Lamokėlių koplyčia

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Koordinatės: 56°01′08″š. pl. 24°48′13″r. ilg. / 56.018808°š. pl. 24.803744°r. ilg. / 56.018808; 24.803744

Kazimiero-bazn-kryzius-64.png
Lamokėlių koplyčia
Lamokėlių koplyčia, priekis.JPG
Vyskupija Panevėžio
Dekanatas Biržų
Savivaldybė Biržų rajonas
Gyvenvietė Lamokėliai
Statybinė medžiaga medis
Pastatyta 1726 m.
Galinis fasadas

Lamokėlių Šv. Jurgio kop­ly­čia – kapinių koplyčia, esanti Lamokėlių kaime, Vabalninko seniūnijoje, Biržų rajone, 5,5 km į šiaurės rytus nuo Vabalninko, prie kelio  1308  BiržaiGeidžiūnaiVabalninkas , šalia Meilūnų. Pastatyta vietinių gyventojų 1726 m. Perstatyta 1928 m.

Priklauso Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai[1], įtraukta į turistinį maršrutą „Biržų krašto medinės bažnyčios ir koplyčios“.[2]

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

XVII–XVIII am­žių san­dū­ro­je Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­ja bu­vo la­bai di­de­lė. Esant blo­giems ke­liams, ypač pa­va­sa­rio ir ru­dens po­lai­džių me­tu, bu­vo la­bai sun­ku pa­siek­ti baž­ny­čią, į ku­rią daž­nai reik­da­vo klam­po­ti po ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų. Tuo me­tu apy­lin­kės gy­ven­to­jai steng­da­vo­si pa­si­sta­ty­ti kai­mų kop­ly­čias (daž­niau­siai ant ka­pi­nai­čių), ku­rio­se ret­kar­čiais bū­da­vo lai­ko­mos pa­mal­dos, pa­šar­vo­ja­mi nu­mi­rė­liai, mel­džia­ma­si gegužinių pamaldų me­tu.

Vie­na iš to­kių kop­ly­čių sto­vi La­mo­kė­lių ka­pi­nė­se. Ji va­di­na­ma Šv. Jur­gio var­du. Pa­sak le­gen­dos, anks­tų ry­tą vieš­ke­liu ėju­si mer­gai­tė pa­ma­tė ant kal­ne­lio sto­vin­tį rai­te­lį ant bal­to žir­go. Vi­si nu­ta­rė, kad tai bu­vo pa­si­ro­dęs Šv. Jur­gis ir nu­ro­dė kop­ly­čios sta­ty­mo vie­tą. Ant to kal­ne­lio pa­ra­pi­jos žmo­nės ir pa­sta­tė kop­ly­čią, ku­rią pa­va­di­no Šv. Jur­gio var­du. Ir nuo tos die­nos bu­vo pra­dė­tos švęs­ti Jurginės pa­mal­dos, o vė­liau ru­de­nį Šv. Pran­ciš­kaus ker­mo­šius.[3]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]