Mykolo Romerio universitetas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Mykolo Romerio universitetas
Įkurtas 2004 m.
Tipas Viešoji įstaiga
Rektorius prof. Alvydas Pumputis
Fakultetai 6
Studentų 22 tūkst. (2011 m.)
Vieta Vilnius, Lietuva
Svetainė http://www.mruni.eu

Mykolo Romerio universitetas antrasis pagal dydį Lietuvos universitetas.

Apie[taisyti | redaguoti kodą]

Mykolo Romerio universitetas

Universitete vykdomos ekonomikos, teisės, vadybos ir verslo administravimo, psichologijos, informatikos, politikos mokslų, finansų, viešojo administravimo, viešojo saugumo, socialinio darbo, humanitarinių mokslų, sociologijos ir edukologijos studijų krypčių bakalauro, magistro ir doktorantūros studijos. Studentai gali rinktis iš daugiau kaip 70 studijų programų ir specializacijų lietuvių, anglų ar rusų kalbomis. Mykolo Romerio universitetas – daugelio tarptautinių organizacijų narys, aktyviai bendradarbiaujantis su daugiau nei 150 pasaulio universitetų.

 • Universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis
 • Studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas
 • Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė
 • Plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius
 • Infrastruktūros prorektorius Vladas Brakauskas
 • Kancleris doc. dr. Saulius Spurga
 • Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis

Fakultetai[taisyti | redaguoti kodą]

Šiuo metu šešiuose fakultetuose studijuoja apie 22 000 studentų.

Fakultetai:

* Edukologijos institutas

Studijos[taisyti | redaguoti kodą]

Mykolo Romerio universitetas

Bakalauro studijų programos[taisyti | redaguoti kodą]

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

 • Finansų ekonomika
 • Teisė ir muitinės veikla
 • Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
 • Finansų apskaita (NAUJA)

Politikos ir vadybos fakultetas

 • Organizacijų vadyba (NAUJA)
 • Viešasis administravimas
 • Viešoji politika ir vadyba
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (NAUJA)

Socialinės informatikos fakultetas

 • Verslo informatika
 • Finansų informatika (NAUJA)
 • Internetinis valdymas ir komunikacija (NAUJA)

Socialinės politikos fakultetas

 • Psichologija
 • Socialinis darbas
 • Teisė ir penitencinė veikla
 • Sociologija (NAUJA)

Edukologijos institutas

 • Ugdymo karjerai pedagogika (NAUJA)
 • Anglų ir antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymas (NAUJA)
 • Sociokultūrinė edukacija (NAUJA)
 • Socialinė pedagogika (NAUJA)

Teisės fakultetas

 • Teisė
 • Teisė ir valdymas

Viešojo saugumo fakultetas

 • Teisė ir policijos veikla
 • Teisė Ir valstybės sienos apsauga
 • Policijos veikla
 • Teisė ir ikiteisminis procesas (NAUJA)

Humanitarinių mokslų institutas

 • Filosofija
 • Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (prancūzų) (NAUJA)
 • Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (vokiečių) (NAUJA)
 • Vertimas ir redagavimas (NAUJA)

Magistrantūros studijų programos[taisyti | redaguoti kodą]

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

 • Finansų rinkos (papildoma specializacija: verslo nuosavybės ekonomika); Finansų valdymas; Tarptautinė prekyba (papildoma specializacija: tarptautinė rinkodara, lyčių studijos tarptautiniame versle); Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla; Viešojo sektoriaus ekonomika (papildomos specializacijos: žinių ekonomika, regioninės plėtros ekonomika ir politika, viešieji pirkimai, energetikos ekonomika ir politika, sveikatos ekonomika); Verslo sistemų ekonomika (NAUJA)

Politikos ir vadybos fakultetas

 • Aplinkos apsaugos politika ir administravimas; Lyderystė ir pokyčių vadyba; Darnios aplinkos politika ir vadyba; Europos kaimynystės politika; Europos Sąjungos politika ir administravimas; Nepaprastųjų situacijų valdymas (NAUJA); Programų ir projektų vadyba; Strateginis inovacijų valdymas; Savivaldos institucijų administravimas; Strateginis organizacijų valdymas; Sveikatos politika ir valdymas; Teritorijų ir aplinkosaugos planavimas (NAUJA); Veiklos auditas; Viešasis administravimas (papildomos specializacijos: energetikos politika ir vadyba, aplinkos apsaugos administravimas, švietimo įstaigų administravimas, sveikatos apsaugos įstaigų administravimas, žmogiškųjų išteklių vadyba, tarptautinio turizmo administravimas); Viešoji politika

Socialinės informatikos fakultetas

 • Elektroninio verslo vadyba; Elektroninis viešasis administravimas (papildoma specializacija: elektroninė sveikata); Naujų technologijų teisė; Verslo informatika (NAUJA)

