Antanas Radzevičius

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Antanas Radzevičius (1884 m. balandžio 23 d. Vilkaičių k., Kruopių valsč., Šiaulių apskr.1956 m. gegužės mėn. Perth Amboy, NJ – JAV) – vargonininkas, vargonų statytojas ir chorvedys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Muzikos pradėjo mokytis pas Kruopių miestelio vargonininką B. Burkauską (mokytojui padėdavo taisyti vargonus). Išmokęs vargonuoti, nuo 1901 m. savarankiškai vargonininkavo Garliavoje, iš kur keletą metų važinėjo į Kauną pas Juozą Naujalį gilinti žinių. Tuomet Garliavoje Szymanskio firma iš Varšuvos statė naujus vargonus, ir Antanas buvo nuolatinis darbininkas. Dar vargonininkavo Czezerske (Čečerske) ir Jiezne.

1905 m. atvykęs į JAV, iš pradžių vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijoje Elizabethe, NJ, o vėliau Newarke, NJ. Vadovavo Šv. Cecilijos ir Vyčių 29-osios kuopos chorui, suorganizavo orkestrėlį. Su chorais statė Miko Petrausko operetes ir W. R. Herberto dramos veikalus, nemažai koncertavo, dalyvavo tautiniuose renginiuose. Dirbdamas muzikos žinias gilino pas M. Petrauską ir Damroch Music Academy New York. Kartu mokėsi ir statyti vargonus Will Harrison Organ Co, Bloamfielde, NY, ir American Master Organ Co, Lakeview, NY.

19081909 m. tobulinosi statyti elektroninės sistemos vargonus American Master Organ Co, Lakeview. Vėliau šį darbą pradėjo dirbti savarankiškai. 1910 m. įkūrė savo Anthony Radzewiez Pipe Organ Co, Newarke. 1911 m. lietuvių parapijai Patersone, NJ, pastatė pirmuosius skalines sistemos vargonus.

1921 m. savo firmą Newarke išplėtė ir pavadino Radd Organ Corp vardu. Iš pradžių firmoje dirbo daug darbininkų ir turėjo pakankamai užsakymų, bet netrukus ji bankrutavo. 1923 m. įmonę atgaivino Millbury, NY, ir joje tvarkytis A. Radzevičiui padėjo trys jo sūnūs. Įmonė pastatė apie 100 naujų vargonų ir nemažai jų atnaujino lietuviškose bažnyčiose, bet daugiausia lenkų ir kitų tautybių bažnyčiose, mokyklose, teatruose. Jo statytų vargonų galima užtikti daugelyje JAV miestų ir miestelių. Svajota pastatyti didžiulius paskutinės technikos vargonus ir Lietuvoje, bet šį sumanymą įgyvendinti sutrukdė Antrasis pasaulinis karas.

1941 m. įmonei užsidarius, A. Radzevičius vargonininkavo ir vadovavo chorams lietuvių ir lenkų parapijose Eastone, PA, Short Hills ir Perth Amboy parapijose. Su Newarko choru ir kaip solistas yra išleidęs plokštelių, įkalbėjęs monologų. Buvo ALRK Vargonininkų sąjungos organizatorius (1911 m.), aktyvus jos narys ir Centro valdybos ilgametis iždininkas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.