Aviacijos šaukiniai

Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Aviacijos šaukiniai – radijo ryšio šaukiniai, naudojami kaip unikalūs orlaivio identifikatoriai.

Aviacijos šaukiniai formuojami remiantis keletu taisyklių, atsižvelgiant į skrydžio tipą ir į tai, ar ryšio iniciatorius yra orlaivyje, ar ant žemės. Daugelyje šalių nereguliarūs bendrosios aviacijos skrydžiai identifikuojami naudojant šaukinį, atitinkantį orlaivio registracijos numerį (JAV taip pat vadinamą N-numeriu arba uodegos numeriu). Tokiu atveju šaukinys ištariamas naudojant Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) fonetinę abėcėlę. Orlaivių registracijos numerį sudaro šalies prefiksas, po kurio nurodomas unikalus identifikatorius, sudarytas iš raidžių ir skaičių. Pavyzdžiui, orlaivis, registruotas kaip N978CP ir vykdantis bendrosios aviacijos skrydį, naudos šaukinį „November-Niner-Seven-Eight-Charlie-Papa“. Tačiau Jungtinėse Valstijose orlaivio pilotas paprastai praleis „November“ ir vietoj to nurodys orlaivio gamintojo pavadinimą arba konkretų modelį.

Kartais bendrosios aviacijos lakūnai gali praleisti pirmuosius registracijos numerio ženklus ir naudoti tik tris paskutinius skaičius ar raides. Tokia praktika paprastai taikoma nekontroliuojamuose aerodromuose (tuose, kuriuose nėra skrydžio valdymo bokštų), kai pranešama apie orlaivio padėtį ore, arba kontroliuojamuose oro uostuose, užmezgus dvipusį ryšį su skrydžių vadovu. Pavyzdžiui, frazė „Skyhawk“ aštuoni-Charlie-Papa paliko bazę" (žr. žemiau), sakoma išskrendant, po to, kai pilotas ir skrydžių vadovas jau kelis kartus apsikeitė navigacinėmis frazėmis.

Lietuvoje nekontroliuojamuose aerodromuose dažniausiai naudojami pirmas ir du paskutiniai orlaivio registracijos ženklai, pvz. LY-BOB identifikuojamas kaip "Lima-Oscar-Bravo".

Tarptautinis reglamentavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

JAV registruotas bendrosios aviacijos orlaivis su FAA suteiktu ant korpuso užrašytu civilinės registracijos numeriu (N98710), kuris taip pat yra ir šaukinys. Kadangi tai yra Civilinio oro patrulio orlaivis, jis paprastai identifikuojamas kaip CAPxxxx, priklausomai nuo valstybės, kurioje būdamas jis užmegs ryšį.

Daugelyje šalių naudojamas orlaivio šaukinys arba „uodegos numeris“ / „uodegos raidės“ (dar vadinamas registracijos numeriu) yra apibrėžtas tarptautinėje radijo šaukinių paskirstymo lentelėje. Ji nustatya tarptautine konvencija, pagal kurią orlaivio radijo stotims (ir pačiam orlaiviui) priskiriami iš penkių ženklų sudaryti šaukiniai. Pavyzdžiui, visi Britanijos civiliniai orlaiviai turi penkių ženklų šaukinį, prasidedantį raide G. Kanados orlaiviai turi šaukinį, prasidedantį C–F arba C–G, pavyzdžiui, C–FABC. Žemės ekrano efektą naudojantys orlaiviai (laivai su oro pagalve) Kanadoje gali gauti šaukinius C–Hxxx, o ultralengvieji orlaiviai C-Ixxx. Lietuvoje registruoti orlaiviai naudoja šaukinius LY-xxx. Anksčiau net amerikiečių lėktuvai naudojo penkis raidinius šaukinius, tokius kaip KH – ABC, tačiau prieš Antrąjį pasaulinį karą juos pakeitė dabartinė Amerikos civilių orlaivių šaukinių sistema (žr. žemiau).[1]

