Jonas Aničas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jonas Aničas
Gimė 1928 m. kovo 3 d.
Kalnas, Pumpėnų valsčius
Mirė 2022 m. birželio 19 d. (94 metai)
Veikla istorikas, pedagogas, ateizmo propaguotojas
Organizacijos Lietuvos kūno kultūros institutas, Kauno politechnikos institutas, Šiaulių pedagoginis institutas, Vilniaus pedagoginis institutas
Partija 1955 m. SSKP
Išsilavinimas habilituotas istorijos mokslų daktaras
Alma mater 1953 m. Lietuvos kūno kultūros institutas

Jonas Aničas (1928 m. kovo 3 d. Kalne, Pumpėnų valsčiuje2022 m. birželio 19 d.[1]) – Lietuvos istorikas, pedagogas, ateizmo propaguotojas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1953 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. 1954 m. baigė Marksizmo-leninizmo, filosofijos ir politinės ekonomijos dėstytojų kursus prie Leningrado universiteto. 1954–1969 m. Lietuvos kūno kultūros instituto, Kauno politechnikos instituto, Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas. 1960 m. Leningrado universitete apgynė disertaciją „Lietuvos komunistų ir darbo žmonių dalyvavimas Didžiojoje Spalio Socialistinėje revoliucijoje ir pilietiniame kare 1917–1920 m.“. 1960–1969 m. Šiaulių pedagoginio instituto Marksizmo-leninizmo katedros vedėjas. 1969–1976 m. dirbo Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriuje prie LSSR MA Istorijos instituto, 1972–1976 m. sektoriaus vadovas. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Katalikiškasis klerikalizmas Lietuvoje 1940–1952 m.“, 1976 m. istorijos mokslų daktaras.[2] 1976–1979 m. LKP CK mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus vedėjas. 1978 m. LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas. 1979–1989 m. Vilniaus pedagoginio instituto rektorius, nuo 1980 m. profesorius.

Nuo 1976 m. kandidatas į LKP CK narius. 1980–1985 m. LSSR AT deputatas.[3]

Mokslinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sovietinės okupacijos metais buvo aktyvus ateizmo propaguotojas, parašė knygų apie LKP, ateizmą bei ateistinį auklėjimą. Sovietinės ideologijos požiūriu kritikavo Katalikų bažnyčią. Po 1989 m. tapo vienu produktyviausių Vileišių šeimos biografų, domėjosi Lietuvos kariuomenės istorija.[4]

