnį, du poručikai - generolų leitenantų laipsnius, du paporučikiai - generolų majorų laipsnius, adjutantas - brigadininko laipsnį, praporščikas - pulkininko, aštuoni seržantai - papulkininkių, šeši viceseržantai - premjermajorų, papraporščikis ir kvartirmeisteris - sekundmajorų, dvylika kapralų - kapitonų, dvylika vicekapralų - kapitonų poručikų, o trys šimtai grenadierių - poručikų laipsnius.

Tiesioginė ir vienintelė leibkompanijos pareiga buvo saugoti imperatorę ir imperatoriškosios šeimos narius. Tiek Peterburge, tiek Maskvoje, tiek abiejų sostinių užmiesčio rūmuose imperatorę, o žygių metu - ir didįjį kunigaikštį su didžiąja kunigaikštiene visada saugojo leibkompaniečių komandos. Peterburge kasdien vidinę sargybą iš Leibkompanijos sudarydavo 1 seržantas, 1 kapralas, 10 kavalergardų ir 40 grenadierių su būgnininku ir fleitininku.

1749 m. leibkompanijai apgyvendinti buvo skirti Petro I Žiemos rūmai, vadinti „Senaisiais Žiemos rūmais“. Šie rūmai buvo toje vietoje, kur dabar yra dabartinis Ermitažo teatras ir Leibgvardijos Preobraženskojės pulko 1-ojo bataliono kareivinės. Visos leibkompanijos išlaikymo išlaidos būdavo padengiamos iš dvaro kontoros lėšų. Karūnavimo ir kitų iškilmingų įvykių metu leibkompaniečiai vilkėdavo kavalergardų mundurus ir tarnavo rūmuose kaip kavalergardai.

Leibkompaniečių herbai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Grafų Voroncovų herbas. Herbo galvoje - Leibkompanijos herbas.

1742 m. buvo patvirtintas leibkompanijos herbo projektas: juodame lauke auksinė gegnė su trimis padegtomis granatomis, virš gegnės šonuose dvi auksinės penkiakampės žvaigždės, o po gegne - dar viena tokia pati žvaigždė. Šis herbas įėjo į daugelį leibkompaniečių herbų kaip sudėtinė dešinioji pusė. Keliuose herbuose (grafų Voroncovų ir Šuvalovų) jis įėjo kaip skydo galva.
Leibkompaniečių skydai turėjo uždėtą bajoro šalmą, pasuktą dešinėn, ant šalmo - Leibkompanijos grenadieriaus kepurė su raudona ir balta stručio plunksnomis. Abipus kepurės - du juodi erelio sparnai, ant kiekvieno sparno po tris sidabrines žvaigždutes. Bendras leibkompaniečių herbų devizas - „Už ištikimybę ir uolumą“ (rus. За верность и ревность).

Heraldistas A. Lakieras nurodė tik 55 leibkompaniečių herbus, įėjusius į 1797 m. „Bendrąjį herbyną“ (Общий гербовник дворянских родов Российской империи): Andrejevai (Андреевы) (III, 121)[1] [2]; Andrejevskiai (Андреевские) (III, 137)[3]; Balašovai (Балашовы) (II, 136)[4]; Barsukovai (Барсуковы) (VI, 156)[5]; Bulatovai (Булатовы) (III, 135)[6]; Burcovai (Бурцовы) (III, 100)[7]; Volkovai (Волковы) (III, 120; VI, 70)[8]; Voronovai (Вороновы) (III, 134)[9]; Gavrilovai (Гавриловы) (I, 98)[10]; Goriunovai (Горюновы) (I, 96)[11]; Grigorjevai (Григорьевы) (III, 122)[12]; Dechtiariovai (Дехтяревы) (I, 94)[13]; Jekimovai (Екимовы) (III, 138)[14]; Žerdinai (Жердины) (III, 119)[15]; Žuravliovai (Журавлевы) (I, 90)[16]; Zavorujevai (Заворуевы) (III, 140)[17]; Zotovai (Зотовы) (I, 92)[18]; Zykinai (Зыкины) (III, 139)[19]; Ignatjevai (Игнатьевы) (I, 89)[20]; Kartavcovai (Картавцовы) (VIII, 55)[21]; Kartašiovai (Карташёвы) (I, 99)[22]; Kozlovai (Козловы) (II, 137)[23]; Kuznecovai (Кузнецовы) (III, 124)[24]; Laptevai (Лаптевы) (III, 123)[25]; Lasunskiai (Ласунские) (VIII, 29)[26]; Lukinai (Лукины) (VIII, 117)[27]; Lučkovai (Лучковы) (III, 133)[28]; Martjanovai (Мартьяновы) (VII, 17)[29]; Maskinai (Маскины) (III, 130)[30]; Masterovai (Мастеровы) (III, 128)[31]; Michailovai (Михайловы) (II, 140)[32]; Muravjovai (Муравьёвы) (II, 138)[33]; Nečiajevai (Нечаевы) (III, 141)[34]; Ochlestyševai (Охлестышевы) (III, 116)[35]; Podrezovai (Подрезовы) (III, 126)[36]; Rachmaninovai (Рахманиновы) (IV, 134)[37]; Rusenovai (Русеновы) (II, 139)[38]; Riabikovai (Рябиковы) (I, 97)[39]; Savinai (Савины) (III, 115)[40]; Simonovai (Симоновы) (I, 95)[41]; Surinai (Сурины) (I, 93)[42]; Trusovai (Трусовы) (III, 118)[43]; Uvakinai (Увакины) (III, 129)[44]; Ulučkinai (Улучкины) (I, 91)[45]; Uchtomskiai (Ухтомские) (III, 127)[46]; Chrapoviskiai (Храповицкие) (II, 127)[47]; Černosvitovai (Черносвитовы) (VIII, 70)[48]; Šalimovai (Шалимовы) (III, 117)[49]; Šaminai (Шамины) (III, 131)[50]; Šerapovai (Шераповы) (III,132)[51]; Šurinovai (Шуриновы) (III, 136) [52][53]. Pagal įvairius šaltinius parengtų herbų skaičius svyruoja nuo 200 iki 260. Gerokai didesnį tokių herbų skaičių patvirtina kelios vėlesnės publikacijos[54] [55][56][57].