Brūkšnys („–“) registracijos numeryje yra naudojamas tik dėl geresnio įskaitomumo. Oro eismo valdymo sistemose (Oro eismo valdymo radaro ekranas, transporto valdymo sistemos ir kt.) ir skrydžio plano formose brūkšnys nenaudojamas (pvz. lėktuvo numeris rašomas LYBRI, FABCD, CFABC).[2]

Orlaiviui užmezgus ryšį su skrydžių valdymo tarnyba, šaukinys gali būti sutrumpintas. Kartais, priešais pilną arba sutrumpintą šaukinį, naudojamas orlaivio gamintojo ar modelio pavadinimas, pavyzdžiui, minėti amerikiečių orlaiviai tada gali naudoti Cessna Eight–Charlie–Papa . Kaip alternatyva, pradinė šaukinio raidė gali naudojama kartu su dviem ar trimis paskutiniais ženklais, pavyzdžiui, britų orlaivis, registruotas G–BFRM, gali būti identifikuojamas kaip Golf–Romeo–Mike, o amerikiečių lėktuvas gali būti kviečiamas kaip November– Eight–Charlie–Papa. Sutrumpintų šaukinių naudojimas kelia pavojų tuo atveju, kai orlaiviai su panašiais šaukiniais yra toje pačioje vietovėje. Todėl sutrumpinti ženklai naudojami tik tol, kol jie yra vienareikšmiški.[3]

Komercinės avialinijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Komerciniai operatoriai, įskaitant reguliarių skrydžių avialinijas, oro krovinių ir oro taksi operatorius, paprastai naudoja ICAO arba FAA registruotą įmonės šaukinį. Pagal ICAO 10 priedo 5.2.1.7.2.1 skyrių – Pilni C tipo šaukiniai, šaukinį sudaro orlaivį eksploatuojančios įmonės telefonijos ženklas, po kurio nurodomas skrydžio identifikatorius. Skrydžio identifikatorius dažniausiai sutampa su skrydžio numeriu, tačiau gali būti naudojamas ir kitoks, siekiant išventi šaukinių painiavos, jei du ar daugiau vienas šalia kito esantys orlaiviai turi panašius skrydžio numerius (pvz. KLM649 ir KLM645 arba BAW466 ir BAW646). Pavyzdžiui, British Airways skrydžio Nr. 75 metu bus naudojamas šaukinys Speedbird Seven–Five, nes Speedbird yra British Airways telefonijos žymuo, o 75 – tai skrydžio identifikatorius. (Telefonijos žymuo nėra tas pats, kaip šaukinys, nors abu jie kartais yra panašūs). (žr. sąrašą)

Šaukinių vartojimo taisyklės skiriasi priklausomai nuo šalies. Kai kuriose šalyse, pvz. JAV, tariami skaičiai, o ne skaitmenys (kaip aukščiau pateiktame pavyzdyje – Speedbird Seventy-five), kas didina galimybę juos supainioti. Daugelyje kitų šalių, įskaitant Jungtinę Karalystę, Lietuvą, ir kt. tariami skaitmenys.[4] Jungtinių Valstijų oro taksi operatoriai kartais neturi registruoto šaukinio, tokiu atveju naudojamas priešdėlis T, po kurio nurodomas orlaivio registracijos numeris (pvz. Tango-November-Niner-Seven-Eight-Charlie-Papa).

