Antikorupcinis švietimas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Antikorupcinis švietimas (angl. anti-corruption education) – tai veikla, kuria siekiama mažinti korupciją, ugdyti individualią ir kolektyvinę atsakomybę, pilietiškumą bei supažindinti su asmens teisėmis ir pareigomis visuomenei.[1][2] Jungtinių tautų konvencijoje prieš korupciją (UNCAC) ši veikla nurodoma kaip viena iš kovos su korupcija priemonių.[3]

Antikorupcinis švietimas svarbus įvairių sričių atstovams- privataus, viešojo sektorių darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), žiniasklaidai.[4] Antikorupcinis švietimas suteikia įgūdžių ir žinių, kaip kovoti su korupcija ir kaip elgtis su ja susidūrus. Tad svarbu į tokias iniciatyvas bei programas įtraukti moksleivius, studentus ir akademinės bendruomenės narius – asmenis, kuriems ateityje tokios žinios gali praversti.

Antikorupcinis švietimas Lietuvoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvoje antikorupcinę veiklą vykdo vyriausybinės (STT, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), LR ministerijos, LR Seimas ir kitos) ir nevyriausybinės įstaigos bei organizacijos. Tai numatyta LR Korupcijos prevencijos įstatyme.

STT įgyvendindama LR Korupcijos prevencijos įstatymą ir Nacionalinės kovos su korupcija programas, antikorupcinį švietimą vykdo nuo 2002 metų. Šioje veikloje yra išskirtos 3 tikslinės grupės: valstybės tarnautojai, bendrojo lavinimo mokyklos ir aukštosios mokyklos.

Valstybės tarnautojai. 2010 metais, remiantis jų veiklos ataskaita, STT pareigūnai skaitė 77 paskaitas ministerijose, savivaldybėse, policijos, sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose dirbantiems valstybės tarnautojams. Manoma, kad 2010 metais antikorupcines programas išklausė apie 1500-2300 valstybės tarnautojų.

Bendrojo lavinimo mokyklos. Veiklos tikslas – ugdyti moksleivių vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, būtinus jaunų žmonių pilietinei antikorupcinei pozicijai formuoti.[5] Įgyvendinant 2009-2010 m. Nacionalinės kovos su korupciją programą nuspręsta integruoti antikorupcinį švietimą į kai kurias bendrojo lavinimo mokyklų programas, pavyzdžiui, istorijos ar etikos. Tokias antikorupcines programas mokykloms 2005 metais parengė VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“, bendradarbiaudamas su STT ir VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyriumi. Programas patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministerija, buvo išleistas metodinis leidinys „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“. Jame trumpai apibūdinamas korupcijos reiškinys, jo priežastys, padariniai, pateikiamas pagrindinių sąvokų žodynas, supažindinama su mokymo metodais. Nei LR Švietimo ir mokslo ministerija, nei savivaldybės neįpareigoja mokyklų integruoti antikorupcinio švietimo į dėstomus dalykus, tai priklauso nuo pačių mokyklų pasirinkimo. STT taip pat organizuoja teisinių žinių konkursą „Temidė“, piešinių konkursus, debatų grupių susitikimus ir pan.

Aukštosios mokyklos. Antikorupcinio švietimo programas siekiama integruoti ir į aukštųjų mokyklų programas, kuriamos atskiros studijų programos - pavyzdžiui, Vilniaus universitete yra dėstomas socialinių korupcijos problemų kursas, Vilniaus pedagoginiame universitete ir Šiaulių universitete dėstomi antikorupcinio švietimo kursai. Studentams taip pat siūlomos baigiamųjų darbų temos.


Instituciniu ir politiniu lygmeniu antikorupcinio švietimo palaikymas silpnas - 2010 m. Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) antikorupcinio švietimo ir informavimo funkcijas atliko 5 darbuotojai iš 230 STT darbuotojų, o antikorupciniam visuomenės švietimui ir informavimui įgyvendinti buvo skirta apie 2 proc. STT biudžeto (baudžiamajam persekiojimui vykdyti – 83 proc. biudžeto).[6]

Lietuvos korupcijos žemėlapio 2011 m. duomenimis, Lietuvos gyventojai antikorupcinį švietimą kaip korupcijos mažinimo priemonę vertina skirtingai. Atsakydami į klausimą „Kokios priemonės galėtų sumažinti korupcijos lygį Lietuvoje?“, 20 proc. gyventojų, 37 proc. verslininkų ir 43 proc. tarnautojų atsakė, kad „švietimo priemonės“.

Įvairius antikorupcinius mokymus valstybės tarnautojams vykdo ir kitos vyriausybinės institucijos, pvz., Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija, Lietuvos viešojo administravimo institutas, ir nevyriausybinės organizacijos, pvz., Transparency International Lietuvos skyrius. TILS 2010 m. ir 2011 m. taip pat organizavo tarptautinę antikorupcinę vasaros mokyklą. Jos metu studentai iš įvairių šalių turėjo galimybę išsamiau susipažinti su korupcijos reiškiniu, jo prevencijos galimybėmis. Taip pat buvo vykdomi praktiniai užsiėmimai, diskusijos, kurių metu buvo dalinamasi patirtimi. Ši nevyriausybinė organizacija vykdo ir „Žurnalistų pusryčių“ projektą, kurio metu yra vyksta skaidrios, atsakingos žurnalistikos seminarai ir mokymai žurnalistams.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]