Aptarimas:Tarybų Sąjunga

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia alt gold.svg

Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.

Wikimedia alt gold.svg Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.


Gerbiamieji, ne Tarybinių Socialistinių Respublikų Sąjunga, o Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Juk tik 15 metų praėjo, gėda daryti tokias klaidas :) User:Nevidonas

Po teisybei, tai istorikai sutarę, kad tikslingiau vadinti Sovietų sąjunga t.y. Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Unex

Tarybų ar Sovietų?[redaguoti vikitekstą]

Pavadinimas „Tarybų” badyte bado akis. Niekas taip nebevadina. Ką jūs į tai, jei būtų pervadinta į „Sovietų”? Ąžuolas 19:58, 14 Kovo 2006 (EET)Ąžuolas

Kažkaip jau taip buvom sutarę vadinti pradžioje "tarybų". Man iš principo nebado akių nei taip, nei anaip, bet jei keisti tai reikėtų perrinkti daugybę straipsnių ir juos pataisyti. Dirgela 06:44, 15 Kovo 2006 (EET)
Tikrai sutinku, kad Tarybų visiškai jokių akių nebado, nevertėtų vien dėl mados keisti į "sovietų". knutux 07:28, 15 Kovo 2006 (EET)
Straipsnyje parašyta, jog šalis dar vadinama Sovietų Sąjunga, yra nuorodinis straipsnis iš Sovietų Sąjunga - manau jog informacijos apie rusišką (matyt dėl istorinių priežasčių kalbininkų pripažintą) pavadinimo variantą yra pakankamai. Audriusa 09:34, 15 Kovo 2006 (EET)

Šis terminas nėra geras, nes daugelio redaktorių yra taisomas. Negana to, jokioje knygoje ar periodinėje spaudoje, išleistoje po 1995 m., jo neteko aptikti. 10 metų prasimokęs istorijos, praktiškai nė karto su „Tarybomis” nesusidūriau. Negana to, terminas nėra neutralus, dargi ir netikslus (juolab, kad tai nebuvo nei „Tarybų”, nei „Sąjunga”). Iš šalies atrodo, kad straipsnių kūrėjai su nostalgija žiūri į praėjusį „rojų”.

Pervadinus straipsnį, kiek suprantų, senų nuorodų į „Tarybų Sąjungą” keisti nereikėtų (šis straipsnis liktų nurodomasis).

Gal bent jau surenkite balsavimą? Nes nėra gerai, kad vienuose straipsniuosi vienaip, kituose – kitaip.

Ąžuolas 20:04, 15 Kovo 2006 (EET)

Iš aukščiau esančio teksto nelabai matau argumentų, pagal kuriuos "sovietai" geriau už "tarybas". VLKK aiškiai parašyta, kad terminai lygiaverčiai, taigi bereikalo visko dabar keisti nesinori. Kad niekur nenaudojamas terminas "tarybos", tai labiau panašu į madas. Ar ten pavadinimas visai tikslus ar ne, ne taip ir svarbu, juk ir moksliniai leidiniai Jungtinę Karalystę vadina Didžiąja Britanija, nors tai tikrai nėra tikslu. O dėl balsavimo - manau kad esant noro, galima ir rengti, čia kaip tik viena iš vietų kur balsavimas tinka (nes terminai vienareikšmiai). knutux 08:30, 16 Kovo 2006 (EET)

  • "Sovietų" naudojimas yra taip pat ideologiškai motyvuotas, kaip ir "tarybų", todėl kliedesiai apie kažkokį "tarybinio rojaus" pasiilgimą yra ne Vikipedijos, o tarpuvarčių lygio argumentum ad hominem.

Negalima visur be atodairos keisti "Tarybų" į "Sovietų", nes esama daugybės terminų, žodžių junginių, kuriuose vartojama "tarybų" ir jų dariniai.

Enciklopedija turi būti emociškai neutrali ir, rašydama apie istorines realijas, vartoti to laikotarpio terminus, kokias jie mums bekeltų asociacijas. Žodis "sovietinis" labiau tinkamas emocingoms frazėms "sovietinis režimas" ir pan. Beatodairiškas "sovietų" kišimas, neatsižvelgiant į kontekstą, yra mitologinio mąstymo atspindys, kad žodis yra tikroji realybė. Bet enciklopedija neturi pasiduoti politikierių inspiruojamoms madoms ir neatsisakyti terminų "čigonas", "žydas", "negras", "invalidas" ir pan.