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Lietuviai bolševikai Spalio revoliucijos kovose. – Vilnius, 1958. – 72 p.
 • Lietuvos reikalų komisariato veikla 1917–1918 m. / Jonas Aničas, Sigita Noreikienė. – Vilnius, 1959. – 84 p.
 • Užklasinis ateistinis darbas mokykloje. – Kaunas, 1963. – 72 p.
 • Kai kurie aktualūs moksleivių ateistinio auklėjimo klausimai: metodinė medžiaga. – Vilnius, 1965. – 17 p.
 • Keliai į tikinčiojo širdį. – Vilnius, 1966. – 110 p.
 • Katalikų bažnyčios reakcinių sluoksnių veikla Lietuvoje 1940–1941 m. – Vilnius, 1970. – 22 p.
 • Tarybiniai įstatymai apie religinius kultus ir sąžinės laisvę. – Vilnius, 1970. – 80 p.
 • Lenininio sąžinės laisvės dekreto idėjų įgyvendinimas Lietuvoje 1940–1941 m. – Vilnius, 1970. – 20 p.
 • Lietuvių klerikalinių emigrantų veikla Vakarų Europoje 1945–1950 m. – Vilnius, 1971. – 16 p.
 • Socialinis politinis katalikų bažnyčios vaidmuo Lietuvoje 1945–1952 m. – Vilnius, 1971. – 210 p.
 • Katalikiškasis klerikalizmas Lietuvoje 1940–1944 m. – Vilnius, 1972. – 255 p.
 • Pasauliečių klerikalų reakcinė veikla Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais (1941–1944 m.). – Vilnius, 1972. – 16 p.
 • Klerikalinis antikomunizmas Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais (1941–1944). – Vilnius, 1972. – 14 p.
 • JAV lietuvių emigrantų politinis klerikalizmas 1945–1950 m. – Vilnius, 1973. – 16 p.
 • Pažangiųjų užsienio lietuvių kova prieš klerikalinį katalikų bažnyčios padėties Tarybų Lietuvoje klastojimą 1945–1971. – Vilnius, 1973. – 86 p.
 • Buržuazinės lietuvių emigracijos jaunimo klerikalinio auklėjimo sistema 1945–1972 m. – Vilnius, 1973. – 14 p.
 • Lietuvių išeivijos pažangiųjų jėgų kova prieš klerikalizmą 1945–1972 m. – Vilnius, 1974. – 12 p.
 • Lietuvių buržuazinės emigracijos klerikalinių sluoksnių pozicijos karo ir taikos klausimais 1945–1973 m. – Vilnius, 1974. – 14 p.
 • Šv. Kazimiero kolegijos vaidmuo tarptautinio klerikalizmo sistemoje 1945–1972 m. – Vilnius, 1974. – 12 p.
 • Klerikalinis visuomenės sekuliarizacijos proceso interpretavimas lietuvių buržuazinės emigracijos spaudoje 1945–1972. – Vilnius, 1974. – 12 p.
 • Lietuvių emigracijos klerikalinės institucijos XIX a. pabaigoje – 1974 m.: 1. Konfesinės bendruomenės. – Vilnius, 1975. – 14 p.
 • Valstybės ir bažnyčios santykiai socialistinėse šalyse: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1975. – 12 p.
 • Socialiniai politiniai klerikalizmo įtakos lietuvių buržuazinei emigracijai veiksniai 1945–1973 m.: socialiniai veiksniai. – Vilnius, 1975. – 12 p.
 • The establishment of socialism in Lithuania and the catholic church (į anglų k. vertė O. Armalytė ir V. Grodzenskis). – Vilnius: Mintis, 1975. – 127 p.
 • Antiliaudiniu keliu: katalikiškasis klerikalizmas Lietuvoje pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu. – Vilnius: Mintis, 1976. – 193 p.
 • Religinio kulto panaudojimas lietuvių buržuazinės emigracijos klerikalinio antikomunizmo tikslams 1945–1974 m. – Vilnius, 1976. – 11 p.
 • Lietuvių klerikalinė emigracija ir reakciniai kapitalistinių šalių režimai 1945–1975 m. – Vilnius, 1976. – 12 p.
 • Katalikybės modernizavimo procesas ir reakcinė lietuvių klerikalinės emigracijos veikla 1965–1975 m. – Vilnius, 1976. – 14 p.
 • Ateistinio auklėjimo sistema gamybiniame kolektyve. – Vilnius: Žinija, 1976. – 33 p.
 • La construccion del socialismo en Lituania y la iglesia catolica (vertė A. Tamašauskas, M. Gumbrevičius). – Vilnius: Mintis, 1976. – 135 p.
 • Lietuvių klerikalinė emigracija ir „Šaltojo karo“ institucijos 1945–1975 m. – Vilnius, 1977. – 10 p.
 • Ideologinė kova ir jaunimas: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Mintis, 1977. – 159 p.
 • Socialistinė valstybė ir religiniai kultai. – Vilnius: Mintis, 1979. – 128 p.
 • Katalikybės evoliucija socializmo sąlygomis / Jonas Aničas, Jonas Mačiulis. – Vilnius: Mintis, 1979. – 240 p.
 • Hatredmongers: Anti-Soviet activity of the Lithuanian clerical emigres (į angų k. vertė Birutė Kiškytė ir Tomas Babičius). – Vilnius: Mintis, 1979. – 127 p.
 • Państwo socjalistyczne a kulty religijne / przełożyła Barbara i Algis Kaledowie. – Kaunas: Šviesa, 1981. – 123 p.
