Pereiti prie turinio

Konstantinas Justinas Augustaitis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Konstantinas Justinas Augustaitis (1890 m. rugpjūčio 9 d. Voveriuose, Sintautų valsčius1954 m. liepos 20 d. Gelgaudiškyje) – Romos katalikų kunigas.

Gimė valstiečių Agotos Baltrušaitytės ir Juozo Augustaičio šeimoje. Kartu augo broliai: Juozas (1886–1974 m.; tapęs katalikų kunigu saleziečiu ir alpinistu Peru), Pranas (1887–? m.; vėliau pasireiškęs kaip labdarys, dar buvo vadinamas „Vargšų patronu“) ir Antanas (1895–1942 m.; tarpukaryje dirbęs Griškabūdžio valsčiaus viršaičiu) bei sesuo Antanina (?–1931) – viena pirmųjų Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolių Lietuvoje.

Konstantinas Justinas Augustaitis, Sintautuose baigęs pradinę mokyklą, toliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1913 m. vasario 9 d. Tarnavo vikaru Adamovičių (Augustavo dek.), Marijampolės, Sasnavos, Gižų, Slavikų, Gelgaudiškio, Gražiškių parapijose. 1927 m. buvo paskirtas Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu. 1931 m. perkeltas klebonu į Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. Tarnaudamas Gelgaudiškyje išvystė aktyvią veiklą - su jo pagalba miestelyje pradėjo veikti pavasarininkų, jaunimo, paauglių, tretininkių, dūdų orkestro, saviveiklos, namų ūkio šeimininkių ir sporto organizacijos.

Kun. K. J. Augustaitis Gelgaudiškyje klebonavo iki 1950 metų, po to parapijoje liko altaristu iki pat mirties.