"Tarybų" yra istorizmas, ir jį reikia vartoti istoriniuose straipsniuose (lygiai kaip pat "komjaunimas", o ne "komsomolas"). Vartojant tikslius terminus, bus akivaizdu, kad yra reikšminės sąsajos, tarkime, tarp laikraščio pavadinimo "Tarybinis studentas", istorinės realijos "Tarybų Lietuva". Konsultantas 09:11, 16 Kovo 2006 (EET)

Klausykit, aš jau 10 metų nemačiau, kad kokioj knygoj būtų parašyta „Tarybų Sąjunga”. Vaikystėje laiką stumdydavau į „universalinių prekių parduotuves”, o dabar į „prekybos centrus”. Negi sakysit, kad „nereikia visur beatodairiškai keisti į pastarąjį vien todėl, kad pirmojo niekas nevartoja”?

Rašytų „Tarybų” yra neprofesionalu – būtent toks įspūdis susidarytų žmogui, netikėtai užšokusiam ant šio straipsnio.

O į konkrečiai kokius terminus įeina „tarybos” taip, kad jų negalima pervadinti „sovietais”? Galų gale kardinalių pakeitimų pačiame straipsnyje daryti nereikia.

Ir aš vis tiek laikausi nuomonės, kad „tarybos” – propagandinis, sukeliantis emocijas, pasenęs ir prosovietinis terminas. „Sovietai” – naujas, neutralus, neemocingas.

Pritariu Konsulatantui.

Ąžuolas 13:41, 16 Kovo 2006 (EET)

Ufff... Pritariu Konsultantui dėl paskutinės minties, o ne dėl visos nuomonės. Jei „Tarybos” – istorizmas (tik prašom nepamiršti, kad šis žodis taip pat turi ir kitų prasmių mūsų kalboje), tai kas tada „Sovietai”??? Futurizmas???

Pamiršau pasirašyti... Čia vėl buvo Ąžuolas 13:48, 16 Kovo 2006 (EET)

"Sovietų" epitetas nėra nei neutralus, nei neemocingas. Lietuvoje tai griežtai neigiamą įvertinimą reiškiantis epitetas, ilgą laiką vartotas iš esmės vien pogrindyje ir iš užsienio transliuojamose radijos laidose. Kadangi Vikipedijoje siekiama laikytis neutralaus stiliaus (nepriklausomai nuo rašančiojo pažiūrų), aš jo iki šiol stengiausi vengti. Audriusa 14:24, 16 Kovo 2006 (EET)


  • Tai gal taip ir darome: jeigu tekste yra emocinis, vertinamasis (negatyvus) užtaisas, tebūnie "sovietų", bet "tarybų" irgi palikime, priklausomai nuo konteksto ar autoriaus požiūrio. Čia panašiai kaip ir su kolūkiais bei tarybiniais ūkiais: kai norėdavo/nori suniekinti, tai vartojama "kolchozas", "sovchozas". Vargu ar įmanoma išgryninti Vikipediją iki absoliutaus neutralumo.

Dar pastaba, adresuota Ąžuolui: jeigu per pastaruosius dešimt metų nelabai aptinki terminą "tarybų", visai nereiškia, kad šis terminas blogas. Tai tiesiog lietuvių tautos ideologinės savigynos išraiška.

