Pereiti prie turinio

Vatikano valstybės sekretoriatas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Romos kurija

Vatikano valstybės sekretoriatas – aukščiausia Romos kurijos institucija, Vatikano vyriausybė, per kurią popiežius vykdo savo apaštališkąją misiją. Institucijai vadovauja Šventajam Tėvui ištikimas kardinolas, drauge einantis ir Valstybės sekretoriaus pareigas.

Šiuolaikinio Valstybės sekretoriato prototipu laikoma sukurta prie popiežiaus Martyno V (1417–1431 m.) sekretorių (secretarii) institucija. Savo pavadinimą gavo nuo slaptosios kolegijos Camera Secreta. Sekretoriai operatyviai ir konfidencialiai sprendė klausimus, susijusius su Šventojo Sosto diplomatiniu susirašinėjimu. Popiežius Paulius VI 1967 m. sekretoriatui oficialiai suteikė aukščiausios institucijos statusą Romos kurijoje. Šiuolaikinę jos struktūrą Kanonų teisės kodeksas patvirtino 1983 m.

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Valstybės sekretoriatas (Secretaria Status) turi dvi sekcijas: Bendrųjų reikalų ir Santykių su valstybėmis. Pirmajai sekcijai, atsakingai už Bažnyčios vidaus reikalus, vadovauja arkivyskupas, Bendrųjų reikalų sekcijos substitutas, padedant prelatui asesoriui. Ši sekcija gali būti prilyginama valstybinei kanceliarijai, o įvairios Romos kurijos įstaigos – ministerijoms ir jų padaliniams. Sekretoriato II sekcija – tai Vatikano diplomatinis aparatas. Jam vadovauja arkivyskupas pasekretoris, pataria tam tikras apibrėžtas skaičius kardinolų ir kai kurių vyskupų. Plečiantis tarptautiniams santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sekretoriatui būtina vis labiau specializuotis, todėl jis yra paskirstęs darbą atitinkamais veiklos sektoriais.

Bendrųjų reikalų sekcija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Bendrųjų reikalų sekcija (a Sectio prior de generalibus negotiis), arba I sekcija, turi kompetenciją spręsti viską, kas susiję su kasdieniu popiežiaus darbu: Bažnyčios valdymu, bendradarbiavimu su dikasterijomis ir jų darbo koordinavimu. Bendrųjų reikalų sekcija skirsto darbuotojus, kuriems reikia popiežiaus aprobacijos visos Romos kurijos aukštesnėse grandyse, tvarko ir skelbia žiniasklaidoje oficialius dokumentus. Spaudos biuru – pateikia informaciją apie Apaštalų Sosto veiklą. Apaštalų Sosto spaudos biuras leidžia oficialius pranešimus ir komunikatus. Spaudos biuro direktorius pavaldus Valstybės sekretoriatui. Biurui pavaldi Vatikano spaudos tarnyba, leidžianti biuletenį „Servizio Telematico quotidiano del V.I.S.“ (įskaitant ir elektroninę jo versiją). Šį didelį darbą organizuoja nuolatinės personalo, žiniaraščio ir titulų skyrimo komisijos. I sekcija kontroliuoja Vatikano dienraštį „L’Osservatore Romano“, Vatikano radiją, televiziją.

Bažnyčios centrinė statistikos tarnyba kaupia ir skleidžia duomenis apie Bažnyčią, redaguoja oficialius leidinius „Annuario Pontificio“ ir „Annuarium Statisticum Ecclesiae“. Pontifikaliniame žinyne pateikiamas visų Romos kurijos struktūrų vadovų ir darbuotojų sąrašas, diplomatinės atstovybės, esančios prie Šventojo Sosto, ir atvirkščiai – popiežiaus atstovai kitose valstybėse ir hierarchija vietinėse pasaulio Bažnyčiose.

Sekcija santykiams su valstybėmis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sekcija santykiams su valstybėmis (Sectio altera de rationibus cum Civitatibus), arba II sekcija, vadovauja Šventojo Sosto užsienio politikai, kurią apibrėžia Kanonų teisės kodekso kanonai ir popiežiškieji valdymo dokumentai. II sekcija vadovauja popiežiaus diplomatinei atstovybei, rūpinasi Šventojo Sosto santykiais ir veikla su valstybių vyriausybėmis ir vietinėmis Bažnyčiomis, tarptautinėmis organizacijomis. Sekcijai priklauso spręsti politinius klausimus ir plėtoti diplomatinius ryšius su tarptautinėmis institucijomis, dalyvauti konferencijose, palaikyti ryšius su valstybių vyriausybėmis.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]