 • Socialistinės visuomenės sekuliarizacijos procesas ir jo falsifikavimo kritika: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1982. – 20 p.
 • TSRS – pirmoji sąžinės laisvės valstybė: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1983. – 19 p.
 • Vatikano socialinės doktrinos „atnaujinimas“ po 20 metų: medžiaga lektoriui. – Vilnius, 1986. – 23 p.
 • Senoji lietuvių kultūra ir katalikybė: medžiaga lektoriui. – Vilnius: Žinija, 1987. – 38 p.
 • Alena ir Mykolas Deveniai. Visuomeninė politinė veikla Tėvynėje ir išeivijoje. – Vilnius: Devenių kultūros fondas, 1991.
 • Petras Vileišis: bibliografija, 1876–1990. – Pasvalys, 1991. – 33 p.
 • Antanas Vileišis: bibliografija, 1895–1992 (redagavo Paulė Mikelinskaitė). – Vilnius: Vilniaus pasvaliečių bendrija, 1992. – 21 p.
 • Vincas Vileišis (1908–1942): 50-osioms mirties metinėms. – Vilnius-Pasvalys: Pasvalio CB, 1992. – 28 p.
 • Petras Vileišis (1851–1926): gyvenimo ir veiklos bruožai (dail. Saulius Chlebinskas). – Vilnius: Alma littera, 1993. – 269 p.: iliustr. – ISBN 9986-02-004-2
 • Petras Vileišis, 1851–1926. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Alma littera, 2001. – 655 p.: iliustr. – ISBN 9986-02-958-9
 • Pasvalio Petro Vileišio gimnazija atsiminimuose / Viktoras Rimša, Jonas Aničas, Janina Miežianskienė, Saulius Skardžius. – Pasvalys, 2002. – 154 p.: iliustr.
 • Karininkas Antanas Juozapavičius, 1894 02 13 – 1919 02 13. – 2-asis leidimas. – Vilnius: LR KAM, 2004. – 124 p.: iliustr. – ISBN 9986-738-58-X
 • Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimo ir veiklos datos. – Vilnius: LR ŠMM leidybos centras, 1995. – 23 p.: portr. – ISBN 9986-03-154-0
 • Jonas Vileišis (1872–1942): gyvenimo ir veiklos bruožai. – Vilnius: Alma littera, 1995. – 668 p.: portr. – ISBN 9986020972
 • Nepriklausomybės kovos Pasvalio krašte 1918–1919 m. – Vilnius: Kardas, 1997. – 122 p.: iliustr. – ISBN 9986-636-14-0
 • Antanas ir Emilija Vileišiai: gyvenimo ir veiklos bruožai. – Vilnius: Alma littera, 1999. – 477 p.: iliustr. – ISBN 9986-02-794-2
 • Vytautas, Juozas ir Vincas Vileišiai: trečioji karta: biografinės apybraižos. – Vilnius: Alma littera, 2000. – 429 p.: iliustr. – ISBN 9986-02-876-0
 • Broliai Vileišiai: didieji Lietuvos kėlėjai: lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms. – Vilnius: Vaga, 2003. – 47 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01702-X
 • Petras, Antanas, Jonas Vileišiai: bibliografijos / Jonas Aničas, Paulė Mikelinskaitė. – Vilnius: Danielius, 2004. – 215 p.: portr. – ISBN 9955-476-29-X
 • Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895–1954): biografinė apybraiža. – Vilnius: Vaga, 2004. – 253 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01758-5
 • Generolas Silvestras Žukauskas (1861–1937): biografinė apybraiža. – Vilnius: LR krašto apsaugos ministerija, 2006. – 293 p.: iliustr. – ISBN 9986-738-76-8
 • Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai. – Vilnius: Vaga, 2007. – 501 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-01484-2
 • Daktaro Kazio Bobelio politinė biografija. Pirmoji knyga. – Vilnius: Vaga, 2008. – ISBN 978-5-415-02047-8
 • Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, 1922–2002. – Pasvalys-Vilnius: Danielius, 2008. – 671 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-476-59-7
 • VLIK (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas), 1943–1992: Lietuvos laisvinimo darbų chronologija: Devenių kultūros fondo leidinys / Kazys Bobelis, Jonas Aničas. – Vilnius: Vaga, 2011. – 631 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02207-6

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Mirė žinomas istorikas, pedagogas Jonas Aničas. lrt.lt. 2022-06-20. Nuoroda tikrinta 2022-06-20.
 2. http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=A&sritis=H Archyvuota kopija 2015-01-05 iš Wayback Machine projekto.
 3. Jonas MacevičiusJonas Aničas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. // psl. 67
 4. Stanislovas BuchaveckasJonas Aničas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 532 psl.