Ir dar vienas argumentas: yra toks dalykas, kaip autorinis stilius ar grynai asmeninis požiūris, kurį derėtų gerbti. Pateiksiu įdomų pavyzdį: daug metų buvo rašoma Širvydas, o ne Sirvydas, nors po rimtų diskusijų galų gale liko bene tik vienas literatūros mokslininkas, kuris atkakliai laikėsi nuomonės, kad rašoma "Širvydas". Kadangi kalbamasis mokslininkas buvo didelis autoritetas (o jie irgi klysta), jo kolegos tiesiog iš pagarbos žilam plaukui dar leido "pagyventi" Širvydui. Kai mirė mokslininkas, visur atsirado tik Sirvydas. Neabejoju, kad "Platonas draugas, bet tiesa brangesnė", tačiau šios maksimos taikymą kai kuriais atvejais galima kuriam laikui suspenduoti. Tiesiog iš pagarbos asmeninei nuomonei. Konsultantas 19:42, 16 Kovo 2006 (EET)

Kodėl niekas taip ir nepastebėjo esminės aplinkybės apie "tarybą" ir "sovietą"? Kas per ginčai? Atsakymas vienas: taryba yra taryba, o sovietas yra sovietas. Taryba yra laisvanoriškas/demokratinis sprendimų priėmimo organas, kur sprendimai priimami paprasta ar kvalifikuota dauguma. Sovietas buvo vietinės ar centrinės valdžios organas, kuris nuo tarybos skyrėsi tuo, kad visi jo priimti sprendimai buvo tik valdančios jėgos (sovietų komunistų) priimtų sprendimų ratifikavimas, imituojant laisvą sprendimą. Soviete demokratinis pradas, tarybos esmė, buvo neegzistuojantis veiksnys. Kodėl jūs to nesuprantat? Prie ko čia kažkoks neigiamas emocinis užtaisas žodyje "sovietas"? Kas čia per "Delfi" komentarų lygis? Algis.

Pasaulyje yra buvę anksčiau ir yra dabar nemažai tarybų (angl. council), kurios turėjo tik patariamąjį balsą, bet jos vis viena vadinamos tarybomis. Tai, kad taryba praranda savo sprendimų priėmimo galią ir tampa tik patariamuoju ar pritariamuoju organu, dar nereiškia, kad nustoja vadintis taryba.
Airijos valstybės taryba (en:Council of State (Ireland)) turi tik patariamąjį balsą.
Daugelyje monarchijų anksčiau egzistavo slaptosios tarybos (pvz., en:Geheimrat, en:Privy council) ar valstybės tarybos, kurios turėdavo patariamąjį vaidmenį. Negi jūs siūlysite jas vadinti Vokietijos imperijos slaptuoju sovietu ar Airijos valstybės sovietu? --rencas 17:57, 3 gruodžio 2010 (EET)

Dar kartą - taryba (patariamoji ar norminius aktus kurianti, ne esmė) yra demokratiškai, laisvanoriškai veikiantis organas. Sovietas tokiu NIEKADA nebuvo, jis tik "ratifikuodavo", paantrindavo komunistinės chuntos sprendimus. Dėl to visame pasaulyje sovietas ir vadinamas sovietu, išskyrus postsovietinę erdvę, kur sąvoka "taryba" vietoj "sovieto" buvo primesta prievarta. Beje, tai yra semantinė rusų tautos bėda - žodis "совет" (kaip "council", "taryba") yra klaidinantis; neaišku, apie ką kalbamą - tarybą ar sovietą. Kaip galima nesuprasti tokių elementarių dalykų? Apie kokį čia "patariamąjį vaidmenį" demagoginat, Rencai? Esmė - demokratiškai, laisvai patarinėjama ar tik sprendimo pasirinkimo laisvė tik imituojama? (Tiesa, dovanokit už nedidelį ad hominem: jūsų straipsnyje apie šturmo lėktuvus radau Antrąjį pasaulinį karą iš mažosios raidės keliose vietose, kas įrodo jus esant truputėlį beraštį, nepykit. Dėl to jums neatsakinėsiu, nes tai tuščias laiko gaišinimas, Rencai.) Algis

Trumpinys[redaguoti vikitekstą]

Lietuviu kalbos vyriausioji, ar kas ten, komisija siulo vartoti "SSRS" ir jokie TSRS ar SSSR negali būti toleruojami. Va kas man iš tikrųjų bado akis. Gnarls Barkley 19:53, 19 Birželio 2006 (EEST)

tiesa, VLKK. --Etno 17:50, 2007 Kovo 17 (EET)

Viešajame gyvenime turi vyrauti SSRS[redaguoti vikitekstą]

SSRS yra oficiali valstybine lietuvių kalba vartojama santrumpa oficialiuose dokumentuose bei valstybės institucijose. Kalbos, vartojamos viešai, normas bei oficialius dalykus nustato aukščiausioji renkamoji institucija, parlamentas.