Leibkompanijos likimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jelizavetos valdymo laikais Lebkompanija naudojosi išskirtinėmis privilegijomis ir dėmesiu, tačiau jos nariai pasižymėjo beveik visišku disciplinos nebuvimu. 1762 m. kovo 21 d. imperatorius Petras III Leibkompaniją išformavo.

Jekaterina II, tapusi imperatore, didžiąją dalį atleistųjų leibkompaniečių priėmė į kavalergardų korpusą, o apie 80 leibkompaniečių gavo pensijas.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Герб Максима Андреева
 2. Герб Фёдора Андреева
 3. Герб Андреевского
 4. Герб Козмы Балашова
 5. Герб Ивана Якимова Барсукова
 6. Герб Булатова
 7. Герб Бурцова
 8. Герб Волкова
 9. Герб Воронова
 10. Герб Ивана Гаврилова
 11. Герб Алексея Горюнова
 12. Герб Фёдора Григорьева
 13. Герб Андрея Дехтярева
 14. Герб Козьмы Екимова
 15. Герб Жердина
 16. Герб Данилы Журавлеёва
 17. Герб Заворуева
 18. Герб Ефима Зотова
 19. Герб Зыкина
 20. Герб Игнатьева
 21. Герб Картавцовых
 22. Герб Карташева
 23. Герб Козлова
 24. Герб Кузнецова
 25. Герб Лаптева
 26. Герб Ласунских
 27. Герб Лукиных
 28. Герб Лучкова
 29. Герб Мартьяновых
 30. Герб Маскина
 31. Герб Мастерова
 32. Герб Михайлова
 33. Герб Муравьёва
 34. Герб Нечаева
 35. Герб Охлестышева
 36. Герб Подрезова
 37. Герб Рохманиновых
 38. Герб Русенова
 39. Герб Рябикова
 40. Герб Савина
 41. Герб Симонова
 42. Герб Сурина
 43. Герб Трусова
 44. Герб Увакина
 45. Герб Улучкина
 46. Герб Ухтомского
 47. Герб Храповицких
 48. Герб Черносвитовых
 49. Герб Шалимова
 50. Герб Шамина
 51. Герб Шерапова
 52. Герб Шуринова
 53. Лакиер А. Б. Русская геральдика. — М.: Книга. 1900 — перездание книги 1855 года ISBN 5-212-00281-8
 54. Лукомский В. К., Тройницкий С. Н. Перечень родам и лицам, гербы которых утверждены или пожалованы Российскими Монархами, а также утверждены Правительствующим Сенатом Временного Правительства России. СПб: Издательство ВИРД. 2004 ISBN 5-94030-059-6
 55. Борисов (Ильин) И. В. Родовые гербы России. — М.: Виктория, Янтарный Сказ. 1997 ISBN 5-89327-008-8
 56. Кипнис Б. Г., Сапожников А. И. «Неизвестные дворянские родовые гербы в «Гербовнике» Л.И. Талызина» на сайте «Геральдика сегодня»
 57. Тройницкий С. Н. Гербы лейб-кампании обер и унтер офицеров и рядовых. Рисунки О. Шарлеман. Списки Лейб-кампанцев, рисунки и описания гербов. Петроград. 1915