Yra keletas šaukinių variantų, skirtų perspėti kitus orlaivius ir skrydžių vadovus. Orlaivio šaukiniuose naudojama priesaga Heavy, nurodo orlaivį, kuris sukels didelę vilkties turbulenciją, pvz. United Two-Five Heavy. Visi orlaiviai, kurių maksimali kilimo masė (MTOW) didesnė nei 136 tonos, privalo naudoti šią priesagą, nepriklausomai nuo to, kiek jie sveria konkretaus skrydžio metu. Paprastai tokie orlaiviai yra Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Airbus A300, Airbus A310, Airbus A330, Airbus A340, Airbus A350, DC-10, MD-11, Lockheed L-1011. Nors Boeing 757 MTOW nesiekia 136 tonų, dėl stiprios vilkties turbulencijos jis buvo įtrauktas į sunkiųjų orlaivių sąrašą. Priesaga Super naudojama Airbus A380 ir Antonov An-225 orlaiviams.[5]

Oro greitosios pagalbos tarnyboms ar kitiems skrydžiams, susijusiems su gyvybės gelbėjimu (pvz., orlaiviams, gabenantiems širdies smūgį patyrusius asmenis), šaukinyje nurodomas Medevac ženklas. Skrydžiams, kurių keleivių gyvybei tiesioginis pavojus negresia (pvz., gabenantys organus transplantacijai), prieš įprastą šaukinį naudojamas šaukinio priešdėlis Pan-Pan-Medical, pvz. Pan-Pan-Medical Three-Three-Alpha, Pan-Pan-Medical Northwest Four-Five-Eight, arba Pan-Pan-Medical Singapore Niner-Two-Three.

Pan Pan“ (tariama Pan-Pan) yra radijo balso signalas, reiškiantis Skubu, o Mayday – radijo balso signalas, reiškiantis Nelaimę. Šį žodį gali praleisti greitosios medicinos pagalbos tarnybos su priskiriamais šaukiniais, ypač jei pilotai oro eismo vadovams skrydžio pradžioje pranešė, kad jie vykdo greitosios medicinos pagalbos misiją ir šis misijos pobūdis nesikeičia persijungiant nuo vieno oro eismo kontrolieriaus prie kito. Pavyzdžiui, greitosios medicinos pagalbos tarnyba Life Flight gali būti tiesiog identifikuojama kaip Life-Flight Three. Orlaivis, paskelbęs avariją skrydžio metu, kartais prie savo šaukinio prideda žodį Mayday .[6]

Anksčiau vienas iš rečiausių šaukinių, „Concorde“, kadaise buvo naudojamas atpažinti British Airways lėktuvą Concorde. Šio šaukinio tikslas buvo informuoti skrydžių vadovus apie unikalius orlaivio parametrus ir jam reikalingą ypatingą dėmesį. Šaukinys buvo pridedamas prie British Airways įprasto radijo šaukinio, pvz Speedbird-Concorde One.[7] Kitas komercinis Concorde orlaivio operatorius Air France įprastinės eksploatacijos metu nenaudojo šaukinio Concorde; Air France Concorde skrydžiai naudojo standartinį šaukinį Airfrans.[8]

Sklandytuvai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sklandytuvų pilotai dažnai gali rinktis iš trijų skirtingų šaukinių. Kadangi dauguma (ne visi) sklandytuvų dabar naudoja standartines CAA bendrosios aviacijos registracijas, pvz LY-XXX, jie gali naudotis tomis pačiomis šaukinių ir santrumpų taisyklėmis kaip ir kiti lengvieji orlaiviai. Ši praktika jau seniai buvo taikoma JAV.

Prieš įsigaliojant šioms taisyklėms (2004–2008 m.) sklandytuvai naudojo ir kartais vis dar naudoja orlaivio trigrafu vadinamą trijų raidžių kodą, kurį sudarė ir sklandytuvams priskirdavo Didžiosios Britanijos sklandymo asociacija. Pagal jį pvz. XYZ skrydžių vadovui prisistatydavo kaip Sklandytuvas X-ray, Yankee, Zulu. Papildomai sumokėję sklandytuvų savininkai iš BGA galėjo gauti skaitinį arba mišrų skaičių ir raidžių kodą, vadinamą varžybų numeriu, tiek savo orlaivio žymėjimui, tiek kaip šaukinį, pavyzdžiui, R4 – „Romeo Four“ arba 26 – Two Six arba F1 – Foxtrot One.