SSRS [1]

Neformaliai gali būti ir TSRS, bet enciklopedija nėra privati korespondencija, neoficialus dalykas ar buitinis reikalas. --Etno 17:50, 2007 Kovo 17 (EET)

Gražiai prirašyta, tačiau nematau ką ta nuoroda į google paiešką įrodo? Iš tos paieškos visai nesimato kokia yra oficiali Seimo pozicija. Be to, už kalbos vartojimą atsakinga VLKK, o jų nuomone TSRS==SSRS. knutux 12:24, 2007 Kovo 19 (EET)
Labai nemoku argumentuoti (per mažai žinau:)), tai argumento jokio nepateiksiu, tik pasvarstymai, kodėl pavadinimui SSRS turėtų būti teikiama pirmenybė, jei pačios valstybės egzistavimo metu buvo vadinama Tarybų Sąjunga; kam naudoti skolintus žodžius jei yra lietuviškas pavadinimas. Gal išvis vadinkime Sovietų Sojuzu. ~ Mea 13:19, 2007 Kovo 19 (EET)

Kalbos komisijos nuomonė[redaguoti vikitekstą]

Citata:

KLAUSIMAI KALBOS KOMISIJAI: "Ar teiktinas lietuvių kalbai žodis „sovietai“ ir jo vediniai?

KALBOS KOMISIJOS ATSAKYMAS: Žodis sovietai (ir jo junginiai – Sovietų Rusija, Sovietų Sąjunga, sovietų valdžia, jo vediniai – sovietinis, sovietiškas, sovietinti, sovietizmas, antisovietizmas) lietuvių kalboje vartojamas kaip ir kitose kalbose: angl. sowiet, vok. Sowjet, pranc. soviet. Patys sovietai, Sovietų Sąjunga prieš tokią pasaulio nuostatą neprieštaravo, bet Lietuvoje, įvedę savo valdžią, žodį sovietai pakeitė žodžiu tarybos. Sovietai, sovietinis liko tik laisvojo pasaulio lietuvių žodžiai, o Lietuvoje – tik pogrindyje. Tai ne kokie barbarizmai, ne rusicizmai ir ne menkinamieji ar niekinamieji, bet normalūs, neutralūs žodžiai kaip ir kitų tautų valdymo formą ar režimą reiškiantys žodžiai. Ir sovietai, sovietinis, ir tarybos, tarybinis yra tolygūs žodžiai – neutralaus vertinimo normalūs pavadinimai (pagal oficialų atsakymą teismui, aut. J. Klimavičius)." Konsultantas 21:29, 19 Birželio 2006 (EEST)

Ir ilgai taip bus kaitaliojama iš vieno lygeverčio varianto į kitą pagal skonį? --Nomad 17:43, 9 Spalio 2006 (EEST)
Tikrai. Aš mokiausi mokykloj rusų kalbos ir kiek soprantu patys rusai sako "sojus sovetskich socialističiskich respublik", o "sovet" išvertus iš rusų kalbos yra "patarimas arba taryba". Tai gal ir kasdieninėje kalboje sakykime: duosiu tau sovietą ir t. t.? Turime kalbėti lietuviškai. Jei kam žodis taryba atrodo garbinantis TSRS tai nereiškia, kad skolinys sovietai yra geresnis. --Bobausis 23:51, 2007 Sausio 27 (EET)

Vienodinimas[redaguoti vikitekstą]

Kažkaip šiuo metu susidaro kvaila situacija su dviem lygiaverčiais terminais - pradžioj straipsnio visur rašoma "Tarybų Sąjunga", "Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika" ir t.t., po to istorijos skyrelyje prasideda "Rusijos Sovietų Federacinė Socialistinė Respublika", "SSRS", "Sovietų Sąjunga". Net nuorodos kartais kuriamos su "Sovietų", kartais su "Tarybų", taigi solidumo toks blaškymasis tikrai neprideda. Todėl reikia sutarti kuris žodis Vikipedijoje naudojamesnis, kad bent jau nuorodas ir kategorijas kurti vieningai. knutux 07:38, 2007 Kovo 7 (EET)

