Vytautas Kardelis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Bullet purple.png
Bullet purple.png
'Vytautas Kardelis'
V.Kardelis.jpg
Gimė: 1971 m. rugsėjo 22 d.
Linkmenyse, Ignalinos raj.
Veikla: Lingvistas
Sritis: Sinchroninė ir diachroninė lingvistika
Organizacijos: Vilniaus universitetas
Pareigos: Profesorius

Vytautas Kardelis (g. 1971 m. rugsėjo 22 d. Linkmenyse, Ignalinos rajonas) – lietuvių lingvistas, daktaras (1999), docentas (2006), profesorius (2010).

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1994 m. baigė Vilniaus universitetą. Prof. Alekso Girdenio mokinys. 1994–1995 m. studijavo Vienos universiteto Indoeuropeistikos institute. Stažavosi 2006–2008 m., 2008–2009 m. Miunsterio universitete bei 2007 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete.

Nuo 2000 m. dėsto VU. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla, yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir metodinių priemonių, vykdo taikomuosius mokslo darbus, nuo 2001 m. rengia dialektologines ekspedicijas Rytų Aukštaitijoje.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertas nuo 2005 m. Lietuvių kalbos instituto atestacinės komisijos narys nuo 2006 m. Tarptautinės baltų-slavų ryšių komisijos (Комиссия по балто-славянским связям) narys nuo 2009 m. Lietuvos mokslo tarybos ekspertas nuo 2010 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programos komisijos užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų, vykdančių lituanistikos (baltistikos) studijas, 2010 metų projektams vertinti narys nuo 2010 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengiamo projekto „Tarmių ir valstybinės kalbos kaitos ir funkcionavimo tyrimų 2011–2020 metų programos įgyvendinimo priemonės“ darbo grupės narys. Tarmių grupės narys prie Etninės kultūros globos tarybos nuo 2010 m. VU Filologijos fakulteto tarybos narys (nuo 2005 m.), Tarybos sekretorius 2005, 2006–2008, 2008–2009 m. kadencijose, sekretoriumi išrinktas 2009–2010 m. kadencijai. VU Filologijos fakulteto Konkursų komisijos narys 2007–2009 m. VU Lietuvių kalbotyros studijų programos (magistrantūra) komiteto pirmininkas nuo 2006 m. VU Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto pirmininkas nuo 2010 m. VU Filologijos fakulteto doktorantūros studijų dalyko sando „Baltų ir slavų kalbų leksiniai santykiai“ autorius.

Žurnalo „Baltistica" redkolegijos narys nuo 2006 m. „Lietuvos vietovardžių žodyno“, 2008, 1 tomo redkolegijos narys, tarptautinio mokslinio leidinio „Perspectives of Baltic Philology“, 2008, Poznań, redakcinės kolegijos narys.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai, Vilnius, 2002.
 2. Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija, Vilnius, 2009.

Kiti leidiniai

 1. X tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbų istorija ir tipologija“ pranešimų tezės, 2005, SudarytojaI: V. Kardelis, R. Venckutė.
 2. Kardelis V., 2006, Mielagėnų apylinkių tekstai (sudarymas, įvadas, komentarai Vytauto Kardelio),
 3. Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., 2006, Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga).

Straipsniai

 1. Kardelis V., 2005, Dėl Palūšės arealo aukštutinio pakilimo balsių fonologinio statuso, – Baltistica XL (1), Vilnius, p. 57–67.
 2. Kardelis, V., 2006, Šiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai, – Baltistica XLI (2), p. 233–243.
 3. Kardelis V., Navickaitė A., 2006, Šiaurės rytų vilniškiai 1920–1930 m. Sociolingvistinės pastabos, – Baltistica XLI (3), p. 489–496.
 4. Urbanavičienė, J., Kardelis V., 2006, Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas, – Acta linguistica lithuanica, t. 54, p. 63–82.
 5. Kardelis V., 2007, Dėl vilniškių patarmės klasifikacijos, – Baltistica XLII (2), 47–60.
 6. Kardelis V., 2007, Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos, – Baltistica XLII (3), 457–467.
 7. Kardelis V., 2008, Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale, – Baltistica XLIII (3), 485–494.

