Pereiti prie turinio

OSNAZ (specialiosios pajėgos)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Ypatingosios paskirties padaliniai (OSNAZ; rus. Подразделения ОСобого НАЗначения, ОСНАЗ) – GRU Šeštosios valdybos Pirmajam radijo ryšio skyriui pavaldžios struktūros, kurioms buvo pavesta vykdyti radijo bei radiotechnikos žvalgybą.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1918 m. lapkričio 13 d. Registracinės valdybos sudėtį papildė radijo ryšio priėmimo bei kontrolės stotis Serpuchove – pirmasis radijo žvalgybos padalinys. Jo vadovu paskirtas Ch. Ivanovas.

XX a. III deš. radijo žvalgybos padaliniai iš ryšių sektoriaus perėjo į RA žvalgybos valdybos (GRU) pavaldumą, sukuriant radijo ryšio skyrių, kuris koordinavo bei vadovavo ypatingosios paskirtiems divizionams (ORD OSNAZ), Antrojo pasaulinio karo metais tapusiais pagrindinėmis GRU radijo ryšio žvalgybos srities organizacinėmis struktūromis. Tokie divizionai sėkmingai veikė karo metu.

1939 m. Ukrainos fronte veikė 4 OSNAZ radiodivizionai (368-asis, 370-asis, 372-asis, 592-asis), išdėstyti pasienio zonoje nuo Liubomlio iki Karpatų. Jie klausėsi radijo ryšiu perduodamos informacijos Pietų Lenkijos teritorijoje.

1939 m. lapkričio mėn. Raudonosios armijos garnizone Lietuvoje, Prienuose, buvo įsteigtas OSNAZ 363-iojo radiodiviziono žvalgybos punktas, priklausęs Baltarusijos frontui bei vykdęs žvalgybą Rytprūsiuose bei šiaurrytinėje Varšuvos dalyje. Tokie radijo ryšio divizionai buvo įkurti ir kitose pasienio apygardose. Antrojo pasaulinio karo meto pradžioje veikė 16 tokių divizionų, be to dar Vyriausiosios Vadovybės radiobrigada, kurios 6 radiodivizionai bei radiopulkai vykdė žvalgybą daugiau nei 1000 km pasienio zonoje.

Pagrindinė radiožvalgybininkų veikla tuo metu – radijo ryšiu perduodamos informacijos rinkimas, priešininko armijų štabų pelengacija, telefoninių pokalbių klausymasis bei radijo prietaisų įrengimas pasienio juostoje.

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Советская разведка и проблема внезапного нападения. Мельтюхов Михаил Иванович. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941.
  • Эндрю К., Гордиевский О. Указ. соч. С.321; 1941 год – уроки и выводы. М.,1992. С.43; Пранович А. Состояние боевой готовности оперативной и тактической разведки Красной Армии накануне нападения фашистской Германии на СССР в июне 1941 года (критический анализа/Военный вестник АПН. 1992. № 2–3 С.7–8; РГВА. Ф.35084. Оп.1. Д.11. Л.248; Ф.35086. Оп.1. Д.359. Л.367.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

agentura.ru GRU OSNAZ istorija (rus.) 1989 m.