Keista statistika[redaguoti vikitekstą]

Prie gyventojų skaičiaus nurodyti 2004 metai, tuo tarpu straipsnis teigia, kad ši valstybė gyvavo iki 1991. Manau, tai neteisinga (galbūt galima įvertinti buvusių Tarybų Sąjungos respublikų gyventojų skaičių dabar, bet visgi tai ne Tarybų Sąjunga) Jonz

Argumentai[redaguoti vikitekstą]

Kaip jau teisingai pastebėta, tarybos, tarybų yra paprastas, neutralus lietuviškas žodis. Istoriškas darinys, ilgą laiką vadintas "Tarybų Sąjunga", nebuvo nei paprastas, nei neutralus darinys. Ir juolab jis iš esmės nebuvo lietuviškas darinys (kolaboravimas, atrodo, buvo pasekmė). Štai kas rašoma "Istorijos žodyne" (Vilnius: Vaga, 2003):

Sovietų Sąjunga, pilnas pavadinimas Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga (SSRS), komunistinės diktatūros imperija. Įkurta 1922 12 30, kai bolševikai 1920-1922 užkariavo R. Baltarusiją, R. Ukrainą, Kaukazo ir Vid. Azijos tautas, kurios, pasinaudojusios pilietiniu karu Sovietų Rusijoje, buvo trumpam sukūrusios savo valstybes. ...

Vadinasi, paprastas, neutralus lietuviškas žodis "tarybos" buvo ideologizuotas ir panaudotas Sovietų Sąjungos supaprastinimui ir suneutralinimui iki Tarybų Sąjungos -- tokio paprasto ir neutralaus valstybinio (visai ne imperinio) darinio.

Istorinės tiesos požiūriu turime pripažinti, kad Sovietų Sąjunga yra tikrasis, istorinis to imperinio darinio pavadinimas, o Tarybų Sąjunga yra ideologizuotas, padailintas, gudriai sulietuvintas (tuo pačiu tikslu sulatvintas, suestintas, suukrainietintas...) ir toks įėjęs į mūsų kasdienybę; įėjęs ir giliai įsišaknijęs, tiek, kad prie jo esame prisirišę, kaip prie mūsų gyventos kasdienybės. Mums sunku pripažinti, jog ji, deja, buvo IŠKREIPTA ir pavadinta tarybine tikrove, nors iš tiesų tai buvo okupantų primesta sovietinė tikrovė.

Šiuo atveju vikipedijos nešališkumas yra istorinės tiesos atskleidimas, nežiūrint visuotinio prisirišimo. VLKK teigiamas "lygiavertiškumas" yra kalbinis, tačiau istoriniu požiūriu terminas yra ideologizuotas, tad originalioji jo forma (sovietų) būtų ideologizavimo problemos išsprendimas, nežiūrint, kad mums šis terminas atrodo žeminantis buvusią mūsų kasdienybę. Iš tiesų jis tik atvirai atskleidžia tai, kas buvo paslėpta.

Minėtame Istorijos žodyne straipsnio "Tarybų Sąjunga" išvis nėra. Tokie tat mano argumentai. Gyvas 13:14, 2008 gegužės 14 (EEST)

Čia pat pridursiu, kad valdžios organus ir toliau vadinsime "tarybomis", o ne "sovietais", nežiūrint, kad jie viekė Sovietų Lietuvoje: Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba, Ministrų Taryba. Čia jau vadovaujamės kalbos logika, nes sakydami "Aukščiausias Sovietas" nepagrįstai vartotume svetimybę. Valstybės pavadinime jos vartojimą grindžiame istorine tiesa. Organo pavadinimas jau nebeturi tokios stiprios apibendrinančiosios ideologinės reikšmės. Čia tik mano nuomonė. 193.219.64.210 13:38, 2008 gegužės 14 (EEST)
Pritarčiau pervadinimui į Sovietų Sąjungą, tačiau tikslumo ir tarptautinės praktikos vardan, o ne remiantis kokiom tai "istorinėm tikrovėm" ir argumentum ad populum (Mums sunku pripažinti ir tt). (Beje, čia tie argumentai nukopijuoti iš vieno pasisakymo per vakar dienos radijo laidą :)) * Hugo ¿díme? 14:05, 2008 gegužės 14 (EEST)