Pranešimai konferencijose

 1. Kardelis V., Sociolingvistinė situacija šiaurės rytų vilniškių plote, – Baltų ir slavų tarmių priešistorės raida etnokultūriniu aspektu, LKI, Vilnius, 2005 m. rugsėjo 19–21 d..
 2. Kardelis V., Dėl šiaurės rytų vilniškių adj. nom. pl. galūnės –uos, – X tarptautinis baltistų kongresas. Baltų kalbų istorija ir tipologija, VU, Vilnius, 2005 m. rugsėjo 23–24 d.
 3. Kardelis V., Urbanavičienė J., Sociolingvistiniai lietuvių tapatybės aspektai, – Projekto LITERA baigiamoji mokslinė konferencija „Lietuvių tapatybė kultūrų dialogo kontekstuose“, VU, Vilnius, 2006 m. spalio 13 d.
 4. Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D. Laiko raiškos atvejis šiaurės rytų vilniškių plote, – Baltų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje, LKI, Vilnius, 2007 m. kovo 27–30 d.
 5. Kardelis V., Dėl fonologinių kitimų rytų aukštaičių vilniškių patarmėje, – Baltų kalbos ir jų tyrimo metodų kaita (nuo menamosios prokalbės iki XVIII a.), Brno Masaryko universiteto (Čekija) Filosofijos fakulteto Senųjų bei moderniųjų kalbų senųjų laikotarpių tarpdisciplininių tyrimų centras, 2007 m. lapkričio 7–9 d.
 6. Kardelis V., Tyrimo metodų kaita lietuvių dialektologijoje, – Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste, Fribūras, Bernas, Ciurichas, 2008 m. birželio 4–6 d.
 7. Kardelis V., Rytų aukštaičių vilniškių diferenciacija: vidinė raida ar kalbų kontaktų rezultatas? – Baltų filologijos perspektyvos II. Lenkų–baltų kontaktai ir kontrastai kalboje ir literatūroje, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija), 2010 m. gegužės 20– 21 d.
 8. Kardelis V., Markauskaitė A., Kalbų sąveikos tyrimai rytiniuose Lietuvos regionuose: tradicija ir perspektyvos, – Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos, Klaipėda, 2010 m. lapkričio mėn. 11–12 d.
 9. Kardelis V., Markauskaitė A., Kelios pastabos apie rytų ir pietų aukštaičių patarmių konsonantizmą, – 47 Artura Ozola dienas konference, Baltu valodu vēsture un dialektoloģija, Latvijos universitetas, Ryga, 2011 m. kovo mėn. 18-19 d.
 10. Kardelis V., Markauskaitė A., Вильнюсский поддиалект восточных аукштайтов виленчан: от описания особенностей до корпуса лиалекта, – Общая фонетика и балтийские языки (К 130-летию Анны Абеле), Sankt Peterburgo valstybinis u-tas, Sankt Peterburgas, 2011 rugsėjo mėn 15-16 d.
 11. Judžentytė G., Kardelis V., Rytų aukštaičiai vilniškiai ir uteniškiai: paribio tyrimo perspektyvos, – Общая фонетика и балтийские языки (К 130-летию Анны Абеле), Sankt Peterburgo valstybinis u-tas, Sankt Peterburgas, 2011 rugsėjo mėn 15-16 d.

Pranešimai seminaruose

 1. V. Kardelis (VU), J. Urbanavičienė (LKI), Šiaurės rytų vilniškiai. Sociolingvistiniai tapatybės aspektai, – Projekto LITTERA seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, VU, Vilnius, 2006-04-13.
 2. V. Kardelis, Lietuvių arealinės lingvistikos tyrimų atnaujinimo gairės, – Vasaros kvalifikacinė mokykla „Kalbinis savitumas modernėjančioje visuomenėje: Lietuvių kalbos tarmės“, LKI, Varėnos r., Marcinkonyse, 2006 m. liepos 24–28 d.
 3. Kardelis V., 2009, Negramatinis evidencialumas lietuvių tarmėse, – tarptautinio projekto „Non-grammatical markers of evidentiality in the Baltic languages” seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, VU, Vilnius, 2009 m. gegužės 5–7 d.
 4. Wiemer B., Kardelis V., 2009, Hearsay Particles from Speech Act Verbs in Lithuanian Dialects, – tarptautinio projekto „Non-grammatical markers of evidentiality in the Baltic languages” seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, VU, Vilnius, 2009 m. gruodžio 2–3 d.

Mokslinės recenzijos

 1. Kardelis V., 2006, Rec. kn.: Jono Jaknavičiaus 1647 metų „Ewangelie polskie y litewskie“, dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile. Bibliotheca Archivi Lithuanici 6, parengė Milda Lučinskienė, – Archivum Lithuanicum, t. 8, 359–361.

Recenzuotos mokslinės monografijos ir kiti moksliniai leidiniai

 1. Garšva K., 2005, Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija), Vilnius.
 2. Zietelos šnektos tekstai, I, 2005, Vilnius.
 3. Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai (mokomoji knyga; sud. R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė), 2005, Vilnius.
 4. Senkus J., 2006, Kalbotyros darbai (sud. D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė), Vilnius.
 5. Leskauskaitė A., 2006, Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius.
 6. Vakarų aukštaičiai šiauliškiai (mokomoji knyga; sud. R. Kazlauskaitė, L. Lapinskienė, R. Bacevičiūtė), 2007, Vilnius.
 7. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos II (straipsnių rinkinys), 2008, Vilnius.
 8. Tuomienė N., 2008, Ramaškonių šnektos tekstai, Vilnius.
 9. Vilutytė A., 2008, Kaltanėnų šnektos žodynas, Vilnius.
 10. Pupkis A., 2008, Kazlų rūdos šnektos žodynas, Vilnius.
 11. Markevičienė Ž., Markevičius V., Markevičius A., 2009, Širvintiškių tekstai.
 12. Bilkis L., 2009, Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagotieji helonimai, Vilnius.
 13. Rytų aukštaičiai uteniškiai (mokomoji knyga; sud. R. Rinkauskienė, R. Bacevičiūtė, V. Salienė), 2010, Vilnius.

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 2008: Mokslo ir enciklopedijų leidybos intitutas, 264 p.