Sklandytuvai, kreipdamiesi į oro eismo kontrolierių, paprastai priešais savo šaukinį nurodo Glider (sklandytuvas). Taip skrydžių vadovas informuojamas, kad orlaivis negalės išlaikyti tam tikro aukščio, nes sklandytuvai paprastai sklendžia tiesiai arba kildami sukasi ratu. Kai kuriems sklandytuvams vis dar nereikalaujama CAA bendrosios aviacijos tipo registracijos, nes jie yra senesnio modelio ar prototipai, todėl kaip šaukinį gali ir toliau naudoti savo trigubą ar varžybų numerį. Šie orlaiviai yra vadinami II priedo orlaiviais, nes jie yra išvardyti EASA II priede.[9]

Kariniai orlaiviai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kariniai skrydžiai dažnai naudoja daugiau nei vieną šaukinį. Oro eismo valdymo įrenginiuose naudojami šaukiniai, panašūs į komercinių operatorių, pvz Navy Alpha-Golf-Two-Zero-One, Reach-Three-One-Seven-Niner Two.[10]

Taktiniai šaukiniai naudojami taktinėse skrydžio dalyse ir jie dažnai nurodo skrydžio misiją ir (arba) orlaivio buvimo vietą rikiuotėje.

Pavyzdžiui, Kanados oro pajėgų 442-oji gelbėjimo eskadrilė, įsikūrusi Comox mieste, Britų Kolumbijoje naudoja šaukinį Snake 90x, priklausomai nuo sraigtasparnio uodegos numerio: 901, 902 ir kt. Tačiau kai vykdoma paieškos ir gelbėjimo (SAR) užduotis, orlaivio šaukinys tampa Rescue 90x.

Antžeminės tarnybos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Antžeminės tarnybos save identifikuoja pagal objekto pavadinimą ir funkciją: pvz. Sietlo bokštas – skrydžių valdymo operatorių buvimo vieta, SoCal Approach – TRACON arba Bostono centras – skrydžių zonos valdymo centras. Visos kitos ICAO narės, pavyzdžiui, Europos Jungtinė aviacijos administracija (JAA), savo oro erdvėje vietoj Center naudoja Control ar Radar. (pvz. Langen Radar, Brussels Control, Paris Control, …). Šaukinys London Centre yra avarinio dažnio šaukinys, naudojamas „London Terminal Control TC.

ICAO 24 bitų atsakiklio kodas yra skirtas automatiniam ne žmonių naudojimui pagal Mode-S ir ADS-B protokolus.

Taip pat skaitykite[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. „Aircraft call-signs explained | AirportFreak™“. www.airportfreak.yolasite.com. Nuoroda tikrinta 2018-11-11.
  2. „Aircraft call-signs explained | AirportFreak™“. www.airportfreak.yolasite.com. Nuoroda tikrinta 2018-11-11.
  3. „Aircraft call-signs explained | AirportFreak™“. www.airportfreak.yolasite.com. Nuoroda tikrinta 2018-11-11.
  4. United Kingdom Civil Aviation Authority, CAP 413: Radiotelephony Manual Archyvuota kopija 2007 m. balandžio 4 d iš Wayback Machine projekto., Edition 16, paragraph 1.4.2(a). CAA, 2006.
  5. „Airbus A380 vortex-revised guidance material“ (PDF). ICAO. 16 January 2007. Nuoroda tikrinta 2007-11-09.
  6. „ThomsonFly 757 bird strike & flames captured on video“. YouTube. Nuoroda tikrinta 2010-10-13.
  7. Concorde - 27 Supersonic Years. British Airways. 2003.
  8. Concorde - 27 Supersonic Years. British Airways. 2003.
  9. „Aircraft call-signs explained | AirportFreak™“. www.airportfreak.yolasite.com. Nuoroda tikrinta 2018-11-11.
  10. „Aircraft call-signs explained | AirportFreak™“. www.airportfreak.yolasite.com. Nuoroda tikrinta 2018-11-11.

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]


Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.