Argumentai buvo "Istorijos žodynas", o radijo laida -- iš tiesų paskatino apie tai pagalvoti. Jei nukopijavau -- tai man didelė garbė, kad tiek sugebėjau atsiminti per parą :DDD. Iš tiesų laida priminė apie problemą. Gyvas 14:45, 2008 gegužės 14 (EEST)

Tas agitavimas už "sovietus", man regis, tapatus siūlymui pervadinti į "Jungtiniai Amerikos steitai". Oficialus valstybės, tegu ir aneksuotos, pavadinimas, fiksuotas milijonuose dokumentų, buvo "Tarybų Sąjunga". Tai gal ir tarybų Lietuvos himno tekstą pakeisime, nes buvome okupuoti? Konsultantas 17:17, 2008 gegužės 19 (EEST)

Dar reikia nepamiršti Bundinės Vokietijos Respublikos (Bundesrepublik Deutschland), Unidinių Meksikos Estadų (Estados Unidos Mexicanos), Jungtinio kingdomo (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)...--rencas 17:48, 2008 gegužės 19 (EEST)

Rencai, Konsultante, demagoginat. Gėdingai. Jūsų siūlomi estadai, steitai ir bundai NĖRA tartautiniai (o kartu ir kažkurios kalbos kilmės lietuvių kalbos) žodžiai, ko nepasakysi apie tarptautinį žodį "sovietas", nuo pat šio dalyko atsiradimo radusį vietą ir lietuvių kalboje - "sovietas", "Sovietų Rusija" ir pan.. Tai demagogija; pasižiūrėkit jos apibrėžimą Vikipedijoj, tik geriau angliškoj, nes lietuvišką dažnai rašo klounai, nežinantys, kas yra tikrinė ir bendrinė sąvokos, kas yra taryba ir sovietas, ir taip toliau. Simptomatiška: Konsultantas kiek aukščiau parašė "tarybų Lietuvos", su "tarybų" iš mažosios. O juk "Tarybų Lietuva" yra tikrinė sąvoka, tiesa? Beraščiai esate, ponai, ir "žinios" jūsų pagrįstos neraštingumu. Sėkmės, Algis

Sovietologija ir jos sąvokos[redaguoti vikitekstą]

1) Sovietologija lietuviškai nėra „tarybologija“. Soviet yra jau tarptautinis ž. Tarptautiniame kontekste labiau tiktų sovietų, ne tarybų.

2) Nacionaliniame kontekste, kur „sovietų“ būtų neįprastas vertinys, vartotina „tarybų“, ypač turint omenyje įsigalėjusius terminus kaip Lietuvos Aukščiausioji Taryba (ne Sovietas), Lietuvos TSR (o ne Lietuvos SSR, nors toks vertinys būtų tikslesnis, tačiau nežinomas jis visuomenei. Vikipedija - visų pirma populiarioji (populus) enciklopedija, todėl sąvokos turėtų būti žinomos, įtvirtinamos populiariojoje kultūroje ir moksle paplitusios, kadangi paieška orientuojasi pagal vyraujančius dalykus. --brox 22:17, 2008 rugsėjo 4 (EEST)

Kažin ką turėtų reikšti "populiarioji enciklopedija" ir kodėl manai, kad Vikipedija orientuotą į "populiarųjį mokslą"?--Dirgela 06:47, 2008 rugsėjo 10 (EEST)
Terminų „sovietų” ir „tarybų” paplitimas pasaulyje 1970-1980 m.
Padariau nedidelį tyrimą apie termino „sovietų” tarptautiškumą (žr. paveikslėlį ir jo aprašymą). Prie to, kas ten pasakyta, galiu pridurti štai ką: Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje šiuo metu vyksta kova tarp senų ir naujų pažiūrų, siekiant galutinai įtvirtinti terminą „sovietų” ir taip pereiti prie pasaulinės praktikos. Apie Mongoliją ir Suomiją nežinau, ar tokia tendencija irgi yra, bet Latvijoje ir Ukrainoje panašu, kad nėra. Tuo tarpu Gruzijoje, Armėnijoje, Kazachstane, Kirgizijoje ir Tadžikistane vyksta atvirkščias procesas: žmonėms, matyt, tiek įgriso sovietiniai „sovietai”, kad jie jau ima naudoti „tarybas” ir sako pvz. „Armėnijos TSR”, nors prie sovietų buvo „SSR”. - JohnnyWiki (aptarimas) 15:38, 12 kovo 2012 (EET)

