Sąrašas:Estijos kariuomenės kariniai laipsniai

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Estijos kariuomenės karinių laipsnių sąrašas sudarytas iš dabartinės Estijos kariuomenės karininkų, puskarininkių ir kareivių karinių laipsnių ir jų ženklų.

Estijos oro pajėgų rangai ir atpažinimo ženklai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

[1] Generolai Vyresnieji karininkai Jaunesnieji karininkai
Õhuväekindral.png Õhuväekindralleitnant.png Õhuväekindralmajor.png Õhuväebrigaadikindral.png Õhuväekolonel.png Õhuväekolonelleitnant.png Õhuväemajor.png Õhuväekapten.png Õhuväeleitnant.png Õhuväenooremleitnant.png Õhuväelipnik.png
est.
Auastmed
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant Nooremleitnant Lipnik
liet.
Rangai
Generolas generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Leitenantas Pirmos klasės jaunesnysis leitenantas Antros klasės jaunesnysis leitenantas
NATO kodas OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1 OF-1
Vyresnieji puskarininkiai Jaunesnieji puskarininkiai Eiliniai
Õhuväeülemveebel.png Õhuväestbveebel.png Õhuväevanemveebel.png Õhuväeveebel.png Õhuväenooremveebel.png Õhuväevanemseersant.png Õhuväeseersant.png Õhuväenooremseersant.png Õhuväekapral.png Õhuväelane.png
est.
Auastmed
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
liet.
Rangai
Vyriausiasis oro pajėgų seržantas majoras Seržantas majoras Viršila Štabo seržantas Štabo seržantas specialistas Vyresnysis seržantas Seržantas Jaunesnysis seržantas Vyresnysis eilinis Eilinis
NATO kodas OR-9 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-4 OR-2 OR-1

Estijos karinių jūrų pajėgų rangai ir atpažinimo ženklai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

[2] Admirolai Vyresnieji karininkai Jaunesnieji karininkai
Mereväeadmiral.png Mereväeviitseadmiral.png Mereväekontraadmiral.png Mereväekommodoor.png Mereväekapten.png Mereväekaptenleitnant.png Mereväekaptenmajor.png Mereväevanemleitnant.png Mereväeleitnant.png Mereväenooremleitnant.png Mereväelipnik.png
est.
Auastmed
Admiral Viitseadmiral Kontradmiral Kommodoor Mereväekapten Kaptenleitnant Kaptenmajor Vanemleitnant Leitnant Nooremleitnant Lipnik
liet.
Rangai
Admirolas Viceadmirolas Kontradmirolas Komandoras Kapitonas Kapitonas leitenantas Kapitonas majoras Vyresnysis leitenantas Leitenantas Pirmos klasės jaunesnysis leitenantas Antros klasės jaunesnysis leitenantas
NATO kodas OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1 OF-1
Vyresnieji puskarininkiai Jaunesnieji puskarininkiai Jūreiviai
Mereväeülemveebel.png Mereväestaabiveebel.png Mereväevanemveebel.png Mereväeveebel.png Mereväenooremveebel.png Mereväevanemmaat.png Mereväemaat.png Mereväenooremaat.png Mereväevanemmadrus.png Mereväemadrus.png
est.
Auastmed
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemmaat Maat Nooremmaat Vanemmadrus

Madrus

liet.
Rangai
Laivyno vyresnysis laivūnas Vyresnysis laivūnas Viršila Laivūnas Štabo laivūnas Vyresnysis grandinis Grandinis Jaunesnysis grandinis Vyresnysis jūreivis Jūreivis
NATO kodas OR-9 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-4 OR-2 OR-1

Estijos sausumos pajėgos rangai ir atpažinimo ženklai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

[3] Generolai Vyresnieji karininkai Jaunesnieji karininkai
Maaväekindral.png Maaväekindralleitnant.png Maaväekindralmajor.png Maaväebrigaadikindral2.png Maaväekolonel.png Maaväekolonelleitnant.png Maaväemajor.png Maaväekapten.png Maaväeleitnant.png Maaväenooremleitnant.png Maaväelipnik.png
est.
Auastmed
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant Nooremleitnant Lipnik
liet.
Rangai
Generolas Generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Leitenantas Pirmos klasės jaunesnysis leitenantas Antros klasės jaunesnysis leitenantas
NATO kodas OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1 OF-1
Vyresnieji puskarininkiai Jaunesnieji puskarininkiai Kareiviai
Maaväeülemveebel.png Maaväestbveebel.png Maaväevanemveebel.png Maaväeveebel.png Maaväenooremveebel.png Maaväevanemseersant.png Maaväeseersant.png Maaväenooremseersant.png Maaväekapral.png Maaväesõdur.png
est.
Auastmed
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
liet.
Rangai
Sausumos pajėgų seržantas majoras Seržantas majoras Viršila Štabo seržantas Štabo seržantas specialistas Vyresnysis seržantas Seržantas Jaunesnysis seržantas Grandinis Eilinis
NATO kodas OR-9 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-4 OR-2 OR-1

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]