Socialinės politikos fakultetas

 • Gerovės sociologija (papildoma specializacija: verslo sociologija); Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų k., jungtinė programa); Mediacija; Socialinis darbas (specializacijos: karjeros projektavimas); Socialinė gerontologija; Socialinė psichologija; Sveikatos ugdymas (planuojama); Teisės edukologija; Teisė ir penitencinė veikla (papildoma specializacija: atkuriamasis teisingumas ir tarpininkavimas); Teisės psichologija; Vaiko teisių apsauga; Verslumo edukologija; Verslo psichologija

Teisės fakultetas

 • Administracinė teisė; Bioteisė; Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė; Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.); Europos verslo teisė; Europos verslo teisė (anglu k.); Finansų teisė; Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos; Tarptautinė jūrų teisė; Tarptautinė teisė (anglų k.); Teisė (specializacijos: tarptautinė teisė, tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga, baudžiamoji teisė ir kriminologija, civilinė teisė, civilinė justicija); Viešoji teisė; Verslo teisė

Viešojo saugumo fakultetas

 • Aplinkosaugos teisė; Kriminalistiniai tyrimai; Teisė ir policijos veikla; Teisė ir valstybės sienos apsauga

Humanitarinių mokslų institutas

 • Anglų ir rusų filologija ir verslo komunikacija (NAUJA); Taikomoji filosofija (NAUJA)

Doktorantūra[taisyti | redaguoti kodą]

 • Edukologija; Ekonomika; Filologija; Psichologija; Teisė; Vadyba ir administracija

Atvirosios nuotolinės studijos[taisyti | redaguoti kodą]

Į šias studijas priimami visi norintieji įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją. Galima pasirinkti vieną ar kelis atskirus studijų dalykus, tapti nuotolinių studijų klausytojais, kaupti studijų dalykų kreditus ir tokiu būdu „susirinkti“ visą studijų programą. Taip pat, surinkus 24 vienos studijų programos kreditus, yra galimybė keisti studijų būdą ir pasirinkti kurią nors labiau įprastą studijų formą – nuolatines dienines, vakarines ar ištęstines studijas. Atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai studijuoja jiems patogiu laiku ir tempu, o visos studijos organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Registracija į atskirus studijų dalykus vykdoma nuolat, o studijos vyksta semestrais (pradedamos rugsėjo ir vasario mėnesiais).

Moksleiviams[taisyti | redaguoti kodą]

Istorija[taisyti | redaguoti kodą]

Aukštoji mokykla pradžioje buvo aukštosios mokyklos Baltarusijoje padalinys:

 • Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus filialas
 • Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakultetas
 • Lietuvos policijos akademija (1990–1997)
 • Lietuvos teisės akademija (1997–2000)
 • Lietuvos teisės universitetas (2000–2004)
 • 2004 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus nutarimą Nr. IX-2515 „Dėl Lietuvos teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo“ Lietuvos teisės universitetas reorganizuotas į Mykolo Romerio universitetą.
 • 2004 m. gruodžio 16 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis, kuriame prof. Alvydas Pumputis vienbalsiai išrinktas universiteto rektoriumi (nutarimas Nr. 1SN-9).
 • 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XI-411 patvirtino Mykolo Romerio universiteto – pirmojo tarp Lietuvos universitetų, naująjį Statutą.
 • Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. XI-411 patvirtintą Mykolo Romerio universiteto statutą ir Mykolo Romerio universiteto Senato 2009 m. spalio 6 d. nutarimą Nr. 1SN-10, valstybinė aukštojo mokslo ir studijų biudžetinė įstaiga Mykolo Romerio universitetas pertvarkyta į valstybinę aukštąją mokyklą viešąją įstaigą Mykolo Romerio universitetą.
 • Švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus keturis visuomenės pasiūlytus tarybos narius, gruodžio 2 d. buvo paskelbta nauja Mykolo Romerio universiteto tarybos sudėtis. Taryba sudaryta vadovaujantis naujuoju Mokslo ir studijų įstatymu, kuriame numatyta į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukti visuomenės atstovus. Naująją Mykolo Romerio universiteto tarybą sudaro devyni nariai. Keturis iš jų skyrė universiteto bendruomenė: studentams taryboje atstovauja MRU studentų atstovybės narys Vytautas Vilys, dėstytojams ir mokslo darbuotojams – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas Algis Dobravolskas ir Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Juozas Žilys, universiteto administracijai – Teisės fakulteto dekanas Egidijus Jarašiūnas.

Bendru MRU senato ir švietimo ir mokslo ministro sutarimu tarybos nare tapo Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė Eva Egron-Polak.

Keturis tarybos narius iš visuomenės pasiūlyto 21 kandidato Aukštojo mokslo tarybos teikimu paskyrė švietimo ir mokslo ministras: Vilniaus miesto savivaldybės Finansų valdymo ir apskaitos departamento direktorių Edmundą Kačkų, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narį Stasį Stačioką, Lietuvos notarų rūmų prezidentą Marių Stračkaitį, koncerno „Achemos grupė“ komercijos direktorių Rimą Varkulevičių.

 • Mykolo Romerio universiteto Taryba 2010 m. sausio 19 d. viešo konkurso tvarka Mykolo Romerio universiteto rektoriumi vienbalsiai išrinko prof. Alvydą Pumputį.

Nuorodos[taisyti | redaguoti kodą]