Neva "oficialus" pavadinimas[redaguoti vikitekstą]

Tarybų Sąjunga - oficialus pavadinimas?! Kas taip ją vadino? Okupacinė valdžia? Emigraciniai sluoksniai, kaip ir partizaninis pogrindis (o jis pripažįstamas teisėta Lietuvos valdžia) visada oficialiai naudojo žodį "sovietinis". Mūsų istorikai, kai šalis tapo laisva ir nebeprivalo vartoti primestų terminų, irgi perėjo prie "sovietinis". Tą patį rekomenduoja ir kalbininkai. Ir VLE bei kitos MELI enciklopedijos tą patį daro. Pagaliau ir logika sako - nebuvo toje valdžioje jokių "tarybų" tikrąja to žodžio prasme, buvo tik organai, apiforminantys SSKP komitetuose priimamus sprendimus. Ir tik kai kurie Vikipedijos taisytojai dar vis spyriojasi, atkakliai siekdamas naudoti rusiškus kamufliažinius terminus, paliekančius skaitančiųjų sąmonėje klaidingą įvaizdį apie tuo metu vykusius istorinius procesus. Supraskite - tie terminai buvo sukurti bolševikų būtent tam, kad pasaulis patikėtų esą sovietinis režimas - baltas nekaltas avinėlis. Pasaulis tai nepatikėjo, bet kai kuriems vikipedistams jie galvas gerai apsuko. - JohnnyWiki (aptarimas) 12:33, 12 kovo 2012 (EET)

O, na štai ir išaiškėjo user:Creative klonai, malonu =) Dar kartą primenu, kad Vikipedija laikosi neutralumo ir neskirsto terminų į "gerus" ir "blogus". Jei sudėsim į krūvą visus šaltinius, tai tų, kuriuose paminėta LTSR ir TSRS bus ženkliai daugiau nei LSSR ir SSRS. Galiausiai gi elementaru - užrašai ant herbų, ant "konstitucijos", ant visų oficialių dokumentų - negi tai nėra autoritetingesnis šaltinis nei dalies šiuolaikinių veikėjų, norinčių "nuspalvoti" istoriją į "gerą" ir "blogą"? Hugo.arg (aptarimas) 12:57, 12 kovo 2012 (EET)
Hugo, nespręskite pagal save. Aš joks ne klonas. - JohnnyWiki (aptarimas) 15:00, 12 kovo 2012 (EET)
Dėl užrašo ant herbo. SSRS himne buvo žodžiai "splotila naveki velikaja Rus". Tai Jūs tvirtinsite, kad tai - dokumentas, įrodantis, jog SSRS gyvuos amžinai? - JohnnyWiki (aptarimas) 15:02, 12 kovo 2012 (EET)
Dėl neutralumo: sovietinių propagandinių terminų primetinėjimas neutraliai enciklopedijai ir yra neutralumo laužymas. - JohnnyWiki (aptarimas) 15:04, 12 kovo 2012 (EET)

Klonų aš jokių nenaudoju, o va tamstą įtariu būtent dėl to, kad po konflito su Creative "netikėtai" iškėlėt tą klausimą. Tą demagogiją apie himną praleisiu, nes akivaizdžiai sukat diskusiją į lankas - aš kalbu apie oficialius pavadinimus, kad ir kokie "blogi, klaidingi, neteisingi" jie būtų: tarim Žanas Bedelis Bokasa yra visuotinai vadinamas CAR imperatoriumi, nors tokiu pasiskelbė pats ir joks iš jo imperatorius nebuvo, lygiai yra tokia šalis Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, nors jokios demokratijos ten nėra. Tai pagal jūsų logiką Bokasą reiktų pervadinti CAR apsišaukėliu diktatorium, o Šiaurės Korėją - Korėjos Komunistine Diktatūra? Tas tamstos "žemėlapis" irgi jokio įspūdžio nedaro - kiekviena šalis turi savus pavadinimus: lietuviam yra Lenkija, o ne Polonija, latviam Krievija, o ne Rusija ir t.t. Na, dauguma šalių paėmė tą "sovietą" kaip specifinį terminą, jų reikalas. Lietuvoj buvo naudotas žodis taryba, taryba ir turi likti, kaip kad kolūkis nevirto kolchozu, buožė - kulaku. Ir čia būtent ir yra NEUTRALUMAS - priimimas terminų tokių, kokie jie yra, kokie naudoti, o ne stengiantis atrinkti "teisingus" ir "klaidingus". Hugo.arg (aptarimas) 15:59, 12 kovo 2012 (EET)

Na taip, kadangi straipsnis apie Bokasą prasideda taip: Žanas Bedelis Bokasa (Jean-Bédel Bokassa, dar žinomas kaip Imperatorius Bokasa I, tai ir straipsnį apie SSRS reikia pradėti analogiškai: Sovietų Sąjunga (Советский Союз, dar žinoma kaip Tarybų Sąjunga... Pagal analogiją, kas kuo save paskelbė. - JohnnyWiki (aptarimas) 18:25, 12 kovo 2012 (EET)
Kaip ten bebūtų, klausimas kolkas neišspręstas, ir kol taip yra, prašau nesovietinti straipsnių savo botu ir nekeisti juose masiškai "SSR" į "TSR". Elgiatės taip, tarsi Vikipedija būtų Jūsų nuosava svetainė ir visi turėtų paklusti Jūsų valiai. Kol nebus konsensuso, teks kęsti lygiagretų dviejų terminų buvimą. - JohnnyWiki (aptarimas) 18:26, 12 kovo 2012 (EET)
Ir kritikuoti reikėtų ne vien mane. Su manim - VLE, istorikai ir dar daug kas. - JohnnyWiki (aptarimas) 18:25, 12 kovo 2012 (EET)
Konsensusas seniausiai yra - Sovietų ir Tarybų terminai yra lygiaverčiai. --Nomad (aptarimas) 13:39, 13 kovo 2012 (EET)
Pridėsiu ir nuorodą į VLKK atsakymą šiuo klausimu (jau cituotą šiam aptarime – [2]) – [3]. Šiaip jau vis kaitalioti šiuos žodžius vieną į kitą neatrodo labai prasmingas užsiėmimas... Jei ką, priminsiu, kad skirtingi tą pat reiškiantys žodžiai visai patogūs, kai nesinori vis kartoti tą pačią šaknį (tad gal kartais gali būti verta tam pačiam straipsnyje pakaitomis naudoti ir „Tarybų Sąjunga“, ir „Sovietų Sąjunga“)... --Martynas Patasius (aptarimas) 21:32, 13 kovo 2012 (EET)

Gal galime apsieiti be kaltinimų klonais. Ir be politikos ar propagandos taip pat. --Nomad (aptarimas) 16:15, 12 kovo 2012 (EET)

DAR KARTĄ - taryba (patariamoji ar norminius aktus kurianti, ne esmė) yra demokratiškai, laisvanoriškai veikiantis organas. Sovietas tokiu NIEKADA nebuvo, jis tik "ratifikuodavo", paantrindavo komunistinės chuntos sprendimus. Dėl to visame pasaulyje sovietas ir vadinamas sovietu, išskyrus postsovietinę erdvę, kur sąvoka "taryba" vietoj "sovieto" buvo primesta prievarta. Kodėl jūs to niekaip nesuprantat? VLKK bobelės to niekada nesupras, bet čia gi Viki, čia lyg ir normalūs žmonės turėtų rinktis? - Algis

Vikipedija ne vieta politikavimams ir emocionaliems pasisakymams. Kaip jau minėjo Nomad, „Sovietų ir Tarybų terminai yra lygiaverčiai“. --Homo (aptarimas) 16:32, 28 rugsėjo 2012 (EEST)